IN BEELD: Tussenstop Eurospar Cassic 2019 in Godsheide

Standaard

In een organisatie van de Vlaamse Vehikel Klub vzw heeft op zondag 17 juni 2019 de nieuwe editie van de Eurospar Classic plaatsgevonden. Oldtimers reden mee in een toeristische tocht door verschillende kleine dorpskernen en natuurreservaten. In de Zandstraat ter hoogte van de Spar Hasselt Bokrijk in Godsheide maakte de kolonne een tussenstop. 

103 eigenaars-ondernemers studeren af aan OndernemersUniversiteit

Standaard

ondernemersuniversiteit (1)

Dit academiejaar studeren 103 eigenaars-ondernemers af aan de OndernemersUniversiteit. Dat aantal is een record voor de samenwerking tussen Voka – KvK Limburg en UHasselt (SEE), die dit jaar voor de achtste keer plaatsvond. In vergelijking met vorig jaar steeg het deelnemersaantal met 34%, toen namen er 76 personen deel. “OndernemersUniversiteit wil de persoonlijke inzichten van eigenaars-ondernemers verruimen en terugkoppelen naar de bedrijfspraktijk”, zegt Bart Balis, voorzitter van het Family Business Center bij Voka – KvK Limburg. 

Op Droneport in Sint-Truiden zagen ze voor één keer geen drones, maar afstudeerhoedjes in de lucht vliegen. De 103 eigenaars-ondernemers studeerden er af in één van de zeven clusters: financiën, leiderschap, strategie, innovatie, sales, digitalisering en futureproofretail. Zij ontvingen uit handen van Piet Pauwels, decaan bedrijfseconomische wetenschappen van UHasselt, een certificaat. In oktober zal overigens de nieuwe editie van de OndernemersUniversiteit van start gaan.

De OndernemersUniversiteit is een samenwerking tussen Voka – KvK Limburg en UHasselt School of Expert Education (SEE) met als doel de persoonlijke inzichten van de eigenaar-ondernemer te verruimen binnen een besloten groep. Dat gebeurt door inspiratiesessies, panelgesprekken, getuigenissen van ervaren ondernemers of case studies. “De combinatie van gedreven clustervoorzitters met ervaren professoren maakt van de OndernemersUniversiteit een unieke combinatie om eigenaars-ondernemers niet alleen in, maar ook aan hun zaak te laten werken”, zegt Piet Pauwels, decaan bedrijfseconomische wetenschappen van UHasselt.

Zomerhappening

De uitreiking van de certificaten vond plaats op Droneport tijdens de Zomerhappening van C.E.O.-Limburg, het netwerk van eigenaars-ondernemers van Voka – KvK Limburg. Dat telt vandaag meer dan 140 leden en verenigt eigenaars-ondernemers die zowel de leiding hebben als het kapitaal bezitten in hun onderneming. “De Zomerhappening was de afsluiter van vijf topactiviteiten waar netwerken en ondernemerscontacten centraal staan. Steeds met als doel duurzame contacten met collega’s uit te bouwen”, besluit Bart Balis, voorzitter van het Family Business Center bij Voka – KvK Limburg.

Eerste vernieuwingsfase Hasseltse Kapermolenpark bijna afgerond

Standaard

De eerste fase van de vernieuwing van het Hasseltse Kapermolenpark gaat de laatste rechte lijn in. De delen die al volledig klaar zijn, worden bij de start van het bouwverlof opnieuw opengesteld. Op het eindresultaat van het uitkijkpunt met vleermuizenkelder en zwaluwwand is het echter nog wachten tot oktober 2019.

