Gertie Delande is CEO van nieuwe joint venture nexuzhealth

Standaard

 Cegeka en UZ Leuven hebben Gertie Delande aangesteld als CEO van hun joint venture nexuzhealth. Gertie Delande wordt verantwoordelijk voor de commercialisering van het elektronische patiëntendossier van nexuzhealth en de verdere uitbouw van de joint venture. Ze legt verantwoording af aan de raad van bestuur van nexuzhealth.

Gertie Delande zal de joint venture eerst laten evolueren naar een commerciële en klantgerichte organisatie. “Als we de markt willen blijven aanvoeren, moeten we continu vernieuwen en functies toevoegen voor onze klanten. Zo heeft Sint-Lucas Brugge net een module geactiveerd voor de automatisering van radiologie, van de aanvraag voor medische beeldvorming tot de verslaglegging. Het is door onze software verder te versterken dat we de groeiambities van onze joint venture zullen realiseren.”

Jarenlange ervaring bij Cegeka

Gertie Delande (42) is sinds 2013 eindverantwoordelijke voor de Healthcare divisie van Cegeka. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als project en program manager voor de divisie softwareontwikkeling. Gertie Delande heeft een Master Economie en Informatiebeheer op zak van de Europese Hogeschool Brussel.

Jobs en Events van Cartesio biedt ingenieurs alternatief voor klassieke sollicitatie

Standaard

cartesioMet de introductie van Jobs en Events voor Engineers wil ingenieursbureau Cartesio een doorbraak bekomen in de complexe arbeidsmarkt van ingenieurs en technische profielen. Cartesio richt zich op engineers voor technische projectteams, zoals designers, engineers (mechanical, electrical, E&I of piping) en site supervisors.

“De events zijn het ideale moment om in een informele setting kennis te maken met kandidaten” zegt Johan Bastiaens, zaakvoerder van Cartesio. Cartesio spreekt nu al van een succesformule. Vorig jaar namen een 200-tal engineers deel aan onder andere Drones voor Engineers. Dat succes wil Cartesio dit jaar verderzetten met als eerste event Karting voor Engineers op 6 maart 2017.

Netwerk van ambitieuze engineers

Ook engineers, die niet actief op zoek zijn naar een job zijn welkom op de events. “We richten ons op alle ingenieurs en technische bachelors met een passie voor techniek”, verduidelijkt Johan Bastiaens. “We willen in de eerste plaats een netwerk opbouwen van ambitieuze engineers, die openstaan voor verbetering. Dat netwerk kunnen ze aanspreken, wanneer ze hun carrière een extra boost willen geven.”

Lancering nieuwe website

Sinds vorige week staat ook de nieuwe website van Cartesio online. Met een gebruiksvriendelijke zoekfunctie en een eigen events-pagina past ze helemaal bij het nieuwe concept. “Jobs en Events voor Engineers” wordt verder kracht bijgezet door de communicatie via social media als Facebook en Linkedin en de veelgelezen e-mailnieuwsbrief.

http://www.cartesio.be

China blijft nummer één exportbestemming voor Limburgse bedrijven

Standaard

china

Export bleef ook in 2016 één van de stuwende krachten achter de Limburgse economie. Voka – KvK Limburg reikte in 2016 20.114 certificaten van oorsprong uit, waarvan 93,43% digitaal werden afgeleverd. Deze certificaten hebben samen een goederenwaarde van € 810.704.460,43. De cijfers voor de verre export zijn voor de eerste keer in zes jaar gedaald. De goederenwaarde in 2016 is in vergelijking met 2015 gedaald met 15,02%, het aantal zendingen met 2,75%.  

Voka – Kamer van Koophandel Limburg investeert zeer sterk in zowel de sensibilisering van als de ondersteuning bij internationaal ondernemen. Mede dankzij deze inspanningen, durven steeds meer Limburgse ondernemers de opportuniteiten van verre exportlanden aan te pakken. Voortdurende bewustmaking van ondernemingen op vlak van hun exportpotentieel maakt het voor Voka – KvK Limburg des te gemakkelijker om de specifieke internationale kansen per bedrijf te ontdekken en deze vervolgens samen met hen uit te werken. In 2016 werden door het team Internationalisatie & Innovatie van Voka – KvK Limburg 413 dossiers ter ondersteuning van export behandeld. Toch blijven dezelfde moeilijkheden als voordien bestaan. Het vinden van adequaat exportpersoneel en het opstellen van een strategisch exportplan op maat van het bedrijf blijven belangrijke uitdagingen. Daarom zullen we in 2017 net zoals in 2016 met initiatieven zoals bedrijfsbezoeken, workshops en begeleidingstrajecten blijven inzetten op verre export. Er wordt bovendien gewerkt aan een ‘international community’ door exporterende bedrijven met elkaar in contact te brengen aan de hand van ervaringsuitwisseling.

