#JijMaaktHasselt goes doggystyle op 14 mei 2017 op Herkenrode

Standaard

“Hoe kunnen we van Hasselt een fijnere plek maken voor honden en hun baasjes?” Dat is de vraag die Tessa Jordens en Junior Mateos op zondag 14 mei 2017 tussen 14 en 17u aan de Hasseltse hondenbezitters gaan stellen tijdens ‘#JijMaaktHasselt goes doggystyle’. Deze namiddag, speciaal ingericht rond honden, gaan zij hiervoor op zoek naar suggesties. Ook toveren zij de hondenweide aan de Abdijsite Herkenrode om tot een heuse pop-up hondenspeeltuin én worden er tips gegeven door professionals. Deelnemen is gratis.

Deze activiteit kadert binnen het initiatief #JijMaaktHasselt. Onder die noemer gaat sp.a Hasselt de komende maanden de boer op. De bedoeling is om zo veel mogelijk mensen te ontmoeten die hun zorgen of ervaringen over werken, leven en samenleven met ons willen delen. Dat kan op activiteiten die hier speciaal voor worden ingericht, maar evengoed door gewoon op straat mensen aan te spreken. Wij luisteren, laten ons inspireren, gaan in discussie en gaan aan de slag. Om samen met hen tot voorstellen te komen die het verschil maken voor de toekomst. Want de Hasselaren maken Hasselt. 

Kristof Calvo op 8 mei 2017 in Hasselt

Standaard

kristof calvo

Groen Hasselt organiseert op een avond met Kristof Calvo, de gevreesde debater en het gezicht van de Vlaamse groene oppositie in de Kamer, in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in de Hasseltse Rodenbachstraat. In Hasselt spreekt hij over zichzelf, het leven in de politiek (zijn grote liefde), de hoop die Groen binnenbrengt in het cynische leven van de Wetstraat. Kristof, Belg met Spaanse roots, was het jongste rechtstreeks gekozen parlementslid ooit. De Mechelaar is een doener. Hij ziet oplossingen en stelt deze aan je voor. 

Meer dan 20 experts tonen starters weg

Standaard

vliegende starters

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pakt op dinsdag 9 mei 2017 uit met het (pré)startersevent Vliegende Starters. Deelnemers gaan in Hangar 58 aan tafel met meer dan twintig experts, maken kans op motivatiecheques van € 500 en krijgen inspirerende tips van trendwatcher Tom Palmaerts.  

Ambitieuze starters verdienen een ambitieus evenement. Met die insteek bokste Voka – KvK Limburg een uniek programma in mekaar voor Vliegende Starters. Top of the bill zijn de meer dan 20 experts die tijdens rondetafelgesprekken hun ervaring en kennis delen met de deelnemers. Hieronder alleen maar Limburgse toppers als Veronique Thoelen (afgevaardigd bestuurder/financieel directeur, Bose), Bart Claes (CEO, JBC), Ronnie Leten (voormalig CEO, Atlas Copco) en Noël Essers (eigenaar en bestuursvoorzitter, H.Essers).

Gerenommeerde trendwatcher

Tom Palmaerts, gerenommeerd trendwatcher en partner bij marketingbureau Trendwolves, toont jonge ondernemers vervolgens de weg tijdens een inspirerende keynote. Op zijn palmares blinken samenwerkingen met onder meer HP, PwC, Sony Music, Hello Bank en BNP Paribas Fortis. 

Win 500 euro startbudget

Iedere starter kan een financieel duwtje in de rug gebruiken. Daarom komen (pré)starters jonger dan 5 jaar tijdens Vliegende starters in aanmerking voor motivatiecheques van 500 euro. De deelnemers kunnen zich hiervoor kandidaat stellen bij hun inschrijving. 

Bryo Awards

Bryo, het starterstraject van Voka, zorgt voor een feestelijk slot van de avond. Het reikt op Vliegende Starters haar prijzen uit voor meest verdienstelijke Rookie, Creative Highlight en Flanders’ Future 2017. Deze awards gelden voor heel Vlaanderen en worden gelijktijdig uitgereikt in Kortrijk. Ook daar organiseert Voka – KvK West-Vlaanderen een Vliegende Starters-event, op hetzelfde moment als dat in Genk. De twee evenementen houden contact met elkaar door middel van een live streaming. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Met 5.915 startende ondernemingen in 2016 scheerde het Limburgse starterslandschap hoge toppen. Ook dit jaar breken de tussentijdse resultaten weer alle records. Deze bedrijven zijn van groot belang. Alleen al op bijvoorbeeld Corda Campus zitten 100 starters, goed voor 3.000 banen. Hopelijk kan dit evenement een katalysator zijn voor al het aanstormend ondernemend talent in Limburg.”

