UHasselt en Wit-Gele Kruis Limburg meten veiligheidscultuur thuisverpleegkundigen

Standaard

Binnen het Wit-Gele Kruis is er voldoende aandacht voor patiëntveiligheid, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd door de UHasselt en WGK Limburg bij 1.200 thuisverpleegkundigen. “Kwaliteitsvolle, veilige zorg is brandend actueel. Om medische incidenten te vermijden, is een open patiëntveiligheidscultuur – waarin zorgverleners in alle openheid kunnen praten over de oorzaken van medische fouten – essentieel”, aldus Wit-Gele Kruis Limburg. 

Een belangrijke voorwaarde voor een veilige zorgomgeving is het ontwikkelen van een open, opbouwende patiëntveiligheidscultuur – zeg maar de perceptie en houding van zorgverleners ten aanzien van veilige zorg. “Het begrip cultuur is sterk ingeburgerd in sectoren zoals de luchtvaart en defensie en krijgt ook steeds vastere voet aan de grond in de zorgsector”, aldus prof. dr. Dominique Vandijck (UHasselt). 

“Een positieve veiligheidscultuur wordt gekenmerkt door openheid en vertrouwen. Zorgverleners worden gestimuleerd om (medische) incidenten te melden en bespreekbaar te maken, om er vervolgens uit te leren en erover te kunnen waken dat zulke incidenten zich niet herhalen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we immers dat er per 100 huisartsraadplegingen twee tot drie incidenten voorkomen. In deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg.” 

Positief

De resultaten van de veiligheidscultuurmeting van het Wit-Gele Kruis Limburg zijn overwegend positief. Professor Vandijck: “Thuisverpleegkundigen hebben het gevoel dat er binnen het WGK duidelijk aandacht is voor en gewerkt wordt aan patiëntveiligheid.” Vooral de onderlinge collegialiteit ervaren ze als erg positief. Bovendien wordt, aldus de deelnemers, voldoende gecommuniceerd over medische incidenten. “Hierdoor krijgen ze de kans om te leren van fouten.” 

Toch zijn er ook enkele knelpunten. “Medewerkers geven aan dat de onderlinge communicatie tussen andere zorgverleners (huisartsen, kinesisten, diensten voor gezinszorg…) én met ziekenhuizen en woonzorgcentra beter kan”, zegt UHasselt-onderzoekster Melissa Desmedt. “Onvolledige, laattijdige of foutieve overdracht van informatie blijkt een belangrijke oorzaak van incidenten. Er is met andere woorden nood aan méér acties om de informatieoverdracht tussen ziekenhuizen – bij opname of ontslag van een patiënt – te optimaliseren.” 

“Topprioriteit”

“De sleutel tot verbetering ligt bij het durven aantonen van onveilige zorgsituaties en, vervolgens, bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen – en dat op basis van een gedeelde passie voor kwaliteitsvolle zorg”, aldus Marie-Jeanne Vandormael (kwaliteitsmanager WGK Limburg).

Nyree Claes (voorzitter WGK Limburg): “In België zijn we de eerste organisatie binnen de eerstelijn die een veiligheidscultuurmeting heeft laten uitvoeren. We zijn positief verrast door de resultaten, maar niét blind voor de aspecten waar bijsturing vereist is. Bij het Wit-Gele Kruis Limburg zijn patiëntveiligheid en het bespreekbaar maken van incidenten dan ook geen loze woorden, maar een topprioriteit.”

PVDA Limburg heeft werk- en vergaderlokaal in Hasselt

Standaard

pvda lokaal

PVDA Limburg huurt sinds kort een verdieping boven Halte 24 in de Frans Massystraat 24 aan het Hasselts station. In Halte 24 zorgen mensen van Arktos vzw voor opvang en bezigheid voor jongeren na schooltijd om de wachttijden voor hun bus of trein nuttig in te vullen. De ruimte van PVDA Limburg doet dienst als werk- en vergaderlokaal. 

