Gertie Delande is CEO van nieuwe joint venture nexuzhealth

Standaard

 Cegeka en UZ Leuven hebben Gertie Delande aangesteld als CEO van hun joint venture nexuzhealth. Gertie Delande wordt verantwoordelijk voor de commercialisering van het elektronische patiëntendossier van nexuzhealth en de verdere uitbouw van de joint venture. Ze legt verantwoording af aan de raad van bestuur van nexuzhealth.

Gertie Delande zal de joint venture eerst laten evolueren naar een commerciële en klantgerichte organisatie. “Als we de markt willen blijven aanvoeren, moeten we continu vernieuwen en functies toevoegen voor onze klanten. Zo heeft Sint-Lucas Brugge net een module geactiveerd voor de automatisering van radiologie, van de aanvraag voor medische beeldvorming tot de verslaglegging. Het is door onze software verder te versterken dat we de groeiambities van onze joint venture zullen realiseren.”

Jarenlange ervaring bij Cegeka

Gertie Delande (42) is sinds 2013 eindverantwoordelijke voor de Healthcare divisie van Cegeka. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als project en program manager voor de divisie softwareontwikkeling. Gertie Delande heeft een Master Economie en Informatiebeheer op zak van de Europese Hogeschool Brussel.

Nieuwe lichting Voka ambassadeurs ingehuldigd

Standaard

ambassadeurs voka limburg

Voka-Kamer van Koophandel Limburg ijvert om de dialoog tussen ondernemers én gemeentebesturen te optimaliseren. Daarom installeerde het in iedere Limburgse gemeente één vooraanstaande ondernemer die als gemeentelijk ambassadeur fungeert. Op 26 februari 2016 wordt de nieuwe lichting voorgesteld, hun mandaat loopt tot 2019.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg opent: “In vele gemeentes merken we dat de contacten tussen het lokale bestuur en de ondernemers de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat veel mogelijk is wanneer beide partijen de handen in elkaar slaan. We hopen dat de Voka-ambassadeurs ook de komende jaren hiertoe hun steentje zullen bijdragen.”

Deze lokale voelsprieten zijn stuk voor stuk charismatische, communicatieve ondernemers, die in staat zijn de relaties met hun respectievelijke gemeentebesturen optimaal te verzorgen. Elke ambassadeur is een klankbord voor de burgemeester en de schepen van lokale economie wanneer deze beleidsbeslissingen in de economische sfeer wensen af te toetsen. Daarenboven is het de bedoeling is dat hij/zij een stem geeft aan de lokale ondernemers én eventuele knelpunten op lokaal economisch vlak signaleert, zodat Voka – KvK Limburg in overleg met de gemeente de juiste acties kan ondernemen om het bedrijfsvriendelijk klimaat te stimuleren.

Tijdens de komende maanden zullen alle ambassadeurs de boer op gaan om constructieve gesprekken te voeren met hun gemeentebesturen omtrent lokale beleidsthema’s als industrieterreinen, mobiliteit, fiscaliteit en lokaal overleg. In een viertal gemeentes is het ambassadeurschap nog niet ingevuld maar wordt er weldra nieuws verwacht.

Johann Leten besluit: “We waarderen het enorm dat deze ondernemers zich engageren om hun gemeente een stukje bedrijfsvriendelijker proberen te maken. Nelson Mandela vatte het mooi samen: het sterkste wapen ter wereld is dialoog. Wij zijn er van overtuigd dat ondernemers en gemeentes gezamenlijke doelen hebben en samen veel kunnen realiseren. In voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen deze ambassadeurs bovendien ingeschakeld worden om Voka – KvK Limburg te inspireren bij het formuleren van een visie voor de gemeente van de toekomst.”

Voka–KvK Limburg blijft pleiten voor 3 rijstroken op E313 en E314

Standaard

In 2017 komt er een extra spitsstrook langs de E314 tussen Wilsele en Rotselaar richting Lummen. Dat maakte minister van Mobiliteit Ben Weyts gisteren bekend. Goed nieuws voor de Limburgse pendelaars én het vrachtverkeer. Maar een druppel op een hete plaat. Voka–Kamer van Koophandel Limburg blijft pleiten voor 3 rijstroken, zowel voor de E313 als E314. 

