“Regering moet BRV dit najaar finaliseren”

Standaard

De Vlaamse regering heeft zaterdag haar laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Voka – Kamer van Koophandel Limburg toont zich tevreden over het Vlaamse Klimaatplan. Zo kiest de regering voor een realistische reductie van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie. Teleurstellend is weliswaar de vooruitgang in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Er werd een strategische visie goedgekeurd, maar er zijn geen beleidskaders. “Die maken de lange termijndoelstellingen en dus ook investeringen concreet. Niet onbelangrijk voor perifere gebieden als Limburg en West-Vlaanderen, want tot nu toe lag de focus steeds op de Vlaamse ruit”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. 

Het ruimtelijk denkkader van de ‘Vlaamse ruit’is al jarenlang een kaakslag voor de groeiambities van ondernemend Limburg en West-Vlaanderen. Het nieuwe BRV moet nu snel concreet worden ingevuld met een ruggengraatmodel dat de groeiambities voor beide provincies alle kansen geeft.

Johann Leten: “Met het nieuwe ruimtelijke ruggengraatmodel moet elke regio in Vlaanderende kans krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen. Onze bedrijven willen de komende jaren verder investeren en jobs creëren. De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot. Het BRV mag geen rem zijn op de positieve economische ontwikkeling. Efficiënt ruimtegebruik moet hand in hand gaan met investeringen. Het is dus belangrijk om ook de concrete uitwerking van het BRV snel rond te krijgen.We vragen de Vlaamse regering om de beleidskaders van het BRV dit najaar te finaliseren.”

De goedgekeurde conceptnota BRV geeft tot slot alle mogelijkheden om via de beleidskaders de ontwikkelingskansen van Limburg optimaal te ontplooien. Voka – KvK Limburg roept allepolitieke en maatschappelijke stakeholders dan ook op om snel deze beleidskaders te realiseren. Voka – KvK Limburg zal alvast zijn steun aanbieden. 

Drie prioriteiten voor BRV

Voka heeft zich steeds achter de doelstelling van het BRV geschaard: het ruimtebeslag afbouwen door zones die goed scoren qua bereikbaarheid en voorzieningsniveau extra te ontwikkelen en zo open ruimte te vrijwaren. De concrete uitwerking van het BRV gebeurt echter in de beleidskaders – hierbij zijn voor Voka 3 prioritaire aandachtspunten die moeten worden meegenomen: 

 • Ook aandacht voor de groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Vlaamse Ruit, zoals Limburg en West-Vlaanderen. Elke regio in Vlaanderen moet immers verder kunnen groeien en zich ontwikkelen.
 • Nood aan een doortastend activeringsbeleid voor onbenutte bedrijventerreinen. Goed gelegen, maar onbenutte bedrijventerreinen moeten dringend worden geactiveerd en terreinen die slecht gelegen zijn, dienen te worden geschrapt en elders te worden gecompenseerd.
 • Behoud van de “ijzeren voorraad”-filosofie voor industrie die zich niet leent om te verweven met andere functies zoals wonen omwille van omgevingshinder. Om te vermijden dat economische opportuniteiten verloren gaan, moet voor dit soort van bedrijvigheid altijd een minimumreserve aan ruimte worden voorzien.

Economisch realistisch klimaatplan

Er was wel goed nieuws over het Vlaams Klimaatplan. Zo zijn de inspanningen evenwichtig verdeeld tussen ondernemingen en particulieren. Het plan geeft aan hoe we de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 35% willen reduceren. Voka heeft daarbij altijd gepleit voor een win-win tussen klimaat en economie: bedrijven werken graag mee aan de klimaatdoelstellingen als die technisch en economisch haalbaar zijn.

Initieel werd echter een compleet onhaalbare reductiedoelstelling vooropgesteld. Onder impuls van Voka en de Vlaamse sectorfederaties werd dit bijgestuurd naar een ambitieus maar realistisch streefcijfer voor de Vlaamse industrie van -21% tegen 2030. Ook focust het Vlaams Klimaatplan terecht op inspanningen bij gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel zit voor reductie van broeikasgassen. Het is goed dat particulieren ook een deel van de inspanningen moeten leveren: zo levert een snellere renovatie van onze verouderde gebouwen voor iedereen significante voordelen op.