Bij de start van het bouwverlof op 15 juli 2019 wordt het Hasseltse Kapermolenpark grotendeels terug opengesteld voor publiek. Bezoekers kunnen dan alvast via een nieuwe brede centrale wandel-as het park doorkruisen van de Elfde-Liniestraat tot deJapanse tuin. Voor zonnekloppers en picknickers is er de heringerichte zonneweide achter de ligweide van het zwembad en het op maat gemaakte parkmeubilair. “En ook aan de jongste bezoekers hebben we gedacht”, vertelt schepen van Groen en Parken Joost Venken. “Speciaal voor hen realiseren we de volgende weken alvast de eerste drie nieuwe speelzones. Deze komen in de omgeving van de cafetaria van het zwembad. Eén speelzone is aangepast voor peuters, één voor kleuters en één voor 5 tot 8-jarigen. Voor de wat oudere kinderen blijven nog een tijdje enkele bestaande speeltoestellen achter het skatepark beschikbaar.”

Nog even geduld voor vijverzone

“Enkel de vijverzone blijft nog afgesloten. Hier zijn we nog niet volledig klaar met de werken”, verduidelijkt schepen van Groen en Parken Joost Venken. “De afgelopen maanden werkten we daar intensief aan de uitbreiding van de vijver en de bouw van de betonnen structuur voor ons uitkijkpunt met vleermuizenkelder en zwaluwwand. Dat laatste bleek echter complexer dan initieel door ontwerpbureau werd ingeschat. Omdat we gepaste oplossingen moesten zoeken voor enkele technische kwesties, verloren we toch wel wat tijd. Hierdoor bleek de realisatietermijn van 100 dagen onhaalbaar. Momenteel werkt onze aannemer aan het belevingspad doorheen de vijver. Als dat klaar is, kunnen we de dijk tussen de Demer en de vijver verwijderen zodat de waterloop definitief haar intrede in het park maakt. Met de grondoverschotten van de dijk hogen we het uitkijkpunt bovenop de vleermuizenkelder en zwaluwwand op, zodat ook die kan worden afgewerkt. In de loop van oktober moet het geheel klaar en toegankelijk zijn.”

Camera’s voor mens en dier

“Om te kijken welke bewoners onze vleermuizenkelder, de zwaluwwand en de vernieuwde vijver aantrekken,gaan we de omgeving van de vijver uitrusten met enkele wildcamera’s”, vervolgt Venken. “In de overige delen van het park plaatsen we veiligheidscamera’s die deel gaan uitmaken van het netwerk dat we eerder in de binnenstad uitrolden. Ook de Finse piste is voor het bouwverlof deels opnieuw toegankelijk. Het parcours kunnen we echter pas opnieuw ‘rond’ maken, wanneer het nieuwe fiets- en voetpad langs de Demer er ligt. Dat moet voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september 2019 klaar zijn. Tegen die tijd beschikt het park ook over nieuwe openbare verlichting.”

Werk nog niet afgerond

“Met de afronding van deze eerste fase zetten we een serieuze stap richting het einddoel van de heraanleg: het 40 jaar oude Kapermolenpark omvormen naar een multifunctioneel park waar biodiversiteit en recreatie hand in hand gaan. Deze bestemmingen lopen in het park geleidelijk in mekaar over, met recreatie aan de westzijde en natuurlijker naarmate de bezoeker oostelijk wandelt”, besluit Venken. “De verdere uitbouw van de biodiversiteit binnen het park ronden we eind dit jaar alvast af met de aanplanting van nieuwe 500 bomen en struiken.”

Nieuwe algemeen beheerder en algemeen academisch directeur UHasselt

Standaard

Onze Raad van Bestuur heeft de aanstelling van een nieuwe algemeen beheerder en algemeen academisch directeur van UHasselt goedgekeurd. Gerd Van Den Eede zal vanaf (richtdatum) 1 september 2019 de functie van algemeen beheerder opnemen. An De Backer wordt vanaf 1 juli 2019 de nieuwe algemeen academisch directeur van UHasselt.

De algemeen beheerder staat in voor het ontwikkelen van een visie en het uittekenen van  het strategisch beleid op het vlak van administratief en technisch personeel, financiën, ICT, infrastructuur en facilitair beheer. De algemeen beheerder coördineert ook de werking van de betrokken diensten.

