In China vallen Limburgse appelen van boom…

Standaard

Vernieuwen, veroveren en durven wapent ondernemers tegen de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Lokaal en globaal. Dat betekent blijven durven over de grenzen te kijken. En dat deden we ook in 2015, de export blijft een voorwaarde voor groei in Limburg. De goederenwaarde stijgt in 2015 lichtjes met 1,34%, het aantal zendingen met 7,22%.  

Voka – Kamer van Koophandel Limburg blijft inzetten op de ondersteuning van bedrijven op vlak van export en internationalisering. We zien dat deze inspanningen bij onze ondernemers iets oplevert. Meer en meer bedrijven worden zich bewust van de mogelijkheden van export en als Voka trekken wij ook hard aan de kar van sensibilisering, maar ook ondersteuning.

Via SALK hebben wij als Voka – KvK Limburg nog beter de kans en ruimte gekregen om onze bedrijven te screenen op hun exportpotentieel. Het komt er nu op aan om deze bedrijven op te volgen en in de richting te helpen kijken van de opportuniteiten die zich stellen voor hun product of dienst. Hoewel personeel vandaag de grote kritische succesfactor is, is het minstens even belangrijk om ook de strategie en de strategische marketingmix af te stemmen op je product. Vaak is er te veel sprake van een standaard aanpak. In 2016 zullen we met initiatieven zoals IMEX, onze bootcamps, clusters en andere collectieve begeleidingstrajecten deze nood blijven ondersteunen.

Limburgse ondernemers zijn nog steeds te bescheiden, hetgeen vaak zorgt voor een verkeerde positionering ten opzichte van de prijs die ze waard zijn. Dat zijn zaken waarover Limburgse ondernemers moeten nadenken. We moeten nog beter zoeken naar ons onderscheidend vermogen en daarop inzetten, willen we de reis naar de verre export optimaliseren. Onze born globals zijn hiervan het beste voorbeeld, evenals klassieke sectoren die zich herpositioneren of heruitvinden om het hoofd te bieden aan de veranderende wereld.

Cijfers 

De exportcijfers voor de verre export zijn gebaseerd op de uitgifte van certificaten van oorsprong of CO’s. Deze zijn nodig om de oorsprong van de goederen aan te duiden en worden vooral gebruikt voor verre export (buiten de Europese Unie). De cijfers zijn dan ook niet absoluut maar geven wel duidelijke tendensen weer. Sinds 2010 stijgt jaarlijks het aantal exportzendingen. In 2015 was er een groei van 7,22 %. Wat betreft goederenwaarde werd in 2015 een stijging van 1,34% opgetekend t.o.v. 2014.

Maastricht stelt veto tegen Spartacus en Limburgse mobiliteitsdossiers blijven stroppen

Standaard

Zoals een topsporter niet kan presteren zonder het juiste materiaal, kan een economie niet groeien zonder een optimale infrastructuur. Een geschikte basismobiliteit is hierbij doorslaggevend. De belangrijkste dossiers blijven echter stroppen, zo ook Spartacus blijkt vandaag.  

Als Limburg wil uitgroeien tot een economische hotspot, moet onze provincie filevrij, bereikbaar en mobiel blijven. Durven investeren in infrastructuur is dus een absolute noodzaak. Het SALK-rapport schuift de ontsluiting van Limburg naar voren als één van de belangrijkste randvoorwaarden.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg: “Het is opnieuw een kaakslag voor ons allen dat het Spartacus dossier vertraging oploopt of misschien zelfs afgevoerd wordt. Dit is bovendien geen alleenstaande case. De basismobiliteit in Limburg komt steeds meer in het gedrang. Zowat alle grote dossiers blijven stroppen”.

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 maakte Voka – Kamer van Koophandel Limburg al een oplijsting van de grootste infrastructuur- en mobiliteitsdossiers in onze provincie. Behalve de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal is er echter weinig vooruitgang vast te stellen. Een overzicht hieronder:

    • Over de weg: Realisatie van de Noord-Zuid is uiteraard prioriteit één. Ook de verbreding E313 en E314 naar drie rijstroken is een absolute must. Daarnaast is er nog een waslijst lokale missing links met bovenlokaal belang: de verbindingsweg van Sint-Truiden met de E40, de omleiding N71 Neerpelt, de doorgangsweg mijnterreinen Eisden, omleiden Rijksweg N78 Maasmechelen, de herinrichting N76 Opglabbeek, de N730 in Hoeselt, omleidingsweg in Tongeren, …
    • Over het spoor: De realisatie van de IJzeren Rijn, met overslagmogelijkheden in Noord-Limburg en een doorsteek via lijn 18 naar het centrum van de provincie laat al decennia op zich wachten. Ook het Spartacusplan zal er klaarblijkelijk niet meteen komen.
    • Over het water: Om de Limburgse waterwegen optimaal te kunnen benutten en multimodaal vervoer aantrekkelijk te maken, zijn er investeringen nodig zoals de verhoging van de bruggen van het Albertkanaal. Er is al een hele weg afgelegd en een groot deel van de bruggen is reeds verhoogd, maar we zijn er nog niet. Ook de aanpassing van het sluizencomplex Blauwe Kei te Lommel blijft een knelpunt.

Gehoopt wordt op een positieve wending van de mobiliteitsdossiers.

http://www.voka.be/limburg

Exclusieve samenwerking Confederatie Bouw Limburg en Confederatie Bouw West-Vlaanderen

Standaard

Op 8 januari 2016 organiseerde Confederatie Bouw Limburg samen mét West-Vlaanderen een unieke opleidingsdag voor de firma Heijmans Bouw op 2 werven in Antwerpen, een exclusieve samenwerking over de provinciegrenzen heen. Er worden zes verschillende opleidingen gegeven aan zo’n 260 medewerkers uit de bouw. Het gaat tevens om een eerste kennismaking tussen de werknemers van ex-De Coene Construct sinds de toetreding tot de holdinggroep Heijmans.

Zowel in Bilzen als in Kortrijk vertrokken vrijdag in de vroege ochtendgloren bussen richting Antwerpen. Doel van deze opleidingsdag? Een kennismaking tussen de werknemers van Bilzen en Kortrijk. En een update van de veiligheidsvoorschriften, op een praktische en leuke wijze.

Heijmans had iedereen uitgenodigd die rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van bouwwerken, als uitvoerder of als verantwoordelijke voor de uitvoering. Maar de dag draaide rond meer dan alleen opleiding, zo benadrukte Herman Sauwens (CEO Heijmans Bouw). De opzet was drieledig.

Herman Sauwens: “Enerzijds wilden we onze mensen kennis laten opdoen. Maar daarnaast moest dit evenement ook georganiseerd zijn als een dag van kennismaking en verbroedering tussen Heijmans Bilzen en Heijmans Kortrijk. Deze laatste firma is de opvolger van De Coene Construct, dat sinds de fusie in 2014 bij onze groep hoort. Maar gezien de afstand tussen de twee vestigingen zien de mensen van Bilzen en Kortrijk elkaar niet vaak. Bovendien creëert een fusie altijd onrust. Deze dag was dus ook belangrijk voor de teambuilding. En ten slotte wilden we aan onze mensen een ruimer beeld geven van onze activiteiten, door hen uit te nodigen op bouwplaatsen van collega’s.”

Alle deelnemers volgden zes opleidingen, die elk een klein uur duurden. Ze vonden plaats op twee verschillende bouwplaatsen in de buurt van Antwerpsen, een locatie die niet toevallig ongeveer halfweg Bilzen en Kortrijk ligt. 

“Hoe omgaan met risicovolle activiteiten op de werf”, “Aanslaan van lasten” en “Val niet uit de lucht” waren hoofdzakelijk op veiligheid gericht. De andere drie gingen vooral over kwaliteit: “Waterdichting”, “Stofvrij werken” en “Gebruik van kleine blusmiddelen.” Maar Heijmans doet meer voor opleiding dan alleen deze dag, vertelde Pascal Loontjens (preventie-adviseur Heijmans).

Pascal Loontjens: “Iedereen krijgt bij ons minstens twee volle dagen opleiding per jaar. En dat wordt veel meer voor torenkraanbestuurders, mensen die machines bedienen, kortom voor iedereen voor wie veiligheid een specifiek aandachtspunt is. Daarnaast is kwaliteit vanzelfsprekend ook essentieel voor een bouwbedrijf. Waterdichting is één van de aspecten die op dat punt uiterst belangrijk zijn.”

De oorsprong van deze opleidingsdag ligt in het recente verleden. De Confederatie Bouw Limburg organiseert sinds januari 2015 op de eerste werkdag van het jaar een grote Bouwtrainingsdag. Met succes: tot nu toe nam iedere keer ongeveer duizend man deel. Ook Heijmans deed vorig jaar mee, maar wilde dit jaar dus het aspect teambuilding inbouwen. Dat vroeg een aanpak op maat, voor Heijmans alleen. De goede contacten tussen de firma en de Confederatie Bouw brachten de bal aan het rollen, aldus de opleidingscoördinators Evelien Baré (Confederatie Bouw Limburg) en Evelien Thiers (Confederatie Bouw West-Vlaanderen).

