PVDA Hasselt voelt burgemeester Vandeput aan tand inzake vlaggenrel op Pukkelpop 2019

Standaard

In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 augustus 2019 was er een incident op PKP 2019. Het VRT-journaal van vrijdag 16 augustus 2019 meldt: “Anuna De Wever werd uitgejouwd en belaagd. Op de camping kreeg ze verwensingen naar het hoofd. Ook vriendinnen van haar, die in een tent wat verderop sliepen, werden belaagd. Er werden naar verluidt flessen naar hen gegooid en hun tent zou opengeritst en beschadigd zijn.”

Knack-journalist Jeroen De Preter schreef: “Net m’n dochter aan de lijn gehad, zwaar aangedaan. Nadat Anuna gespot was aan hun tent hebben jonge mannen hen wakker gehouden met doodsbedreigingen, bekogeld met flessen vol urine en partytent vernield.” Frederik Luyten, woordvoerder van PKP, bevestigt op het VRT-journaal van 16 augustus dat er een ernstig incident geweest is op de camping.

Vragen van PVDA Hasselt

  1. Is er een onderzoek geweest naar de bovenvermelde feiten? Welke stappen werden gezet door de lokale politie? Zijn er mensen ondervraagd, processen verbaal opgesteld, andere stappen gezet om de aantijgingen te onderzoeken en de daders op te sporen? Zijn er mensen aangehouden?
  2. Zijn er specifieke maatregelen geweest vrijdagochtend om de veiligheid van Anuna De Wever en haar vriendinnen te verzekeren? Is er contact geweest met hen daarover?

Heraanleg Grote Markt start vanaf 26 augustus 2019 met herinrichting kleine Maastrichterstraat

Standaard

Met de aanvang van de voorbereidende werken in de kleine Maastrichterstraat is de heraanleg van de Grote Markt en omgeving officieel van start gegaan. “De komende dagen brengt aannemer APK in opdracht van de nutsmaatschappijen alles in gereedheid om er de nutsleidingen te vernieuwen”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Om die zo vlot mogelijk te laten verlopen, verwijdert onze eigen aannemer Van de Kreeke vanaf maandag 26 augustus 2019 de oude klinkerverharding van de kleine Maastrichterstraat. Die vervangen we door een wandelpad uit minder-hinder-steenslaag in het midden van de weg. Zo blijft de werfzone tijdens de werken steeds toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Vervolgens kunnen, na het plaatsen van de noodwaterleiding, in de maand september de nutsleidingen langs de gevels met even huisnummers vernieuwd worden. In oktober 2019 volgen dan de nutsleidingen langs de gevels met oneven huisnummers.”

Klaar met kerst 2019

“Aansluitend renoveert onze aannemer in november de bestaande riolering”, aldus Laurence Libert. “Het blootleggen van de gehele rioleringsbuis is hiervoor niet nodig. We brengen als het ware een soort kous in de buis aan, die vervolgens wordt opgeblazen en een geheel nieuwe binnenmantel vormt. De huisaansluitingen vernieuwen we wel integraal. Tot slot eindigen we in december met de aanleg van de nieuwe bestrating. Die is volledig dezelfde als in de Kapelstraat. Voor kerst willen we de werken in de kleine Maastrichterstraat afronden. Uiteraard zijn we voor het behalen van dit doel afhankelijk van de weeromstandigheden.”

“De bewoners en handelaars van de kleine Maastrichterstraat kijken alvast uit naar hun vernieuwde straat”, vertelt Laurence Libert. “Dat bleek uit ons overleg. Maar ze beseffen natuurlijk ook dat, onder andere door de beperkte breedte van de straat, er momenten van hinder gaan zijn. Om hen hierover zo correct en vlot mogelijk te informeren, doen we een beroep op een minder-hinder bureau. Naast de praktische informatie, zal dit bureau ook focussen op een positieve benadering van de werken.”

