Onderzoekers uit hele wereld verzamelen aan UHasselt voor topcongres Electroceramics XVI

Standaard

Zo een tweehonderdtal wetenschappers wereldwijd zijn tussen 9 en 12 juli 2018 aanwezig aan Universiteit Hasselt voor het topcongres Electroceramics. “Hier worden de allernieuwste inzichten gedeeld rond onderzoek naar elektrokeramische materialen”, zegt prof. dr. Marlies Van Bael (UHasselt).

 “In tegenstelling tot de traditionele keramieken, die we kennen van tegels en bakstenen, gaat het hier om een speciale klasse van keramische materialen die belangrijke elektrische, magnetische of optische eigenschappen hebben en kunnen gebruikt worden in tal van toepassingen” zegt Marlies Van Bael.

En dat kan heel wat zijn, zo blijkt. “De impact van deze high-tech materialen in ons dagelijks leven is niet te onderschatten. Iedereen die een nieuwe smartphone aanschaft, maakt gebruik van de recentste ontwikkelingen in dit domein. Zo vind je elektrokeramieken in zowat alle componenten in (micro-)elektronische circuits van je smartphone, omdat ze ofwel ladingen kunnen geleiden, of net tegenhouden of opslaan. Ook de elektrodes in de batterij bestaan uit elektrokeramische materialen die lithium-ionen kunnen capteren en lossen bij een bepaald voltage. Het touch-screen bevat transparante geleidende keramieken, de microfoon en luidsprekers bevatten piezoelektrische keramieken, materialen die mechanische druk (van geluidsgolven) kunnen omzetten in een elektrisch signaal of omgekeerd, enzovoort …”

We verzamelen in Hasselt onderzoekers die de bestaande materialen en technologieën verbeteren, maar ook de kennis samenbrengen voor nieuwe toepassingen. Piezoelektrica bijvoorbeeld, worden al jaar en dag gebruikt in gasaanstekers, naalden van platenspelers, luidsprekers, en medische echografie. Een nieuwe toepassing zou zijn om die keramische materialen zo goed te kunnen maken dat we ze in een superdun laagje op textiel kunnen aanbrengen om dan, al joggend, elektrische energie op te wekken om onze smartphone op te laden.  

“In dit congres delen wetenschappers de nieuwste inzichten uit wereldwijd onderzoek. Het gaat dan niet alleen over wat we allemaal kunnen doen met keramische materialen maar ook over heel fundamentele vragen. Zoals: Hoe kunnen we de elektrische of magnetische eigenschappen van deze materialen manipuleren door atomen op bepaalde posities te vervangen door andere? Of hoe zorgen we ervoor dat we deze materialen kunnen vervaardigen op een betaalbare, duurzame én opschaalbare manier? Typisch moeten keramieken immers bij zeer hoge temperaturen ‘gebakken’ worden in de oven. We hebben intussen de kennis om die temperatuur met honderden graden naar beneden te halen.

IMO-IMOMEC

Uitdagingen genoeg in dit onderzoeksveld, zo blijkt. “Daarom dat deze onderzoekers van over de hele wereld aanwezig zijn, uit meer dan 30 landen verzamelt men aan UHasselt.

Voor UHasselt is dit ook een unieke kans om ons eigen onderzoek van het Instituut van Materiaalonderzoek aan de wereld te tonen. “Al meer dan 30 jaar ontwikkelen we innovatieve synthesemethodes voor elektrokeramieken. Sinds enkele jaren onderzoeken we aan imo-imomec ook nieuwe elektrokeramische materialen voor performantere batterijen”, zegt An Hardy. “Vorige maand verhuisden we een deel van ons onderzoeksteam naar EnergyVille 2, met een uniek dry-lab, waarin we de materialen die we ontwikkelen ook verder kunnen onderzoeken in batterijen voor betere en veiligere manieren van energie-opslag.”

Voorafgaand aan de conferentie organiseert UHasselt samen met de ‘European Ceramic Society’ (ECerS) ook een zomerschool waarbij jonge onderzoekers naast heel wat lessen van internationale toponderzoekers een bezoek zullen brengen aan de gloednieuwe campus van EnergyVille in Genk.

Advertenties

Het Belang van Loon: Wat we zelf doen, …

Standaard

fietslus 10.JPG

Groot was mijn verbazing toen ik, Jo van Mulcken, uw correspondent van het Belang van Loon (HBvL) ter hoogte van de Maastrichterpoort de schepenen Toost Vinken, Pom Vandetut en Zoef Zoef Habibi opmerkte. Alledrie liepen in bloot bovenlijf met op het hoofd een zakdoek die in de hoekjes was geknoopt en hun broek halfstok (bouwvakkersdecolté). Ze waren bezig een nieuw fietspad aan te leggen. Toost Vinken maakte plaats voor het parcours en trok daartoe struiken uit en zaagde bomen om. Zoef Zoef Habibi reed met een asfalteermachine om de verharding aan te brengen en Pom Vandetut liep er achter met een schup om het bestratingsmateriaal aan te dammen.

