PXL-onderzoekers vinden vijf domeinen waarin virtual reality verschil kan maken

Standaard

Virtual reality is brandend actueel. Wie de term hoort, denkt aan fancy brillen, hoogtechnologische snufjes, fun, games en sciencefiction. Toch is virtual reality niet alleen fun en entertainment: de technologie leent zich ook uitermate goed om in nieuwe, serieuze domeinen toe te passen. Onderzoekers van Hogeschool PXL noemen er vijf…

Ja, de kans is groot dat, als je al ooit een virtualrealitybril op je hoofd had, dat voor een spelletje of een gametoepassing was. Met een stereoscopische bril en geluid (uitzonderlijk ook nog aangevuld met geur en tastzin) word je in een gesimuleerde wereld ondergedompeld die zo reëel is dat de grens tussen werkelijkheid en fictie vervaagt. Schijnwerkelijkheid dus, of virtual reality.

Behalve voor games wordt virtual reality de laatste jaren ook meer en meer voor ‘serieuze’ doeleinden ingezet. Vijf domeinen die je op het eerste gezicht niet met virtual reality zou verbinden, maar waarin de technologie echt wel een toekomst heeft…

  1. Zorgsector

Proestende patiënten, zwoegende verplegers: niets reëler dan de wereld van onze rust-, zieken- en verzorgingstehuizen, elke dag opnieuw. Maar ook daar heeft virtual reality een meerwaarde. Dankzij de virtuele bril kan een patiënt die een minder mobiele toekomst tegemoet gaat, stapsgewijs voorbereid worden op zijn toekomstige beperkingen. Een zorgverlener of lesgever kan aan den lijve ondervinden wat het is om hoogsensitief te zijn. Of een professional die zich met woningaanpassingen bezighoudt, kan virtueel door een huis bewegen, bijvoorbeeld als rolstoelgebruiker, om zo het huis te screenen op noodzakelijke aanpassingen. Op dit moment start er binnen Hogeschool PXL een speerpuntproject op, in een samenwerking tussen de expertisecentra PXL Smart ICT, PXL Bouw en Energie en PXL Zorginnovatie.

  1. Preventie & onderhoud

Brandpreventietraining: hoe realistischer, hoe beter, en toch zonder concreet, imminent gevaar. Virtual reality is dan letterlijk en figuurlijk hot, want je loopt er geen gevaar mee en de training is as close as reality can be. Idem dito voor simulaties van onderhoudswerkzaamheden die je maar zeer zelden dient uit te voeren. Gesneden koek dus voor onderhoud van pakweg een windturbine of een kernreactor. Wil je als vrachtwagenchauffeur voorbereid worden op gevaarlijke wegenscenario’s in verre landen? Ook hier kan de combinatie van virtual reality in een rijsimulator soelaas bieden.

  1. Bouw

Een bouwwerf bezoeken, niet in real life, maar virtueel: het heeft zo zijn voordelen. Je krijgt een beter zicht op hoe het toekomstige gebouw eruitziet en aan welke eisen het volgens jou moet voldoen. Een appartement kopen voordat er nog maar zelfs één steen geplaatst is: virtual reality biedt hulp en geeft je virtueel een goed beeld van de binnen- en buitenkant van het appartement.

Al wandelend in je virtuele gebouw kan je ook vermijdbare bouwfouten uitsluiten, op een moment dat er nog de gelegenheid is om de uitvoeringsplannen bij te sturen. Arbeiders kunnen op de bouwplaats te allen tijde de meeste recente bouwplannen virtueel in 3D bekijken. Ook kunnen hieraan instructies naar uitvoering worden toegevoegd, waardoor de bouwfouten tot een minimum beperkt worden.

Bij de opleiding van bouwprofessionals kan virtual reality gebruikt worden om gebouwen virtueel op te bouwen en na te gaan wat mogelijke bouwfouten kunnen zijn, maar ook hoe bepaalde constructiedelen zijn opgebouwd. Denken we maar aan een goed gedocumenteerde uitvoering van de aanzet van een spouwmuur op een vloerplaat, waar je rekening dient te houden met het doorlopen van de isolatieschil, met de bescherming tegen vochtindringing en met luchtdichtheid.

