Guy Wollaert inspireert 450 netwerkers

Standaard

Op woensdagavond 28 september 2016 gaf Voka – KvK Limburg het startschot van het nieuwe netwerkseizoen. Guy Wollaert, ex-topman bij the Coca-Cola Company was inspirator van dienst. 450 leden van de netwerken vonden hun weg naar C-Mine in Genk waaronder ook de leden van de nieuwe netwerken e-commerce, smart cities en KMO-bedrijfsleiders IV.

Het academiejaar is deze week weer van start gegaan. Niet alleen voor de hogescholen en universiteiten, ook voor de netwerken van Voka – KvK Limburg.

Guy Wollaert besloot na een dertig jaar durende reis langs 4 continenten, eind 2015, een punt te zetten achter zijn 23-jarige carrière bij the Coca-Cola Company. Zijn laatste functie als Senior Vice President en Chief Technical and Innovation Officer maakte van hem de hoogste Belg in rang bij de frisdrankreus. Hij was er, vanuit Atlanta, wereldwijd verantwoordelijk voor technologie en innovatie. Tegenwoordig verblijft Guy Wollaert terug in Gent. Hij richtte er het adviesbureau ‘idea-value-impact advisory services’ op. Hij adviseert zowel multinationals op zoek naar disruptieve innovaties als ondernemers. 

De netwerken van Voka – Kamer van Koophandel Limburg zijn vakgerichte groepen waarbinnen de leden ervaring uitwisselen met elkaar en samen kennis opdoen. De 33 netwerken tellen ondertussen al meer dan 1650 leden waaronder 650 bedrijfsleiders. Elk netwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit leden van het netwerk, samen met een voorzitter. De netwerken zijn: Bedrijfsleiders I, Bedrijfsleiders II, Bedrijfsleiders III, Communicatie, Douane experten, E-Commerce, Fashion, Financieel beheer, Future Leaders, Happy@Work, HRM, ICT, Inkoop & bedrijfslogistiek, Internationaal ondernemen, International medtech, Jong Voka, Juridiek, KMO-bedrijfsleiders I, KMO-bedrijfsleiders II, KMO-bedrijfsleiders III, KMO-bedrijfsleiders IV, Limburgo Habanos Sociedad, Management assistants, Marketing, Milieu & veiligheid, Opinie, Productie, R&D, Sales, Smart Cities, Sociale relaties, Vastgoed, Voka – Gazellen.

Er vonden dit jaar ook weer een aantal voorzitterswissels plaats

Netwerk Nieuwe voorzitter Aftredend voorzitter
Bedrijfsleiders I Dirk Vanstipelen, Fortio bedrijfslopleidingen Bert Zimmerman, TCS
Bedrijfsleiders II Johan Deroy, Essec Yoeri Jorissen, Jacobs Logistics
Bedrijfsleiders III Patrick Vande Kerckhove, F. Van Lanschot Bankiers Paul Huybrechts, Printing Partners Paal-Beringen
E-commerce Yoeri Severy, Yappa  
Future Leaders Karlien De Turck, Kaasbrik Maarten Bostyn, Isola Belgium
KMO-bedrijfsleiders II Bart Lambrecht, LNS Marc Vanstraelen, Actief Insurances
KMO-bedrijfsleiders III Erwin Jacobs, Schreurs project Peter Manet, Yontec nv 
KMO-bedrijfsleiders IV Paola Pagnotta, Garage Pagnotta  
Management Assistants Véronique Quintens, Callexcell Debbie Mucke, Facil Corporate
Smart Cities Paul Coomans, Infrax

http://www.voka.be/limburg

Hogeschool UCLL neemt voortouw in ontwikkeling STEM-vakken

Standaard

150 secundaire scholen stappen mee in het lerend netwerk STEM secundair onderwijs dat dinsdag 27 september in Brussel werd gelanceerd. Bedoeling is om met alle onderwijs-actoren kennis te delen en op te bouwen rond didactiek wetenschap, techniek, engineering en wiskunde. Na een oproep van de Vlaamse overheid nam UCLL eerder dit jaar de handschoen op om een dergelijke leergemeenschap op te starten. De hogeschool treedt nu op als coördinator van dit project. Renaat Frans van de Lerarenopleiding van UCLL en coördinator van het Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs: “Met haar expertisecel The Art of Teaching bleek UC Leuven-Limburg de partner bij uitstek om dit nieuwe Lerend Netwerk in de steigers te zetten.” Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet 80.000 euro voor het nieuwe lerend netwerk samen met cofinanciering van een aantal lerarenopleidingen. 