Volledige lijst van experten voor rondetafelgesprekken

 • Bart Balis, CEO, Brouwland
 • Jean Biesmans, afgevaardigd bestuurder/ eigenaar, Tectum Group
 • Robert Ceuppens, voormalig CEO en bestuursvoorzitter, Concentra
 • Jean-Baptist Claes, oprichter, JBC
 • Bart Claes, CEO, JBC
 • Noël Essers, eigenaar en bestuursvoorzitter, H.Essers
 • Erik Keijers, algemeen directeur, Grizaco
 • Paul Kerkhofs, CEO en eigenaar, APK
 • Ronnie Leten, voormalig CEO, Atlas Copco
 • Ivo Marechal, eigenaar, Down2Earth
 • Bert Mestdagh, managing director Services & Solutions Benelux, Aperam
 • Andy Moors, CEO, Veldeman
 • Mieke Neven, gedelegeerd bestuurder, Burocad
 • Tom Palmaerts, Trendwatcher/ Partner, Trendwolves
 • Hugo Peumans, oprichter en voorzitter, ASAP HR Group
 • Stijn Skondras, CEO, Skondras
 • Ferdinand Stans, partner, Tryggr & Flemming
 • Joël Stockmans, algemeen directeur, Flexpoint
 • Veronique Thoelen, afgevaardigd bestuurder / financieel directeur (Europe), Bose
 • Marcel Van de Velde, productiedirecteur, Brabantia
 • Werner Vanstipelen, gedelegeerd bestuurder, A&B Partners
 • Dirk Verbeeck, zaakvoerder, Bonache
 • Ingrid Vosch, audit partner, VMB
 • Joris Vrancken, CEO en eigenaar, P&V Elektrotechnieken
 • Stefan Vanderrick, eigenaar, Moove Forward

http://www.voka.be/vliegendestarters

Liesbeth Homans komt op 5 mei 2017 naar Hasselt

Standaard

homans

Op vrijdag 5 mei 2017 vanaf 20u komt Vlaams minister Liesbeth Homans praten over haar beleid met als thema ‘Sociaal, niet socialistisch’ in Het Borrelhuis in de Hasseltse Witte Nonnenstraat. Hete hangijzers komen er zeker aan bod. Inschrijven niet nodig. Iedereen is welkom.

UHasselt en Wit-Gele Kruis Limburg meten veiligheidscultuur thuisverpleegkundigen

Standaard

Binnen het Wit-Gele Kruis is er voldoende aandacht voor patiëntveiligheid, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd door de UHasselt en WGK Limburg bij 1.200 thuisverpleegkundigen. “Kwaliteitsvolle, veilige zorg is brandend actueel. Om medische incidenten te vermijden, is een open patiëntveiligheidscultuur – waarin zorgverleners in alle openheid kunnen praten over de oorzaken van medische fouten – essentieel”, aldus Wit-Gele Kruis Limburg. 

Een belangrijke voorwaarde voor een veilige zorgomgeving is het ontwikkelen van een open, opbouwende patiëntveiligheidscultuur – zeg maar de perceptie en houding van zorgverleners ten aanzien van veilige zorg. “Het begrip cultuur is sterk ingeburgerd in sectoren zoals de luchtvaart en defensie en krijgt ook steeds vastere voet aan de grond in de zorgsector”, aldus prof. dr. Dominique Vandijck (UHasselt). 

“Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en vertrouwen. Zorgverleners worden gestimuleerd om (medische) incidenten te melden en bespreekbaar te maken, om er vervolgens uit te leren en erover te kunnen waken dat zulke incidenten zich niet herhalen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we immers dat er per 100 huisartsraadplegingen twee tot drie incidenten voorkomen. In deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg.” 

Positief

De resultaten van de veiligheidscultuurmeting van het Wit-Gele Kruis Limburg zijn overwegend positief. Professor Vandijck: “Thuisverpleegkundigen hebben het gevoel dat er binnen het WGK duidelijk aandacht is voor en gewerkt wordt aan patiëntveiligheid.” Vooral de onderlinge collegialiteit ervaren ze als erg positief. Bovendien wordt, aldus de deelnemers, voldoende gecommuniceerd over medische incidenten. “Hierdoor krijgen ze de kans om te leren van fouten.” 

Toch zijn er ook enkele knelpunten. “Medewerkers geven aan dat de onderlinge communicatie tussen andere zorgverleners (huisartsen, kinesisten, diensten voor gezinszorg…) én met ziekenhuizen en woonzorgcentra beter kan”, zegt UHasselt-onderzoekster Melissa Desmedt. “Onvolledige, laattijdige of foutieve overdracht van informatie blijkt een belangrijke oorzaak van incidenten. Er is met andere woorden nood aan méér acties om de informatieoverdracht tussen ziekenhuizen – bij opname of ontslag van een patiënt – te optimaliseren.” 