Grote Markt

“Momenteel legt onze aannemer de laatste hand aan de detailplanning voor de Grote Markt”, verduidelijkt Libert. “Vervolgens zullen we de betrokken bewoners en handelaars hierover uitvoerig informeren. Wat wel al vast staat, is dat we midden september starten met rioleringswerken in de Kortstraat. Die schuiven vervolgens op richting Grote Markt. De rioleringswerken zijn er hopelijk begin november afgerond. Dan start de aannemer van de nutsmaatschappijen er met het vernieuwen van de nutsleidingen. Lopen die vlot dan willen we nog voor kerst de nieuwe bestrating in de Kortstraat klaar hebben. Verder hebben we besloten om wel de aansluiting tussen de Grote Markt en de Havermarkt mee te nemen in deze werken. Het overige gedeelte van de Havermarkt tussen de Grote Markt en Maagdendries gaan we echter pas over enkele jaren in z’n geheel aanpakken. Als er in maart voldoende tijd over blijft, vernieuwen we wel de nutsleidingen en bestrating van het gedeelte van de Hoogstraat tussen de Grote Markt en Fruitmarkt.”

Jeneverfeesten 2019

De werken aan de Maastrichterstraat en Grote Markt vallen samen met de jubileumeditie van de Jeneverfeesten. “Samen met de aannemer stellen we alles in het werk om voldoende ruimte beschikbaar te houden zodat de langste toog ook dit jaar op de Grote Markt kan staan”, besluit Libert. “Het borrelmanneke blijft tijdens de werken gewoon staan. Zo komt ook de traktatie niet in het gedrang. De doorgang in de Maastrichterstraat zal uiteraard wel versmald zijn. Hendrik en Katrien kunnen er tijdens de Jeneverfeesten jammer genoeg niet bij zijn. Zij verhuizen bij de start van de werken aan de Grote Markt tijdelijk naar veiligere oorden, maar hopen volgende lente iedereen te verwelkomen op het vernieuwde plein.”

Garagehouder Celis uit Hasselt inspireert Volvo-top in Zweden

Standaard
Team Volvo Celis

Team Volvo Celis

Een autorace waarbij je 1.283 km aflegt in 2,5 dagen: klinkt als een haalbare kaart. Maar wat als je likes moet inzamelen via social media, vooraleer je je weg mag vervolgen? Dat ondervinden drie teams de komende dagen. In het kader van de ‘Clash of the Volvo’s’ zetten ze koers naar Göteborg. Daar trakteert de Volvo-top – geprikkeld door de Limburgse campagne – de deelnemers op een exclusieve rondleiding.

Enkele weken geleden lanceerden de Limburgse Volvodealers Celis (Sint-Truiden/Hasselt), Rutten (Hechtel-Eksel/Diest) en Jacobs (Genk/Dilsen-Stokkem) de Clash of the Volvo’s. Het vooruitzicht? Een avontuurlijke roadtrip naar Zweden.

Uit de 130 inzendingen selecteerde elke vestiging vervolgens zijn eigen team. Volvo Celis geeft het jeugdig geweld genaamd Jan Pirard en Jordi Coppers een kans. De familie Delanghe (Pieter Delanghe, Kessy Hamaekers en hun twee kinderen) vertegenwoordigt Volvo Rutten. En Volvo Jacobs kiest voor ondernemer Ludwig Stevens en Sandra Tits.

Finishlijn aan Volvo-hoofdkwartier

De drie teams moeten tussen woensdag 21 augustus 2019 11u en vrijdag 23 augustus 2019 14u30 1.283 km afleggen, met de innovatieve dronecampus Droneport in Sint-Truiden als startpunt en de Volvofabriek in Göteborg als eindbestemming. Om hun doel te bereiken krijgen ze een Volvo 90-reeks en een reisbudget ter beschikking.

“Toen onze wedstrijd het hoofdkwartier in Zweden ter ore kwam, reageerde de Volvo-top enthousiast. Daarom besloten ze prompt om iedereen na de finish exclusief te ontvangen en rond te leiden in de Volvofabriek in Göteborg. De winnaars slapen bovendien in een luxueuze hotelsuite”, aldus een fiere Kevin Van Ryckeghem (vestigingsmanager Volvo Rutten).