PXL-IT-studenten gaan twee dagen aan slag met senioren rond technologische en culinaire beleving

Standaard

Op 25 en 26 april 2017 organiseert Hogeschool PXL al voor de derde maal PXL Breekt Uit. Dit jaarlijkse project heeft als doel om onderwijs anders te bekijken, door met een aparte groep uit de samenleving samen te werken, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Tijdens editie 2017 gaan de PXL-studenten deze uitdaging aan samen met Limburgse ouderen, het grijze goud van onze samenleving. De studenten Toegepaste Informatica werken daarbij twee projecten uit. Enerzijds wordt er gewerkt rond de familierecepten van oma’s en opa’s, telkens gekoppeld aan een bijzonder verhaal of een anekdote. Deze recepten en de levensverhalen worden daarna gebundeld op een community-platform voor jong en oud. Anderzijds gaan de studenten met senioren in dialoog op de EPICORDA-tentoonstelling en een eigen innovatieroute op de voormalige Philips-site in Hasselt rond de evolutie en impact van technologie.

“Met het hogeschoolbrede project “PXL Breekt Uit” zetten we de competenties eigen aan de X-factor in de verf. De hogeschool sluit gedurende twee dagen de deuren: de onderwijslokalen van lectoren en studenten en de burelen van het administratief personeel zijn niet toegankelijk”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van PXL. “Onderwijs en onderzoek moeten echter wel blijven doorgaan op een manier die maximaal aansluit bij de X-factor en het strategisch beleidsplan van de hogeschool. Als thema voor deze editie kozen we “het Grijze Goud” – een gegeven dat steeds crucialer zal worden met de veroudering van onze bevolking. Tijdens deze twee dagen, maar ook daarna, werken we aan empathie en empassie tussen ons jong geweld en de Limburgse senioren door effectief te gaan samenwerken en een waardevol tweerichtingsverkeer tot stand te brengen.”

De studenten Toegepaste Informatica gaan op zoek naar recepten “op grootmoeders wijze” waarachter ook een bijzonder levensverhaal of anekdote schuil gaat. Deze recepten en verhalen worden uitgewisseld op PXL Breekt uit. Er zal ook samen gekookt en gegeten worden op de site van de Hotelschool Hasselt. “De recepten en verhalen worden gebundeld op een multimediaal platform dat een community moet worden voor ouderen en jongeren. Ze krijgen daarbij ondersteuning van topkok Giovanni Oosters. De bedoeling is dat het online platform ook na PXL Breekt Uit doorgaat”, zegt Francis Vos, departementshoofd Toegepaste Informatica op PXL.

Het tweede project gaat over innovatie, maar opnieuw net zozeer over dialoog. Via de tentoonstelling EPICORDA en een eigen innovatieroute van onze studenten op de voormalige Philips-site gaan senioren en studenten rond de tafel en bespreken ze de manier waarop ze de technologieën en apparaten ervaren, hoe het werken geëvolueerd is, welke impact innovatie heeft op ons leven, enz. “Jong en oud stappen samen in een teletijdmachine en verkennen elkaars wereld”, besluit Francis Vos.

Studenten UCLL houden massa-les op Campus Diepenbeek

Standaard

De studentenraad UCLL organiseerde op vrijdag 29 april 2016 in Limburg een massa-les in het kader van de VLHORA-actie #wantwijzijnhetwaard. In Limburg kregen de studenten een half pintje getrakteerd. Half … omwille van de zware besparingen. Zo’n 200 studenten en docenten kwamen luisteren naar een les van algemeen beheerder Theo Creemers over de benarde financiële situatie van de Vlaamse hogescholen. “Want wij zijn het waard”, dat vinden de 14 700 studenten van UCLL ook. Studenten van onze Leuvense campussen trokken naar Brussel voor de manifestatie, studenten van de Limburgse campussen volgden via livestream de massa-les.