Virtual reality in de bouw zorgt steevast voor een betere informatie-uitwisseling en visualisering van de uit te voeren werken.

  1. Toerisme

Stel: je bent te oud en te hulpbehoevend om die laatste droomreis naar Machu Picchu nog echt fysiek te maken. Dan is een virtuele reis naar Peru een mooi alternatief. Idem wanneer die reis op zich wel fysiek, maar niet budgettair tot je mogelijkheden behoort. Een student die op buitenlandse stage gaat naar een ontwikkelingsland en een interculturele inleefcursus dient te volgen, heeft misschien veel meer aan een virtual reality-introductie waarin hij zich een halfuurtje lang in een Afrikaans dorpscentrum de ogen de kost geeft dan aan een theoretische gastcollege van twee uur. En wie virtueel terug in de tijd wil reizen – hoe was het in het oude Rome? – die kan die ervaring zo dicht mogelijk proberen te benderen met een virtualrealitybril op z’n hoofd. Virtueel reizen, het kan dus. Al geldt (net bij reizen) toch wel vaak de volkswijsheid dat ‘you can’t beat the real thing’.

  1. Onderwijs

Hogeschool PXL zet sterk in op authentiek onderwijs en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Hoe kun je dit beter doen dan door de wereld naar de studenten te brengen? Binnen het project ‘Virtual reality in het onderwijs: een realiteit?’ wordt er onderzocht hoe we het onderwijs beter kunnen maken door middel van virtual reality. Voor de studenten van PXL-Education kunnen we de klas naar PXL brengen; zo kunnen ze in virtual reality een klas observeren zonder dat alle studenten er fysiek aanwezig moeten zijn. Via hints in de VR-omgeving kunnen studenten attent worden gemaakt op wat er allemaal gebeurt in de klas. De studenten van PXL-Healthcare leren met een game klinisch redeneren: uitzoeken wat er scheelt met een patiënt. Omdat deze situaties opgenomen zijn, kunnen studenten steeds opnieuw oefenen om zo alle details van de situatie te achterhalen…

http://www.pxl.be

Advertenties

Hogeschool UCLL presenteert masterplan Campus Diepenbeek

Standaard

Na de opening van Campus LiZa in Genk (2015), investeert hogeschool UCLL opnieuw in Limburg. De campus krijgt een nieuw, centraal gedeelte voor meer dan 4.000 studenten en personeelsleden. Dit nieuw gebouw omvat een 6000 m2 met een ontmoetingsruimte, een gemeenschappelijke onthaal, 3 aula’s, leslokalen en een moderne mediatheek met leercentrum. De hogeschool wil er een echte ‘living campus’ van maken, een plek waar studenten en personeel maar ook externen mekaar kunnen ontmoeten. De plannen zijn ontwikkeld door het gerenommeerde bureau Stéphane Beel Architects. De werkzaamheden starten dit najaar; tegen 2020 moeten de werken afgerond zijn. UCLL investeert 16 miljoen euro in dit bouwproject.

Algemeen directeur UCLL – Marc Vandewalle: “De campus had nood aan vernieuwing en extra ruimte. Deze nood hebben we aangegrepen om het concept van de hele campus te herbekijken. Campus Diepenbeek voelt aan als een verzameling van eilandjes, er ontbrak een centraal deel. Zowel studenten als medewerkers gaven aan dat er nood was aan een ontmoetingsruimte. Tegelijkertijd wilden we niet nog eens zomaar een stuk bijbouwen. We werken nu op basis van een lange termijn visie en starten dit jaar met het eerste grote bouwproject van 6.000m2”

Nieuwe Limburgse Landmark

In 2015 opende UC Leuven-Limburg samen met haar partners al de gloednieuwe campus van de Limburgse Zorgacademie in Genk met haar partner HBO Verpleegkunde Genk: een campus voor meer dan 1.000 studenten Verpleegkunde en Vroedkunde. Met het Masterplan 2020 zet de hogeschool deze keer een nieuwe Limburgse landmark op de kaart in Diepenbeek, waar UCLL met 3.600 studenten in 12 professionele bachelor- en bachelor-na-bachelor-opleidingen haar grootste campus van de provincie heeft.  “Het Masterplan 2020 is voor de hogeschool een uiterst belangrijk project – niet alleen qua infrastructuur, maar ook qua uitstraling. Het nieuwe centrale gebouw zal Campus Diepenbeek een echt gezicht geven, haar gebouwen verbinden tot één geheel en haar vitale functies centraliseren. Deze nieuwe landmark wordt het kloppende hart van de vernieuwde campus.”