De Vlaming staat gemiddeld 59,7 uur per jaar in de file. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Dat er dringend actie nodig is naar een efficiënter mobiliteitsbeleid, is al lang duidelijk. Voka – Kamer van Koophandel Limburg is dan ook tevreden dat er een extra spitsstrook komt langs de E314 tussen Wilsele en Rotselaar richting Lummen.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Dit zal zeker voor een ontlasting zorgen van dit drukke traject. Dat bewijzen de spitsstroken op de E313 in Ranst en langs de E40 in Sterrebeek. Maar het blijft een druppel op een hete plaat. Wij pleiten voor een verbreding van het hele traject en dus 3 rijstroken op de E313 en E314”. 

Terwijl onze buurlanden actie ondernemen, blijft België achter. Het verkeersbeleid zit met andere woorden zelf volledig vast in de file, actie blijft uit. Denken we in Limburg aan de realisatie van de Noord-Zuid, de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 of Spartacus. 

Johann Leten besluit: “Hoe langer we blijven stilstaan, hoe verder we er als economisch aantrekkelijke regio, zeker op vlak van logistiek, op achteruitgaan. Een studie van de OESO berekende dat een beter mobiliteitsbeleid België 2 procentpunt extra groei zou kunnen opleveren. Het is een morele verplichting van onze beleidsmakers om eindelijk de handen uit de mouwen te steken. “

‘Imaginary’ toont jongeren wondere wereld van wiskunde

Standaard

Op maandag 29 februari 2016 opent aan de Universiteit Hasselt de tentoonstelling ‘Imaginary’ in de Campus van Diepenbeek. De expo laat het grote publiek via allerhande simulaties, 3D-objecten, touchscreens en filmmateriaal kennismaken met de breedte, kracht én schoonheid van wiskunde. ‘Imaginary’ reisde al de hele wereld rond en strijkt dit jaar neer in Vlaanderen. Meer dan 700 middelbare scholieren zullen de tentoonstelling op campus Diepenbeek de komende weken bezoeken.

Imaginary is een initiatief van het befaamde Duitse onderzoekscentrum voor wiskunde in Oberwolfach. De Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) en de vijf Vlaamse universiteiten haalden de tentoonstelling dit jaar voor het eerst naar Vlaanderen. Van 29 februari 2016 tot en met 18 maart 2016 houdt Imaginary halt op de agora van campus Diepenbeek.

“De expo maakt de uiteenlopende toepassingen van wiskunde in andere wetenschappen en in de samenleving heel tastbaar. Er wordt gewerkt met posters, 3D-prints, filmmateriaal en interactieve touchscreens”, zegt prof. dr. Peter De Maesschalck, verbonden aan de faculteit Wetenschappen van de UHasselt. “Imaginary toont de kracht en schoonheid van wiskunde en wiskundige modellen. Zo ontdekken bezoekers onder meer hoe wiskunde wordt ingezet bij het voorspellen van de evolutie van gletsjers.”

Imaginary richt zich in de eerste plaats op leerlingen van het vijfde en zesde jaar ASO. De UHasselt verwacht de komende drie weken meer dan 700 jongeren. “Heel wat klassen hebben een bezoek aan de expo gekoppeld aan een college door een UHasselt-prof of een kijkje in ons Centrum voor Statistiek”, aldus professor De Maesschalck. “We hopen dat wiskunde op die manier verwondering én bewondering kan opwekken.”

De wiskundetentoonstelling is vanaf 1 maart 2016 elke werkdag open voor het grote publiek van 10 tot 17 uur. De tentoonstelling is ook uitzonderlijk open tijdens de UHasselt-infodag op zaterdag 5 maart. Op Pi-dag (het getal π), 14 maart 2016, zal de tentoonstelling open zijn tot 22u en zal een er lezing over het getal Pi plaatsvinden om 19u.

http://www.imaginaymaths.be

PXL-Log-IC ontvangt bronzen medaille Transport & Logistics awards HR Project of the Year 2016

Standaard

PXL Logistics Intelligence Center (PXL Log-IC), het ‘logistiek en supply chain’-expertisecentrum van Hogeschool PXL, mocht op 25 februari 2016 een award in ontvangst nemen voor hun derde plaats in de categorie HR Project of the Year 2016.

