Gertie Delande is CEO van nieuwe joint venture nexuzhealth

Standaard

 Cegeka en UZ Leuven hebben Gertie Delande aangesteld als CEO van hun joint venture nexuzhealth. Gertie Delande wordt verantwoordelijk voor de commercialisering van het elektronische patiëntendossier van nexuzhealth en de verdere uitbouw van de joint venture. Ze legt verantwoording af aan de raad van bestuur van nexuzhealth.

Gertie Delande zal de joint venture eerst laten evolueren naar een commerciële en klantgerichte organisatie. “Als we de markt willen blijven aanvoeren, moeten we continu vernieuwen en functies toevoegen voor onze klanten. Zo heeft Sint-Lucas Brugge net een module geactiveerd voor de automatisering van radiologie, van de aanvraag voor medische beeldvorming tot de verslaglegging. Het is door onze software verder te versterken dat we de groeiambities van onze joint venture zullen realiseren.”

Jarenlange ervaring bij Cegeka

Gertie Delande (42) is sinds 2013 eindverantwoordelijke voor de Healthcare divisie van Cegeka. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als project en program manager voor de divisie softwareontwikkeling. Gertie Delande heeft een Master Economie en Informatiebeheer op zak van de Europese Hogeschool Brussel.

Advertenties

Cegeka verlengt met zijn grootste klant Argenta

Standaard

Systeembank Argenta heeft zijn IT-outsourcingovereenkomst met informaticadienstverlener Cegeka verlengd met drie jaar tot 2019. Nadien kan de overeenkomst tweemaal met een jaar uitgebreid worden.  Alle toepassingen van de bank draaien in de cloud van Cegeka.

Argenta en Cegeka werken al samen sinds 1995. “Argenta is een historische en strategische klant voor Cegeka”, zegt CEO André Knaepen. “Zo’n lange samenwerking kan alleen als je continu op zoek gaat naar verbeteringen. Ik ben tevreden dat we het management van Argenta ook deze keer konden overtuigen met onze vernieuwende aanpak. In deze aanpak wordt de ervaring van de informaticagebruikers – of het experience level – één van de nieuwe maatstaven. Met deze nieuwe overeenkomst verleggen we de focus van controle op service levels, naar samenwerken. Cegeka neemt de rol op van trusted partner, gericht op het managen van de business case en het aanbrengen van toegevoegde waarde.”

Toepassingen meer op gedeelde infrastructuur

Door sterke automatisatie wordt het infrastructuurbeheer in dit model goedkoper voor de bank. Argenta zal meer gebruikmaken van de shared infrastructure services van Cegeka. Deze worden gedeeld met andere klanten maar tegelijkertijd wordt Argenta’s private cloud volledig afgeschermd.

Door in te haken bij de standaarden en geautomatiseerde beheerprocessen van Cegeka, zal Argenta nog sneller kunnen reageren op nieuwe evoluties in de markt.

Sneller commercialiseren

“We willen met onze bank een antwoord bieden op de vragen van de steeds meer digitale klant. Voor die transformatie moet onze achterliggende infrastructuur gereed zijn om nieuwe toepassingen sneller beschikbaar te stellen. In het verleden duurden ontwikkelingsprojecten tot wel twee jaar, vandaag is dat maximum twee maanden”, zegt CEO Marc Lauwers van Argenta.”Door te outsourcen creëren we met andere woorden bandbreedte om volop te focussen op onze digitale transformatie”.

Argenta besteedt haar IT-infrastructuurbeheer al sinds 2011 uit aan Cegeka. Sindsdien draaien de servers van de bank in de gespiegelde datacenters van Cegeka in Hasselt en Geleen. Eerder ontwikkelde Cegeka diverse applicaties, die bijvoorbeeld alle kantoren met elkaar koppelen. Ook voor de Argenta-verzekeringsmakelaars, werden er door Cegeka heel wat toepassingen geprogrammeerd.

Business continuity

Volgens een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie zullen banken vanaf 2018 hun primaire infrastructuur elke drie maanden moeten omschakelen naar hun tweede actieve datacenter. Cegeka zal Argenta volledig ondersteunen in deze maatregel.

