Burgemeester Vandeput wil meer Hasselaren op Be-Alert

Standaard

Tot nog toe zijn 6.300 Hasselaren aangesloten op het nationale alarmerings- en informatiesysteem Be-Alert. Hasselts burgemeester Steven Vandeput wil veel meer Hasselaren die zich via hun gsm inschrijven. Be-Alert waarschuwt de aangeslotenen bij een mogelijke ramp. 

http://be-alert.be

Advertenties

Wat hoort bij welzijn en wat bij zorg na bevoegdheidsverdeling 2019 in Hasselt?

Standaard

Voor Hasselaren is het misschien niet zo goed duidelijk wat in de nieuwe legislatuur 2019 bij welzijn en wat bij zorg hoort. Schepen Joost Venken (Groen) is bevoegd voor welzijn, schepen Lies Jans (N-VA) voor zorg.

Joost Venken is voorzitter van Bijzonder Comité Sociale Dienst en heeft ook extra bevoegdheden.

 • Milieu en klimaat
 • Energie en energiebedrijf
 • Circulaire economie
 • Korten-keten en fairtrade
 • Duurzame stad
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Dierenwelzijn
 • Parken en groen
 • Cultuur, kunst en erfgoed
 • Domein Kiewit
 • Welzijn

Bevoegdheden van Lies Jans

 • Ontmoetingscentra
 • Gezinsvormen & doelgroepen
 • Preventie & veiligheid
 • Kerkfabrieken
 • Gelijke kansen & inburgering
 • Toegankelijkheid
 • Sociaal woonbeleid
 • Betrokkenheid & burgerparticipatie
 • Wijkbudgetten & wijkgericht werken
 • Zorg

Toch wordt er een onderscheid tussen welzijn en zorg gemaakt in de volgende materie:

Voor Joost Venken

 • Individuele steundossiers
 • Sociale voordelen
 • Armoedebeleid
 • Beleid mbt onderbescherming
 • Lokaal cliëntenoverleg
 • LAC (Lokale AdviesCommissie m.b.t. afsluiting elektriciteit, gas en water)
 • Activeringsbeleid
 • Sociale werkplaatsen
 • Schuldbemiddeling (begeleiding, beheer, collectieve schuldenregeling)
 • Lokaal sociaal beleid
 • Sociale bemiddeling
 • Algemene/eerstelijnshulpverlening (eerste aanspreekpunt: nieuw = geïntegreerd breed onthaal)
 • Crisishulp
 • Psychosociale hulp
 • Straathoekwerk
 • Jongerenwelzijn

 Voor Lies Jans

 • Ontmoetingscentra
 • Lokale dienstencentra
 • Doelgroepen: diversiteit, gelijke kansen, personen met een beperking, toegankelijkheid, universal design, genderbeleid, anti-discriminatiebeleid
 • Gemeenschapsvorming: integratie, inburgering, lokale opvanginitiatieven (LOI’s), (de)radicalisering, taalbeleid
 • Sociaal woonbeleid: SVK’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, lokaal adviescommissie wonen, woonloket, woonwagenterrein, daklozen en thuislozenopvang, transit- en noodwoningen, housing first
 • Betrokkenheid en burgerparticipatie, vrijwilligerswerking
 • Kerkfabrieken
 • Wijkbudgetten en wijkgericht werken
 • gezinsvormen:
 • seniorenzorg: thuisondersteunende diensten (thuiszorg, maaltijdbedeling, …), woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra
 • alleenstaanden en eenoudergezinnen (is iets nieuws in beleid)
 • mantelzorg
 • Preventie: gezondheidspreventie o.a.tabak, alcohol en drugs, gezondheidsbeleid (eerstelijnszones),suïcidepreventie, eenzaamheid (nieuw: niet alleen focus op ouderen), is ook een transversaal beleid (health is in all policies)
 • Ziekenhuis en revalidatiecentrum

Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen ontvangt eredoctoraat van UHasselt

Standaard

Op dinsdag 15 januari 2019 werd in de aula Louis Verhaegen van Campus Hasselt het tienjarig bestaan van de faculteit Rechten aan de UHasselt met een academische zitting gevierd. Naast een talrijke  vertegenwoordiging van professoren  waren ook Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en provinciegouverneur Herman Reynders aanwezig om te luisteren naar toespraken door o.a. rector Luc De Schepper, ererector Harry Martens en Johan Ackaert, decaan van de faculteit Rechten, en last but not least door kersvers eredoctor Bruno Vanobbergen. 

Voor de muzikale noot zorgden Piet De Pessemier en Davy Jansen van de band Mad About Mountains, samen met Patrick Riguelle.

Deze viering stond tevens in het teken van de uitreiking van een eredoctoraat, het zesde in de geschiedenis van deze Rechtsfaculteit. Ditmaal viel de eer te beurt aan Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen die het eredoctoraat  uit handen van rector Luc De Schepper ontving en dit voor zijn doorgedreven inzet om het kind een stem te geven in het maatschappelijk debat en steeds en overal het belang van kinderrechten centraal te stellen in de samenleving.