41 Limburgse bedrijven geëngageerd voor Techniekpromotie

Standaard

voka charter techniekpromotie 2016

Voka – Kamer van Koophandel Limburg en de provincie Limburg gaan met het project Techniekpromotie de strijd tegen het tekort aan technisch geschoold personeel aan. 41 Limburgse bedrijven engageerden zich om technisch talent in de provincie te ontdekken en te stimuleren. Deze bedrijven ontvingen gisteren in het Kasteel van Bokrijk een teken van bijzondere erkenning voor hun bijdrage aan de groei van de welvaart in onze regio.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Techniekpromotie heeft als doel de instroom in de technische opleidingen te verhogen. Het tekort aan technisch geschoold personeel is prominent aanwezig en moet aangepakt worden om de Limburgse industrie alle groeikansen te bieden die ze verdient.”

Door Techniekpromotie krijgen kinderen de kans om hun technisch talent te ontdekken en ontplooien, bovendien maken kinderen, ouders en leerkrachten kennis met het brede gamma aan toekomstperspectieven in techniek. Het actieplan bevat de organisatie van de Voka – First LEGO League in Limburg en andere sensibiliseringsinstrumenten zoals bedrijfsbezoeken en profilering van rolmodellen.

Volgende bedrijven ontvingen in de het Kasteel van Bokrijk een certificaat als teken van bijzondere erkenning voor hun bijdrage aan dit project: Aarixa, Advenioz, Alliacta, ASAP.be, Biest, BKM, Brems Doors, Carglass, Cats & Dogs, Cooltech, Damhert, De Witte & Co, Europower Generators, Flanders Make, Gijbels Mathieu, Grizaco, Groep Jam, Habenu-van de Kreeke Bouw, Heraeus Electro-Nite International, Infinity advice, Infrax Limburg, Kautex Textron Benelux, Kumpen, Loomans Plastics, LRM, Mentofacturing, National Instruments, Nitto Europe, P&V Elektrotechniek, Pami, Plug-injobs, Prefamac

Chocolate Machines, Printpassie, Provincie Limburg, Punch Powertrain, Rezinal, SD Worx, Skf Logistics Services Belgium, Spaas, T&M Solutions, VOS Technics.

Lerarenopleiding UCLL presenteert uniek plan rond levensbeschouwelijke dialoog

Standaard

ucll levensbeschouwingen lerarenopleiding

Op vrijdag 29 april 2016 presenteerde hogeschool UC Leuven-Limburg een uniek plan rond levensbeschouwing in aanwezigheid van alle betrokken levensbeschouwelijke instanties. De Lerarenopleiding van UCLL, met ongeveer 5.000 studenten de grootste in Vlaanderen, kiest resoluut voor de levensbeschouwelijke dialoog. Vanaf september 2017 zal de Lerarenopleiding naast een algemeen vormend vak ‘identiteit’ ook vijf levens-beschouwelijke vakken opnemen in haar curriculum. Naast rooms-katholieke godsdienst kunnen studenten ook kiezen voor boeddhisme, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en protestantse godsdienst. Bovendien biedt het keuzevak ‘comparatieve filosofie’ een alternatief. Deze ingrijpende vernieuwing zal het komende jaar verder voorbereid worden met de docenten, studenten en de betrokken instanties. Het aanbod zal gelden op alle campussen van de hogeschool.

UCLL zet in op algemeen vormend vak ‘identiteit’

Hogeschool UCLL wil al haar studenten in de Lerarenopleiding de kans geven om hun eigen identiteit te versterken via een verplicht algemeen vormend vak ‘identiteit’. De hogeschool koos ervoor om de studentengroepen in de Lerarenopleiding hierbij niet in te delen op basis van levensbeschouwing, vanuit de idee dat alle levensbeschouwingen denk- en leerstof bieden in functie van menswording. Het vak telt 6 studiepunten en wordt over de opleiding gespreid. “We geven de toekomstige leerkrachten de ruimte om zich te verdiepen in de eigen identiteit; de vaardigheid te ontwikkelen om het gesprek aan te gaan met collega-studenten en docenten over levensbeschouwing; maturiteit op te bouwen en te leren reflecteren. Geen vergelijkende studie van godsdiensten en levensbeschouwingen, maar een gefundeerde basis om later zelf in dialoog te kunnen gaan met kinderen, jongeren en jongvolwassenen over zingeving en identiteit, in confrontatie met het christelijke verhaal”, aldus algemeen directeur Toon Martens.

