Rot De Schors in opbouw voor VJF 2017

Standaard

Rot De Schors omvat de Kleine Maastrichterstraat, Kortstraat tot hoek Fruitmarkt, Vismarkt en Maastrichterstraat tot aan de apotheek. Als thema koos dit rot ‘Virga Jesse in de bloemen’. Banners en bloembakken sieren het rot, maar ook een grot wordt gebouwd.

http://www.virgajessefeesten.be

Geefpleintje op 16 december 2017 aan Veldeke Hasselt

Standaard

geefpleintje-2

Het lijkt nog ver weg, maar we kunnen je alvast verklappen dat er op 16 december 2017 weer een gezellig geefplein en deeltafel met solidaire kerstuitstraling plaatsvindt aan het standbeeld van Veldeke. Dus begin maar alvast spullen aan de kant te zetten om weg te geven! 

54 Limburgse bedrijven gaan voor duurzaam personeelsbeleid

Standaard
voka talent

Bart Claessens (Managing director van Engels Logistics) geflankeerd door WELT projectcoördinatoren Sofie Mariën (l.) en Kirsten Janssens (r.)

Een duurzaam personeelsbeleid bepaalt de slagkracht en wendbaarheid van een onderneming. Maar de HR-wereld is voortdurend in beweging. Welt, het nieuwe begeleidingstraject van Voka-KvK Limburg, brengt bedrijven samen om het HR-beleid te versterken. De focus ligt onder andere op stageplaatsen en werkplekleren. Met vier uitverkochte trajecten in Limburg, goed voor 54 bedrijven, neemt het traject alvast een vliegende start. 

Een toekomstgericht talent-, opleiding- en inzetbaarheidsbeleid. Dat is het doel van het begeleidingstraject Welt. De kracht van een dergelijk traject zit ‘m in de collectieve aanpak. Bedrijven leren in groep van elkaars uitdagingen, zijn elkaars klankbord en zoeken samen naar oplossingen voor een relevant personeelsbeleid. Zo zit onder meer het ‘werkplekleren’ in de lift. Dat houdt in dat medewerkers competenties aanleren en toepassen op de werkvloer. Die aanpak sluit aan bij de actuele en toekomstige noden van werkgevers én werkzoekenden.

“Welt voorziet advies en coaching op maat voor bedrijven rond ervaring op de werkvloer”, verduidelijkt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.  “Welt maakt samen met de deelnemers een concreet actieplan en biedt ondersteuning bij de uitrol van leertrajecten. Met tools op maat en in samenwerking met arbeidsbemiddelaars.”

Uitdagingen

De zogenaamde war for talent is één van de grootste uitdagingen waar onze bedrijven én de arbeidsmarkt voor staan. Wie geen personeel vindt, kan niet groeien en ontwikkelen. Human capital is een belangrijke succesfactor. Een goed personeelsbeleid kan daar een groot deel van de oplossing bieden.

Maar het gaat ook om het welzijn van de medewerkers. Zo blijkt uit een meting van de Stichting Innovatie en Arbeid, een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV),  dat 51% van de Vlamingen over een kwalitatieve job beschikt. Dat is een job waarin je de mogelijkheid hebt om iets te leren en jezelf te ontwikkelen, waarin werkstress hanteerbaar is, waarin je je betrokken voelt en waarbij werk en privé goed op elkaar zijn afgestemd. In 2013 was dit nog 54,6%. De kwaliteit gaat er op achteruit en daar moet iets aan gedaan worden.

Minder werklozen

“Dit traject ondersteunt de bedrijven, maar wil ook de Limburgse arbeidsmarkt verbeteren”, kadert Johann Leten het traject in een maatschappelijke context. “Door het personeelsbeleid te optimaliseren, stijgt het werkaanbod. Op die manier daalt ook het aantal niet werkende werkzoekenden. De doorstromingscoëfficiënt gaat omhoog doordat mensen die anders weinig kansen krijgen op de arbeidsmarkt nu ook leer -en stagemogelijkheden krijgen. De kans om in het verlengde van die leerervaringen een job aangeboden te krijgen, is logischerwijs dan ook veel groter.”

Deelnemende bedrijven

@trium HCMvision  
A.W.B. Schots Immo-Wereld  
Ace Ingenieurs- En Adviesbureau Innovate-IT  
Alural Lummen ITC Belgium  
Argus Advocaten Kaasbrik  
Automaterialen R.S.M. Labor Aiding Systems Europe  
Bielen Produkten LW Cleaning  
BKM LWC  
Bouwonderneming Haex Noord Limburgs Open Atelier  
Brabantia S & L Belgium Orion Metal  
Budé Containerbouw Phimac Consult  
Building & Partners Plastiflex Belgium  
Callexcell Q-Top  
Cardotec ROKHSCHILD Legal Services  
Caro Services Sekura Verzekeringen  
Confocus Sleep Design  
De Bezige Bij Staalhandel Vaesen  
Dea Plus Tectum Group  
Dethier Bouwbedrijf Toerisme Lommel  
Do It Now Tormans Catering  
Dolmans Landscaping Tosoh Europe  
E.Baillien Trippaers Transport Genk  
Enestia Belgium U en ik  
Europower Generators Val D’Hony – Verdifarm  
Gemex BVBA Vandendijk (Serrebouw)  
Groen Design VVSnv – Verkeers- en VeiligheidSignalisatie  
H.S.T. Wuco  

