Gertie Delande is CEO van nieuwe joint venture nexuzhealth

Standaard

 Cegeka en UZ Leuven hebben Gertie Delande aangesteld als CEO van hun joint venture nexuzhealth. Gertie Delande wordt verantwoordelijk voor de commercialisering van het elektronische patiëntendossier van nexuzhealth en de verdere uitbouw van de joint venture. Ze legt verantwoording af aan de raad van bestuur van nexuzhealth.

Gertie Delande zal de joint venture eerst laten evolueren naar een commerciële en klantgerichte organisatie. “Als we de markt willen blijven aanvoeren, moeten we continu vernieuwen en functies toevoegen voor onze klanten. Zo heeft Sint-Lucas Brugge net een module geactiveerd voor de automatisering van radiologie, van de aanvraag voor medische beeldvorming tot de verslaglegging. Het is door onze software verder te versterken dat we de groeiambities van onze joint venture zullen realiseren.”

Jarenlange ervaring bij Cegeka

Gertie Delande (42) is sinds 2013 eindverantwoordelijke voor de Healthcare divisie van Cegeka. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als project en program manager voor de divisie softwareontwikkeling. Gertie Delande heeft een Master Economie en Informatiebeheer op zak van de Europese Hogeschool Brussel.

Start-oranje leidt tot vlotter verkeer op kruispunten

Standaard

Met ‘start-oranje’ – waarbij verkeerslichten tussen het rode en groene licht even op oranje springen – kan het verkeer op kruispunten in België vlotter doorstromen. Dat blijkt uit onderzoek dat mobiliteitswetenschapper Brent Spelmans voerde voor zijn masterthesis aan de UHasselt. Hij nodigde 47 mensen uit om het systeem te testen in een rijsimulator – de eerste keer dat start-oranje in België getest werd. “Vooraleer het systeem ingevoerd kan worden, is er wel nog verder onderzoek nodig”, zegt Brent Spelmans.

Bij start-oranje springen stoplichten na rood eerst op oranje voordat het groen wordt. “Het oranje licht brandt dan in combinatie met het rode licht en waarschuwt bestuurders dat het groene licht eraan komt”, legt Brent Spelmans uit. Hij studeerde vorig jaar af als master in de Mobiliteitswetenschappen en werkt nu bij Arcadis (als projectingenieur Infrastructuur en Mobiliteit). “Bestuurders kunnen hun auto in de start-oranjefase alvast in de eerste versnelling zetten en dus sneller vertrekken.” Het systeem bestaat al in vele West-Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden. Twee seconden oranje In het experiment met de rijsimulator gingen 47 testpersonen de weg op. Daarbij werden ze geconfronteerd met kruispunten waar gedurende twee seconden oranje verscheen vóór het groene lichtsignaal. Gemiddeld namen de onderzoekers een tijdswinst van 1.1 seconde waar. Dat stemt overeen met eerdere onderzoeken waaruit bleek dat een start-oranje van twee seconden de capaciteit van kruispunten met 6% kan vergroten.

“Het huidige systeem – rood-groen – zorgt voor tijdverlies. Bestuurders hebben tijd nodig om te reageren op groen licht”, aldus Brent Spelmans. “Met start-oranje gaat deze reactietijd al in vóór het groen wordt. Onze resultaten bevestigen dat dit voor een betere doorstroming zorgt. Bovendien gaven de deelnemers aan dat ze start-oranje als positief ervaren.”

Verkeersveiligheid

Enkele aspecten moeten nog verder onderzocht worden. Brent Spelmans: “Door het ontbreken van een wettelijk kader konden we geen experiment uitvoeren op de openbare weg. Dat zou natuurlijk een nóg getrouwer beeld geven van de reacties van bestuurders en van de impact voor het verkeer.”