Likes verzamelen in plaats van brandstof te tanken

Een aanlokkelijke gedachte, die echter niet mag aanzetten tot roekeloos rijgedrag. Daarom dokterden de initiatiefnemers een ingenieus systeem uit. “De race bestaat uit zes etappes”, legt Roel Vanden Boer (zaakvoerder Volvo Celis) uit. “Aan de start van elke etappe krijgt elk team te horen hoeveel kilometer het mag afleggen. Die kilometers vergaren ze door nieuwtjes, foto’s, filmpjes, … te posten op hun persoonlijke social media-kanalen en daar zoveel mogelijk likes op te verzamelen. Tussendoor krijgen de deelnemers opdrachten waarmee ze extra kilometers kunnen verdienen of verliezen.”

https://www.facebook.com/jan.pirard

https://www.facebook.com/jordi.coppers

https://www.instagram.com/janpirard

https://www.instagram.com/jordicoppers

https://www.youtube.com/channel/UCb8u9EP8WH4HGdRBOlyjpLg

https://www.linkedin.com/in/jan-pirard-a99a7427

IN BEELD: Expo Lens & Penseel 2019 in CC Hasselt

Standaard

Lens & Penseel presenteert meer dan tweehonderd kunstwerken van tien Hasseltse kunstkringen of zesenvijftig kunstenaars tussen 10 en 25 augustus 2019 in CC Hasselt. Voor de editie 2019 werd er gekozen om naast nieuw werk, ook werk dat de kunstenaar nauw aan hart ligt te presenteren. Het is al het ware een retropectieve zowel voor de kunstenaar als voor de kunstvereniging.

Acade, Film Collectief Curieus Hasselt, Focus de Posthoorn, Foto Total, Fotokunstkring Carpe Diem, Koninklijke Hasseltse Fotoclub, Kunstgroep Sakoura, Kunstpunt CARÉ, Luminé Image-Art en Video Limburg zijn de deelnemende kunstverenigingen volgens HLN.

Naast het artistieke werk, is er ook ruimte voor ontmoeting en dialoog tussen kunstenaars en bezoekers. Voor het publiek is dit de ideale gelegenheid om kennis te maken met het artistiek talent van Hasselaren, terwijl het voor de kunstenaars zelf een moment is om naar buiten te treden met hun werk.

“Die interactie werkt stimulerend”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken. “Ze biedt kansen aan makers en bezoekers om te groeien, zowel in hun talent als in beleving. Bovendien kan het nieuwe Hasselaren aanzetten om zelf te experimenteren met beeldende kunst. Wie weet ronden we zo de kaap van 60 exposanten de volgende editie.”

De expo is vrij toegankelijk op weekdagen tussen 10 en 17u, behalve op maandag. In de weekenddagen tussen 13 en 17u. 

Hogeschool PXL trekt kaart werkplekleren (duaal leren) als primeur in hoger onderwijs

Standaard

Voka Limburg maakte zich hier afgelopen weken zorgen over feit dat Limburg in het secundair onderwijs sterk achterop hinkt inzake secundair onderwijs. Hogeschool PXL neemt in Vlaanderen het voortouw inzake werkplekleren/duaal leren in het hoger onderwijs met 15 graduaatopleidingen die uit 1/3 werkplekleren bestaan. Bovendien investeert Hogeschool PXL daarom samen met Europees Sociaal Fonds (ESF) en het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds) 115.000 euro om de implementatie van het werplekleren te ondersteunen en onderzoeksmatig te verfijnen. Hierin wordt in het bijzonder gefocust op ‘boundary crossing’, oftewel de grens tussen werkplek en hogeschool en het systematisch overschrijden van die grens. Studenten, werkplekcoaches en leercoaches worden systematisch bevraagd en ervaringen zullen worden uitgewisseld in klankbordgroepen. Projectpartners zijn Howest, VOKA, Liberform, RiseSmart en het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo zijn de projectpartners.

Leren op de werkplek, kortweg werkplekleren, vormt de rode draad doorheen de 15 nieuwe graduaatsopleidingen die vanaf september starten in Hogeschool PXL. Hogeschool PXL kiest er – in tegenstelling tot andere hogescholen – voor om graduaatsstudenten in een zeer vroeg stadium van hun opleiding aan werkplekleren te laten doen (uiterlijk bij de start van het tweede semester). “Door middel van werkplekleren verwerven studenten specifieke vaardigheden en attitudes op de werkvloer.” stelt Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL.  Flankerend aan het werkplekleren wordt de nodige theoretische bagage just-in-time aangeboden op de hogeschool. Er is dus een continue wisselwerking tussen leerinhouden die in de hogeschool en in het werkveld worden aangeleerd.” In het secundair onderwijs kennen we het systeem onder de naam ‘duaal leren’. 