Evelien Baré: “Onze sterkte is dat we de bouw door en door kennen en dat we heel dicht bij de bedrijven staan. We zien de noden van de markt. Daarnaast is er onze service: we bieden een volledig pakket aan, met naast de opleiding ook juridisch advies, hulp bij het aanvragen van subsidies enzovoort.”

Verschillende thema’s van de dag sloten aan op de acties van het preventie-instituut van de bouw navb Constructiv, onder meer “Stofvrij werken” en “Val niet uit de lucht”. Navb was dan ook nauw betrokken bij de opleidingen die gegeven werden. Iedereen had lof voor de samenwerking tussen bouw en Confederatie. Van in het begin ging het vlot.

Herman Sauwens: ” Ik denk niet dat het gelukt zou zijn zonder de twee Evelienen. Een dergelijke dag is vanzelfsprekend niet gratis. Maar goed opgeleide mensen komen heel het bedrijf ten goede. Bovendien stimuleren opleidingskansen hen om bij Heijmans te blijven.”

http://www.confederatiebouw.be

In 2015 telde het Belgisch Staatsblad 25 000 pagina’s minder

Standaard

staatsblad

Voor het eerst sinds 2012 is het Belgisch Staatsblad in omvang afgenomen. Het telt nog 82.000 pagina’s, ten opzichte van 2014 zo’n 25.000 pagina’s minder. Dat betekent dat we dagelijks toch nog 224 bladzijden moeten kennen. Een positieve evolutie vindt Voka–KvK Limburg. Toch blijft er nog heel wat administratieve overlast voor ondernemers en burgers. Voka–Kamer van Koophandel Limburg pleit voor administratieve vereenvoudiging. Enkel zo kan de publieke overhead verminderd worden én wordt zowel bedrijven als burgers een pak overlast bespaard. 

“Verschil in waarden en familiebanden slecht voor kwaliteit beslissingen binnen familiebedrijven”

Standaard

Als familiebedrijven de kwaliteit van hun besluitvormingsproces willen opkrikken, dan moeten ze streven naar een managementteam waarin alle leden dezelfde waarden delen en waarin de macht van elk lid gebaseerd is op zijn/haar (unieke) kennis/ervaring. “Niets is nefaster voor de kwaliteit van dagelijkse beslissingen dan verschillen in familiebanden of in waarden en normen”, zegt UHasselt-onderzoeker Pieter Vandekerkhof. Hij verdedigde onlangs zijn doctoraatsproefschrift over het onderwerp.

Managementteams moeten over uiteenlopende kwesties – sales en marketing, human resources, financiën, aankoop … – knopen doorhakken. De kwaliteit van het beslissingsproces op peil houden, blijkt binnen familiebedrijven vaak een hele uitdaging. “Het managementteam van een familiebedrijf is heel divers. Sommige leden hebben familiebanden, andere niet. En dan zijn er ook nog verschillen in waarden en normen”, zegt dr. Pieter Vandekerkhof, verbonden aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt.

In zijn doctoraatsonderzoek focuste de UHasselt-onderzoeker op de rol van die diversiteit in teamprestaties. “Ik nam een vragenlijst af bij het management van 55 Vlaamse familiebedrijven. Dat komt neer op input van in totaal 300 teamleden. Er werd gevraagd naar onder meer de algemene bedrijfskenmerken, samenwerking, besluitvorming, waarden en normen in het bedrijf, kennis, ervaring en teamprestaties.”

Familie versus niet-familie
Uit de resultaten bleek om te beginnen dat het verschil in familiebanden (familie versus niet-familie) binnen het management leidt tot machtsverschillen. Dr. Vandekerkhof: “Verschillen gebaseerd op eigendom zijn nefast voor de kwaliteit van de besluitvorming. De beslissingsmacht wordt namelijk gecentraliseerd rond een selecte subgroep die aandelen in handen heeft. Daardoor gaat de input van andere teamleden verloren.”

Die negatieve invloed kan je volgens dr. Vandekerkhof ombuigen door macht op basis van aandelen te verschuiven naar macht op basis van kennis. “Met andere woorden: wat je weet – kennis – moet belangrijker zijn voor je rol binnen het managementteam dan wat je hebt of wie je bent.” In zijn onderzoek raadt hij familiebedrijven dan ook aan om bij de rekrutering van een nieuwe manager in de eerste plaats te kijken naar de binnen het management nog ontbrekende kennis en ervaring.