Cijfers 

De exportcijfers voor de verre export zijn gebaseerd op de uitgifte van certificaten van oorsprong of afgekort CO’s. Deze documenten zijn nodig om de oorsprong van de goederen aan te duiden en worden vooral gebruikt voor verre export (buiten de Europese Unie). Deze documenten worden door de Voka – Kamers van Koophandel uitgegeven in opdracht van de FOD Economie. De cijfers zijn dan ook niet absoluut, maar geven wel duidelijke tendensen weer. Sinds 2016 daalt het aantal exportzendingen voor het eerst in zes jaar. In 2016 was er een daling van 2,75% wat betreft het aantal afgeleverde CO’s. Wat betreft goederenwaarde werd in 2016 een daling van 15,02% opgetekend t.o.v. 2015.

“Breng energieregulatoren onder bij parlement”

Standaard

laura-dedeyne

Om de onafhankelijkheid en verantwoording van energieregulatoren te kunnen garanderen, zouden die waakhonden ondergebracht moeten worden bij het parlement. Dat is het advies van Laura De Deyne, die voor haar doctoraat keek naar de juridische positie van energiewaakhonden in ons land. “Het is niet evident om de onafhankelijkheid van zulke waakhonden te verzoenen met de noodzaak aan controle op de regulator zelf. Dit onderzoek probeert een antwoord te bieden en gaat uit van een ruime verantwoordingsplicht.”

Het EU-recht vereist een verregaande onafhankelijkheid van de energieregulatoren, maar in ons land wordt daar weleens afbreuk aan gedaan. “Het is nochtans ontzettend belangrijk dat de regulatoren onafhankelijk – van de energiebedrijven én van de politiek – de energiemarkt kunnen controleren, om zo de concurrentie en transparantie op de markt te vrijwaren. Zo houden energieregulatoren toezicht op de kosten die al dan niet aan de consument worden doorgerekend voor het uitbaten van het elektriciteits- en gasnet”, zegt Laura De Deyne.

Voor haar doctoraatsonderzoek bestudeerde ze zowel de Europese regels als de regels in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en op het federale niveau. Ze nam ook interviews af met politici, academici en regulatoren en bekeek via een rechtsvergelijking hoe Nederland en de VS omgaan met de politieke onafhankelijkheid van de regulator. “In ons land merk je dat het niet evident is om de verregaande mate van – politieke – onafhankelijkheid te verzoenen met de noodzaak aan controle op de regulator zelf”, aldus dr. De Deyne. “Een minister kan dat toezicht niet doen, want dat is niet in overeenstemming met het EU-recht. Ik stelde me dan ook de vraag aan wie de regulator wél verantwoording dient af te leggen.”

Legitimiteit

Met haar onderzoek toont de UHasselt-onderzoekster dat die onafhankelijkheid perfect kan samengaan met voldoende verantwoordingsplicht. Laura De Deyne: “In plaats van de controle over de waakhond in handen te geven van de minister, laat je die best over aan het parlement – aangevuld met een sterke controle door de rechter en met aanzienlijke participatie door de belanghebbenden (marktspelers, consumenten…). Zo creëer je een onafhankelijke en verantwoordelijke regulator.”

Deze oplossing leunt dicht aan bij de situatie in de VS, waar de energiewaakhond onder toezicht staat van het Congres. In Nederland krijgen belanghebbenden dan weer een duidelijke stem via bijvoorbeeld klankbordgroepen. “Door de controle over de regulator aan het parlement te geven, leg je de juridische positie van energiewaakhonden duidelijk vast. Ook hun democratische legitimiteit wordt gewaarborgd.”

