Voka – KvK Limburg ondersteunt arbeidsmarkt succesvol via WELT

Standaard

Op vrijdag 13 oktober 2017 stelde ACV voor om mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn een “basisbaan” aan te bieden. Dit is een contract van onbepaalde duur met een minimumloon van 1.700 euro dat betaald wordt door de overheid. “Dit is een voorstel dat niets structureel zal oplossen aan de krapte op onze arbeidsmarkt ”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Activering en opleiding zijn de enige manieren om de problemen écht aan te pakken.” Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg wijst daarbij op het succes van het HR-begeleidingstraject WELT.

“Onze arbeidsmarkt heeft het voorbije jaar 250.000 vacatures gecreëerd die moeilijk of niet ingevuld raken. In zo’n context van krapte is het absurd om een parallel circuit van gesubsidieerde jobs op te zetten. Er zijn voldoende structuren en trajecten vandaag op onze arbeidsmarkt, laat ons deze benutten en versterken”, reageert Hans Maertens. “We creëren nieuwe hangmatten in plaats van vangnetten. Er moet volgens Voka dus ingezet worden op opleidingen door de bedrijven en de VDAB, en op werkervaringstrajecten om die langdurig werklozen naar een job te leiden.”

In 2018 start de VDAB ook met trajecten van tijdelijke werkervaring. Dit zal volgens Voka een stevige impuls geven. Hans Maertens: “Ook wij als werkgevers nemen hier verantwoordelijkheid in. Met het project WELT ondersteunen we actief het aanbieden van werkervaring in de bedrijven zodat langdurig werklozen opnieuw naar de arbeidsmarkt worden toegeleid. Dit traject heeft overigens vorm gekregen samen met de sociale partners. We vinden het vreemd dat ACV vandaag een veel duurder en onrealistischer voorstel naar voorschuift.”

Limburgs WELT-succes

Johann Leten bevestigt het succes van Welt in Limburg: “Dit jaar stapten 52 ondernemingen in het WELT-traject. Daarmee was dit HR-begeleidingstraject helemaal uitverkocht en is er zelfs een wachtlijst. De deelnemende bedrijven krijgen HR-coaching, maar engageren zich ook voor het aanbieden van een stageplaats met een duurtijd van minstens een maand. Zo proberen we langdurig werklozen terug te integreren in de arbeidsmarkt én zoeken we het broodnodige talent voor onze ondernemingen. Momenteel hebben we 51 stageplaatsen bij onze ondernemingen. We proberen die in te vullen met meer dan 20 partners zoals CVO De Verdieping en vzw Intro.”

Advertenties

‘Technology in Healthcare Education’ steekt met bootcamp voor eerste keer Limburgse grenzen over

Standaard

ucll bootcamp

Woensdag 11 oktober 2017 gingen in Val Benoit in Luik 200 hogeschoolstudenten en leerlingen uit het secundair onderwijs de uitdaging aan om zorg en techniek op mekaar af te stemmen. Na een massale brainstorm stelden de jongeren aan een ruim Euregionaal publiek hun oplossingen voor een aantal problematieken uit de zorg voor. Het Interreg-project ‘Technology in Healthcare’ kende met dit allereerste bootcamp een sterke start voor de regio Luik en Belgisch en Nederlands Limburg.

Hogeschool UCLL, Luca School of Arts, Zuyd Hogeschool, CECOTEPE en Espace Qualité Formation van de Provincie Luik, brachten voor ‘Technology in Healthcare’ studenten en leerlingen samen om oplossingen uit te werken die aan de noden van de hedendaagse zorg voldoen. In een pitch van 3 minuten stelden de jongeren hun ideeën voor. Deze gingen van een wandelparcours en memory game voor mensen met dementie tot een gepersonaliseerde polypil.

Bart Jacobs, projectleider hogeschool UCLL: “Vergrijzing van de bevolking en andere demografische veranderingen in de Europese maatschappij hebben impact op de werking en personeelsbehoefte van ons zorgstelsel. Tegelijk tonen OESO en EIT studies aan dat er nood is aan opleidingen die nauwer aansluiten bij het werkveld. ‘Technology in Healthcare’ komt aan beide noden tegemoet.”

Over Technology in Healthcare Education

Technology in Healthcare Education (THE!) is een grensoverschrijdend project waarbij studenten worden opgeleid voor de zorg van de toekomst. Multidisciplinariteit, Euregionale mobiliteit, creatie van technologische zorginnovaties en het beter voorbereiden van studenten en leerlingen voor de Euregionale arbeidsmarkt staan hierbij centraal. THE! is een driejarig project en kwam tot stand dankzij de financiële steun van Interreg Euregio Maas-Rijn en de Provincies Limburg, Luik en Nederlands Limburg.

UHasselt reikt eredoctoraat aan Jos Delbeke

Standaard

Op vrijdag 24 november 2017 zal de UHasselt een eredoctoraat uitreiken aan Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaatactie binnen de Europese Commissie. “Wij eren dr. Delbeke omwille van zijn krachtig persoonlijk en professioneel engagement in de strijd tegen klimaatopwarming”, aldus de UHasselt.