De algemeen academisch directeur werkt samen met de rector en vicerectoren het strategisch academisch beleid uit en zal de werking van de academische ondersteunende diensten (onderwijs, onderzoek, valorisatie, internationalisering, communicatie, rectoraat) coördineren en optimaliseren.

Gerd Van Den Eede (1970) is huidig administrateur bij de Hoge Raad voor de Justitie. Hier heeft hij de operationele leiding over alle diensten binnen deze Raad. In zijn nieuwe functie als algemeen beheerder keert Gerd Van Den Eede nu terug naar het Onderwijsveld, waar hij doorheen zijn carrière reeds vele jaren ervaring in heeft opgebouwd.

Gedurende vijf jaar (2013-2018) was Gerd Van Den Eede coördinerend Inspecteur bij de Onderwijsinspectie en lid van de Directieraad. Eerder werkte hij aan de Thomas More hogeschool en haar wettelijke voorgangers (Lessius en KHMechelen). Hij was er Directeur Strategie en Kwaliteit, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Directeur Academische Planning, Opleidingshoofd en Lector, en vervulde er ad interim de rol van Directeur IT en Directeur Finance.

Gerd Van Den Eede promoveerde tot doctor in de economie aan de Universiteit van Tilburg met een studie naar Hoge Betrouwbaarheid Organisaties, toegepast in de financiële en nucleaire sector. Hij is gastprofessor aan de faculteiten Economie van KU Leuven (campus Brussel) en Université Saint-Louis.

An De Backer (1968) is huidig directeur Rectoraat van UHasselt. Zij heeft al een rijke carrière aan onze universiteit. Na haar studies in de chemie aan het LUC, startte zij hier met haar doctoraatsonderzoek rond referentiematerialen voor de analyse van supergeleiders. Na haar doctoraat ging An De Backer aan de slag als stafmedewerker binnen de dienst onderzoek. Later coördineerde ze als beleidssecretaris binnen de AUHL de activiteiten van de Limburgse associatie met partners UHasselt, en de toenmalige PHL en XIOS.

Sinds 2010 staat An De Backer aan het hoofd van de dienst Rectoraat. Hier staat ze onder meer in voor de inhoudelijke ondersteuning van de rector en beheerder in het kader van de verdere strategische positionering van de universiteit. Verder is zij hier verantwoordelijk voor de coördinatie van de toewijzing van mandaten van academisch personeel, en de evaluatie van het statutair academisch personeel.

Nieuwe Jessa-app voor patiënten

Standaard

Het Jessa ziekenhuis lanceert ‘Mijn Jessa’. Patiënten kunnen met deze app, via smartphone, pc of tablet, hun persoonlijke gegevens en geplande afspraken consulteren en beheren (zoals annuleren of verplaatsen). Daarnaast biedt de app een overzicht van de voorbije afspraken aan en kunnen nieuwe afspraken gepland worden.

Zwangere patiënten kunnen ook het resultaat van hun eventuele NIPT-test raadplegen via Mijn Jessa.

Yves Breysem, algemeen directeur: “Jessa streeft naar heldere en efficiënte communicatie met patiënten en huisartsen. De nieuwe app past helemaal in deze visie. Huisartsen kunnen voor hun patiënten via het ‘Jessa Zorgverlenersportaal’ geplande afspraken raadplegen en meteen ook nieuwe afspraken voor de patiënt maken.”

In een volgende versie worden de mogelijkheden nog verder uitgebreid, bijvoorbeeld met vragenlijsten die je via de app invult. De app is in huis ontwikkeld.

De Jessa-app is beschikbaar voor iOS en Android. Een webversie is eveneens beschikbaar via mijn.jessazh.be. Om gebruik te kunnen maken van alle functies moet je als patiënt gekend zijn in Jessa.