De datacenters van Cegeka kregen heel wat certificaten waaronder het ISAE3402-certificaat, een internationale standaard die wordt opgelegd aan dienstverleners van financiële instellingen.

http://www.cegeka.com

http://www.argenta.be

Cegeka start eigen softwareschool

Standaard

IT-bedrijf Cegeka gaat in januari 2017 van start met een eigen softwareopleiding. Cegeka heeft vandaag nog steeds 160 openstaande vacatures, waarvan een 50-tal voor softwareontwikkelaars. Het bedrijf wil nu op deze manier 20 deelnemers aanwerven voor zijn divisie softwareontwikkeling. De weerhouden kandidaten komen meteen op de payroll en krijgen eerst een intensieve cursus softwareontwikkeling van veertien weken in de Cegeka School.

De kandidaten moeten vooral sterk gemotiveerd zijn, en goed aansluiten bij de Cegeka-waarden en DNA. Cegeka ontving al een 300-tal cv’s. “Dit is een duidelijk signaal dat heel wat mensen hun carrière een andere wending willen geven.”, zegt Group HR Director Anik Stalmans. “Voor pakweg dertigers met kinderen is het niet zo eenvoudig om zich te herscholen. Men moet al te vaak noodgedwongen voort op de ingeslagen weg. Met de Cegeka School willen we hen de hand reiken.”

Uiteenlopende profielen bij de kandidaten

De eerste profielen die Cegeka ontving zijn alvast erg uiteenlopend. Met onder meer masters japanologie en fysica, doctors in de verkeerskunde, leerkrachten lichamelijke opvoeding en bewakingsagenten zijn de kandidaten ook niet altijd al technisch geschoold. Andere kandidaten hebben een verleden in de logistieke branche of bij defensie. De definitieve selectie van de twintig deelnemers maakt Cegeka begin december.

Agile softwareontwikkeling

De deelnemers krijgen gedurende 14 weken een intensieve opleiding, gelijk aan een professionele bacheloropleiding informatica. Nadien worden ze opgenomen in de verschillende software development teams en begeleid door ervaren collega’s.

‘Pair programming’ is een van de principes van het vandaag erg courante agile softwareontwikkeling, waarvan Cegeka in België de pionier was. Bij agile softwareontwikkeling wordt er gewerkt met kortere trajecten (‘iteraties’) van maximum twee weken. De iteraties bouwen op tot een groter geheel of innovatieve computertoepassingen. Agile ontwikkeling laat toe om sneller op te leveren en kwaliteitsverbeteringen meteen toe te passen.

Slechts de helft van IT-vacatures geraakt ingevuld

Het gaat volgens Agoria de goede kant uit met de technologie-opleidingen, met voor het vijfde jaar op rij een stijging van het aantal studenten. Toch geraken vacatures voor informatici nog altijd niet ingevuld. Cegeka Groep zelf heeft in België 160 vacante betrekkingen.

http://www.cegeka.com

Cegeka schiet met 31% vooruit in 2015

Standaard

andre knaepen ceo cegeka

Cegeka Groep heeft zijn boekjaar 2015 afgesloten met een indrukwekkende omzetgroei van 31%. De IT-dienstverlener klokt af op 369 miljoen. De winst voor belastingen groeit bijna parallel met 23 procent of een gezonde 6% op de omzet. Voor het boekjaar 2016 is Cegeka even ambitieus. De groep wil zijn investeringen in het nagelnieuwe datacenter in Nederlands Limburg en overnames in de Duitstalige landen te gelde maken. In lijn met de nieuwe strategie werden er in de groep nieuwe directeurs aangesteld.

Cegeka groeide zo voor het twaalfde jaar op een rij. Inclusief de bestellingen in uitvoering behaalde Cegeka in 2015 een omzet van 368,32 miljoen euro. Dat is 31% meer dan de 280,44 miljoen euro van 2014. Daarmee verdubbelt de omzetgroei in vergelijking met een jaar eerder (17 procent).

“We behalen prima resultaten en aan dit tempo evolueren we snel tot een middelgrote Europese dienstverlener”, zegt CEO André Knaepen. “Onze groei betekent echter niet dat we afstappen van onze roots. We hebben altijd de reputatie gehad dicht bij onze klanten te staan, en dat willen we zo houden. We hebben brede schouders voor grote projecten of klanten maar zijn nog erg wendbaar om sneller te schakelen voor kleinere projecten. Proactief meedenken met klanten en snel met waardevolle oplossingen komen, zijn vaste waarden in ons credo.”