Om de samenwerking tussen werkplek en hogeschool zo optimaal mogelijk te laten verlopen worden  er allerhande tools uitgewerkt. Voor de selectie van bedrijven ontwikkelde Hogeschool PXL  een ‘werkplekscan’. Dit moet een beeld geven over de kennis en vaardigheden die de student in een bedrijf kan ontwikkelen. Zo kan dat bedrijf correct gepositioneerd worden in de leerlijn van de graduaatsopleiding . 

Via handshake-events kunnen studenten en bedrijven mekaar beter leren kennen alvorens het werkplekleren aanvat. Dit garandeert een betere match. Een belangrijk onderscheid tussen werkplekleren en stages is immers dat de student in werkplekleren nog relatief onbeslagen is in het domein. De werkplek is mede verantwoordelijk voor het aanbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden. “Als het van tevoren al ‘klikt’ tussen student en werkplek, achten we de kans groter dat het werkplekleren zal slagen” zegt Heidi Croes, directeur studenten- en onderwijsbeleid. 

Uiteraard hebben de werkplekken en de werkplekcoaches een belangrijke plaats in dit proces. Ze krijgen een pedagogische functie die breder is dan enkel observeren en begeleiden, ze gaan de studenten veel actiever moeten coachen. Daarom voorzien we ook een gerichte opleiding voor werkplekcoaches. 

Voor de evaluatie van studenten zullen we in Hogeschool PXL een systeem van driehoeksgesprekken hanteren. Hierin wisselen de student, de werkplekcoach en de leercoach van de hogeschool informatie uit over de prestaties van de student, formuleren ze sterktes en aandachtspunten en bepalen ze een score. 

In het aanstaande academiejaar 2019-2020 zullen we het systeem van werkplekleren voor het eerst integraal in de praktijk brengen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met Voka Limburg en ons netwerk van bedrijven en organisaties. 

Hogeschool PXL ontvangt een projectsubsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) om deze implementatie van het werplekleren te ondersteunen en onderzoeksmatig te verfijnen. Hierin wordt in het bijzonder gefocust op ‘boundary crossing’, oftewel de grens tussen werkplek en hogeschool en het systematisch overschrijden van die grens. Studenten, werkplekcoaches en leercoaches worden systematisch bevraagd en ervaringen zullen worden uitgewisseld in klankbordgroepen. 

Howest, VOKA , Liberform, RiseSmart en het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo zijn de projectpartners.

H&M Hasselt zou verhuizen naar Quartier Bleu, bakker Verboven zou stoppen en lonken naar Quartier Bleu

Standaard

Een knap artikel op 15 augustus 2019 in HLN Online over het ontbreken van communicatie over welke plannen het stadsbestuur heeft met de retail en horeca in de Hasseltse binnenstad bij de komst van het nieuwe winkelcentrum van Quartier Bleu en wat er nu is met die zondagopeningen.

We onthouden dat bakker Verboven aan de Botermarkt wil stoppen wegens een slinkende verkoop door gebrek aan betaalbare parkeerplaatsen en dat de zaak graag naar Quartier Bleu van Château Real Estate van Philippe Onclin wil verplaatsen, maar die moet Peter Verboven dan wel bellen. 

Wij kunnen hier ook aanvullen dat we hetzelfde geluid horen van een dalende verkoop bij bakker Depaifve in de Minderbroedersstraat, vooral op zaterdagen als ze de Minderbroedersstraat afsluiten voor het verkeer. Het tegendeel horen we ook, want naast bakker Depaifve ligt bakker Bakkersdochter en die klagen niet over een tanende verkoop, omdat veel klanten te voet of met de fiets inkopen in de winkel komen doen.

Dat H&M Hasselt zou verhuizen naar Quartier Bleu, daar deden al langer geruchten over in de binnenstad. Niet dat er een tweede vestiging bijkomt in Quartier Bleu, maar echt verhuizen als grote keten naar een nieuwe handelswijk, waarvan de winkels voor 60% verhuurd zijn. 