Afbakening

“Hoewel de oprichting van de energieregulatoren, zoals CREG en VREG, reeds dateert van eind jaren ‘90, begin jaren ‘00, zijn er nog steeds geregeld spanningen tussen de waakhonden aan de ene kant en de regering, het parlement, de energiespelers… aan de andere kant. Denk maar aan conflicten over de windturbines op zee of de nucleaire taks. Dit doctoraat bakent eindelijk de onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van de energieregulatoren duidelijk af”, zegt prof. dr. Bernard Vanheusden (faculteit Rechten), promotor van het doctoraatsonderzoek.

Veel belangstelling voor online lerarenopleiding aan Hogeschool PXL

Standaard

Tablets kunnen leraren helpen om leerlingen beter te begeleiden en op te volgen. Vooral wanneer het gaat om individuele begeleiding. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers van Hogeschool PXL. De hogeschool is gestart met een online opleiding die leraren concreet op weg helpt, en de belangstelling hiervoor is groot. In de afgelopen twee weken meldden zich maar liefst 250 cursisten.

De opleiding kadert in een onderzoekslijn die vijf jaar geleden werd ingezet door het expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie. Daar buigen onderzoekers zich over de mogelijkheden van tablets voor het realiseren van binnenklasdifferentiatie en inclusie. Met de invoering van het M-decreet anderhalf jaar geleden moeten scholen meer dan ooit kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften. In de beleidsnota van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits wordt deze opleiding vermeld als nascholingskanaal voor leraren.

“De kracht van de tablets is enorm. Diverse apps maken het mogelijk dat de leraar geautomatiseerd inzicht krijgt in de leervoortgang van iedere leerling in de klas”, aldus Wouter Hustinx, onderzoekshoofd Onderwijsinnovatie van Hogeschool PXL. “Op basis van deze informatie kan de leraar kiezen voor een verlengde instructie voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden, of videogebaseerde uitbreidingsleerstof voor de snellere leerlingen. Ook wordt het leermateriaal gevarieerder van aard (video, games, tekst, foto’s, websites,..), zodat de leerling die leermiddelen kan kiezen die aansluiten bij de persoonlijke leervoorkeur. De ingebouwde voorleesfunctie die je terugvindt in de meeste tablets, is bijvoorbeeld ook erg interessant voor het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie.”

MOOC

Allemaal mogelijkheden die aan bod komen in de online opleiding. Die loopt over een periode van drie maanden. De deelnemer kiest zelf waar en wanneer hij deelneemt aan de leeractiviteiten. De opleiding biedt een mix van inspiratievoorbeelden, interviews, minicolleges en opdrachten die de deelnemers in de eigen onderwijscontext moeten uitvoeren.

In onderwijskundige middens noemt men deze onderwijsvorm een Massive Open Online Course (MOOC). Dat er een groot draagvlak is voor dit type van innovatieve opleidingen met een grote keuzevrijheid voor de deelnemer, toont het inschrijvingsaantal. Vandaag staat de teller op

250 deelnemers, maar dit aantal loopt dagelijks verder op. De deelnemers zijn verspreid over heel Vlaanderen. 5% van de deelnemers komt uit Nederland. 64% van de deelnemers is vrouwelijk. De helft van de deelnemers werkt in het secundair onderwijs.

Voor de onderzoekers is de MOOC een uitstekend kanaal om impact te creëren in het onderwijsveld. Met een ‘ouderwetse’ workshop of studiedag kan je nooit zoveel deelnemers bereiken en heb je ook geen zicht op de mate van transfer naar de eigen onderwijspraktijk. Via een langdurige online opleiding kan je hiervoor veel meer garanties inbouwen. Deelnemers die de leeractiviteiten tijdig afronden en actief bijdragen in de online leeromgeving, ontvangen een ‘open badge’ die ze bijvoorbeeld kunnen toevoegen aan hun LinkedIn-profiel.

Ook op internationaal vlak zien we een groeiende interesse voor het realiseren van differentiatie en inclusie met tablets. Het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie is sinds  1 december 2016 lead partner in een Erasmus+ project, met partners uit Nederland, Turkije, Italië, Slovenië en Noord-Ierland.

http://www.mooctablio.be

http://www.pxl.be/mooc

Francis Wanten speecht op Nieuwjaarsinvitito 2017

Standaard

In de grootste huiskamer van Limburg kwamen 2800 leden van de grootste ondernemersfamilie van Limburg samen om mekaar het beste voor 2017 te wensen. ‘We are family’ was het thema van deze editie van de Nieuwjaarsinvitito.  Voorzitter Voka – KvK Limburg Francis Wanten blikte terug op 2016 en vooruit op het nieuwe jaar.