Advertenties

Sober Te Deum 2018 in Hasselt

Standaard

Het Te Deum met alle plechtigheden in het kader van de Nationale Feestdag op zaterdag 21 juli 2018 heeft plaatsgevonden in Hasselt op een sobere manier zonder steun van het Eenheidsfront na het ontslag van voorzitter Raymond Joris wegens benedenmaatse stadscommunicatie rond dit evenement. De aankondiging van het Te Deum werd weer pas op 18 juli 2018 online geplaatst in Uitinhasselt. Vertegenwoordigers van burgemeester en schepencollege, gouverneur Reynders, Minister van Staat Willy Claes, bisschop Hoogmartens, de Garde Civique en enkele militairen samen met vijf vlaggen van Vaderlandslievende verenigingen waren op de afspraak. Geen toespraak meer van het Eenheidsfront, enkel nog een korte rede van burgemeester Vananroye. Na het Te Deum zonder koninklijk bezoek in de kathedraal volgden nog een bloemenlegging aan het Standbeeld der Gesneuvelden op het Dusartplein en een receptie op het stadhuis.

14 Limburgse bedrijven krijgen Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Standaard

vcdo

Na een jaar intensief werken aan de implementatie van duurzaam ondernemen binnen hun organisatie, ontvingen 14 Limburgse bedrijven het jaarcertificaat 2018 van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “Een belangrijke eerste stap richting het  behalen van het officiële charter van de Verenigde Naties én een bekroning voor hun beleid en realisaties rond duurzaam ondernemen het afgelopen jaar”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. 

Het Voka Charter Duurzaam ondernemen biedt ondernemingen, ongeacht sector of grootte, de mogelijkheid om het concept van duurzaam ondernemen ook praktisch implementeerbaar te maken binnen de eigen organisatie. Via een actieplan op maat worden voor ieder bedrijf concrete initiatieven op poten gezet om op een meer verantwoorde manier te ondernemen.

Verenigde Naties

Al deze initiatieven zijn te linken aan één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Een goede jaarbeoordeling levert uiteindelijk een jaarcertificaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen op. Wanneer de eindbalans na drie jaar positief is, krijgen de ondernemingen het officiële VN-Charter Duurzaam Ondernemen.

 Johann Leten: “Ook ondernemers moeten actief bijdragen aan de mondiale ontwikkelingsdoelstellingen. Als werkgeversorganisatie is het onze plicht om hier sensibiliserend én actief mee aan de slag te gaan. Daarom zetten we onze schouders mee onder dit project.”

14 certificaten, 9 nieuwe deelnemers

Veertien Limburgse bedrijven hebben dit werkjaar samen met Voka – KvK Limburg de eerste fase binnen het traject met verve doorlopen. Bovendien bevestigden ook al negen nieuwe deelnemers hun deelname voor volgend werkjaar. “We zijn trots om al deze bedrijven nu én in de toekomst te begeleiden om het prestigieuze VN-Charter in de wacht te slepen”, besluit Johann Leten.

De 14 Limburgse bedrijven die bij Prefamac Chocolate Machines in Lummen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst namen:

 • Center Parcs (Erperheide)
 • Center Parcs (Vossemeren)
 • Elep ( Lommel)
 • Eloy Beton (Sprimont)
 • Engels Logistics ( Beringen)
 • Fruit At Work (Zonhoven)
 • Itzu (Hasselt)
 • LRM (Hasselt)
 • Limburgse Tuinbouwveiling (Herk-de-Stad)
 • Orbix (Genk)
 • Prefamac (Lummen)
 • Scandinavian Tobacco Group (Lummen)
 • Vecarro (Genk)
 • Veldeman Bedding (Opglabbeek).