Volgens prof. dr. Tom Brijs (Instituut voor Mobiliteit) vormt verkeersveiligheid nog het belangrijkste vraagstuk. “Een belangrijk argument tégen start-oranje is de vrees dat vroegtijdig vertrekkende bestuurders in aanvaring komen met andere weggebruikers die op het laatste moment het kruispunt oversteken in de andere richting.” Hoewel de UHasselt-onderzoekers in hun experimenten geen enkel conflict vaststelden, hadden de bestuurders in de start-oranjefase inderdaad gemiddeld al een halve meter afgelegd. “Verder praktijkonderzoek zal uitsluitsel moeten bieden over de risico’s.”

Geen extra asfalt

“Dit onderzoek onderschrijft wat in de sector al langer bekend is. Vlotter verkeer kunnen we ook op andere manieren bereiken dan asfalt bij te gieten voor een bredere weg”, zegt dr. Mark Keppens (senior mobiliteitsexpert bij Arcadis) die het onderzoek ondersteunde. “Deskundigen spreken over intelligente transportsystemen: door het beter afstemmen van verkeersinstrumenten, zoals verkeerslichten, kan er heel wat winst geboekt worden.”

Vlaamse Regering komt met robuust juridisch voorstel voor Noord-Zuidverbinding

Standaard

Op vrijdag 10 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering de beslissing om het Vlaams Parlement in te schrijven in het decreet Complexe Projecten voor alle Vlaamse complexe projecten goed. De welbekende Noord-Zuidverbinding is één van deze Vlaamse complexe projecten. Concreet betekent dit dat het Vlaams Parlement de grote beslissingen in deze complexe dossiers zal mogen nemen. Hierdoor kan het dossier niet meer voor de Raad van State gebracht worden door één enkele tegenstander, waardoor de rechtszekerheid minder in het gedrang komt.

Even een kleine sprong terug in de tijd: eind 2016 kwam de task force van het SALK-plan Limburg bij elkaar. Daar werd beslist dat ministers Weyts en Schauvliege begin 2017 met een robuust juridisch voorstel moesten komen om het dossier van de Noord-Zuid uit de impasse te halen. De auditeur van de Raad van State had immers een negatief advies uitgebracht. Vandaag zijn de Limburgse sociale partners, verenigd in het Open Platform Limburg, blij dat de Vlaamse Regering met dit decreet complexe projecten haar woord houdt. Indien de Raad van State het advies van de auditeur volgt, dan is er meteen een alternatief voorhanden.

Bovendien heeft minister Weyts ook de nodige middelen voorzien om de tijdelijke maatregelen aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren te verwezenlijken. Want dat blijft wel een bekommernis van de Limburgse sociale partners: deze beslissing betekent immers niet dat er morgen al gestart kan worden met de definitieve werken. Het blijft zaak om de voorbereidingen snel aan te vatten, zodat het Vlaams Parlement snel de startbeslissing in de verkennende fase kan nemen. Bovendien mag het tracé van de omleiding hierdoor evenmin in het gedrang komen. De sociale partners verzamelden hiervoor ondertussen al 160.000 handtekeningen.

De beslissing om het Vlaams Parlement in te schrijven in het decreet Complexe Projecten toont de complexiteit van de hele regelgeving aan. De sociale partners zijn blij dat de Vlaamse Regering vandaag haar verantwoordelijkheid heeft genomen om niet alleen de Noord-Zuidverbinding, maar alle Vlaamse projecten hiermee een duwtje in de rug te geven.

De sociale partners zijn unaniem: “Het belangrijkste vandaag is dat er terug een doorbraak is gemaakt in dit dossier dat al sinds de jaren ’70 aansleept. Als we ons nu niet opnieuw verliezen in tijdrovende procedures en tracé-veranderingen, dan komt de verlossende spade in de grond eindelijk in het vizier.”

www.vooruitmetdenoordzuid.be

5,8 miljard euro voor Werkplan Mobiliteit

Standaard

grote werven.jpg

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het eerste luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Vanaf nu tot het eind van de regeerperiode in 2019 wordt er nog 5,8 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse mobiliteit. Het leeuwendeel gaat naar werken aan de weg (2,7 miljard euro) én werken aan de waterweg (2,25 miljard euro). “De investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer stijgen naar een historische hoogte”, zegt Weyts. “Er gaan in heel Vlaanderen heel wat schoppen in de grond”.