De Transport & Logistics awards worden jaarlijks georganiseerd door het vakblad Warehouse & Logistics. Het HR Project of the Year beloont in een industrieel of commercieel bedrijf een personeelsbeheerproject (HRM) dat bijzondere resultaten heeft opgeleverd. Het eindresultaat wordt bepaald door de beoordeling van een jury van specialisten uit de human resources sector. De bekroonde winnaar van 2016 is Kuehne+Nagel, gevolgd door TL Hub en PXL Log-IC.

Limburg heeft het potentieel om uit te groeien tot één van de absolute topregio’s voor logistieke activiteiten in Europa. Om klaar te zijn voor logistiek en supply chain in 2020, moeten er echter nog enkele verbeterpunten plaatsvinden.

PXL Log-IC heeft vanuit het werkveld gemerkt dat de logistieke en supply chain sector steeds verandert. Nieuwe (technologische) ontwikkelingen in de markt eisen daarom nieuwe functieprofielen. Om de voortdurende evolutie uit de markt op te volgen, is opleiding dan ook een noodzaak voor elke medewerker uit de logistieke sector.

Op vraag van de sector, de leden van de Limburgse transportfederatie VVL Febetra / Transport & Logistiek-, Promotie- Studie- en Opleidingscentrum VZW, werd er reeds ingespeeld op een behoefte die algemeen aanwezig is binnen de Limburgse transportondernemingen, of bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van transport- en douaneactiviteiten. De opleiding ‘Transportplanner en Douane’ startte succesvol in januari 2016.

PXL Log-IC vond met Zelco een partner die de terminologie toelicht met een groot aantal praktijkopdrachten. Er zijn ook gastsprekers met getuigenissen vanuit de praktijk. Op deze manier kan de cursist op het einde, de oeroude functie van een transportplanner op een hedendaagse manier invullen.

Bart Carlens, onderzoekshoofd van expertisecel PXL Log-IC: “Als expertisecel hebben we vooral een adviserende functie naar de business, we pikken nieuwe ontwikkelingen op in de markt en vertalen deze naar efficiënte oplossingen. PXL Log-IC wil blijvend mee aan de basis staan van de veranderingsprocessen binnen de logistiek en supply chain. Niet enkel door het aanbieden van de theoretische en operationele kennis, maar ook de manier hoe hier mee omgaan (veranderingsmanagement) is cruciaal om de aanpassingen van deze profielen te bewerkstelligen. Wij willen dan ook graag het debat openen voor nieuwe en verbeterde functies ‘supply chain & logistiek 2020’, om zo het Vlaamse potentieel blijvend te prikkelen, te stimuleren en te laten groeien.”

http://www.pxl.be

UCLL mee dragende kracht op studiedag ‘Logistiek voor e-commerce’

Standaard

Allerlei cijfers over online shoppen wijzen in een en dezelfde richting: online shoppen zit in de lift. Dit brengt heel wat opportuniteiten met zich mee. België lijkt echter de boot te missen en dit ten voordele van ‘fast movers’ in onze buurlanden. Om de kloof te dichten, komen ruim 400 hogeschoolstudenten Logistiek uit heel Vlaanderen op 24 februari 2016 samen in Laakdal tijdens de studiedag ‘Logistiek voor e-commerce’, met UC Leuven-Limburg als voortrekker.

Voortbouwend op het succes van de studiedag ‘Groene Logistiek’, dat vorig jaar rond dezelfde tijd plaatsvond, staken docenten Logistiek van diverse Vlaamse hogescholen midden 2015 de koppen opnieuw bij elkaar en brainstormden over een centrale vraag: ‘Kunnen we over de provinciegrenzen heen alle Vlaamse hogescholen met een professionele Bacherloropleiding of een Bachelor-na-bachelor in Logistiek Management bij elkaar brengen op één plaats om praktijkinzicht te verwerven in logistiek voor e-commerce?’.