“De Limburgse conjunctuur bereikte eind 2016 een piek. Het dateert van 2007 – vóór het uitbreken van de crisis – dat we nog zo’n hoge waarde zagen. De werkloosheidsgraad daalde van 8,1% in december 2015 tot 7,4% in december 2016. In 2016 zijn in Limburg bijna 6000 nieuwe bedrijven gestart, het hoogst aantal starters van deze eeuw. Fantastisch dat zoveel mensen de uitdaging aangaan om te ondernemen”, kwam uit de loftrompet van Wanten.

Maar 2016 was ook het jaar waarin het individueel belang het trachtte te halen van het algemeen belang. “Denk maar aan de procedureslagen voor de raad van state om economische ontwikkelingen tegen te gaan. Denk maar aan de Noord-Zuid en de onverantwoorde stakingen die onze welvaart op het spel zetten”, waren de mindere feiten.

Zij wensen en uitdagingen voor 2017 zijn er ook. “Verlaging van de vennootschapsbelasting, een loonlastenverlaging om Limburg concurrentioneel te houden met omliggende regio’s, een vooruitziend en gedurfd energiebeleid, De Noord-Zuidverbinden en de drie lijnen van Spartacus”, besluit Wanten. 

Cegeka verlengt met zijn grootste klant Argenta

Standaard

Systeembank Argenta heeft zijn IT-outsourcingovereenkomst met informaticadienstverlener Cegeka verlengd met drie jaar tot 2019. Nadien kan de overeenkomst tweemaal met een jaar uitgebreid worden.  Alle toepassingen van de bank draaien in de cloud van Cegeka.

Argenta en Cegeka werken al samen sinds 1995. “Argenta is een historische en strategische klant voor Cegeka”, zegt CEO André Knaepen. “Zo’n lange samenwerking kan alleen als je continu op zoek gaat naar verbeteringen. Ik ben tevreden dat we het management van Argenta ook deze keer konden overtuigen met onze vernieuwende aanpak. In deze aanpak wordt de ervaring van de informaticagebruikers – of het experience level – één van de nieuwe maatstaven. Met deze nieuwe overeenkomst verleggen we de focus van controle op service levels, naar samenwerken. Cegeka neemt de rol op van trusted partner, gericht op het managen van de business case en het aanbrengen van toegevoegde waarde.”

Toepassingen meer op gedeelde infrastructuur

Door sterke automatisatie wordt het infrastructuurbeheer in dit model goedkoper voor de bank. Argenta zal meer gebruikmaken van de shared infrastructure services van Cegeka. Deze worden gedeeld met andere klanten maar tegelijkertijd wordt Argenta’s private cloud volledig afgeschermd.

Door in te haken bij de standaarden en geautomatiseerde beheerprocessen van Cegeka, zal Argenta nog sneller kunnen reageren op nieuwe evoluties in de markt.

Sneller commercialiseren

“We willen met onze bank een antwoord bieden op de vragen van de steeds meer digitale klant. Voor die transformatie moet onze achterliggende infrastructuur gereed zijn om nieuwe toepassingen sneller beschikbaar te stellen. In het verleden duurden ontwikkelingsprojecten tot wel twee jaar, vandaag is dat maximum twee maanden”, zegt CEO Marc Lauwers van Argenta.”Door te outsourcen creëren we met andere woorden bandbreedte om volop te focussen op onze digitale transformatie”.

Argenta besteedt haar IT-infrastructuurbeheer al sinds 2011 uit aan Cegeka. Sindsdien draaien de servers van de bank in de gespiegelde datacenters van Cegeka in Hasselt en Geleen. Eerder ontwikkelde Cegeka diverse applicaties, die bijvoorbeeld alle kantoren met elkaar koppelen. Ook voor de Argenta-verzekeringsmakelaars, werden er door Cegeka heel wat toepassingen geprogrammeerd.

Business continuity

Volgens een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie zullen banken vanaf 2018 hun primaire infrastructuur elke drie maanden moeten omschakelen naar hun tweede actieve datacenter. Cegeka zal Argenta volledig ondersteunen in deze maatregel.

De datacenters van Cegeka kregen heel wat certificaten waaronder het ISAE3402-certificaat, een internationale standaard die wordt opgelegd aan dienstverleners van financiële instellingen.

http://www.cegeka.com

http://www.argenta.be