Vlaanderen dreigt tot stilstand te komen. Er rijden steeds meer wagens op steeds minder ruimte. Het Planbureau voorspelt tegen 2030 nog een drastische toename van zowel het personenvervoer (+11%) als ook het vrachtvervoer (+44%). De gemiddelde snelheid tijdens de spits dreigt nog een kwart trager te worden (-24%). Redenen genoeg voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts om uit te pakken met een historisch investeringsbeleid. Weyts schuift een Werkplan naar voor dat in de komende drie jaar maar liefst 5,8 miljard euro investeert in alle verschillende vormen van vervoer. De investeringsbudgetten voor alle vormen van vervoer stijgen naar een historisch hoog peil.

“Ook al leven we in tijden van besparingen, toch investeren we meer dan ooit in Mobiliteit”, zegt Weyts. “We werken aan de weg, maar ook aan de alternatieven voor de (vracht)wagen: de waterweg, De Lijn en de fiets”.

Het investeringsbudget voor werken aan de waterweg stijgt bijvoorbeeld met +17,5% naar 2,25 miljard euro (2017-2019). Weyts wil het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport tegen 2030 verhogen naar 18%, met een gemiddelde groei van 2,8% per jaar. Dat maakt een enorm verschil, want 1 gemiddeld binnenschip haalt al snel 200 volle vrachtwagens uit de file. Vlaanderen heeft nu al 1.100 kilometer bevaarbare waterweg: 80% van alle bedrijven ligt op maximaal 10 kilometer van zo een waterweg. De capaciteit op de waterwegen wordt nu nog verder uitgebreid.  Tussen Antwerpen en Parijs wordt gewerkt aan een Seine-Scheldeverbinding voor schepen die 3 lagen containers kunnen meenemen. De Leie, één van de Vlaamse schakels in die Seine-Scheldeverbinding van de toekomst, wordt nu verdiept en verbreed om bevaarbaar te worden voor grotere schepen. Ook het rendement van het Albertkanaal – de belangrijkste watersnelweg van het land – wordt met een kwart verhoogd door alle bruggen over het kanaal te verhogen. Ook de kleinere waterwegen krijgen aandacht: zo wordt bijvoorbeeld ook de Dender en het Kanaal naar Charleroi opgewaardeerd.

Werken aan de weg

Het investeringsbudget voor werken aan de weg stijgt met +37% naar 2,7 miljard euro (2017-2019). Dit is dan nog zonder de grote kosten voor de Oosterweelverbinding en de herinrichting van de Ring rond Brussel: historische investeringsprojecten die goed zijn voor respectievelijk 3,5 miljard euro en 1,5 miljard euro. Maar er wordt niet alleen gewerkt rond Brussel en Antwerpen: er gaan de komende jaren heel wat schoppen in de grond. De N49, de N203a en de A12 worden bijvoorbeeld omgebouwd tot autosnelwegen. Er komen spitsstroken tussen Lummen en Beringen, tussen Wilsele en Aarschot en tussen Groot-Bijgaarden en Affligem. Er wordt gewerkt aan onder meer de R4, de R8 en de N8.

Grote Werven 2017

Het investeringsbeleid wordt in 2017 al heel zichtbaar langs de Vlaamse wegen. Langs de autosnelwegen komen er 34 grote werven. In totaal wordt er gewerkt aan 100 km autosnelweg. Er wordt geïnvesteerd in structureel onderhoud (o.a. op de E34, de R2, de E314, de E17 en de E40), maar ook in nieuwe infrastructuur, zoals onder meer een nieuw op- en afrittencomplex in Aalter, een fietsbrug in Gasthuisberg, geluidsschermen langs de A12 en een nieuwe brug over de E34 in Assenede.