Combinatie van autonome groei en acquisities

De groei is grotendeels (22%) te danken aan de overname van BrainForce eind 2014. Die overname werd in de geconsolideerde cijfers van 2014 nog maar voor drie maanden meegerekend, maar telt nu voor het volledige kalenderjaar mee. Ook de overname van het Gentse Edan Business Solutions dikt de omzet aan. Die acquisitie werd afgerond in juli 2015 en wordt dus voor zes maanden meegerekend.

De overige 9% groei werd organisch gerealiseerd, mooi verspreid over alle diensten van de groep: professional services, infrastructuur, en software. De joint venture cegeka-dsa in Nederland plukte de vruchten van haar investeringen en noteerde een winststijging van 55%. In Franstalig België bevestigde dochteronderneming NSI Group haar sterke jaar 2014 met een omzet van bijna 42 miljoen euro en een winststijging van 18%.

Groei operationeel resultaat én sterke investeringen

De operationele marge groeide met 18% tot 23 miljoen euro, maar zakt procentueel met 0,7 procentpunt tot 6,3% in vergelijking met 2014. Cegeka investeerde fors in innovatie en verdere internationalisering. Het nieuwe datacenter in het Nederlandse Geleen was goed voor een investering van bijna 15 miljoen euro. Daar bovenop investeerde Cegeka in Microsoft-cloudinfrastructuur en de acquisitie van ERP-specialist Edan Business Solutions.

André Knaepen zet de Europese ambitie in 2016 kracht bij: “We speuren enerzijds de markt af naar gerichte acquisities in landen waar we reeds actief zijn. Zo namen we begin maart nog het Oostenrijkse DanubeIT over, waarmee we sterker staan in de Duitstalige landen. Anderzijds blijven we ook verder investeren in niche-oplossingen zoals Blockchain, dé financiële oplossing van de toekomst, en ons kenniscentrum voor de voedingsindustrie. Met die oplossingen en onze bestaande portfolio zijn we klaar om verder te groeien”, zegt CEO André Knaepen.

Nieuwe country managers worden lokaal gezicht voor de klanten

Cegeka kiest er resoluut voor om zijn klanten centraal te plaatsen. Met sterke country managers creëert Cegeka een duidelijk aanspreekpunt en een lokaal gezicht voor de klanten.

In zijn thuismarkt heeft Cegeka Marc De Groote aangesteld als algemeen directeur voor België (zie persbericht van 22 april 2016). Zander Colaers, COO van de infrastructuurcluster, wordt de nieuwe algemeen directeur van Cegeka Nederland. Colaers is sinds 2008 aan de slag bij Cegeka en heeft daarvoor ruim tien jaar in Nederland gewerkt.

Hij vervangt Marco Witteveen, die directeur Finance Solutions wordt op het niveau van de Groep. Witteveen, die uit de bankensector komt, zal onder meer werk maken van de ontwikkeling en commercialisatie van Cegeka’s Blockchain-diensten.

Erwin Nouwen, vandaag al verantwoordelijk voor professional services in België, wordt op groepsniveau operationeel directeur voor diezelfde professional services en voor shared delivery services, dat voor andere divisies diensten levert aan klanten.

Twee nieuwe divisiedirecteurs

In de softwarecluster werden ook twee nieuwe divisiedirecteurs aangesteld. Arno Visser is aangetrokken om Cegeka’s ERP- en CRM-divisie aan te sturen. Tom Knaepen ten slotte zal de divisie digital & mobile leiden. Die ontwikkelt apps, websites en samenwerkingssystemen.

http://www.cegeka.com

Marc De Groote leidt Cegeka België

Standaard

marc de groote

Marc De Groote is de nieuwe managing director van Cegeka België. Hij volgt Christoph Neut op die vorige maand Cegeka verliet. Marc De Groote moet de sterke positie van Cegeka in België bestendigen en wordt daarnaast operationeel directeur van de softwarecluster van Cegeka Groep. Hij maakt zo ook deel uit van de groepsdirectie van Cegeka.