En dan lieten ze nog Dirk Hendrickx met drie horecazaken aan de Zuivelmarkt aan het woord, die erg sceptisch was over de komst met nieuwe retail en horeca in Quartier Bleu. Hij ziet de vergelijking niet zitten tussen QB met Medienhafen, de nieuwe hippe wijk aan het water in Düsseldorf, een stad met een half miljoen inwoners, terwijl Hasselt een provinciestad is met 80.000 inwoners. Anderzijds is Marleen Pricken als vierde generatie van Huis Pricken in de Diesterstraat niet weg te halen uit haar winkel.

Burgemeester Vandeput ziet ook geen problemen en risico’s in bij de komst van QB. Met een goede samenwerking tussen retail en horeca en de stadsdiensten staan nieuwe uitdagingen te wachten in Hasselt via onder andere een citymarketingbudget van 200.000 euro om de stad weer aantrekkelijker te maken als winkelstad. Ontslag nemend centrummanager Christiaan Kastrop heeft daarvoor de nodige basis gelegd.

Bijkomende veilige ontsluiting voor Hasseltse scholencampus Hast

Standaard

hast ontsluitingsweg

In september 2019 start het Hasseltse stadsbestuur met de aanleg van een nieuwe ontsluiting richting de scholencampus Hast. Naast een verbinding voor autoverkeer, maken ook de aanleg van een veilig fietspad en afzonderlijke stoep deel uit van het project. Een groene inrichting zorgt voor een aangename schoolomgeving.

Om de scholencampus Hast bijkomende ontsluitingsmogelijkheden te bieden, gaat de stad Hasselt een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de parallelwegen van de Hendrik van Veldekesingel en de Kleine Breemstraat. “Deze tweerichtingsweg zal evenwijdig met de sporenbundel, langs de tram-busbaan tot de personeelsparking en zij-ingang van de school lopen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Gemotoriseerd verkeer moet daar keren en via dezelfde route uitrijden. De doorgang richting de Kleine Breemstraat is immers te smal voor wagens. Als De Lijn haar activiteiten aan de oude stelplaats stopzet, is het wel onze intentie om de weg verder door te trekken tot de Parklaan. Zo krijgt de parkeergarage onder het gerechtshof ook een bijkomende ontsluitingsmogelijkheid.”

“Als bestuur willen we studenten echter stimuleren om zo veel mogelijk op een duurzame manier naar school te komen”, vervolgt schepen Laurence Libert. “Daarom willen we de komende jaren volop investeren in veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers. Langs de nieuwe weg voorzien we dan ook een veilig, vrijliggend fietspad en een afzonderlijke stoep. Voor fietsers en voetgangers blijft de bestaande aansluiting met de Kleine Breemstraat uiteraard behouden.”

Groene inrichting

“Binnen al onze nieuwe projecten willen we maximaal groen integreren”, besluit schepen Laurence Libert. “Daarom voorzien we tussen de rijweg en het fietspad een grasberm met negen bomen. Een haag zorgt dan weer voor een fysieke scheiding tussen de tram-busbaan en de nieuwe rijweg. Binnen dit werk zit ook een gedeelte rioleringswerken vervat. Rioleringsnetbeheerder Fluvius neemt een gedeelte van die kosten voor haar rekening. Als stad investeren we zelf zo’n 450.000 euro (inclusief btw) in dit project. De opdracht wordt binnenkort aan een aannemer gegund. Deze krijgt vervolgens enkele weken de tijd om de werken voor te bereiden en materialen aan te kopen. Ten vroegste na het bouwverlof kunnen we van start gaan. In totaal nemen de werken zo’n 2,5 maand in beslag. Dit betekent dat we nog volop aan het werk zijn wanneer het nieuwe schooljaar aanvat. Uiteraard zullen we met de aannemer alle mogelijke maatregelen nemen om de hinder tot een minimum te beperken en de veiligheid te garanderen. Zo bekijken we of we het fietspad en de stoep als eerste kunnen realiseren, zodat de zwakke weggebruikers bij de start van het nieuwe schooljaar al vlot en comfortabel doorheen de werfzone kunnen.”