Nood aan ondersteuning

Scholen in Vlaanderen kiezen nu volop voor STEM (‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’) en kunnen nog heel wat leren van elkaar. Renaat Frans, UCLL en coördinator van het nieuwe lerend netwerk: “In Vlaamse scholen komt er een sterke STEM-dynamiek op gang. De overheid en scholen gaven echter aan dat er nood is aan ondersteuning in een zoektocht naar wat dit eigenlijk allemaal inhoudt en hoe STEM kan landen in scholen.”
 
Ervaringen uitwisselen

In het Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs gaan leraren, directies, lerarenopleiders, onderzoekers, pedagogisch begeleiders en beleidsmakers dieper in op deze vragen. Het moet leiden tot heel wat bruikbaar lesmateriaal, goede praktijken, uitwisselen van ervaringen en aanbevelingen die ook toegankelijk zijn via een website. In het voorjaar van 2017 organiseert het Lerend Netwerk ook alvast regionale sessies in Diepenbeek.
 
Samenwerking scholen en lerarenopleidingen

Renaat Frans: “In het netwerk is een mooie samenwerking ontstaan tussen de scholen en de lerarenopleidingen. Tussen praktijk en onderzoek dus. Deze samenwerking rond STEM-didactiek kan een voorbeeld zijn voor een verdere wisselwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en onderzoekers.” Naast de lerarenopleiding van UCLL, die het project trekt, zijn ook die van Odisee, Hogeschool Gent, Vives en Artevelde kernpartners.
 
The Art of Teaching

De onderzoeksgroep The Art of Teaching van UCLL heeft een ruime expertise in verschillende nationale en internationale projecten rond didactiek van wetenschappen en techniek. Zo richtte ze onder meer de leergemeenschap ‘MeerSTEMmig’ op die Limburgse scholen helpt om een goede en brede STEM-didactiek in de praktijk te brengen.

Gemeentedecreet volstaat niet om verhoudingen tussen lokale politiek en administratie te wijzigen

Standaard

Het Gemeentedecreet heeft niet volstaan om de verhoudingen tussen politiek en administratie te wijzigen op het terrein. Ook de heersende politiek-ambtelijke cultuur en de interne ambtelijke slagkracht zijn van doorslaggevend belang. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Sofie Hennau, verbonden aan de faculteit Rechten van de UHasselt. Het doctoraat is het 750ste dat werd uitgereikt in de 43-jarige geschiedenis van de UHasselt.

Het Gemeentedecreet (waarvan de meeste artikels in werking zijn getreden aan het begin van de bestuursperiode 2007-2012) ambieerde een verandering van de politiek-ambtelijke verhoudingen op een aantal (cruciale) punten. “Het opzet was een meer eigentijdse organisatie waarbij een managementteam met hoogste ambtenaren de gemeentelijke ambtenaren aanstuurt – in plaats van dat de burgemeesters en schepenen dat doen”, zegt Sofie Hennau. “Daarnaast wilde het Gemeentedecreet de invloed versterken van de administratie in de beleidsvoorbereiding – traditioneel relatief beperkt in de Vlaamse gemeenten.” 

Voor haar doctoraatsonderzoek keek Sofie Hennau onder meer naar de aansturing van de lokale administratie, de impact van de administratie op het beleid en de samenwerking tussen het college en het managementteam. “Om antwoorden te vinden, heb ik in 2012 een enquête afgenomen bij de burgemeesters, schepenen en gemeentesecretarissen van de Vlaamse gemeenten. Drie jaar later heb ik de burgemeester, schepen van Financiën en gemeentesecretaris uit zes Vlaamse gemeenten bijkomend geïnterviewd.”

Verkokerde administratie

Het onderzoek nuanceert de invloed van het Gemeentedecreet op de verhoudingen in de Vlaamse gemeentebesturen. Sofie Hennau: “De filosofie achter het decreet is op een aantal punten beperkt geïmplementeerd in de gemeenten. Hoewel het Gemeentedecreet een minder ‘verkokerde’ administratie beoogde, blijven de grenzen van de beleidsdomeinen doorwerken. Zo zien we dat burgemeesters en schepenen moeilijk kunnen weerstaan aan de verleiding om rechtstreeks in contact te treden met de gemeentelijke ambtenaren van hun diensten.”

 De vraag rijst dan ook welke factoren een gunstige invloed hebben op de impact van het Gemeentedecreet. Ook dat heeft Sofie Hennau onderzocht. “Gemeenten met eerdere ervaringen rond embryonale vormen van ambtelijk overleg, een grotere interne steun voor het decreet en een kwalitatief hoogstaand ambtenarenkorps doen het beter.”

 OCMW’s

“Dit onderzoek brengt factoren in kaart die belangrijk zijn om veranderingsprocessen binnen Vlaamse gemeenten tot een goed einde te brengen”, zegt prof. dr. Johan Ackaert, promotor van het doctoraat. “Dat maakt de resultaten zeer relevant. Bijvoorbeeld in het licht van de initiatieven die de huidige Vlaamse Regering neemt omtrent de integratie van de OCMW’s  in de gemeentebesturen.”