HBvL: Zo mijne heren. Al bezig met de reconversie?

Pom VDT.: Ach, nu de vastgoedsector het beleid hier in Hasselt helemaal in handen heeft, dachten we: “laat ons iets terug doen voor het vele belastinggeld waarmee onze schepenlonen worden betaald”. Daarom dat we nu zelf eens de  handen uit de mouwen steken en de aannemer  hier een handje aan het helpen zijn.

HBvL: En valt het wat mee?

Pom VDT: Ja hoor. Trouwens: ‘Wat we zelf doen, doen we beter’.

Net als ik een opmerking wil maken over het feit dat het fietspad toch niet mooi recht ligt, komt schepen en apotheker Pil Koudeberg, het kruispunt opgesneld met een grote doos Prozac onder de arm (familiepak?) en een glas water in de hand. Buiten adem vraagt hij of we schepen van evenementen, Gerald Boiscourt, niet hebben gezien.

HBvL : Oei, is er wat aan de hand, mijnheer de schepen?

Pil K.: Gerald zou zijn dagelijkse dosis Prozac nog moeten innemen.

HBvL: Gezien de omvang van het pak moet het wel erg met hem gesteld zijn. En dat na de succesvolle organisatie van het nieuwe rimpelrockfestival.

Pil K.: Zeg dat wel. Na zes jaar maakte hij eens een succesvol evenement mee met ‘Muziekfest’, en dan krijgt  hij enkele dagen later opnieuw enkele teleurstellingen te verwerken…

HBvL: Die affaire met de Vaderlandslievende Verenigingen in Hasselt?

Pil K.: Deze vereniging maakt nog geen gebruik van moderne communicatiemiddelen, waardoor in het verleden bepaalde berichten niet werden opgepikt door Gerald. Nu de ‘dash’ toch al een tijd uit het schepencollege is, heeft Gerald dispensatie gekregen om zich toe te leggen op dit probleem. Hij had het idee opgevat om met duivenpost een gedegen communicatiesysteem met de Vaderlandslievende Verenigingen uit te bouwen.

HBvL: En….?

Pil K: Tja, Gerald heeft daar heel wat tijd ingestoken en op het moment dat de postduif viel met het eerste bericht, zat de poes van de buurvrouw op het dak van de duiventil… Ze heeft die duif verslonden met huid en haar.

HBvL: … en briefpapier.

Pil K.: En dat is nog niet alles.

HBvL: Oeioeioei…komt er nog?

Pil K.: Zeg dat wel. Net nu hij met het ‘muziekfest’ alle Limburgse schepenen van evenementen de loef had afgestoken, slaagt die van Lommel erin om met plofkraken in heel Limburg voor vuurwerk te zorgen.

Tja, het zit hem echt niet mee. Enfin hij moet dringend zijn medicatie krijgen….

Net als schepen Koudeberg verder snelt komt de uitbater van KultuurHuis De Tijd Hervonden over het fietspad ‘aangeslingerd’. Nog wat beduusd van het vreemde parcours, vraagt hij wiens idee het was dit zo aan te leggen. Kort vertel ik hem mijn wedervaren en zeg dat de schepenen het deden onder het motto: Wat we zelf doen, doen we ….

Uitbater De Tijd Hervonden: …beroerder?

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord 1813.be.

1 euro per Limburgse werknemer voor goede doel

Standaard

Wanneer het goed gaat met onze bedrijven en wanneer er massaal veel Limburgers aan het werk zijn, moeten we extra solidair zijn met hen die het niet zo goed hebben.“Daarom roepen we Limburgse ondernemingen op om een euro per medewerker aan ‘Een Hart voor Limburg’ te schenken”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Dat zet deelnemende bedrijven extra in de kijker op hun sociale media en website. 

‘Een Hart voor Limburg’ geeft al 15 jaar meer kansen aan kwetsbare jonge mensen. Kinderen die opgroeien met een beperking of zich in een zwakkere maatschappelijke positie bevinden, krijgen de broodnodige steun.“Samen met de Limburgse ondernemingen willen we dit project een hart onder de riem steken. We roepen hen op om één euro per medewerker te doneren aan ‘Een Hart voor Limburg’. Het gaat immers goed met onze Limburgse economie en dan moet je ook oog hebben voor mensen met wie het minder goed gaat”, motiveert Johann Leten de actie.