De 9 nieuwe deelnemers aan het Charter Duurzaam Ondernemen zijn:

 • Bioracer (Tessenderlo)
 • ICS (Paal)
 • Jessa Ziekenhuis (Hasselt)
 • Led Techno ( Heusden-Zolder)
 • net (Hasselt)
 • Moderna Printing (Paal)
 • P&V Elektrotechniek (Heusden-Zolder)
 • Rezinal (Lummen)
 • Steengoed projecten (Kinrooi)

Nieuw plekje voor sluikstorten dat Veldeke niet ziet vanop zijn steen

Standaard

afval 00

Recent ontdekten we een nieuw plekje om je blikken afval achter te laten ter hoogte van het standbeeld van Veldeke op de Hasseltse Thonissenlaan. Langs de bank liggen struiken en in dat groen ligt ook een natuurlijk kommetje. Een prima plaats voor luie mensen om er hun blikjes te dumpen in plaats van in één van de talrijke vuilbakken. Veldeke ziet het helaas niet vanop zijn steen, maar wie op heterdaad betrapt wordt, mag 350 euro uit zijn zak halen om de GAS-boete te betalen.

Trein van Noord-Limburg naar Brussel is druppel op hete plaat

Standaard

Wie vanuit Hamont, Neerpelt, Overpelt of Lommel richting Brussel wil sporen, zal in de toekomst niet langer moeten overstappen in Mol of Herentals om in onze hoofdstad te geraken. Met de elektrificatie van de verbinding Mol-Hamont in 2020 wordt een rechtstreekse lijn eindelijk mogelijk.  “Goed nieuws voor de ontsluiting van het Noorden, maar laat ons vooral nuchter blijven. Er zal nog heel wat water naar de zee moeten vloeien vooraleer we van een degelijke ontsluiting van het Noorden kunnen spreken”, reageert Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg sceptisch. 

Door de spoorlijn Mol-Hamont te elektrificeren, wordt eindelijk komaf gemaakt met één van de laatste dieseltreinen die Vlaanderen ‘rijk’ is.Hierdoor mogen treinen vertrekkende vanuit het Noorden van onze provincie eindelijk rechtstreeks de tunnels tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid passeren. “Dat mobiliteitsminister François Bellot aangeeft hier rekening mee te houden in het nieuwe vervoersplan van de NMBS door rechtstreekse verbindingen met Antwerpen en Brussel mogelijk te maken, juichen we uiteraard toe”, stelt Leten. “Dit is immers iets waar we reeds in 2014 voor hebben gepleit in ons verkiezingsmanifest Applausmeter.”

De gedelegeerd bestuurder waarschuwt in één adem ook voor overdreven optimisme: “Laat ons vooral niet vergeten dat enkele -meer cruciale- dossiers rond de ontsluiting van het Noorden nog steeds in het slop zitten. Zowel de Noord-Zuidverbinding, de Ijzeren Rijn als het verhaal rond de N71 zitten op een dood spoor. Het blijft een druppel op een gloeiendhete plaat en daarom is het noodzakelijk om ook blijvend in te zetten op andere mobiliteitsdossiers. Binnen ons SALVO, Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde,hebbenwe ons engagement naar Noord-Limburg reeds extra kracht bijgezet. Met de opening van ons kantoor in Noordlink (Lommel) maken we heel duidelijk dat wij het Noorden nooit zullen verliezen.”

Pompinstallatie zorgt voor vijvervorming in Hasseltse Hefveldstraat

Standaard

Sinds begin april 2018 liggen de werken voor de bouw van de spoorwegtunnel aan de Hefveldstraat in Hasselt quasi stil buiten het weghalen van hopen grond en egaliseren van het terrein aan de ene kant. Ook de stoepen zijn gedeeltelijk betegeld. Infrabel liet ons toen weten, dat de werkzaamheden stillagen door nog uit te voeren werken aan nutsvoorzieningen. Of die nu gebeurd zijn tegen het begin van het bouwverlof en of er nu na het bouwverlof verder wordt gewerkt, is de vraag die we ons stellen. Al een hele tijd functioneert de pomp dag en nacht om grondwater van de werf via de riolering van de Hefveldstraat weg te pompen. Inmiddels heeft zich langs de kant van de straat een vijvertje gevormd bij dit droge weer. Al dat water zou beter worden opgevangen om de gewassen van de landbouwsector – die schreeuwen om water – te helpen besproeien in plaats van het kostbaar goedje te laten verdwijnen in de riool.