Informatie-uitwisseling

Ook het feit dat leden van het management er andere waarden, emoties of percepties over het familiebedrijf op nahouden, heeft een negatieve invloed op de besluitvorming. “Een verschil in bijvoorbeeld visie op onderling vertrouwen, emotionele banden tussen teamleden, verbondenheid met het bedrijf, familiale controle… tast onder meer de samenwerking en informatie-uitwisseling aan. Daarom is het belangrijk om de juiste teamcontext te creëren in teams waar waardeverschillen al merkbaar zijn. Als teamleden durven uitkomen voor hun waarden – zonder dat ze moeten vrezen om erop afgerekend te worden – dan zal dat ook de kwaliteit van het beslissingsproces ten goede komen.” Dit kan, aldus de onderzoeker, in niet te grote teams waarin iedereen duidelijke doelstellingen heeft en waar de CEO een coach is met oog voor de onderlinge relaties. “Je moet als familiebedrijf binnen je managementteam streven naar een match op vlak van waarden en normen. Een nieuwe manager met een gelijkaardig waardenprofiel als de andere teamleden zorgt voor minder spanningen – en dus voor betere beslissingen.”

http://www.uhasselt.be

Interreligieuze vredeshappening met vluchtelingen op 27 december 2015 in Helchteren

Standaard

De asielzoekers in de kazerne van Helchteren werden hartelijk onthaald door de plaatselijke bevolking en sindsdien vindt er heel wat uitwisseling plaats. Op zondag 27 december 2015 vanaf 19u vertrekt een fakkeltocht aan het asielcentrum aan de Kazernelaan ter hoogte van kruising met Eikelbosstraat richting kerk, waar ze een half uurtje later worden verwacht. Nadien volgt er een interreligieuze samenkomst rond vrede en gastvrijheid. Verschillende godsdiensten komen beurtelings aan het woord, afgewisseld met liederen uit de hele wereld, gezongen door het koor Kantikune. De kosten worden gedragen vanuit de verschillende godsdiensten.  De organisatie is in handen van Gastvrij Houthalen-Helchteren in samenwerking met het gemeentebestuur.

http://www.socialekalender.be

Versoepeling wetgeving e-commerce is cruciaal

Standaard

voka e-commerce

Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo nodigde geïnteresseerde zelfstandige ondernemers uit op een interactieve infoavond op 17 december 2015 over digitale groeikansen en e-commerce. Het winkelgedrag van de consument wijzigt voortdurend en e-commerce wordt daarbij steeds belangrijker. Toch bemerken we in contacten met onze leden dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is voor de vele Limburgse ondernemingen die actief zijn in het domein van e-commerce.

Tijdens de digitale avond met minister de Croo ontdekten ondernemers hoe ze aan klanten én omzet kunnen winnen en hoe ze digitaal kunnen groeien.Bovenkant formulier Aan de hand van lokale voorbeelden en concrete tips vernamen ze hoe een bedrijf door digitaal te gaan op eenvoudige manier aan klanten en omzet wint.

Na een toelichting van groeikansen door digitalisering door minister De Croo volgde er een aantal inspirerende Limburgse succesverhalen. Zo brachten Herman Wellens van Gardibo, Gianni De Gaspari van Viata hun verhaal van digitaal groeisucces.

Jan Bussels van Digitopia, Jorik Rombouts van Rombit en Thierry Geerts van Google België schenen hun visie als digitale experten op de avond.

Soepelere wetgeving  noodzakelijk

De afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven gekozen om zich net over de Belgische grens te vestigen, in Nederland of Duitsland. Action is uiteraard een bekend voorbeeld, maar ook Canon of zelfs JBC voeren hun e-commerce activiteiten tegenwoordig in Nederlands-Limburg.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit voor een doorgedreven logistieke beweegruimte, een moderne ICT-ondersteuning en flexibele arbeidsregelingen. En vooral zo snel mogelijk een wetgevend kader.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg besluit: “We kunnen alleen maar toejuichen dat de federale regering een flexibilisering van de arbeidstijden, zowel ’s nachts als tijdens het weekend, mogelijk wil maken. Het zal ons de nodige slagkracht geven in de strijd met concurrerende spelers uit het buitenland.”

Tourneé Digitale is een initiatief van Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo samen met werkgeversorganisaties UCM, UNIZO, UWE, VBO en Voka.

http://www.voka.be