Voka – KvK Limburg verstuurde daarom opvouwbare spaarpotten naar al haar 3.000 leden-ondernemingen. Op vrijdag 14 september kunnen ondernemingen de spaarpotten tussen 12.00u en 14.00u binnenbrengen in het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’.

ZOL en To The Point Events geven goede voorbeeld

Ziekenhuis Oost-Limburg en To The Point Events geven alvast het goede voorbeeld. Zij engageren zich om deel te nemen aan de actie. “Met deze twee bedrijven hebben we alvast onze eerste ambassadeurs. We zijn benieuwd wie zal volgen”, zegt Johann Leten.

UHasselt-mobiliteitswetenschappers winnen Axa Award 2018

Standaard

Drie studenten mobiliteitswetenschappen wonnen afgelopen vrijdag de ‘AXA Award 2018’. Deze prijs bekroont elk jaar de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Lotte Van Broeckhoven, Damian Robinson en Mathy de Backer kregen de award tijdens de proclamatieviering en gingen dus niet enkel naar huis met een diploma mobiliteitswetenschappen, maar ook met een cheque ter waarde van 250 euro.

Mobility as a Service

Ons huidig mobiliteitssysteem zal sterk veranderen door de opkomst van meer innovatieve vervoersoplossingen. Dat besefte ook Damian Robinson. Daarom onderzocht hij in zijn masterproef het concept ‘Mobility as a Service’ (MaaS) of ‘mobiliteit als dienst’. Dit is een vervoersoplossing waarbij een persoon toegang heeft tot mobiliteitsdiensten in plaats van zelf te beschikken over voertuigen of andere vervoersmiddelen. Bovendien worden de traditionele diensten van het openbaar vervoer aangevuld met gedeelde mobiliteitsdiensten, zoals deelfietsen of deelwagens, die flexibele verplaatsingen met meerdere vervoerswijzen mogelijk maken.

Damian ging in zijn onderzoek na op welke manier MaaS het best georganiseerd kan worden om het concept succesvol te maken. Hij concludeerde dat er heel wat verschillende voorkeuren zijn voor vervoersdiensten binnen MaaS en dat beleidsmakers dus de snel veranderende mobiliteitssector moeten voorspellen en voorbereiden met meer uiteenlopende en nieuwe vervoersdiensten.

Trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen

Een te hoge snelheid is vaak een oorzaak voor verkeersongevallen. Daarom investeerde de Vlaamse regering sterk in nieuwe trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen. Maar hoe bepaal je waar deze controles moeten komen? En zijn er ook neveneffecten? Deze vragen stelde Mobiliteitswetenschapper Lotte Van Broekhoven zich. Zij zocht, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), in haar thesis eerst naar een verfijnde en objectieve methode om prioritaire locaties voor trajectcontroles te bepalen. Daarna bestudeerde ze het zogenaamde “kangoeroe-effect”, waarbij bestuurders binnen een trajectcontrolegebied een significant lagere snelheid aanhouden dan erbuiten. Dit effect deed zich voor op verschillende onderzochte gewestwegen. Lotte geeft in haar thesis dan ook het advies om trajectcontroles steeds te plaatsen over een zo lang mogelijke afstand en twee verschillende trajectcontrolesystemen te installeren wanneer bv. verkeerslichten of rotondes twee vergelijkbare wegsegmenten van elkaar scheiden.

‘Seat Belt Ignition Interlock’ systemen

Dat een veiligheidsgordel levens kan redden is geen geheim. Toch dragen bestuurders en inzittende van voertuigen niet altijd hun gordel. Kan een  (SBIIS), waarbij de bestuurder de auto niet kan starten vooraleer iedereen zijn of haar gordel aanheeft, hier verandering in brengen? Mathy concludeerde dat het verplicht invoeren van het systeem niet zomaar vanzelfsprekend is. Zo staat bijvoorbeeld niet iedereen te springen om een auto met het SBIIS te kopen. En wat met het omzeilen van het systeem? Bovendien moet ook de wetgeving aangepast worden om het systeem te kunnen verplichten. Uit deze resultaten komt het advies naar voren om eerder te focussen op het ‘Seat Belt Reminder’ systeem, waarbij de bestuurder een waarschuwing krijgt dat niet elke inzittende zijn of haar veiligheidsgordel aanheeft, dan op het SBIIS.

Fiets beste vervoersmiddel om gewicht te verliezen

Standaard

Door het fietsen meer te promoten kunnen Europese steden problemen rond overgewicht en obesitas aanpakken. Dat blijkt uit een studie van UHasselt en de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO), waarbij onderzoekers keken naar de invloed van vervoerskeuze op de body mass index (BMI). Opvallend, de elektrische fiets bleek minder invloed te hebben op het BMI dan openbaar vervoer of de gewone fiets.   