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) ontwikkelt toolbox om Big Data te visualiseren

Standaard

Track & Know krijgt financiering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Het consortium van 14 partners uit 9 verschillende landen ging in januari 2018 van start. Sindsdien heeft een team van toponderzoekers en vertegenwoordigers van de industrie een vliegende start gemaakt. Dit 3-jarig project focust op het onderzoeken, ontwikkelen en exploiteren van een nieuw softwarekader om de efficiëntie te verbeteren van Big Data-applicaties in de sectoren transport, mobiliteit, (motorvoertuigen)verzekering en gezondheidszorg. Daarnaast beoogt het project de ontwikkeling van gebruikersvriendelijke toolboxen voor de aangehaalde sectoren na een efficiëntiecontrole in realistische pilootprojecten.

IMOB-UHasselt is één van de onderzoekspartners in het project en is mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van methoden om Big Data te analyseren en visualiseren zodanig dat de gebruiker de data beter begrijpt. IMOB staat verder ook in voor de communicatie en de bredere verspreiding van de vorderingen van dit project.

Wat zijn Big Data?

We praten over Big Data bij het nemen van beslissingen met behulp van grote hoeveelheden gegevens die blijven toenemen. De omvang, verscheidenheid en snelheid van deze gegevens, maken opslag en verwerking ervan met traditionele database- en verwerkingssystemen onmogelijk. Sectoren zoals gezondheidszorg en transport hebben baat bij Big Data-verwerking door via deze data trends te identificeren die de kosten en de CO2-voetafdruk van verschillende diensten kunnen verlagen en de tevredenheid van de consument kunnen verbeteren. Via locatie gebonden gegevens die zijn verzameld door slimme apparaten (zoals auto’s, black-boxen, medische controlesystemen) in combinatie met andere openbare en eigen datasets (bijvoorbeeld socio-demografische samenstellingen, omgevingssensoren, weerinformatie …) kunnen verschillende systemen en processen worden geoptimaliseerd .

Hoe zal Track&Know een verschil maken in de samenleving? Het Consortium Perspectief

Dr. Ibad Kureshi, Inlecom Systems (projectcoördinator): Track & Know ontwikkelt nieuwe technologieën en benaderingen met betrekking tot Big Data. Denk aan toepassingen in intelligente mobiliteitsdiensten; autonome, verbonden en gedeelde voertuigtechnologieën; gezondheidszorg; voorspellend onderhoud, financiën en verzekeringen … We ontwikkelen gebruiksvriendelijke toolboxen voor intelligente en geïntegreerde diensten om veiligheidsvoorspellingen te maken. Dit kan bijdragen tot het vermijden van botsingen, het optimaliseren van noodmaatregelen en / of het managen van ongevallen, het voorkomen van het achteruitgaan van rijvaardigheid, aanpasbare verzekeringsdiensten …. Ons doel is om de wijze te veranderen waarop visualisatietechnieken gegevens toegankelijk maken op een manier die mensen begrijpen.

Prof. dr. Ansar Yasar, IMOB-UHasselt (project partner): “Het verbeteren van de efficiëntie en het faciliteren van het gebruik van Big Data is een absolute meerwaarde voor de samenleving. Wij, als IMOB-UHasselt, nemen hier graag aan deel. Onze bijdrage richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van een toolbox om tijd-ruimte gegevens te visualiseren en op de communicatie over de voortgang en realisaties van het project.”

 Toponderzoekers uit verschillende sectoren passen hun expertise toe op Big Data

Track & Know brengt interdisciplinaire partners uit de transport-, verzekerings- en gezondheidssector, de academische wereld en onderzoek samen met gebruikers en partners die gegevens verstrekken, gericht op echte en door de gebruiker gedefinieerde uitdagingen. Het complementaire onderzoeksteam heeft een bewezen staat van dienst en voert onderzoek uit van hoge kwaliteit. Binnen dit project combineren ze hun expertise om voor de markt relevante resultaten te behalen met een aanzienlijk exploitatiepotentieel. Prof. dr. Yannis Theodoridis, UPRC (onderzoekscentrum van de universiteit van Piraeus): “We pakken de problemen aan die voortvloeien uit het autovervoer in moderne grootstedelijke gebieden en vergroten het contextuele bewustzijn over stedelijke mobiliteit door intelligente informatie en voorspellende analyses te leveren aan gebruikersgroepen, belanghebbenden en stadsmanagers.”

https:///trackandknowproject.eu