“Topprioriteit”

“De sleutel tot verbetering ligt bij het durven aantonen van onveilige zorgsituaties en, vervolgens, bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen – en dat op basis van een gedeelde passie voor kwaliteitsvolle zorg”, aldus Marie-Jeanne Vandormael (kwaliteitsmanager WGK Limburg).

Nyree Claes (voorzitter WGK Limburg): “In België zijn we de eerste organisatie binnen de eerstelijn die een veiligheidscultuurmeting heeft laten uitvoeren. We zijn positief verrast door de resultaten, maar niét blind voor de aspecten waar bijsturing vereist is. Bij het Wit-Gele Kruis Limburg zijn patiëntveiligheid en het bespreekbaar maken van incidenten dan ook geen loze woorden, maar een topprioriteit.”

PVDA Limburg heeft werk- en vergaderlokaal in Hasselt

Standaard

pvda lokaal

PVDA Limburg huurt sinds kort een verdieping boven Halte 24 in de Frans Massystraat 24 aan het Hasselts station. In Halte 24 zorgen mensen van Arktos vzw voor opvang en bezigheid voor jongeren na schooltijd om de wachttijden voor hun bus of trein nuttig in te vullen. De ruimte van PVDA Limburg doet dienst als werk- en vergaderlokaal. 

PXL-IT-studenten gaan twee dagen aan slag met senioren rond technologische en culinaire beleving

Standaard

Op 25 en 26 april 2017 organiseert Hogeschool PXL al voor de derde maal PXL Breekt Uit. Dit jaarlijkse project heeft als doel om onderwijs anders te bekijken, door met een aparte groep uit de samenleving samen te werken, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Tijdens editie 2017 gaan de PXL-studenten deze uitdaging aan samen met Limburgse ouderen, het grijze goud van onze samenleving. De studenten Toegepaste Informatica werken daarbij twee projecten uit. Enerzijds wordt er gewerkt rond de familierecepten van oma’s en opa’s, telkens gekoppeld aan een bijzonder verhaal of een anekdote. Deze recepten en de levensverhalen worden daarna gebundeld op een community-platform voor jong en oud. Anderzijds gaan de studenten met senioren in dialoog op de EPICORDA-tentoonstelling en een eigen innovatieroute op de voormalige Philips-site in Hasselt rond de evolutie en impact van technologie.

“Met het hogeschoolbrede project “PXL Breekt Uit” zetten we de competenties eigen aan de X-factor in de verf. De hogeschool sluit gedurende twee dagen de deuren: de onderwijslokalen van lectoren en studenten en de burelen van het administratief personeel zijn niet toegankelijk”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van PXL. “Onderwijs en onderzoek moeten echter wel blijven doorgaan op een manier die maximaal aansluit bij de X-factor en het strategisch beleidsplan van de hogeschool. Als thema voor deze editie kozen we “het Grijze Goud” – een gegeven dat steeds crucialer zal worden met de veroudering van onze bevolking. Tijdens deze twee dagen, maar ook daarna, werken we aan empathie en empassie tussen ons jong geweld en de Limburgse senioren door effectief te gaan samenwerken en een waardevol tweerichtingsverkeer tot stand te brengen.”

De studenten Toegepaste Informatica gaan op zoek naar recepten “op grootmoeders wijze” waarachter ook een bijzonder levensverhaal of anekdote schuil gaat. Deze recepten en verhalen worden uitgewisseld op PXL Breekt uit. Er zal ook samen gekookt en gegeten worden op de site van de Hotelschool Hasselt. “De recepten en verhalen worden gebundeld op een multimediaal platform dat een community moet worden voor ouderen en jongeren. Ze krijgen daarbij ondersteuning van topkok Giovanni Oosters. De bedoeling is dat het online platform ook na PXL Breekt Uit doorgaat”, zegt Francis Vos, departementshoofd Toegepaste Informatica op PXL.

Het tweede project gaat over innovatie, maar opnieuw net zozeer over dialoog. Via de tentoonstelling EPICORDA en een eigen innovatieroute van onze studenten op de voormalige Philips-site gaan senioren en studenten rond de tafel en bespreken ze de manier waarop ze de technologieën en apparaten ervaren, hoe het werken geëvolueerd is, welke impact innovatie heeft op ons leven, enz. “Jong en oud stappen samen in een teletijdmachine en verkennen elkaars wereld”, besluit Francis Vos.