Er wordt ook gewerkt aan de gewestwegen. Er komen in totaal een hondertal werven langs onze gewestwegen, verspreid over de 5 Vlaamse provincies. In totaal wordt er in 2017 gewerkt aan maar liefst 445 km gewestweg. Zo wordt er andere geïnvesteerd in een heraanleg van de R13 in Turnhout, vrijliggende fietspaden langs de Bilzerbaan in Lanaken, de heraanleg van de doortocht in Oordegem (Lede), een middenberm voor de Ninoofsesteenweg in Roosdaal en een fietsbrug over de N36 in Deerlijk.

Minder hinder en verkeersveiligheid.

“Waar een schop in de grond gaat, ontstaat een hoop aarde en een hoop hinder”, erkent Weyts. De hinder wordt zo goed mogelijk ingeschat en zo minimaal mogelijk gehouden. Er wordt maximaal ingezet op nachtwerk en werken rond de klok. Er is permanent overleg met alle betrokken diensten, binnenlandse partners zoals automobilistenverenigingen, andere gewesten én buurlanden. Voor de veiligheid van de werven wordt een mobiele flitspaal ingezet op wel 21 locaties. Nog nooit werd de mobiele flitspaal zo ruim ingezet.

Een grootscheepse communicatiecampagne gaat alle weggebruikers nu goed informeren. Er komt een grote aankondingingscampagne op radio, affiches, online advertenties, sociale media én tankpistolen in maart. Die wordt bij elk nieuwe golf van grote werven herhaald.

http://www.wegenenverkeer.be/grotewerven

Noord-Zuid Limburg blijft op rails

Standaard

Als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding zou vernietigen, dan staat de Vlaamse Regering klaar met een alternatief. Een ‘complex project’ kan de Noord-Zuid een versnelde doorstart bieden. Er worden op korte termijn mobiliteitsmaatregelen genomen en nieuwe doorstromingsmaatregelen worden bekeken. “We blijven niet bij de pakken zitten”, zeggen de Vlaamse ministers Joke Schauvliege (Omgeving) en Ben Weyts (Mobiliteit).  

De  Limburgse Noord-Zuidverbinding dreigt ernstige vertraging op te lopen, mocht de Raad van State later dit jaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigen. “Als de Raad van State de auditeur volgt in zijn redenering, dan staan we klaar met een alternatief”, benadrukken Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. “We hebben proactief gezocht naar een manier om de Noord-Zuid indien nodig een versnelde doorstart te geven”.

Concreet wil de Vlaamse Regering van de Noord-Zuidverbinding een ‘complex project’ maken. Dat betekent dat alle procedures geïntegreerd worden in één traject. De verschillende alternatieven worden samen onderzocht en alle betrokken partijen krijgen inspraak. Er wordt ook gekozen voor een formule waarbij de belangrijke beslissingen terzake genomen worden door het Vlaams Parlement, zodat nodeloos tijdsverlies kan vermeden worden.

Intussen wordt echter voort gewerkt, ook met de onteigeningen (waarvoor 30 miljoen werd uitgetrokken). Los van het complex project worden op korte en middellange termijn concrete mobiliteitsmaatregelen genomen, ter waarde van 8 miljoen euro. In 2017 en 2018 worden zo 5 ingrepen uitgevoerd. Minister Weyts onderzoekt ondertussen ook de mogelijke bijkomende (al dan niet tijdelijke) doorstromingsmaatregelen op de huidige Noord-Zuidas. “De meest urgente noden op de as worden aangepakt”, zegt Weyts. “We blijven werken aan verbeterde mobiliteit in Limburg”.

Schauvliege stelt vast dat heel wat belangrijke investeringsdossiers vastlopen. “Daarom zal de Vlaamse regering nu werk maken van een aanpassing van het decreet complexe projecten, zodat het Vlaams Parlement kan beslissen over investeringen van een dermate groot maatschappelijk belang (zoals de Noord-Zuidverbinding in Limburg).”