Het vele voorbereidende werk heeft alleszins beloond: vandaag is het idee realiteit geworden. Ruim 400 studenten uit hogescholen van Hasselt tot Kortrijk en van Antwerpen tot Leuven en Brussel komen woensdag 24 februari 2016 samen in het Logistiek Innovatie & Training Centrum (www.litc.be), gelegen in het Kempense Laakdal. De hogeschool UC Leuven-Limburg draagt trends in de praktijk en samenwerking met bedrijven hoog in het vaandel. Daarom speelt de hogeschool een centrale rol in dit project.

Doel

Het doel van deze studiedag ‘Logistiek voor e-commerce’ is viervoudig:

1) Toekomstige logistieke managers bewust maken van de specifieke logistieke uitdagingen van online shoppen, een thema dat intussen tot een brandend actueel thema geëvolueerd is doordat België een inhaalbeweging ten opzichte van Nederland inzet,

2) Hen inspireren om zelf creatief te denken in de e-commerce logistiek,

3) Het curriculum van hogeschoolstudenten aanvullen met concrete praktijkverhalen,

4) De hogescholen aanzetten tot samenwerking en delen van ‘best practices’ over provinciegrenzen heen.

http://www.uccl.be

“We gaan verspreiding infectieziekten beter in kaart brengen”

Standaard

Doet een school er goed aan te sluiten tijdens een grieppandemie? Blijven we best thuis om een epidemie in te dijken? Over deze en andere vragen buigt prof. Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen) zich de komende jaren, met de steun van Europa. Hens sleepte immers een beurs van 1,6 miljoen euro van de European Research Council in de wacht.

Prof. Niel Hens, als statisticus verbonden aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen, is een autoriteit op het vlak van de ontwikkeling van wiskundige modellen om de verspreiding van infectieziektes in te schatten. Uit het onderzoek van Hens en collega’s bleek bijvoorbeeld al dat Belgen langere sociale contacten met elkaar hebben op droge en koude weekdagen, dagen waarop bijgevolg de kans op een virusoverdracht groter is.

Europa erkent het belang van dit onderzoeksdomein en keurde een beursaanvraag van Niel Hens goed. In het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, met financieringsovereenkomst 682540, kan de wetenschapper de komende vijf jaar 1,6 miljoen euro investeren in zijn TransMID-project. TransMID staat voluit voor Transdisciplinary research in Modelling Infectious Diseases.

Er ligt heel wat werk op de plank. “We willen nieuwe statistische en wiskundige modellen gaan ontwikkelen”, legt Hens uit. “Op die manier hopen we antwoorden te kunnen formuleren op fundamentele epidemiologische vragen. Stel: er breekt een pandemie uit en een infectieziekte verspreidt zich over vele landen. Is het dan een goed idee om over te gaan tot een algemene schoolsluiting?”

Grote stap vooruit

“Ander voorbeeld: Antwerpen en Hasselt verschillen stevig wat aantal inwoners betreft. Maar betekent dat ook dat een Antwerpenaar meer sociale contacten heeft, en dus meer kans maakt op een ‘virusoverdracht’?”

In het kader van TransMID focussen de onderzoekers vooral op ziektes zoals kinkhoest, mazelen en het cytomegalovirus. Daarvoor gebruiken ze zowel sociologische data als gegevens uit de analyse van bloedstalen. Hens: “Uiteindelijk willen we een toolbox met bijhorende software ontwikkelen, die het mogelijk maakt om de verspreiding van infectieziekten beter in te kunnen schatten. Als dat lukt, betekent dat een grote stap vooruit voor de volksgezondheid.”

Het TransMID-team wordt bovendien versterkt met dr. Benny Borremans (UHasselt/UAntwerpen). Hij haalde een Marie Curie-beurs binnen en zal samen met Hens en prof. James Lloyd-Smith (UCLA) de verspreiding van ziekten tussen verschillende soorten bestuderen.

http://www.uhasselt.be