Nieuw centraal gedeelte

Momenteel heeft de campus verschillende ingangen. Er is het gebouw van de Managementopleidingen, ‘De Ark’ van de Lerarenopleiding, de opleiding Orthopedagogie en de Technologie-opleidingen in een apart gedeelte.  “Het nieuwe plan maakt van dit alles één geheel, met een centrale ingang en foyer. De verschillende mediatheken voegen we bv. samen tot één leercentrum en er komen drie nieuwe aula’s waar alle opleidingen terecht kunnen.” 

Moving Minds op de campus

UCLL staat bekend voor zijn innovatieve aanpak zoals het energieproject op Pukkelpop of het vluchtelingenproject Move Across Borders. Marc Vandewalle: “We passen het Moving Minds concept toe op de campus: studenten en medewerkers van de uiteenlopende opleidingen zullen in het vernieuwde gedeelte elkaar regelmatig treffen. Maar ze zullen ook in contact komen met onze expertisecellen, met de ondernemende StartMinds en externe partners op de campus. Dit betekent meer kansen op ontmoeting, verbinding en kruisbestuiving. Precies wat we met ons onderwijsconcept Moving Minds willen bereiken.”

Living Campus

Het ontwerp van het Masterplan 2020 Diepenbeek draait rond vier centrale functies: ‘doceren’, ‘organiseren’, ‘communiceren’ en ‘ontmoeten’. Idee is om te groeien naar een zgn. ‘living campus’, een concept dat uit de VS kwam overwaaien. Studenten en medewerkers zullen hieraan bijdragen: in de foyer komt er ruimte voor projecten van de jonge ondernemers van StartMinds maar ook voor initiatieven zoals de pop-up stores.

Toparchitectuur

De hogeschool trok voor het Masterplan 2020 Stéphane Beel Architects aan; een bureau met uitstekende referenties in Vlaanderen en daarbuiten en, vooral, in de onderwijswereld. Marc Vandewalle: “UCLL is trots dat we hiervoor kunnen samenwerken met Stéphane Beel. Zijn bureau tekende eerder al voor de nieuwe campus van UGent, de kunstencampus deSingel in Antwerpen en Museum M in Leuven – stuk voor stuk tot de verbeelding sprekende gebouwen.” Stéphane Beel, architect van MPA2020: “UCLL is een hogeschool in beweging binnen een beweeglijke wereld. De architecturale visie op het nieuwe gebouw weerspiegelt deze beweeglijkheid”

Investering van 16 miljoen euro

De hogeschool raamt de kost van het Masterplan 2020 op 16 miljoen. De campus krijgt daarvoor 6000 m2 nieuwbouw. Voor het budget worden eigen middelen gebruikt.

Campus Hasselt – Oude Luikerbaan krijgt op termijn andere invulling

Momenteel zijn de Lerarenopleidingen Kleuter en Lager Onderwijs gehuisvest op de Campus Hasselt – Oude Luikerbaan. In het huidige plan is voorzien dat deze opleidingen na 2020 naar Campus Diepenbeek verhuizen zodat alle Lerarenopleidingen (Kleuter/Lager/Secundair) op 1 campus geclusterd worden. Het campusgebouw op Oude Luikerbaan zal andere opleidingen van UC Leuven-Limburg of één van haar HBO5 partners huisvesten. Het blijft dus alleszins een campus van UCLL.