UCLL start met 5 levensbeschouwelijke vakken

De Lerarenopleiding van de hogeschool bouwde de voorbije acht jaar expertise op in het aanbieden van levensbeschouwelijke vakken en comparatieve filosofie. Het aanbod wordt nu, in een volgende stap, vanaf 2017 uitgebreid naar alle campussen van UCLL. Concreet zullen de studenten dus het vak ‘identiteit’ volgen en daarbovenop een levensbeschouwelijk vak of comparatieve filosofie. Eens afgestudeerd kunnen ze als leerkracht terecht in alle scholen en netten die de desbetreffende vakken aanbieden. Concreet:

  • Kiezen de studenten in de opleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs om les te geven in boeddhisme, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst of rooms-katholieke godsdienst. Na hun opleiding kunnen ze in alle basisscholen aan de slag als (kleuter)onderwijzer(es), al dan niet met een mandaat voor een bepaald levensbeschouwelijk vak. Het mandaat voor een levensbeschouwelijk vak wordt verleend door de betreffende erkende instanties (eventueel na een kortlopende bijkomende opleiding, afhankelijk van de betrokken instantie)
  • Kiezen de studenten in de opleiding Secundair Onderwijs twee onderwijsvakken waarin zij later les willen geven en één daarvan kan boeddhisme, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer of rooms-katholieke godsdienst zijn. Deze levensbeschouwingen worden dus als volwaardig onderwijsvak aangeboden, gelijkaardig aan onderwijsvakken als biologie, Nederlands of wiskunde. Na hun studies kunnen ze aan de slag als gediplomeerd leerkracht van hun onderwijsvak in het secundair onderwijs.
  • Studenten van de Lerarenopleiding die verkiezen geen levensbeschouwelijk vak te geven, kunnen ‘comparatieve filosofie’ kiezen als keuzevak.

Voortrekkersrol Lerarenopleiding

De hogeschool zet voluit in op de levensbeschouwelijke dialoog in de klas, de school en de samenleving. Haar Lerarenopleiding krijgt in die dialoog een voortrekkersrol. Ze wil haar studenten leren het gesprek aan te gaan over identiteit en levensbeschouwing om zo hun verantwoordelijkheid als leraar op te kunnen nemen. “Onze afgestudeerde leraren moeten van in de kleuterschool kinderen en jongeren kunnen begeleiden in hun zoektocht naar identiteit. Ze de kans geven samen te leren en te leven in een omgeving die gebaseerd is op respect voor alle levensbeschouwingen. Goed opgeleide leraren zijn in dit proces essentiële rolmodellen”, aldus groepshoofd Lerarenopleiding Wim Bergen.

Vertrekken vanuit de katholieke roots

Het verbreden van het aanbod op vlak van levensbeschouwelijke vakken ziet UCLL niet als een bedreiging van haar katholieke roots. “UCLL als fusie van de Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven), Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) en de Lerarenopleiding Groep T, zien we expliciet als katholieke hogeschool. Deze heeft de opdracht en kan het aan om vanuit haar inspiratie kwaliteitsvolle afgestudeerden – sterk in vrije levensbeschouwelijke dialoog, sterk in eigen levensbeschouwing – aan de samenleving aan te bieden. We menen dat de dynamiek van de katholieke traditie van de hogeschool ijzersterke leerkrachten in de verschillende levensbeschouwingen kan opleiden die in alle onderwijsnetten innovatief inzetbaar zijn. De rijkdom van het levensbeschouwelijk onderwijsaanbod van de drie voormalige hogescholen samen kan in de nieuwe hogeschool UCLL een boost krijgen. Studenten en samenleving vragen er om”, aldus groepshoofd Toon Quaghebeur, auteur van de visietekst.

