Aantal examenbetwistingen blijft hetzelfde bij UCLL

Standaard

Het idee leeft vaak dat studenten nu meer dan ooit hun studieresultaten aanvechten. Een recent onderzoek aan het onderzoekscentrum ‘Recht in Praktijk’ van hogeschool UC Leuven-Limburg weerlegt deze opvatting. Karen Weis bestudeerde de rechtspraak over examenbetwistingen bij alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen van de voorbije 10 jaar en stelde vast dat hun aantal constant bleef. Toch nam het totaal aantal ingediende dossiers sterk toe. Karen Weis: “De betwistingen over teruggave van leerkrediet gingen wél de hoogte in en zorgen voor de toename.” Weis pleit daarom voor een aanpassing van de procedure. Eerder vandaag verscheen er ook een artikel over het onderzoek in De Juristenkrant. 

Wanneer studenten hoger onderwijs een studieresultaat willen aanvechten, trekken zij de ‘Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen’. In 2005 kreeg deze raad 48 klachten te verwerken voor alle Vlaamse hoger onderwijsinstellingen samen. Bijna 10 jaar later, in 2014, waren dat er meer dan 500. Dit bevestigt de gangbare opvatting dat steeds meer studenten naar de Raad stappen. Dit vraagt enige nuancering. Karen Weis, Coördinator Onderzoekscentrum Recht in Praktijk UCLL: “Het is niet zo dat er in vergelijking aanzienlijk meer studenten hunexamenresultaat betwisten voor de rechtbank – integendeel, het aantal ‘traditionele’ studiebetwistingen bleef de laatste vier jaar vrij stabiel.”

Toename terugname leerkrediet

Wat is dan de verklaring? Karen Weis: “Die sterke toename is te wijten aan de extra bevoegdheid die de Raad er in 2012 bij kreeg.” Studenten kunnen sindsdien leerkrediet terugvragen indien zij niet hebben kunnen deelnemen aan de examens omwille van overmacht (in geval van ziekte of een sterfgeval in de familie, bv.). Deze bevoegdheid maakt vandaag meer dan de helft van de case load van de Raad uit.

Eén rechter i.p.v. drie

Karen Weis: “Het zijn vrij eenvoudige zaken, die rond leerkrediet, maar ze vergen veel tijd omdat elke zaak door drie rechters behandeld moet worden.” Bovendien roepen nog weinig hogeschoolstudenten de procedure in en is er dus groeipotentieel. “Als we er rekening mee houden dat het aantal klachten nog kan toenemen, kan de procedure beter hervormd worden. Elke aanvraag om leerkrediet terug te krijgen zou dan door één rechter behandeld kunnen worden.”

Schijnsucces

Bijna één op drie van de studenten die zijn of haar examenresultaat aanvecht, wordt in het gelijk gesteld. De student is als gevolg van deze rechtspraak echter niet noodzakelijk geslaagd. Karen Weis: “Wanneer bv. geoordeeld wordt dat een deliberatiebeslissing te beknopt gemotiveerd werd, kan dit vrij eenvoudig rechtgezet worden door het aanleveren van een meer grondige motivering. Gelijk halen voor de Raad is voor studenten dan ook vaak eerder een schijnbaar succes.” Toch trekken relatief veel studenten naar de Raad. Karen Weis: “Ik raad studenten aan goed na te denken over welke stappen ze ondernemen en zich niet te laten misleiden door advocaten. Een goede preventieve communicatie via de Studentenraad kan hier misschien soelaas brengen.”

Stageresultaten

De meeste klachten over de voorbije 10 jaar kwamen van studenten uit de lerarenopleidingen (academisch en professioneel) en de rechten en uit de menswetenschappelijke- en managementrichtingen. Die eerste groep vecht bovendien vaak de motivering van hun stageresultaten aan. Karen Weis: “Dat is begrijpelijk. Stageresultaten laten meer ruimte voor interpretatie dan, zeg maar, een multiple-choice examen.”

Gelijk halen

Studenten uit technologische richtingen en uit architectuuropleidingen zijn het minst geneigd klacht in te dienen, maar ze hebben wel het hoogste gegrondheidspercentage bij de Raad (samen met de geneeskundeopleidingen). Karen Weis: “De laagste gegrondheidspercentages vinden we daarentegen terug bij de lerarenopleiding, managementrichtingen en rechten. Deze opleidingen lijken hun manier van motivering al aangepast te hebben in het licht van eerder doorlopen zaken. Andere opleidingen kunnen hier allicht iets van leren.” Cruciaal in de beslissing van de rechtbank is een juridisch voldoende beargumenteerd verzoekschrift. Karen Weis: “Niet-juridisch onderbouwde pogingen om een tekort alsnog omgezet te zien, hebben geen kans op slagen.” 

ucll

Impact wetgeving op maatschappij

Het onderzoekscentrum Recht in Praktijk onderzoekt hoe het recht zich in de praktijk ontwikkelt en wordt toegepast. Bedoeling is de impact van wetgeving op de Belgische maatschappij uit te diepen en zo een aparte bijdrage te leveren aan maatschappelijke discussies. Het centrum is verbonden aan de opleiding Rechtspraktijk van hogeschool UC Leuven-Limburg, Campus Hertogstraat in Heverlee.

http://www.ucll.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s