750ste doctoraat

Het doctoraat van Sofie Hennau is het 750ste dat uitgereikt wordt sinds de universiteit in 1973 haar deuren opende. “Dit 750ste doctoraat is een mooie mijlpaal voor de UHasselt. In vier decennia hebben we een hele weg afgelegd, ook als het gaat om onderzoek”, zegt rector Luc De Schepper. De primeur destijds was trouwens voor Margareta Vervliet (Wetenschappen): zij verdedigde op 29 november 1979 – met succes – haar doctoraatsproefschrift (met de ronkende titel ‘Inductie en werking van interferon in menselijke lymfoblastoïde cellen’).

http://www.uhasselt.be

Abdullah Aydogan krijgt Diversiteitsprijs 2016

Standaard

abdullah-aydogan-2

Abdullah Aydogan heeft de Diversiteitsprijs 2016 gewonnen. Met de prijs (1.500 euro) bekronen de UHasselt en Het Belang van Limburg elk jaar een studerende nieuwe Belg die een voorbeeldfunctie vervult voor medestudenten. “Abdullah is een puike student met een groot maatschappelijk engagement. Dat maakt hem tot een ideaal rolmodel”, aldus rector Luc De Schepper.

Gestimuleerd door zijn grootouders trok Abdullah Aydogan in 2012 naar de UHasselt om er biomedische wetenschappen te studeren. Een jaar later nam hij – na een mislukte eerste poging – met succes deel aan het toelatingsexamen arts. In september 2013 stroomde de 22-jarige Genkenaar met Turkse roots door naar de bacheloropleiding geneeskunde. “Als kind al was ik gefascineerd door de wereld van het menselijke lichaam – een wereld die ik ontdekte in de vele boeken die ik van m’n grootouders meekreeg. In zekere zin koos geneeskunde mij, in plaats van omgekeerd”, zegt hij.

Naast zijn studies engageert Abdullah zich ook voor de meter/peterwerking van de UHasselt, waarbij hij medestudenten begeleidt, motiveert en helpt met vragen over lessen en examens. Tijdens het voorbije academiejaar zette de geneeskundestudent ook zijn schouders onder de ontwikkeling van een Arabisch-Nederlandse taalmodule voor vluchtelingen, een initiatief van het Centrum Toegepaste Linguïstiek van de UHasselt.

Levenslessen De jury toonde zich vol lof over de “uitstekende studieresultaten” van de laureaat, maar was ook onder de indruk van zijn maatschappelijke inzet. “Het verhaal van Abdullah toont dat inspanning, wilskracht en volharding cruciale en doorslaggevende factoren zijn om dromen waar te maken”, klinkt het.

Abdullah Aydogan krijgt 1.500 euro. “Het winnen van deze prijs beschouw ik als een grote eer. Ik ben de UHasselt en Het Belang van Limburg erg dankbaar. Maar ik zou ook alle mensen willen danken die op de een of andere manier iets betekend hebben in m’n leven. Of dat nu op een positieve of negatieve manier was, ik heb er belangrijke levenslessen uit kunnen trekken.”

De laureaat van de Diversiteitsprijs raadt zijn medestudenten aan “geduldig” te zijn. “Blijf in jezelf geloven, werk elke dag stap voor stap naar je doelen toe. En: onderschat je bijdrage aan de mozaïek die diversiteit is, niet.”

Rolmodel Met de Diversiteitsprijs bekronen de UHasselt en Het Belang van Limburg nu al elf jaar op rij een nieuwe Belg die een voorbeeldfunctie vervult voor medestudenten. In de afgelopen maanden werden studenten en personeelsleden van de UHasselt aangespoord om een kandidaat naar voren te schuiven.

Tijdens de uitreiking, in de ambtswoning van de gouverneur, legde rector Luc De Schepper kort uit waarom Abdullah Aydogan de prijs verdiende. “Een puike student met een duidelijk maatschappelijk engagement… Die combinatie maakt hem tot een ideaal rolmodel”, zo sprak hij.

UHasselt-onderzoeker ontwikkelt systeem voor snellere en goedkopere berekening Big Data

Standaard

Voor zijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde Jonny Daenen (verbonden aan de faculteit Wetenschappen van de UHasselt) een systeem – ‘Gumbo’ – waarmee Big Data sneller en goedkoper berekend en geanalyseerd kunnen worden. “Het principe is eenvoudig: je geeft je vraag over bepaalde data in, Gumbo zoekt dan de beste manier om die te evalueren”, zegt dr. Daenen. 