 Vorig jaar namen er reeds 10 bedrijven deel aan het pilootproject voor Welt. Op die manier kon de organisatie het traject reeds uittesten. De volgende deelnemers behoorden tot deze groep:

Beaver Investment Group Engels Logistics
Belo Fusemedia
Bouwbedrijf Vanhees Mezo – Hout
Breetec Solut
Depuydt VDGE

http://www.voka.be/limburg

Doctoraat werkt fiscale belemmeringen voor EU-burgers die over grens werken, weg

Standaard

Ken persoonlijke en familiale belastingvoordelen voor EU-burgers die over de grens werken (‘grensoverschrijdende EU-personen’) toe al naargelang het inkomen dat hij in de werkstaat verwerft. Dat adviseert Hannelore Niesten in haar doctoraatsproefschrift dat ze onlangs – met succes – verdedigde. Het is het eerste dubbeldoctoraat (UHasselt/Maastricht University) in de rechten.

Werken over de grens brengt de nodige belemmeringen met zich mee, zeker op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. “Er is geen EU-regelgeving. Dus als je over de grens werkt, ben je overgeleverd aan twee of zelfs meer rechtsstelsels – die vaak niet op elkaar afgestemd zijn”, zegt Hannelore Niesten. “De meeste EU-lidstaten hebben voor niet-inwoners bijvoorbeeld een andere belastingregeling dan die voor inwoners. Iemand die in een andere lidstaat werkt dan die waarin hij/zij woont, kan dus geconfronteerd worden met een hogere belasting dan iemand die woont en werkt in hetzelfde land.”

Voor haar doctoraatsonderzoek ging dr. Niesten op zoek naar een nieuwe maatstaf voor de toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen. Daarvoor vergeleek ze belastingregelingen in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk. Ze voerde ook tal van gesprekken met mensen uit de praktijk, liep mee met advocaten gespecialiseerd in grensoverschrijdend werken en draaide mee in een onderzoeksinstituut fiscaal recht (in Wenen en München).

EU-Hof van Justitie

Hannelore Niesten werkte in haar proefschrift een alternatieve regeling voor persoonlijke en familiale fiscale voordelen uit. “In mijn voorstel krijgt iemand die bijvoorbeeld 40 procent van zijn loon haalt uit een ander land – de werkstaat, dus – in dat land ook 40 procent van de belastingvoordelen waarvoor hij in aanmerking komt.” Die regeling wijkt af van de heersende ‘Schumacker-doctrine’. “In dat arrest, uit 1995, oordeelde de rechter dat een werkstaat énkel fiscale tegemoetkomingen moet geven wanneer een individu het grootste deel van zijn belastbaar inkomen ook daar verwerft én wanneer hij in de woonstaat onvoldoende belastbaar inkomen heeft om er ook belastingvoordelen te krijgen.”

Op fiscaal vlak ligt de soevereiniteit dan wel bij de EU-lidstaten, in individuele gevallen is het alternatief wel degelijk toepasbaar. “Begin februari deed het EU-Hof van Justitie een uitspraak die héél dichtbij m’n alternatieve regeling lag. De advocaat-generaal van het Hof verwees in zijn conclusie zelfs naar mijn eerder artikel over die fractionele belastingheffing.”

Detachering

In haar doctoraat bekeek dr. Niesten ook bestaande problemen rond de rechtspositie van het individu. “Zo focuste ik onder meer op het vraagstuk rond de fiscale woonplaats. Elke lidstaat geeft nu een eigen invulling aan dat – fiscaal belangrijke – begrip. In principe mag de staat waar de woonplaats gevestigd is, belastingen (over het wereldinkomen)heffen. Maar door die verschillende invulling kan hij ook in twee lidstaten worden aangemerkt als ‘fiscaal inwoner’. Bovendien huren mensen die over de grens werken, daar soms een huis of appartement. Daardoor dreigt hij dus twéé keer belasting te moeten betalen.”

Hannelore Niesten probeert die kwestie te slechten door een uniforme EU-definitie naar voren te schuiven, met twee hoofdcriteria. “Eerst zou de fiscus moeten kijken naar een persoonlijk aanknopingspunt: de staat waarin het gezin van de betrokkene woont, de plek waar de betrokkene zijn hobby’s uitoefent, de staat waar hij het meest verblijft… Indien er dan nog steeds onenigheid bestaat, is er het economische aanknopingspunt: de staat waar het grootste deel van het inkomen en andere economische belangen wordt verkregen, zoals een bankrekening.”