“Cegeka kiest er resoluut voor om zijn klanten centraal te plaatsen”, zegt CEO André Knaepen. “Met Marc De Groote trekken we een sterke country manager aan die voor onze Belgische klanten het eerste aanspreekpunt en het lokale gezicht wordt. Hij heeft bovendien een ruime ervaring om onze softwarecluster uit te bouwen.”

Softwarecompetenties in Europa inzetten

De Groote werkte in het verleden al nauw samen met Cegeka bij gemeenschappelijke klanten. “Cegeka is een bedrijf met een sterke ondernemingszin en klantgerichtheid”, vindt Marc De Groote. “Met complementaire teams wil ik onze meerwaarde voor klanten verder verhogen en blijven groeien in onze thuismarkt. Daarnaast hebben we met onze ontwikkelcentra in Leuven en Boekarest meer dan voldoende slagkracht om grote Europese softwareprojecten te realiseren. Na onze recente Europese overnames zijn we klaar om die competenties op grotere schaal in te zetten.”

Ruime ervaring in de sector

De Groote kan een uitgebreid parcours in de branche voorleggen met twintig jaar operationele en managementervaring. In het verleden was hij bijvoorbeeld vijf jaar CEO bij de financiële softwaregroep Callataÿ & Wouters, waar hij onder meer de bankbeheertoepassing Thaler ontwikkelde. Na de overname door het Franse Sopra werd hij executive vice-president van de nieuwe financiële dienstengroep. Hij begon zijn carrière bij CSC.

Marc De Groote was bijna twee jaar voorzitter van Agoria ICT. Vandaag zetelt hij nog in de bestuursraad van de technologiefederatie. Marc De Groote behaalde in 1988 een diploma burgerlijk ingenieur aan de VUB.

http://www.cegeka.com

Cegeka neemt DanubeIT over

Standaard

De overname van de gemanagede services provider Danube IT Services NV (DanubeIT) door Cegeka is rond. DanubeIT heeft in totaal circa honderd werknemers, heeft een hoofdkantoor in Wenen en vier vestigingen in Duitsland. Op korte termijn staat vooral de continuïteit voor de klanten en de verdere Europese groei van Cegeka voorop.

Sterker in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

“DanubeIT en Cegeka passen perfect bij elkaar. We hebben dezelfde klantgerichtheid, we vertrouwen allebei op eigen datacenters voor onze ‘trusted cloud’-oplossingen en we bouwen daar beiden applicatiediensten bovenop. Met de integratie van DanubeIT kunnen we de ontwikkeling van Cegeka in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland versnellen,” benadrukt André Knaepen, CEO en oprichter van Cegeka.

Johann Ehm, de oprichter en CEO van DanubeIT blijft aan het hoofd als managing director van Cegeka in Oostenrijk. “Deze integratie is bedoeld om het bedrijf te versterken en onze activiteiten als leverancier van gemanagede IT-services in Oostenrijk en Duitsland uit te breiden. De continuïteit van de dienstverlening voor onze klanten is nu gegarandeerd, aangezien we voortaan deel uitmaken van een ambitieuze Europese speler”, beklemtoont Johann Ehm.

Verdergaan als Cegeka

Cegeka is een full service ICT-bedrijf met de hoofdzetel in Hasselt. Het stelt 3.500 mensen tewerk in elf Europese landen en realiseerde in 2015 een omzet van 370 miljoen euro. Op het einde van 2014 zette Cegeka de eerste stappen in Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Italië door de overname van de Brain Force Group. In de toekomst zullen Brain Force Oostenrijk en Danube IT in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland onder de merknaam Cegeka actief zijn.

DanubeIT is een toonaangevende leverancier van cloudoplossingen en gemanagede services uit Oostenrijk. Al sinds de oprichting in 2007 keek DanubeIT over de landsgrenzen heen. “Het is altijd een deel van onze strategie geweest om internationaal uit te breiden met de hulp van een sterke partner of investeerder,” zegt Johann Ehm. De samenwerking met Cegeka is het resultaat van de zoektocht naar een perfecte partner, een combinatie van financiële kracht met een internationale voetafdruk.