Mobiliteitsmaatregelen 2017-2018
Waar? Wat?
Kruispunt Grote Baan/Dorpsstraat-Ringlaan Realisatie ondergrondse doorstroming
N715 Heidestraat-Spoorlijn 18 Beveiligde afslagstrook
Kruispunt Helzold-Kazernelaan Optimalisatie verkeerslichten
Kruispunt Koolmijnlaan-Meerstraat Verlenging afslagstrook
Grote Baan Optimalisatie verkeerslichten

Jobs en Events van Cartesio biedt ingenieurs alternatief voor klassieke sollicitatie

Standaard

cartesioMet de introductie van Jobs en Events voor Engineers wil ingenieursbureau Cartesio een doorbraak bekomen in de complexe arbeidsmarkt van ingenieurs en technische profielen. Cartesio richt zich op engineers voor technische projectteams, zoals designers, engineers (mechanical, electrical, E&I of piping) en site supervisors.

“De events zijn het ideale moment om in een informele setting kennis te maken met kandidaten” zegt Johan Bastiaens, zaakvoerder van Cartesio. Cartesio spreekt nu al van een succesformule. Vorig jaar namen een 200-tal engineers deel aan onder andere Drones voor Engineers. Dat succes wil Cartesio dit jaar verderzetten met als eerste event Karting voor Engineers op 6 maart 2017.

Netwerk van ambitieuze engineers

Ook engineers, die niet actief op zoek zijn naar een job zijn welkom op de events. “We richten ons op alle ingenieurs en technische bachelors met een passie voor techniek”, verduidelijkt Johan Bastiaens. “We willen in de eerste plaats een netwerk opbouwen van ambitieuze engineers, die openstaan voor verbetering. Dat netwerk kunnen ze aanspreken, wanneer ze hun carrière een extra boost willen geven.”

Lancering nieuwe website

Sinds vorige week staat ook de nieuwe website van Cartesio online. Met een gebruiksvriendelijke zoekfunctie en een eigen events-pagina past ze helemaal bij het nieuwe concept. “Jobs en Events voor Engineers” wordt verder kracht bijgezet door de communicatie via social media als Facebook en Linkedin en de veelgelezen e-mailnieuwsbrief.

http://www.cartesio.be

Aantal starters zet recordreeks verder

Standaard

tabel-10

Vorige week kondigden we aan dat de Limburgse conjunctuur rond deze periode een piek bereikt. Zowel export, bouw als automobiel zijn sterk bezig maar wat in 2016 echt in het oog sprong was het aantal startende bedrijven. Met bijna 6.000 waren ze in 2016 en het einde van deze triomfreeks lijkt nog niet in zicht. In januari 2017 tellen we 866 starters in Limburgers. Een absoluut record! 

Opstartende bedrijfjes of start-ups zijn van grote waarde voor de gezondheid van onze economie. Ze zijn meestal niet alleen zeer innoverend én gericht op technologie, maar ze hebben daarbij een groot potentieel om door te groeien tot grotere ondernemingen.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is dan ook zeer tevreden dat in januari 2017 een record aantal ondernemingen het licht zag. “2016 was een recordjaar en daar doen we nu nog een schep bovenop. We hebben weliswaar een achterstand in te halen wat het aantal starters betreft. Hopelijk zijn we nu op de goede weg.”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

In januari 2017 werden maar liefst 866 start-ups geregistreerd. Sinds de start van de tellingen in 2008 het hoogste aantal voor de maand januari en het hoogste maandelijkse aantal tout court. Het verschroeiende tempo van 2016 wordt dus voortgezet. Januari 2016 was al een recordmaand en januari 2017 telt zelfs 13% meer starters dan het vorige record. 

Johann Leten besluit: “Zonder te zaaien, kan je niet oogsten. Ik ben er van overtuigd dat uit al deze start-ups verschillende mooie en grote bedrijven zullen groeien. Laten we hopen dat we blijven voortgaan op dit elan. De Limburgse economie kan immers alleen maar baten met de nodige bloedvernieuwing.”