TEDxUHasselt biedt publiek 13 internationale topsprekers in 234 minuten

Standaard

Op zaterdag 25 maart 2017 halen UHasselt-studenten 13 topsprekers uit de vier windstreken naar campus Diepenbeek voor de vijfde editie van TEDxUHasselt. Naast lezingen serveren ze ook workshops én netwerkmomenten. Tickets liepen ook dit jaar weer als een trein: meer dan 1.000 mensen schreven zich in, van wie er 500 een uitnodiging in de bus kregen. 

In lijn met het concept van de TED-conferentie krijgen de sprekers elk maximum 18 minuten om hun verhaal te vertellen. TEDxUHasselt is een van de grootste en oudste TEDx-events in België. Op het TEDx-podium in Diepenbeek staan onder meer de Amerikaanse psychologe Bella DePaulo (over het single-zijn), Isabel Beets (die de geheimen van ons brein ontrafelt) en ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen (over hoe we Doomsday kunnen voorkomen). 

Onderzoeker Bert Conings komt praten over het belang van zonne-energie, Ruben Donné over zijn solozeiltocht over de Atlantische Oceaan (waarmee hij 60.000 euro voor MS-onderzoek inzamelde). Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson BELux, laat haar licht schijnen over de digitale revolutie, Arthur Jeffes komt naar België met een fascinerend verhaal over zwaartekrachtgolven en pianospelen. 

Conversation Starter

TEDxUHasselt is ook een uitgelezen netwerkkans. Tijdens netwerkmomenten helpt de Conversation Starter-app – ontwikkeld door UHasselt-alumni Niels Peetermans en Rutger Bevers – de deelnemers op weg door op zoek te gaan naar relevante gesprekspartners. Op het programma staan ook enkele workshops die de TEDx-gangers onder meer inwijden in het spreken voor publiek, netwerken en zwaardvechten. Ook heeft VITO er een workshop rond sustainable business development. 

Meer info over de sprekers en het programma vindt u op www.tedxuhasselt.eu.

Adlex is nieuwe structurele partner voor Confederatie Bouw Limburg

Standaard
adlex

v.l.n.r. Chris Slaets, Steven Menten, Leo Panis & Erik Keijers

Confederatie Bouw Limburg verwelkomt Adlex als nieuwe structurele partner. Partners Steven Menten en Leo Panis ondertekenden samen met directeur Confederatie Bouw Limburg Chris Slaets en voorzitter Erik Keijers de partnerovereenkomst. 

“We zijn ervan overtuigd dat dit structureel partnership een toegevoegde waarde is voor beide partijen’ stelt Steven Menten. ‘Met twee kantoren in Genk en één in Bree is Adlex ondertussen uitgegroeid tot een team van 26 advocaten, een office manager en 12 medewerkers, en wil het zich verder profileren als partner van het bedrijfsleven. We kijken dus uit naar de invulling van deze samenwerking. 

“Wij zijn zeer blij met Adlex als nieuwe structurele partner voor onze organisatie”, zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg. “Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en zijn er van overtuigd dat deze vlot zal verlopen.”

“Wij zijn eveneens zeer blij om de nieuwe structurele partner te zijn van Confederatie Bouw Limburg” zegt Leo Panis. “Al geruime tijdrichten wij ons op de bouwsector en ‘bouwden’ wij een ongeziene schat aan ervaring, knowhow en expertise op. Die expertise willen wij blijven omzetten naar de praktijk en de aandacht wekken voor zekere facetten van het recht waar de bouwonderneming, klein of groot, geconfronteerd mee wordt of kan worden.”

Adlex vervoegt Deloitte, Delorge, Federale Verzekeringen, Group S, KPD, Luminus en Mensura als structurele partners van Confederatie Bouw Limburg.

Uber Belgium inspireert Limburgse ondernemers

Standaard

joost verdiesen

Voka – Kamer van Koophandel Limburg verwelkomde Joost Verdiesen, general manager van Uber Belgium. Hij inspireerde de aanwezige ondernemers met een uiteenzetting over het opvallende businessmodel van de onderneming. “Dergelijke initiatieven kunnen een deel van de mobiliteitsoplossing vormen”, klinkt het.  

Uber is een Amerikaanse internetonderneming die chauffeurs in contact brengt met passagiers. Momenteel is de dienst actief in meer dan 460 steden in 70 landen, goed voor 5 miljoen ritten per dag. In ons land is Uber enkel actief in Brussel. Tijdens een inspiratieontbijt van Voka – KvK Limburg gaf general manager Joost Verdiesen meer toelichting aan een geïnteresseerd publiek van ook heel wat jonge ondernemers. Zij stelden nadien zeer veel vragen over het fenomeen Uber, een sprekend voorbeeld van digitale disruptie. Missie geslaagd, want met de inspiratieontbijten wil Voka – KvK Limburg ondernemers inspireren en in contact brengen met topsprekers.