Werken van start najaar 2017

De werken gaan van start in het najaar van 2017. UCLL voorziet dat ze twee tot drie jaar in beslag zullen nemen. De werfzone wordt afgebakend en zo onttrokken aan het zicht. Stefan Verheyden, directeur beheer UCLL: “De impact voor studenten zal vrij laag zijn. Ze blijven les volgen in de hun vertrouwde lokalen en in de planning van de werken houden we rekening met de examenperiodes.” Er komt ook een vaste infoplek op de campus waar studenten terecht kunnen met eventuele vragen.

Ruimtelijke visie op lange termijn

Aan de basis van het Masterplan 2020, ligt het provinciaal plan voor de universitaire campus van Diepenbeek van 2015. Stefan Verheyden, directeur beheer UCLL: “We werken voor Campus Diepenbeek vanuit een langetermijnvisie voor de komende 10 jaar. Met de lancering van het Masterplan 2020 vatten we vandaag de eerste fase aan van dit meerjarenplan voor UCLL’s Campus Diepenbeek. Deze opwaardering betekent niet louter dat er een aantal nieuwe gebouwen zullen bijkomen. De nieuwe campus past in de algehele visie die provincie Limburg eerder uitzette met Agence TER.”

http://www.http.ucll.be

Gertie Delande is CEO van nieuwe joint venture nexuzhealth

Standaard

 Cegeka en UZ Leuven hebben Gertie Delande aangesteld als CEO van hun joint venture nexuzhealth. Gertie Delande wordt verantwoordelijk voor de commercialisering van het elektronische patiëntendossier van nexuzhealth en de verdere uitbouw van de joint venture. Ze legt verantwoording af aan de raad van bestuur van nexuzhealth.

Gertie Delande zal de joint venture eerst laten evolueren naar een commerciële en klantgerichte organisatie. “Als we de markt willen blijven aanvoeren, moeten we continu vernieuwen en functies toevoegen voor onze klanten. Zo heeft Sint-Lucas Brugge net een module geactiveerd voor de automatisering van radiologie, van de aanvraag voor medische beeldvorming tot de verslaglegging. Het is door onze software verder te versterken dat we de groeiambities van onze joint venture zullen realiseren.”

Jarenlange ervaring bij Cegeka

Gertie Delande (42) is sinds 2013 eindverantwoordelijke voor de Healthcare divisie van Cegeka. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als project en program manager voor de divisie softwareontwikkeling. Gertie Delande heeft een Master Economie en Informatiebeheer op zak van de Europese Hogeschool Brussel.

Nieuwe lichting Voka ambassadeurs ingehuldigd

Standaard

ambassadeurs voka limburg

Voka-Kamer van Koophandel Limburg ijvert om de dialoog tussen ondernemers én gemeentebesturen te optimaliseren. Daarom installeerde het in iedere Limburgse gemeente één vooraanstaande ondernemer die als gemeentelijk ambassadeur fungeert. Op 26 februari 2016 wordt de nieuwe lichting voorgesteld, hun mandaat loopt tot 2019.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg opent: “In vele gemeentes merken we dat de contacten tussen het lokale bestuur en de ondernemers de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat veel mogelijk is wanneer beide partijen de handen in elkaar slaan. We hopen dat de Voka-ambassadeurs ook de komende jaren hiertoe hun steentje zullen bijdragen.”

Deze lokale voelsprieten zijn stuk voor stuk charismatische, communicatieve ondernemers, die in staat zijn de relaties met hun respectievelijke gemeentebesturen optimaal te verzorgen. Elke ambassadeur is een klankbord voor de burgemeester en de schepen van lokale economie wanneer deze beleidsbeslissingen in de economische sfeer wensen af te toetsen. Daarenboven is het de bedoeling is dat hij/zij een stem geeft aan de lokale ondernemers én eventuele knelpunten op lokaal economisch vlak signaleert, zodat Voka – KvK Limburg in overleg met de gemeente de juiste acties kan ondernemen om het bedrijfsvriendelijk klimaat te stimuleren.

Tijdens de komende maanden zullen alle ambassadeurs de boer op gaan om constructieve gesprekken te voeren met hun gemeentebesturen omtrent lokale beleidsthema’s als industrieterreinen, mobiliteit, fiscaliteit en lokaal overleg. In een viertal gemeentes is het ambassadeurschap nog niet ingevuld maar wordt er weldra nieuws verwacht.