Jos Delbeke verdiende zijn sporen als onderhandelaar van de Europese Commissie tijdens opeenvolgende klimaatconferenties van de Verenigde Naties. Hij is ook een van de architecten van de klimaatstrategie van de EU. Aan het hoofd van het directoraat-generaal Klimaatactie is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van Europese wetgeving rond onder meer auto’s en brandstoffen, emissiehandel en luchtkwaliteit. Sinds 2013 doceert hij aan de KU Leuven (waar hij eerder een doctoraat behaalde in de economie).

De faculteit Wetenschappen en het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt eren Jos Delbeke voor zijn rol in de strijd tegen klimaatopwarming. “Prof. dr. Delbeke heeft steeds een grote betrokkenheid getoond in de ontwikkeling van een mondiaal klimaatplan. Met zijn kennis en overtuigingskracht creëerde hij een positieve impact op het klimaatbeleid”, aldus promotoren prof. dr. Jaco Vangronsveld (directeur Centrum voor Milieukunde) en prof. dr. Bernard Vanheusden (faculteit Rechten).

Ecotron Het eredoctoraat wordt uitgereikt naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van het Centrum voor Milieukunde. Het multidisciplinaire UHasselt-onderzoeksinstituut huisvest vandaag meer dan 100 biologen, chemici, economen en juristen die samenwerken rond een waaier van thema’s – de impact van metalen, organische verontreinigingen… op organismen (planten, bacteriën, schimmels…); duurzame en schone technologieën; en klimaatverandering, ecosysteemdiensten en biodiversiteit.

In november 2016 opende het CMK de Ecotron Hasselt University. Deze topinfrastructuur voor klimaat- en biodiversiteitsonderzoek heeft een oppervlakte van ruim 1.000 vierkante meter en is gelegen in Terhills aan hoofdtoegangspoort Connecterra van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Netwerk Health & Care organiseert succesvolle eerste inspiratiesessie

Standaard

koen kas

Deze week gaf Voka – KvK Limburg de aftrap van het Netwerk Health & Care. Vijftien decision makers uit verschillende deelsectoren van de zorg lieten zich inspireren door Koen Kas, gezondheidszorgvisionair, ondernemer en professor aan de UGent. Recent publiceerde hij zijn visie op de toekomst van de geneeskunde in het boek ‘Nooit meer ziek’. 

“Vandaag hebben we een ziektezorgsysteem, in de ideale wereld moeten we naar een healthcare systeem”, stelt Koen Kas. “Er valt meer geld te verdienen als je businessmodel gebaseerd is op het gezond houden van mensen in plaats van het behandelen van de zieken.” 

Businessmodellen van Uber en Airbnb bieden volgens Kas inspiratie om de  eigen organisatie kritisch te bekijken en tot een nieuw model te komen. Digitalisatie en internet of things kunnen een nieuwe dimensie geven aan huidige businessmodellen. 

Customer Delight

“Wie is je klant?” is volgens Koen Kas de meest cruciale vraag als je aan customer delight wil doen. “Luister en kijk naar je klant en laat hem de ideeën aanleveren. De kracht van het Netwerk Health & Care is hier om de behoeften van de patiënten samen te brengen en zo tot een beter aanbod te komen. Als je erin slaagt om jouw patiënt “rijker” buiten te laten gaan dan hij binnengekomen is, is je customer delight-doelstelling bereikt.” 

Met deze inspiratie werd het een geslaagde netwerkavond en proeft dit naar nog meer ervaringsuitwisseling. Ook gedelegeerd bestuur van Voka – KvK Limburg Johann Leten is opgetogen met dit netwerk: “Het brengt de belangrijkste actoren binnen de Limburgse health & care samen met grensoverschrijdende thema’s zoals alternatieve financieringstechnieken, HR, ICT in de zorg enzovoort. De cijfers tonen aan dat de zorgsector één van de belangrijkste werkgevers in Limburg is. De directieleden binnen onze doelgroep willen we graag rond de tafel brengen om ervaringsuitwisselingen en onderlinge kruisbestuiving te faciliteren.”

Wat je kan leren van muzikale start-up?

Standaard

Er zat muziek in het inspiratieontbijt dat Voka – KvK Limburg dinsdag organiseerde. Bart Van der Roost, sinds mei 2017 directeur van het Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera, kwam zijn ondernemersverhaal doen. Hij stampte een innovatieve muziekstart-up uit de grond, maar liet zich toch overhalen om ‘ambtenaar’ te worden. 

Het inspiratieontbijt van Voka – KvK Limburg zoekt vernieuwende inzichten in alle sectoren. Dit keer was de muzieksector aan de beurt, met name Bart Van der Roost en zijn geesteskind neoScores. Dat is het moederbedrijf van het succesvolle webplatform Gustaf, waar je digitale partituren kan kopen en bewaren.