In dialoog met alle instanties

De visietekst van de Lerarenopleiding rond haar pluralistisch aanbod is de voorbije maanden met alle instanties bilateraal besproken. De curriculumhervorming van de Lerarenopleiding gebeurt in nauwe samenwerking met deze instanties. UCLL wil hun nauw blijven betrekken bij de invulling hiervan binnen de opleiding en de praktische gevolgen op de campussen.

De nieuwe aanpak vertrekt vanuit de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over katholieke dialoogscholen in het Secundair Onderwijs; sluit aan bij de ‘Vier Pijlers van Onderwijs’ van UNESCO en bij de engagementsverklaring van minister Hilde Crevits en de erkende instanties om de interlevens- beschouwelijke dialoog te versterken.

Multicampusonderwijs

De uitbreiding van het aanbod van de opleiding draagt bij aan de modernisering van de onderwijsorganisatie van de hogeschool. Bij UCLL kan je voor leraar studeren op vijf campussen, verspreid over Vlaams-Brabant en Limburg: Diest, Heverlee (Hertogstraat), Leuven (Comenius), Diepenbeek en Hasselt. Studenten kunnen alle vakken kiezen op al deze campussen. Op basis van het aantal studenten per vak, bekijkt de hogeschool hoe ze dit vak zal organiseren m.b.t. de omvang van de groepen, de onderwijsvorm (teamteaching, blended learning) en de inzet van docenten.

Timing

Op dit moment werkt de hogeschool aan de concrete invulling van deze ingrijpende hervorming, die niet alleen een impact zal hebben op de curricula maar ook op het leven op de campussen. In september 2016 kunnen de eerstejaarsstudenten Secundair Onderwijs van de campus in Heverlee alvast voor het nieuwe aanbod kiezen. Vanaf september 2017 wordt het uitgebreid naar alle campussen van UCLL.

http://www.ucll.be

Marc Vandewalle, secretaris-generaal van VLHORA, wordt nieuwe algemeen directeur van Hogeschool UCLL

Standaard

marc vandewalle

De algemene vergadering van UC Leuven-Limburg heeft de heer Marc Vandewalle aangesteld als algemeen directeur van UC Leuven-Limburg. Hij volgt huidig algemeen directeur Toon Martens op die met pensioen gaat.

UCLL en VLHORA (de Vlaamse Hogescholenraad) overleggen de volgende dagen over de precieze startdatum en overgangsperiode.

Marc Vandewalle is 54 jaar, geboren in Ieper en woont in Genk. Van opleiding is Marc Vandewalle Master in de Germaanse Filologie met een bijkomend diploma in de audiovisuele communicatie. Hij begon zijn loopbaan in het hoger onderwijs als lesgever literatuur, werd daarna docent talen en communicatie en werd in 1997 departementshoofd Handelswetenschappen en Bedrijfskunde aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). In 2009 werd Marc Vandewalle secretaris-generaal bij VLHORA – de Vlaamse Hogescholenraad.

Marc Vandewalle: “Ik kijk er erg naar uit om samen met alle medewerkers de ambitie waar te maken om talenten te ontwikkelen in het belang van de regio’s waarin deze hogeschool actief is. Ik hoop dat ik met mijn ervaring en inzichten daaraan kan bijdragen”

“Het hoger onderwijs staat de volgende jaren voor heel wat nieuwe uitdagingen. Ik ben erg tevreden dat onze stuurman erg goed thuis is in dat veranderende onderwijslandschap”, aldus Jan Schrijnemakers, voorzitter van de Raad van Bestuur UCLL.

http://www.ucll.be