KMO’s zijn niet klaar voor harde brexit

Standaard

Voka – Kamer van Koophandel Limburg betreurt dat het brexit-terugtrekkingsakkoord niet is goedgekeurd door het Britse Lagerhuis. “Een harde brexit belemmert onze handel en maakt ze eveneens duurder”, waarschuwt Johann Leten. “Bovendien zien we dat heel wat KMO’s die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk (VK) nog geen EORI-nummer hebben aangevraagd, een uniek identificatienummer dat noodzakelijk is voor douanetransacties. Dat is na een harde brexit noodzakelijk om handel te blijven drijven. We moeten onze ondernemingen blijven sensibiliseren.”

Voka roept de beleidsmakers in het VK en de EU op om alle pistes te onderzoeken en te blijven onderhandelen om een no-deal te vermijden. De Belgische en Vlaamse overheden moeten ook de noodzakelijke praktische maatregelen treffen om een harde brexit op te vangen. 

“Een no deal is heel nadelig voor onze bedrijven. Het VK is onze vierde grootste handelspartner, 8,8% van de totale Vlaamse export gaat naar het VK. Een no deal kan ons 2,5% groei kosten en 28.000 Vlaamse arbeidsplaatsen. In België staan er 42.000 arbeidsplaatsen op het spel. Daarnaast zou het Belgisch BNP bij een harde brexit kunnen dalen met 11,5 miljard euro waarvan 7,4 miljard in Vlaanderen. Daarom moet tot op de laatste dag gezocht worden naar een oplossing. Om te vermijden dat onze havens verstopt geraken, is het bijvoorbeeld van belang dat zowel douane als fytosanitaire controles efficiënt en snel verlopen”, roept Johann Leten op.

Zijn douane en FAVV klaar?

Daar knelt weliswaar het schoentje. Johann Leten: “Wij maken ons zorgen over het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen): de werklast voor deze instantie zal exponentieel toenemen maar tot op vandaag zijn er nog geen extra aanwervingen gebeurd. Dit is zeer verontrustend.” Daarnaast is ook de douane nog volop op zoek naar versterking. Bij een harde brexit zullen er namelijk invoertarieven komen voor zowel Europese goederen die het VK binnenkomen als vice versa.

KMO’s sensibiliseren

Een groot deel van onze KMO’s lijkt bovendien de impact van de brexit niet te beseffen. “Veel KMO’s die exporteren naar het VK hebben nog geen EORI-nummer(Economic Operators RegistrationandIdentification). Dit geeft aan dat de brexit nog steeds niet bij elk bedrijf op de radar staat”, zegt Johann Leten. “We zullen de komende weken inzetten op sensibilisering en ondersteuning van deze KMO’s. Onze medewerkers voor internationaal ondernemen staan klaar om onze leden te adviseren. Ook organiseren we dit jaar een LAB brexit waarin we ondernemingen voorbereiden voor de gevolgen.”

Tot slot dreigt er ook een wetgevende divergentie bij een harde brexit: “Daarbij moeten goederen en diensten voldoen aan twee verschillende normen- en regelstelsels. In het slechtste geval zou dit betekenen dat bedrijven niet langer met één productiefaciliteit zowel de EU als de Britse markt kunnen bedienen”, vreest Johann Leten.

Eredoctoraat UHasselt voor Bruno Vanobbergen

Standaard

Ter ere van haar 10-jarig bestaan heeft de faculteit Rechten van UHasselt op dinsdag 15 januari 2019 een eredoctoraat uitgereikt aan Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. “Als kinderrechtencommissaris geeft Bruno een stem aan hen die doorgaans moeten zwijgen, we verwelkomen hem heel graag in onze academische gemeenschap als 76ste eredoctor van UHasselt”, zegt rector Luc De Schepper.

“Sinds juni 2009 is Bruno Vanobbergen Vlaams Kinderrechtencommissaris”, zegt promotor van dit eredoctoraat prof. dr. Charlotte Declerck. “In deze functie houdt hij de samenleving wakker. Hij stelt de belangen en rechten van het kind centraal en geeft het kind een duidelijke stem in het maatschappelijke debat.”

Decaan van faculteit Rechten Johan Ackaert vult aan: “Bruno Vanobbergen doet dit allemaal met een onuitputtelijk enthousiasme en een grote betrokkenheid. Hij legt de vinger op de wonde en formuleert heldere, onderbouwde, genuanceerde en overtuigende standpunten, steeds vanuit het kinderrechtenperspectief.”

Bescherming voor kinderen en jongeren op de vlucht

“Bruno Vanobbergen herinnert er ons als samenleving aan dat het Kinderrechtenverdrag een verdrag is voor álle kinderen”, zegt Charlotte Declerck. “Ook voor kinderen zonder papieren en kinderen die reeds lang in ons land geworteld zijn, maar toch uitgewezen dreigen te worden. En voor de Belgische kinderen van IS-strijders, die vooral kinderen in gevaar zijn, en geen gevaarlijke kinderen.”