Johann Leten besluit: “We waarderen het enorm dat deze ondernemers zich engageren om hun gemeente een stukje bedrijfsvriendelijker proberen te maken. Nelson Mandela vatte het mooi samen: het sterkste wapen ter wereld is dialoog. Wij zijn er van overtuigd dat ondernemers en gemeentes gezamenlijke doelen hebben en samen veel kunnen realiseren. In voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen deze ambassadeurs bovendien ingeschakeld worden om Voka – KvK Limburg te inspireren bij het formuleren van een visie voor de gemeente van de toekomst.”

Voka–KvK Limburg blijft pleiten voor 3 rijstroken op E313 en E314

Standaard

In 2017 komt er een extra spitsstrook langs de E314 tussen Wilsele en Rotselaar richting Lummen. Dat maakte minister van Mobiliteit Ben Weyts gisteren bekend. Goed nieuws voor de Limburgse pendelaars én het vrachtverkeer. Maar een druppel op een hete plaat. Voka–Kamer van Koophandel Limburg blijft pleiten voor 3 rijstroken, zowel voor de E313 als E314. 

De Vlaming staat gemiddeld 59,7 uur per jaar in de file. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Dat er dringend actie nodig is naar een efficiënter mobiliteitsbeleid, is al lang duidelijk. Voka – Kamer van Koophandel Limburg is dan ook tevreden dat er een extra spitsstrook komt langs de E314 tussen Wilsele en Rotselaar richting Lummen.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Dit zal zeker voor een ontlasting zorgen van dit drukke traject. Dat bewijzen de spitsstroken op de E313 in Ranst en langs de E40 in Sterrebeek. Maar het blijft een druppel op een hete plaat. Wij pleiten voor een verbreding van het hele traject en dus 3 rijstroken op de E313 en E314”. 

Terwijl onze buurlanden actie ondernemen, blijft België achter. Het verkeersbeleid zit met andere woorden zelf volledig vast in de file, actie blijft uit. Denken we in Limburg aan de realisatie van de Noord-Zuid, de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 of Spartacus. 

Johann Leten besluit: “Hoe langer we blijven stilstaan, hoe verder we er als economisch aantrekkelijke regio, zeker op vlak van logistiek, op achteruitgaan. Een studie van de OESO berekende dat een beter mobiliteitsbeleid België 2 procentpunt extra groei zou kunnen opleveren. Het is een morele verplichting van onze beleidsmakers om eindelijk de handen uit de mouwen te steken. “

‘Imaginary’ toont jongeren wondere wereld van wiskunde

Standaard

Op maandag 29 februari 2016 opent aan de Universiteit Hasselt de tentoonstelling ‘Imaginary’ in de Campus van Diepenbeek. De expo laat het grote publiek via allerhande simulaties, 3D-objecten, touchscreens en filmmateriaal kennismaken met de breedte, kracht én schoonheid van wiskunde. ‘Imaginary’ reisde al de hele wereld rond en strijkt dit jaar neer in Vlaanderen. Meer dan 700 middelbare scholieren zullen de tentoonstelling op campus Diepenbeek de komende weken bezoeken.

Imaginary is een initiatief van het befaamde Duitse onderzoekscentrum voor wiskunde in Oberwolfach. De Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) en de vijf Vlaamse universiteiten haalden de tentoonstelling dit jaar voor het eerst naar Vlaanderen. Van 29 februari 2016 tot en met 18 maart 2016 houdt Imaginary halt op de agora van campus Diepenbeek.

“De expo maakt de uiteenlopende toepassingen van wiskunde in andere wetenschappen en in de samenleving heel tastbaar. Er wordt gewerkt met posters, 3D-prints, filmmateriaal en interactieve touchscreens”, zegt prof. dr. Peter De Maesschalck, verbonden aan de faculteit Wetenschappen van de UHasselt. “Imaginary toont de kracht en schoonheid van wiskunde en wiskundige modellen. Zo ontdekken bezoekers onder meer hoe wiskunde wordt ingezet bij het voorspellen van de evolutie van gletsjers.”