Verdiesen vertelde in een boeiend betoog hoe Uber evolueerde en hoe de dienst omgaat met verschillende uitdagingen op vlak van regelgeving, digitalisering en uitbreiding. Ook de zelfrijdende auto was een onvermijdelijk onderwerp. Bovendien merkte Verdiesen op dat diensten als Uber het bezit van een eigen wagen tot een zekere hoogte overbodig maakt. Ook de complementariteit van de dienst met andere vervoersvormen kan tot meer mobiliteitssucces leiden.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “De filezwaarte brak vorig jaar alle records, waardoor we steeds langer stilstaan in het Limburgse verkeer. Dat is op heel wat vlakken nefast voor onze economie. Het Vlaamse Verkeerscentrum constateerde zelfs dat de groei van het vrachtverkeer sinds april 2016 helemaal is stilgevallen. Diensten als Uber kunnen een deel van de oplossing vormen, doordat er minder persoonsvoertuigen zich in het verkeer bewegen.”

UHasselt lanceert samenwerking met universiteit van Meknès

Standaard

meknes.jpg

Op 14 maart ging in het Marokkaanse Meknès een nieuw programma rond Interuniversitaire Samenwerking (IUS) van start. Het project aan de Université Moulay Ismaïl loopt over een periode van tien jaar. Naast de UHasselt (dat het programma coördineert) zijn ook KU Leuven en UGent betrokken. De lancering gebeurde in aanwezigheid van de Marokkaanse minister van Hoger Onderwijs en een gezant van de Belgische ambassade in Marokko. 

Het IUS-programma in Meknès is opgebouwd rond enkele hoofdthema’s (waterbeheer, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, medicinale planten en landbouw en voeding). Ook is er aandacht voor de verbetering op vlak van onder meer ICT en governance. Doel van het project is om de expertise en slagkracht van de universiteit (gevestigd in twee regio’s: Fes-Meknès en Draa-Tafilalet, niet ver van het Atlasgebergte en de stad Fez) te versterken. De gekozen thema’s sluiten dan ook naadloos aan bij de uitdagingen in en noden van die regio’s.

De Vlaamse en Marokkaanse partners zullen de komende jaren concreet focussen op onder meer nieuwe masterprogramma’s en de opleiding van doctorandi. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe de universiteit van Meknès haar lokale dienstverlening en onderzoeksinfrastructuur (zoals de laboratoria) beter op punt kan stellen.

“Win-win”

“De Université Moulay Ismaïl en de UHasselt hebben enkele raakvlakken op het gebied van onderzoeksexpertise en opleidingen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit programma een win-win wordt voor alle partners”, aldus UHasselt-vicerector Jean-Michel Rigo. Hij neemt de algemene coördinatie van het IUS-programma voor zijn rekening.

Sinds 2011 coördineert de UHasselt ook al het IUS-project in Kisangani (Congo). Dat programma beslaat drie domeinen: landbouw, diversiteit en institutionele versterking.

VLIR-UOS

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en het Zuiden. Zo financiert het programma samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten in Noord en Zuid. Er zijn ook beurzen voor studenten en professionals. VLIR-UOS werkt daarnaast aan de versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden én aan de ‘internationalisering’ van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Ethias is nieuwe structurele partner van Voka – Kamer van Koophandel Limburg

Standaard
ethias voka

Ethias vervoegt Groep JAM, Electrabel, SD-Worx, ING, G4S, Proximus, Mensura, KPMG en Hands Mediarouting als structurele partners van Voka – Kamer van Koophandel Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg verwelkomt Ethias als nieuwe structurele partner. CEO Benoît Verwilghen en commercieel directeur Edwin Hoeven van Ethias ondertekenden samen met voorzitter Voka – KvK Limburg Francis Wanten en gedelegeerd bestuurder Johann Leten de partnerovereenkomst. 

“We zijn ervan overtuigd dat dit structureel partnership een toegevoegde waarde is voor beide partijen’ stelt Edwin Hoeven, commercieel directeur Ethias Vlaanderen.. ‘Als werkgever van 1 700 medewerkers met stevige verankering in Limburg, wil Ethias zich bijkomend verder profileren als partner van het bedrijfsleven. Ethias is van oorsprong een directe verzekeraar maar werkt voor het corporate segment exclusief samen met een beperkte selectie van industriële verzekeringsmakelaars. Op dit moment kent men Ethias vooral als dé verzekeraar van de publieke sector. De samenwerking met Voka – KvK Limburg biedt trouwens ook daar een opportuniteit omdat (semi-) publieke spelers de jongste tijd meer en meer aansluiting vinden bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg. We kijken dus uit naar de invulling van dit samenwerkingspact. Zie het als een extra klankbord dat we opzetten om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt op het terrein, wat de noden en evoluties zijn”.