Artificial Intelligence

“Dit was een poging om te digitaliseren in een niet zo digitale sector”, meent Bart Van der Roost. “Toen we de partituren op tablets voorstelden aan een groep muzikanten, liepen ze niet warm voor dat idee. Orgelspelers waren dan wel meteen mee met ons verhaal, want zij moesten niet langer al die trappen doen met een stapel partituren”, diept Van der Roost anekdotes op uit zijn start-upverhaal. Leuk detail: neoScores en Voka kruisten elkaars paden al eerder. Zo nam Van der Roost deel aan het Bryo-traject.

De voormalige CEO van neoScores, momenteel is hij alleen nog aandeelhouder, liet ook enkele interessante ballontjes op voor de aanwezige ondernemers. “De toekomst is aan Artificial Intelligence, waardoor we meer tijd hebben voor andere dingen. Denk maar aan chatbots op websites die mensen verder helpen. Dat gebeurt ook op Gustaf.”

Wereldwinkel als zweeppartij volgens schepen Joost Venken

Standaard

In de Belgische winkelrekken liggen nu zo’n 1.600 producten met het officiële fairtradelabel. Food en non-food. Ze zijn de wereldwinkels ontgroeid en bevinden zich nu zelfs in het aanbod van Duitse discounters. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat er in 2016 de helft meer fairtradechocolade is verkocht dan het jaar voordien. En dat terwijl de fairtradeproducten in supermarkten amper extra aandacht krijgen ten opzichte van hun conventionele tegenhangers.

Nou moe!

De wereldwinkels – met een assortiment van een kleine 500 producten en duizenden vrijwilligers – hebben de weg geplaveid voor anderen. Dat was hun doelstelling: fair trade ingang doen vinden bij het grote publiek. Hun werk was, is en blijft succesvol. Ze merken dat inmiddels ook aan hun achteruitboerende verkoop (De Standaard – 9 augustus 2017) … Toch is de buit nog niet binnen. Zij en die talloze vrijwilligers moeten de zweeppartij blijven die eerlijke handel onder de maatschappelijke aandacht houdt. Want waarom mag een koffieboer uit het Zuiden wel goedkoop ongebrande bonen invoeren in de EU, maar moet hij op een afgewerkt product hoge belastingen betalen? Ervoor ijveren om die contradicties weg te werken, lijkt mij geen taak te zijn die alleen is weggelegd voor commerciële ondernemingen.

Tijdens deze Week van de Fair Trade – die nog loopt tot 14 oktober 2017 – is het hoe dan ook aangewezen om op je winkelbriefje expliciet plaats te maken voor eerlijke producten. Van bij de wereldwinkel of je supermarkt.

VHS Verzekeringen doet overname in Sint-Truiden en breidt haar actieterrein nu uit over nu heel Limburg

Standaard

VHS Verzekeringen krijgt vanaf 11 oktober 2017 ook voet aan de grond in het zuiden van de provincie. Naast kantoren in Hasselt, Overpelt en Zonhoven, waar zich ook de hoofdzetel bevindt, komt er nog een vierde kantoor bij in Sint-Truiden op de Grote Markt. Zo kan de onafhankelijke verzekeraar nu aan klanten uit alle hoeken van Limburg haar services aanbieden en breidt het haar dienstenpakket uit met financiële en pensioenplanning.

Om deze expansie te kunnen realiseren heeft VHS Verzekeringen de verzekeringsportefeuille overgenomen van PWMGroup. Peter Lantmeeters, de oprichter en manager van PWMgroup, heeft vijfentwintig jaar ervaring in de verzekerings- en financiële sector. Chris Schruers, zaakvoerder van VHS Verzekeringen: “In Haspengouw en midden-Limburg heeft Peter een mooie portefeuille opgebouwd én belangrijker nog, een sterke reputatie. Wij zijn dan ook blij dat hij ons team komt vervoegen.” Mark Maas: “Daarnaast is het kantoor ook gespecialiseerd in de opbouw, bescherming, overdracht en fiscaliteit van individuele en familiale vermogens. Bij ons cliënteel is er veel vraag naar deze service. Wij kunnen deze nu ook aanbieden”.

Nog betere voorwaarden

De klanten krijgen nu toegang tot extra services en omdat VHS Verzekeringen groter is geworden, krijgt de onderneming meer mogelijkheden om bij de verzekeringsmaatschappijen de beste voorwaarden te onderhandelen. Toch blijft het bedrijf klein genoeg om de persoonlijke service die de klanten gewoon zijn te kunnen blijven garanderen. “Big enough to matter, small enough to care”.

VHS gaat digitaal

VHS Verzekeringen werkt hard aan het digitaliseren van haar aanbod: dat betekent concreet dat de klanten in de nabije toekomst hun verzekeringsportefeuille online kunnen beheren. Hun polis consulteren bijvoorbeeld, of mocht het nodig zijn, een aangifte doen van een schadegeval.