Meer dan 90% van alle beschikbare data werd in de afgelopen twee jaar gegenereerd. “Het is onmogelijk om die data manueel te analyseren. Om in die zee van gegevens te zoeken naar interessante patronen heb je automatische software nodig”, zegt Jonny Daenen (UHasselt). “Bij Big Data gebeurt de analyse door meerdere computers. Maar wanneer de hoeveelheid data te groot wordt – denk aan Google of Facebook – dan heb je miljoenen machines nodig. Dat kost natuurlijk veel geld.” 

Gumbo

De kersverse doctor in de informatica voerde daarom onderzoek naar goedkopere en snellere berekeningsmethoden voor Big Data. “Mijn aandacht ging daarbij vooral uit naar ‘parallel computing’ – computertechnieken die meerdere databerekeningen tegelijkertijd doen. Hierdoor zijn er minder machines nodig, maar je moet niet langer wachten op het resultaat.” 

Het resultaat van dat onderzoek is Gumbo. Jonny Daenen: “Gumbo is gebouwd op het parallel systeem Hadoop. Voor een antwoord op Big Data-vragen zijn er verschillende methoden die je kan gebruiken. Sommige zijn snel, andere goedkoop. Gumbo kan voor een bepaald soort vragen snelle én goedkope antwoorden genereren. Zo detecteert het systeem eventuele overlappingen in vragen en vermijdt het dus dubbele berekeningen. Zulke overlappingen komen bij Big Data vaak voor.” Gumbo is vrij online beschikbaar. “Onze hoop is nu dat dit prototype zal worden opgepikt én geïntegreerd in een bestaand systeem om Big Data te analyseren”, aldus dr. Daenen.

Inzichten

“Big Data-systemen schieten als paddenstoelen uit de grond, maar verdwijnen soms ook weer even snel. Daarom is het belangrijk om inzichten te verkrijgen die overdraagbaar zijn over systemen heen”, zegt prof. dr. Frank Neven, promotor van het doctoraatsonderzoek. “Jonny’s doctoraatsonderzoek speelt hier perfect op in door nieuwe evaluatie-algoritmen te ontwikkelen die op allerlei systemen kunnen werken.”

http://www.uhasselt.be

Spitsstroken op E313 en E314 zijn klein stapje in goede richting

Standaard

Minister Weyts kondigde zopas aan dat er een spitsstrook komt op de E 314 en dat ook de aanleg van spitsstroken op de E313 van tussen Beringen en Lummen onderzocht wordt. Dit is een stap(je) in de goede richting. Limburg heeft nood aan twee autoSNELwegen.  

Voka – KvK Limburg berekende dat in de buurt van het Klaverblad in Lummen het verkeer op 2 jaar tijd met 9% steeg. Al jaren zijn we vragende partij om de E313 en de E314 op twee maal drie rijstroken te brengen. Snelwegen dienen om verkeer SNEL van het ene punt naar het andere te brengen. Dit is in Limburg al lang niet meer het geval. 

Terwijl onze buurlanden actie ondernemen door rijstroken en nieuwe autostrades bij te bouwen blijft België achter. Het verkeersbeleid zit met andere woorden zelf volledig vast in de file, actie blijft uit. Voka vraagt de beleidsmakers om hier dringend de broodnodige verandering  in te brengen. 

Ons land kent teveel grote mobiliteitsprojecten waar dringend schot in de zaak dient te komen. Denken we in Limburg aan de realisatie van de Noord-Zuid en de verbreding van de E314 en de E313. Als Limburg zijn rol als logistieke hoofdrolspeler verder wil vervullen moet er vanuit de Vlaamse regering NU werk gemaakt worden van de verbreding van de E 313 en de E 314 naar twee keer drie rijstroken. Ook het SALK (strategisch actieplan Limburg in het kwadraat) duidt op het mobiliteitsprobleem en dringt aan om hieraan in het belang van onze provincie dringend werk van te maken. 

De Vlaming staat gemiddeld 59,7 uur per jaar in de file. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Een studie van de OESO berekende dat een beter mobiliteitsbeleid België 2 procentpunt extra groei zou kunnen opleveren. Het is een morele verplichting van onze beleidsmakers om eindelijk de handen uit de mouwen te steken.

Infoavond over zelf zaad telen op 30 september 2016 in Hasselt

Standaard

volkstuin-tesch-2

Wijktuin De Tesch in Runkst is sinds 2016 een volwaardige samentuin dankzij de steun van vzw VELT. Op vrijdag 30 september 2016 vanaf 20u wordt met de plaatselijke afdeling van Velt een informatieve uiteenzetting over zelf zaden telen georganiseerd in het Hasseltse jeugdhostel in de Spoorwegstraat 80. Geïnteresseerden zijn welkom!

http://www.velt.be/samentuinen/waar-vind-ik-samentuinen