Nieuwe evaluatiemethode om te bepalen of oudere bestuurders nog mogen autorijden

Standaard
judith_urlings_01

Judith Urlings

Wanneer zijn oudere bestuurders nog geschikt om met de wagen te rijden? Om op die vraag een snel en efficiënt antwoord te geven ontwikkelde UHasselt-onderzoekster Judith Urlings in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis een nieuwe evaluatiemethode. “Oudere bestuurders worden nu te snel doorgestuurd voor een rijproef, een stresserende en complexe opdracht voor velen, met ook een grote maatschappelijke kost. Met deze evaluatiemethode kunnen artsen sneller en laagdrempeliger de rijgeschiktheid van ouderen bepalen”, zegt dr. Judith Urlings.

“We zien dat mensen alsmaar langer blijven rijden met de wagen”, vertelt UHasselt-onderzoekster van het Instituut voor Mobiliteit, Judith Urlings. “Maar wanneer is iemand op leeftijd nog geschikt om te rijden of niet? Ook die vraag wordt vaker gesteld, onder andere omdat mensen steeds langer leven met chronische aandoeningen. Het zijn dan vaak de kinderen of de partner van de oudere bestuurder die zich zorgen beginnen te maken.”

In België kan je met vragen over rijgeschiktheid terecht bij een arts, meestal de huisarts of de geriater. Wanneer die niet tot een beslissing over de rijgeschiktheid kan komen, volgt een doorverwijzing naar CARA, het rijgeschiktheidscentrum van VIAS Institute. Uit jaarcijfers van VIAS blijkt dat 90 procent van de oudere bestuurders die zo een  evaluatie afleggen toch slagen. “Dat is een hoog aantal. Je kan je dus de vraag stellen of een deel van deze chauffeurs dan wel deze test hadden moeten afleggen. Vooral omdat zo een evaluatie voor velen complex en stresserend is. Deze uitgebreide evaluatie heeft natuurlijk ook een kostprijs, betaald door de overheid. Tijdens mijn doctoraat heb ik daarom een gefaseerde evaluatiemethode uitgewerkt die voorspellend werkt, waardoor enkel de complexe gevallen nog een rijproef op de weg zullen moeten afleggen”, legt Judith uit.

Verschillende evaluaties in één

De evaluatiemethode bestaat uit verschillende fases. In eerste instantie is er een vragenlijst die  bestuurders attent maakt op mogelijke problemen rond  rijgeschiktheid en rijvaardigheid. Zo worden er hier vragen gesteld over de houding van de oudere bestuurder in het verkeer, maar ook of de bestuurder jaarlijks een ogentest ondergaat of met een arts of apotheker spreekt over de medicatie die men inneemt en de mogelijke impact daarvan op het autorijden. “Deze vragenlijst zorgt op een laagdrempelige manier voor zelfkennis bij de bestuurder. Een score geeft aan of de chauffeur beter eens met een arts gaat spreken over zijn of haar rijvaardigheid”, zegt prof. dr. Tom Brijs, promotor van dit doctoraatsonderzoek.

“Daarnaast hebben we onderzocht welke testen een arts kan gebruiken om op een onderbouwde wijze te oordelen over de rijgeschiktheid van een oudere bestuurder”, zegt Judith. Hiervoor hebben de onderzoekers oudere bestuurders medische testen laten afleggen, evenals een rijproef in de  rijsimulator en een rijproef op de weg (met de hulp van VIAS Institute). Hieruit blijkt dat een set met drie medische testen (zichtscherpte, lichamelijke flexibiliteit en kennis van verkeerstekens) een goede voorspellende waarde geeft aan de dokters. “We konden bij de helft van de 136 onderzochte bestuurders inschatten of zij zouden slagen voor de rijproef op de weg of niet. Met deze test kunnen we dus op een wetenschappelijke manier de zogenaamde ‘grijze zone’ verkleinen, waardoor enkel de ernstige gevallen – de twijfelgevallen – nog doorverwezen moeten worden voor een praktische rijproef”.

Meerwaarde voor artsen

Arts-geriater dr. Mark Lutin van Jessa Ziekenhuis werkte mee aan dit onderzoek, hij ziet in deze nieuwe gefaseerde evaluatiemethode een grote meerwaarde voor artsen. “Deze doctoraatsthesis is de eerste die bruikbare kennis aan artsen biedt om rijveiligheid bij ouderen bespreekbaar te maken en een betere afweging te maken in het beoordelen van hun rijgeschiktheid,” zegt dr. Lutin, die ook coördinator is van het centrum Samen Veilig Mobiel.