Iedere dag de fiets nemen helpt het beste om overgewicht en obesitas tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van UHasselt en VITO voor het PASTA-project van de Europese Commisie. Voor dit onderzoek bestudeerden de onderzoekers data uit 7 Europese steden waaronder Antwerpen. Hieruit blijkt dat personen die dagelijks fietsen minder wegen dan niet-actieve mensen. De studie werd zopas gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environment International.

E-bike

Opvallend resultaat uit de studie is ook dat gebruikers van de elektrische fiets niet alleen een hoger BMI hebben dan de gewone fietser, maar ook dan gebruikers van het openbaar vervoer.  “In volgorde hebben fietsers de laagste body mass index, gevolgd door wandelaars, personen die het openbaar vervoer nemen en motorrijders. Pas daarna komen de gebruikers van de elektrische fiets”, zegt UHasselt en VITO-onderzoekster Evi Dons. “Automobilisten tot slot hebben het hoogste BMI.”

“Tijdens dit onderzoek volgden we gedurende een lange tijd 2.000 stadsbewoners op. We stelden vast dat mannen die dagelijks de auto inwisselden voor de fiets om bijvoorbeeld naar het werk te gaan of voor inkopen, 0.75 kilogram gewicht verloren. Bij vrouwen was dit gewichtsverlies iets minder”, legt Evi Dons uit. Af en toe fietsen, zorgt ervoor dat mensen hun huidige gewicht aanhouden. “Door geregeld te fietsen voorkomen mensen met overgewicht dus dat ze nog extra gewicht bijkomen. En mensen met een normaal gewicht zullen hierdoor ook geen overgewicht krijgen of obees worden”.

Gezondheidsrisico’s

Overgewicht en obesitas zorgen voor een groter risico op verschillende chronische ziektes en kanker. David Rojas, onderzoeker aan Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal): “Wereldwijd verdrievoudigde obesitas sinds 1975. In 2016 kampten meer dan 1.9 miljard volwassenen met overgewicht. 650 miljoen van hen was obees. Dit zijn gigantische cijfers. Gelukkig kunnen overgewicht en obesitas, en hieraan gerelateerde ziektes, grotendeels vermeden worden door bijvoorbeeld dagelijks te wandelen of te fietsen.” 

Dit onderzoek toont aan dat steden meer moeten inzetten op het promoten van actieve mobiliteit. Op die manier kan er een oplossing geboden worden voor problemen met overgewicht en obesitas en het risico op gerelateerde ziekten. Voor het PASTA-project lijsten de onderzoekers ook enkele goede voorbeelden op van maatregelen die actieve mobiliteit in steden stimuleren. Deze kan je hier terugvinden.

Extra maatregelen tegen sluikstorten in Hasselt

Standaard

sluikstorten 10

Deze extra maatregelen, uitgevaardigd door burgemeester Vananroye, moeten het sluikstorten tegengaan in Hasselt. Voor een GAS-boete van 350 euro moet de overtreding wel herkenbaar op beeld worden vastgelegd of het moet gaan om een overtreding met op heterdaad betrapping door een beëdigd ambtenaar of om documenten of andere voorwerpen als inhoud van het gedumpte afval die duidelijk verwijzen naar de sluikstorter. Grofvuil naar het containerpark brengen, kost 18 cent per kilo.

Raymond Joris neemt ontslag als voorzitter van door stadsbestuur ondergewaardeerd Eenheidsfront Hasselt

Standaard

Het feit dat het Hasselts stadsbestuur is overgegaan op de non-publicatie van de aankondiging van het Te Deum op de Nationale Feestdag op 21 juli 2018 in De Nieuwe Hasselaar, heeft de emmer doen overlopen bij Raymond Joris als voorzitter van het Eenheidsfront, de overkoepeling van 14 Hasseltse oudstrijders- en weggevoerdenverenigingen uit WO2 en vaderlandslievende verenigingen, ondanks drie informele toezeggingen en een artikel op 8 mei 2018 in HBVL, waarin de problematiek werd aangekaart. Alle betrokkenen bij het Eenheidsfront voelen zich zeer ondergewaardeerd en onrespectvol behandeld door het huidige Hasseltse stadsbestuur, niettemin Raymond Joris toch nog speciale dankbetuigingen wil richten naar Minister van Staat Willy Claes, de voormalige burgemeesters Herman Reynders en Hilde Claes en de schepenen Karolien Mondelaers en Michel Froidmont. Hij zal ook niet aanwezig zijn op het aanstaande Te Deum.