Vanaf 1 maart wordt Bruno Vanobbergen algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse Agentschap Opgroeien. “Vanuit deze rol zal hij meer dan ooit vanuit het kinderrechtenperspectief beleidsbeslissingen kunnen nemen. Wij wensen onze kersverse eredoctor alle succes in deze nieuwe functie”, besluit decaan Johan Ackaert.

Tien jaar faculteit Rechten

Het eredoctoraat van Bruno Vanobbergen kadert binnen het tienjarig bestaan van de faculteit Rechten van UHasselt. “Twee decennia hebben we moeten strijden voor deze faculteit”, vertelt rector Luc De Schepper. Het is nadat de oprichting van de faculteit werd opgenomen in het Limburgplan van de toenmalige Vlaamse regering in 2006, datde faculteit in oktober 2008 van start kongaan. “Dat is nu tien jaar geleden, en in die afgelopen jaren heeft deze faculteithaar plaats in het universitaire landschap meer dan verworven, en met haar bachelor- en masteropleidingen het leven van vele jongeren richting én doel gegeven,” zegt de rector.

Ook ererector Harry Martens herinnert zich de beginjaren van de faculteit Rechten nog goed. “De faculteit ontstond uit de nood om de onderparticipatie van Limburgse studenten aan de opleiding Rechten aan te pakken. Want in vergelijking met de Vlaamse jongeren kozen te weinig Limburgse studenten voor een opleiding rechten.” En met succes: het eerste jaar schreven 293 studenten zich in. “En dat terwijl we eigenlijk maar hadden gerekend op 188 studenten in ons eerste jaar”, lacht Harry Martens. Al snel werd de achterstand met Vlaanderen dan ook helemaal weggewerkt. “Vroeger koos 1,4% van de Limburgse 18-jarigen voor een opleiding rechten, nu is dat 1,9%. Er wordt dus talent aangeboord dat voorheen niet of nauwelijks werd aangeboord”, besluit de ererector. 

Decaan Johan Ackaert beaamt deze analyse van de ererector: “We mogen trots zijn op de mooie weg die onze faculteit de afgelopen tien jaar heeft afgelegd. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Vooral de nood aan een grotere instroom en doorstroom van kansengroepen is ook voor deze faculteit de uitdaging voor de komende tien jaren.

Overleg met Hasseltse marktkramers om plastieken zakjes stilaan te bannen

Standaard

Markt- en forenschepen Marc Schepers wil er werk van maken om het gebruik van plastieken zakjes op de Hasseltse marktdagen stilaan te bannen. Daarvoor gaat hij in overleg met de marktkramers om alternatieven te bespreken. Het meest voor de hand liggende alternatief is dat de klanten zelf herbruikbare tassen of potjes meebrengen om hun boodschappen in te steken. Weer een klein stapje om de enorme plastieken afvalberg terug te dringen en consumenten bewust te maken voor het gebruik van herbruikbare alternatieven!

Kandidaten Vlaams Belang voor verkiezingen 26 mei 2019

Standaard

De Partijraad van het Vlaams Belang heeft zojuist de voornaamste plaatsen van de Limburgse lijsten voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei 2019 vastgelegd.

Voor het Vlaams Parlement kiest het Vlaams Belang als lijsttrekker opnieuw voor zijn fractieleider aldaar, Chris Janssens (41, Genk). Hij zetelt sinds 2009 in het Vlaams Parlement en sinds 2007 in de Genkse gemeenteraad. Janssens is tevens lid van het nationale Partijbestuur en maakte in 2014 samen met Tom Van Grieken en Barbara Pas deel uit van de verjongingsoperatie aan de top van het Vlaams Belang.

De tweede plaats wordt ingenomen door Roosmarijn Beckers (32, Sint-Truiden). Zo wordt ook in Limburg de verjongingsoperatie bovenaan de lijst doorgevoerd. Roosmarijn Beckers is master in de geschiedenis. In aanloop naar de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 verwierf ze bekendheid in het VRT-verkiezingsprogramma Bracke en Crabbé, waar ze op 16-jarige leeftijd aan deelnam en als ‘jeune premier’ tweede eindigde. Roosmarijn is de dochter van voormalig federaal parlementslid Marleen Govaerts en voormalig provincieraadslid Rik Beckers.

Op drie staat Leo Pieters(56, Maaseik). Hij is fractieleider voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad van Maaseik, Hawaar hij sinds 2000 deel van uitmaakt. Bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd hij tevens verkozen als provincieraadslid. Leo Pieters is gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger.

Kamer

Annick Ponthier (47, Bilzen) neemt de koppositie voor de Kamerlijst. Annick Ponthier is fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad van Bilzen waar ze sinds 2007 deel van uitmaakt. Van 2007 tot 2009 was ze provincieraadslid. In 2009 werd Ponthier verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds 2014 is ze politiek medewerker.

Op de tweede plaats van de Limburgse Kamerlijst staat Frank Troosters (48, Hasselt). Hij is gemeenteraadslid in Hasselt sinds 2013. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen was hij lijsttrekker in de provinciehoofdstad en onder zijn aanvoering won het Vlaams Belang twee zetels. Hij is daardoor momenteel voorzitter van de driekoppige Vlaams Belang-fractie in de Hasseltse gemeenteraad.