Samen Veilig Mobiel ondersteunt ouderen en mantelzorgers

Op basis van dit en eerder onderzoek is Samen Veilig Mobiel opgestart, het rijvaardigheidscentrum van IMOB en Jessa Ziekenhuis. “Dit rijvaardigheidscentrum biedt een goede ondersteuning aan oudere bestuurders, familieleden én artsen. Zo kunnen oudere bestuurders hier grondig geëvalueerd en getraind worden. Telkens wordt daarbij diepgaand gekeken naar de mogelijkheden, beperkingen én wensen van de individuele bestuurder. Zo is het best mogelijk dat een oudere bestuurder nog met de auto kan rijden, maar dat beter niet doet wanneer het donker is of bijvoorbeeld op een autosnelweg. Die gradaties stellen ons in staat om oudere bestuurder zo lang mogelijk veilig én zelfstandig mobiel te houden.”, aldus Judith.

Het Belang van Loon bericht over adoptie van tuintjes in Hasselt

Standaard

verticale tuin

Vanmorgen maakte ik, uw correspondent Jo van Mulcken van het Belang van Loon, mijn opwachting in ‘ t Scheep.

Een vriendelijke secretaresse stuurde me door naar het kantoor, waar het college van Burgemeester en Schepenen zitting hield.

Een ontluisterend beeld ontspon zich daar voor mijn ogen. Alle aanwezige bestuursleden stonden diep voorovergebogen met de broek op de knieën mij op te wachten. Nog voor ik wat kon zeggen riep iemand uit de kamer ernaast dat er een verschuiving was in de agendaplanning. Deze persoon – die mij blijkbaar niet had opgemerkt –  stelde dat de afspraak met de bouwsector was verdaagd en dat het nu ‘die  onnozelaar van Het Belang van Loon’ was die enkele  bestuursleden wou spreken.

Verveeld trok burgemeester Seef Vandetut (Seef VDT) zijn broek op en begon zijn Märklin trammetje en spoorrailtjes in te pakken die stonden uitgestald op een kaart van de Hasseltse binnenstad. Opnieuw had hij een volledige bestuursraad vruchteloos alternatieve pistes zitten zoeken voor het Spartacustracé.

Op zijn alom gekende vriendelijke en enthousiaste wijze vroeg hij, waarvoor ik kwam.

Seef VDT: (Buldert) ‘Vur wa’est?’.

HBvLoon (Stilletjes) Geachte Mijnheer de Burgemeester, graag zou ik ook een stukje groen willen adopteren.

Seef VDT: Dan moet ge bij de schepenen Swabelle Libert en Toost Vinken zijn. Respectievelijk bevoegd voor groenonderhoud en parken & groen. Maar die zijn momenteel afwezig. Ge zult moeten terugkomen.

Als ik even later in KultuurHuis De Tijd Hervonden binnenstap voor een kopje koffie, spreek ik de uitbater aan over mijn bezoek aan ‘t Scheep en mijn voornemen om ook een stukje groen te adopteren.

Omdat hij niet op de hoogte blijkt van dit groenproject leg ik het hem even uit.

HBvLoon: Nu heel Hasselt stilaan volgebetonneerd raakt, heeft het stadsbestuur bedacht dat het laatste groen – bijvoorbeeld sprietjes onkruid tussen stoeptegels, grasplukjes in de barsten van het wegdek of mos op de daken -, kan worden geadopteerd.

Uitbater De Tijd Hervonden: En als je als ‘adoptieouder’ je verplichtingen niet nakomt, verlies je dan het hoederecht?

HBvLoon: Hoe bedoel je?

Uitbater De Tijd Hervonden: Al eens gekeken naar de verticale tuin van de Stad aan het oude stadhuis in de Lombaardstraat?