Imaginary richt zich in de eerste plaats op leerlingen van het vijfde en zesde jaar ASO. De UHasselt verwacht de komende drie weken meer dan 700 jongeren. “Heel wat klassen hebben een bezoek aan de expo gekoppeld aan een college door een UHasselt-prof of een kijkje in ons Centrum voor Statistiek”, aldus professor De Maesschalck. “We hopen dat wiskunde op die manier verwondering én bewondering kan opwekken.”

De wiskundetentoonstelling is vanaf 1 maart 2016 elke werkdag open voor het grote publiek van 10 tot 17 uur. De tentoonstelling is ook uitzonderlijk open tijdens de UHasselt-infodag op zaterdag 5 maart. Op Pi-dag (het getal π), 14 maart 2016, zal de tentoonstelling open zijn tot 22u en zal een er lezing over het getal Pi plaatsvinden om 19u.

http://www.imaginaymaths.be

PXL-Log-IC ontvangt bronzen medaille Transport & Logistics awards HR Project of the Year 2016

Standaard

PXL Logistics Intelligence Center (PXL Log-IC), het ‘logistiek en supply chain’-expertisecentrum van Hogeschool PXL, mocht op 25 februari 2016 een award in ontvangst nemen voor hun derde plaats in de categorie HR Project of the Year 2016.

De Transport & Logistics awards worden jaarlijks georganiseerd door het vakblad Warehouse & Logistics. Het HR Project of the Year beloont in een industrieel of commercieel bedrijf een personeelsbeheerproject (HRM) dat bijzondere resultaten heeft opgeleverd. Het eindresultaat wordt bepaald door de beoordeling van een jury van specialisten uit de human resources sector. De bekroonde winnaar van 2016 is Kuehne+Nagel, gevolgd door TL Hub en PXL Log-IC.

Limburg heeft het potentieel om uit te groeien tot één van de absolute topregio’s voor logistieke activiteiten in Europa. Om klaar te zijn voor logistiek en supply chain in 2020, moeten er echter nog enkele verbeterpunten plaatsvinden.

PXL Log-IC heeft vanuit het werkveld gemerkt dat de logistieke en supply chain sector steeds verandert. Nieuwe (technologische) ontwikkelingen in de markt eisen daarom nieuwe functieprofielen. Om de voortdurende evolutie uit de markt op te volgen, is opleiding dan ook een noodzaak voor elke medewerker uit de logistieke sector.

Op vraag van de sector, de leden van de Limburgse transportfederatie VVL Febetra / Transport & Logistiek-, Promotie- Studie- en Opleidingscentrum VZW, werd er reeds ingespeeld op een behoefte die algemeen aanwezig is binnen de Limburgse transportondernemingen, of bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van transport- en douaneactiviteiten. De opleiding ‘Transportplanner en Douane’ startte succesvol in januari 2016.

PXL Log-IC vond met Zelco een partner die de terminologie toelicht met een groot aantal praktijkopdrachten. Er zijn ook gastsprekers met getuigenissen vanuit de praktijk. Op deze manier kan de cursist op het einde, de oeroude functie van een transportplanner op een hedendaagse manier invullen.

Bart Carlens, onderzoekshoofd van expertisecel PXL Log-IC: “Als expertisecel hebben we vooral een adviserende functie naar de business, we pikken nieuwe ontwikkelingen op in de markt en vertalen deze naar efficiënte oplossingen. PXL Log-IC wil blijvend mee aan de basis staan van de veranderingsprocessen binnen de logistiek en supply chain. Niet enkel door het aanbieden van de theoretische en operationele kennis, maar ook de manier hoe hier mee omgaan (veranderingsmanagement) is cruciaal om de aanpassingen van deze profielen te bewerkstelligen. Wij willen dan ook graag het debat openen voor nieuwe en verbeterde functies ‘supply chain & logistiek 2020’, om zo het Vlaamse potentieel blijvend te prikkelen, te stimuleren en te laten groeien.”

http://www.pxl.be