“Ik ben erg blij om een rol te spelen bij de ontwikkeling van Cegeka tot een IT-dienstverlening met internationale faam,” besluit Johann Ehm.

http://www.cegeka.com

Carglass werkt nu volledig in cloud

Standaard

Wanneer je in de toekomst een nieuwe voorruit bestelt bij Carglass, staat de order voortaan ergens in de cloud. Het bedrijf gaat aan de slag met nieuwe bedrijfssoftware, en die draait nu op Microsoft Azure in de datacenters van Microsoft in Amsterdam en Dublin. Daarmee heeft de organisatie een Belgische primeur beet: Carglass is de eerste in België die zijn ERP-toepassing Microsoft Dynamics AX in de publieke cloud huisvest. IT-dienstverlener Cegeka zorgde voor de ERP-integratie en ontwikkelde ook extra software voor Carglass.

Alle business units halen hun informatie nu uit de cloud: fitting (dat ruiten herstelt of vervangt), het Europese distributiecentrum en shared services zoals financiën en personeelsbeheer. “We geloven sterk in de cloud. De responstijden, de stabiliteit en vooral de flexibiliteit zijn positief geëvolueerd. Het kost weinig inspanning om op te schalen of te reduceren in capaciteit en bovendien hoeven we ons niet te bekommeren over IT-infrastructuur. De opstart verloopt ook sneller omdat de technologie al geconfigureerd is”, zegt Jean-Paul Teyssen, CEO van Carglass.

Snellere intake van jobs

Aan het softwareproject ging een ruime studie vooraf. Voor het beheer van standaard processen zoals boekhouding, logistiek, financiën en verkoop raadde Cegeka een kant-en-klaar ERP-pakket aan. Op basis van totale kost en integratievermogen koos Carglass Microsoft Dynamics AX. Met de software zal Carglass een beter zicht hebben op stockbewegingen, tarifering, enzovoort.

Uit de studie bleek ook dat maatwerksoftware nodig was voor bedrijfsspecifieke processen zoals de werkplanning door het contactcenter en interventies door technici. Omdat de module volledig geïntegreerd is met de ERP-software, verlopen de haalbaarheidscontroles van opdrachten veel sneller en kunnen jobs sneller aanvaard worden op de dispatching.

Altijd beschikbaar

De zelfontwikkelde toepassing wordt ook gebruikt zowel voor mobiele jobs als in de 44 servicecenters in België en Luxemburg. Zij houden alle informatie in verband met jobs in uitvoering bij in de toepassing. Wanneer ze in een ondergrondse garage, zonder internettoegang, een ruit vervangen, blijft de app lokaal werken. Zodra er weer verbinding is, synchroniseert de app met het achterliggende systeem.

“Met onze nieuwe toepassingen zal het beheer van inkoop, verkoop, voorraden en jobplanning enorm vereenvoudigen. Zo zal het doorgeven van bestellingen, het opmaken van facturen en het regelen van klantenreservaties nog vlotter verlopen dan het vroeger al was. We willen zo alle afdelingen nog beter op elkaar afstemmen. We hebben nu bijvoorbeeld drie aparte toepassingen nodig voor het opsporen en bijbestellen van artikelen met te lage voorraden. Ons nieuwe ERP vervangt al die verschillende computerprogramma’s”, zegt Stefan Vuylsteke, financieel en IT-directeur bij Carglass Belux.

Volledig geïntegreerde processen

De software-op-maat die Cegeka bouwde, bestaat o.a. uit een extra laag die niet alleen met Dynamics AX integreert maar ook met tal van andere toepassingen. Onder meer met Carglass’ website, met de telefoniesoftware, het tijdsregistratiesysteem, de magazijnbeheertoepassing en met de Europese databank van ruiten en accessoires van het moederconcern Belron is er een koppeling.

Carglass beheert zelf de omgeving in Microsoft Azure, maar besteedt het applicatiebeheer uit aan Cegeka. “We kozen voor Cegeka op basis van onze goede verstandhouding en successen uit het verleden. Het is ook gemakkelijk om één partner te hebben voor je toepassingen, infrastructuur en servicemanagement”, aldus Stefan Vuylsteke.

Begin december 2015 nam Carglass het nieuwe ERP-pakket in gebruik in het Europese distributiecentrum, de andere business units volgen gefaseerd in 2016.

http://www.cegeka.be

http://www.carglass.be