Een ander probleem dat ze behandelde, ging over sociale zekerheid en fiscaliteit. “Zo zijn er mensen die door hun bedrijf gedetacheerd worden naar een ander land. Volgens het fiscaal recht betaal je dan belastingen in het land waar je werkt. Maar mensen die gedetacheerd worden, moeten vandaag ook in de woonstaat socialezekerheidsbijdragen – vaak een verkapte belasting – betalen. Met een dubbele belastingheffing tot gevolg.” Haar advies is om die socialezekerheidsbijdragen en belastingheffing te coördineren. “Waar je de socialezekerheidsbijdrage betaalt, betaal je ook je belastingen.”

Interne markt

Volgens de onderzoekster zal de EU alleen maar kunnen winnen bij duidelijke afspraken rond fiscaliteit voor grensoverschrijdende EU-personen. “EU-burgers die over de grens werken, zijn de pioniers van Europa. Een minimalisatie van die fiscale belemmeringen komt uiteindelijk neer op een maximalisatie van het vrije verkeer van personen – zo belangrijk voor de interne markt.”

Fulbright

Hannelore Niesten wil nu ook in de Verenigde Staten de hele problematiek rond fiscaliteit en grenswerk bestuderen. In september trekt ze dan ook voor negen maanden met een Fulbright-onderzoeksbeurs naar Georgetown University (Washington D.C.) en de University of Florida.

Frauduleuze bestellingen in naam van gerenomeerde bouwfirma

Standaard

Voka – Kamer van Koophandel Limburg waarschuwt dat fraudeurs misbruik maken van de naam en bedrijfsgegevens van VINCI CONSTRUCTION. VINCI is een internationale aannemer van infrastructuurwerken, bij het grotere publiek vooral bekend voor het uitbaten van parkeergarages en autostrades. Een groot order van dit bouwbedrijf met een leveringsadres in het buitenland doet dan ook niet dadelijk de wenkbrauwen fronsen. Toch doet men er beter aan deze firma rechtstreeks te contacteren om de bestelling te verifiëren. 

De fraudeurs gaan namelijk niet over één nacht ijs om de bestelling los te peuteren. Via doorgedreven telefonische contacten en e-mails met de domeinnamen @vinciconstruction-grands-projets.com of @vinci-constructions.com worden bestellingen geplaatst die echter nooit betaald worden. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. De bestelbon vermeldt de correcte maatschappelijke gegevens en gebruikt de officiële hoofding van Vinci Construction Grands Projets. Om nog meer geloofwaardigheid aan de bestelling te geven wordt alles in naam van plaatsvervangend CEO Patrick Kadri ondertekend.

Vinci Construction Grands Projets is op de hoogte van de fraude in hun naam die verschillende landen blijkt te treffen. In een nieuwsitem op hun website waarschuwen zij dan ook voor deze vorm van fraude. Zij hanteren strikte aankoopprocedures en vragen alle pogingen tot fraude aan hen en de lokale autoriteiten te melden.

Voka – KvK Limburg raadt Limburgse ondernemingen die bestellingen krijgen van Vinci Construction of andere takken van Vinci aan deze eerst bij de hoofdzetel te verifiëren. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg, vult aan: “We kunnen niet genoeg herhalen dat ondernemers die met fraude geconfronteerd worden, best steevast een klacht bij de FOD Economie (meldpunt.belgie.be), bij ons en bij de politie indienen. Alleen samen kunnen we de fraudeurs het leven zuur maken!”

Inschrijven voor groepsaankoop van schoolmateriaal door sp.a Hasselt

Standaard

De schoolvakantie is net gestart, maar binnenkort worden er weer heel wat boekentassen gevuld. Voor veel gezinnen is dit een serieuze hap uit het budget. Daarom doet sp.a Hasselt mee aan de groepsaankoop voor schoolmateriaal van Samen Sterker Limburg. Het is de gelegenheid om te genieten van serieuze kortingen. Je kan hier inschrijven.

Groene Pluimen 2017 van GroenPlus voor Gust Feyen en Eli Bijnens

Standaard

Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel en Eli Bijnens, vrijwilligster bij vluchtelingenopvang op het Griekse Chios, ontvingen op 12 juli 2017 in Holiday Inn in Hasselt een Groene Pluim voor locale projecten om de samenleving vorm te geven. Deze week bezoekt GroenPlus Limburg met de fiets de Alkense Geitenboerderij, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in Kortessem en De Overstap in Munsterbilzen, waar ze personen met een psychische problematiek helpen om terug te functioneren in de samenleving, krijgen ook een Groene Pluim. In Vlaanderen namen zo’n 55 personen hieraan deel.