“Wij zijn zeer blij met Ethias als nieuwe structurele partner voor onze organisatie”, stelt voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Limburg Francis Wanten. “Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en zijn er rotsvast van overtuigd dat deze samenwerking enkel winnaars gaat opleveren..”

Derdebetaler blijft populair bij huisartsen, raadplegingen nemen ook toe bij specialisten

Standaard

Het toepassen van de derdebetalersregeling – waarbij de patiënt enkel het remgeld moet betalen en het overige gedeelte rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd wordt – blijft populair. Dat blijkt uit cijfers van de nationale tariferingsdienst LTD3, die het afgelopen jaar bijna 3 miljoen prestaties van huisartsen verwerkte. Vooral de raadplegingen nemen toe. De huisbezoeken daarentegen slinken lichtjes.

De derdebetalersregeling blijft toenemen bij de huisartsen. “In 2016 hebben we bijna 3 miljoen prestaties van huisartsen verwerkt”, vertelt dr. Lore De Raeve, directeur van LTD3, dat met ruim 2.200 aangesloten huisartsen de grootste tariferingsdienst is van België. Grootste slokoppen hierbij zijn de raadplegingen. Zo verwerkte LTD3 in 2016 ruim 1,5 miljoen raadplegingen in derdebetaler, een stijging van 8,4% t.o.v. 2015 en maar liefst 28,4% t.o.v. 2014. In het laatste kwartaal van 2015 werd de derdebetalersregeling verplicht voor raadplegingen bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming. “Toen zagen we meteen een sterke stijging van het aantal raadplegingen in derdebetaler. En die stijging zette zich dus ook voort in 2016”, zegt De Raeve.

Huisbezoeken

Het aantal huisbezoeken in derdebetaler daalt lichtjes. Terwijl de huisartsen in 2015 via LTD3 nog 608.890 huisbezoeken aanrekenden, daalde dit aantal in 2016 tot 587.401 (-3,5%). “Er lijkt een verschuiving naar de raadplegingen te zijn. Met de komst van de verplichte derdebetaler kan de sociaal zwakkere groep namelijk genieten van deze regeling wanneer ze bij de dokter op raadpleging gaan”, aldus De Raeve.

Technische prestaties

Naar jaarlijkse gewoonte neemt LTD3 ook de aanrekening van de technische prestaties onder de loep. Dit zijn ingrepen zoals het nemen van een elektrocardiogram (ECG) van het hart, het wegnemen van wratjes of het hechten van een wonde. Het aantal technische prestaties in derdebetaler bleef vrijwel behouden t.o.v. 2015. De top 3 van meest uitgevoerde technische prestaties zijn nog steeds het ECG, cryotherapie en het wegnemen van oppervlakkige tumoren.

Ook stijging derdebetaler bij specialisten

LTD3 ziet ook een opmerkelijke stijging bij de geneesheer-specialisten. “Bij specialisten zijn het voornamelijk de technische prestaties die in derdebetaler aangerekend worden”, vertelt De Raeve. “En ook daar merken we dat specialisten vaker een beroep doen op onze diensten.” Het aantal technische prestaties, dat LTD3 verwerkte voor specialisten,  steeg met bijna 14% t.o.v. 2015. Het aantal gefactureerde raadplegingen bij specialisten steeg met bijna 37% ten opzichte van het jaar voordien.

Deze opmerkelijke stijgingen zijn te verklaren door de groeiende bekendheid van derdebetaler bij zowel artsen als patiënten. Patiënten kennen het principe van derdebetaler immers van bij hun huisarts en vragen bij de specialist of die het ook wil toepassen, omdat ze het vaak moeilijk hebben om het volledig honorarium cash op tafel te leggen.

BergHOFF wint 2 awards tijdens iF DESIGN AWARD 2017

Standaard

berghoff-if-design

Dat het werk van BergHOFF’s in-house designers wordt gesmaakt, bewijzen de 2 iF DESIGN AWARDS die het Limburgse bedrijf zopas in de wacht sleepte. Een maand na de bekroning met vier Good Design Awards, zetten deze twee internationale prijzen letterlijk de puntjes op de i.

BergHOFF’s designers Pieter Roex en Kenneth Willaerts ontwierpen de frisse Leo-collectie en een innovatieve Table BBQ voor de Belgische fabrikant van hoogwaardige keukenaccessoires. Voor de tweede maal op rij gingen deze collecties de internationale designjury niet onopgemerkt voorbij.

Over de iF DESIGN AWARD

Al meer dan 60 jaar staat de iF DESIGN AWARD synoniem als keurmerk van hoge kwaliteit en uitmuntend design. Terwijl het iF-label wereldwijd is erkend voor uitstekende ontwerp services, is de iF DESIGN AWARD een van de meest belangrijke designprijzen ter wereld.