Hasseltse pleegzorg in cijfers

Standaard

Het Huis van het Kind in de Hasseltse Maastrichterstraat was op zaterdag 10 november 2018 de verzamelplaats van gezinnen die instaan voor pleegzorg in onze stad. Zij werden speciaal in het kader van de Week van de Pleegzorg als waardering in de bloemen gezet.

In Hasselt zijn er 57 pleeggezinnen die samen 75 pleegkinderen en –gasten opvangen. In Limburg zijn dat er respectievelijk 763 en 1.007. Hasselt is daarmee goed voor 7 procent van het aantal pleeggezinnen en pleegkinderen. 54 van de 75 plaatsingen in Hasselt zijn langdurig. 9 van de 75 plaatsingen zijn ondersteunende pleegzorg (tijdens weekends, vakanties of voor korte tijd). 12 van de 75 plaatsingen zijn (voorlopig) voor korte tijd. Hiervoor zoeken de sociale assistenten nog naar het beste perspectief voor het kind zoals terug naar huis of pleegzorg.

Advertenties

HBvLoon bericht over Bootcamp met nieuwe schepenploeg

Standaard

bootcamp

Vorige week fietste Jo van Mulcken, uw correspondent van Het Belang van Loon (HBvL), door Kiewit. In de buurt van de Kinderboerderij werd hij plots opgeschrikt door luid gebrul. Eenden vlogen op, hazen doken weg en uw reporter tuimelde bijna van zijn fiets van het verschieten. Verder rijdend in de richting van het lawaai, kwam hij bij den aeroport van Kiewit waar de nieuwbakken burgemeester van Hasselt, Seef Vandetut, een bootcamp organiseerde met het nieuwe schepencollege.

Het terrein is vakkundig afgezet door hekken van het type dat we ook vaak rond bouwwerven zien. Om nieuwsgierigen op afstand te  houden, loopt er op het vliegveld een veiligheidsagent in wie ik onze collega bij zusterkrant Het Belang van Limburg, Lambert Yvix, herken. Hij loopt wacht met zijn schoothondjes Huubke en Luna aan de  leiband. Tja, die van HBvLimburg hebben natuurlijk tijd om wat te schnabbelen nu de bouwsector hele krantenpagina’s vult met vastgoedreclame.

Op het programma van het bootcamp staan: stenen kruien, stellingen bouwen en cementzaklopen.  Het materiaal is aangeleverd en gesponsord door de betonsector.

Als volleerd drill-sergeant  staat Seef te schreeuwen en te tieren om zijn discipelen aan te vuren.

Het is duidelijk dat de rood-groene equipe haar ervaring in het rücksichtslos volbetonneren van onze stad ten volle uitspeelt en al snel aan de leiding komt om ze niet meer af te staan.

De blauwe  en de gele ploeg  staan er wat beteuterd bij maar kunnen met de volgende oefening hun puntensaldo wat opdrijven. De proef bestaat er in om een zwarte doos te zoeken met daarin de ‘pauzeknop’ voor de bouwontwikkeling in onze stad. De zwarte doos is ergens in het gras verstopt door een vertegenwoordiger van de betonsector. De voormelde ‘pauzeknop’ zou door het nieuwe college worden ingedrukt, ten einde verdere bouwkundige drama’s in Hasselt te voorkomen.

Na vijf minuutjes lusteloos en ongeïnteresseerd rondkijken geven de toekomstige schepenen er de brui aan. Het leek wel op het oppositiewerk tegen de bouwwoede van de laatste bestuursperiode. Sergeant Vandetut breekt dan voortijdig de oefening af en geeft alle ploegen het maximum van de punten. Vervolgens trekt hij met hen naar een loods waar ze verder gaan met het  laatste spelletje van de dag: monopoly

Omdat het gerucht de ronde doet dat het om de enige, echte ‘pauzeknop’ gaat, springen alle toeschouwers die bezorgd zijn voor het milieu, ons cultuurhistorisch erfgoed, onze leefomgeving en architecturale esthetiek, over de omheining om tot lang nadat het nieuwe college al naar huis is, op de knieën en in een stromende regen verder te zoeken naar die zwarte doos. Teleurgesteld moeten ze finaal opgeven en met lege handen naar huis.

Als ik ‘s anderendaags verkleumd en verkouden in KultuurHuis De Tijd Hervonden al hoestend mijn verslag uittyp bij een warme tas chocolademelk, doe ik mijn relaas aan de exploitant. Deze antwoordt met een spreuk.

Uitbater KultuurHuis: “Veel beloven en weinig geven doet de dwaze kiezer in vreugde leven.”

PXL-studenten herdenken Wereldoorlog I en worden ontvangen op Koninklijk Paleis

Standaard

In samenwerking met de heemkundige kring en documentatiecentrum De Graef Hasselt-Kuringen, werkten studenten van de lerarenopleiding van Hogeschool PXL aan tal van projecten ter herdenking van Wereldoorlog I. In het kader van de keuzemodule erfgoededucator, maar ook naar aanleiding van enkele bachelorproeven, deden de studenten historisch onderzoek naar allerhande thema’s waaronder het dagelijks oorlogsleven in Kuringen en spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van de onderzoeksresultaten werd steeds een didactische vertaalslag gemaakt voor het basis- of secundair onderwijs.

De heemkundige kring “De Graef” organiseerde tal van evenementen gedurende vijf ‘herdenkingsjaren’. Ook de studenten van Hogeschool PXL mochten hierin een rol spelen. Het gezicht achter De Graef en de persoon die de drijvende kracht was achter de projecten, is Kris Leenaers. Met veel passie wist hij studenten te boeien voor de plaatselijke geschiedenis rond Wereldoorlog I. De studenten en Kris kwamen samen in de kleine kelder van de heemkundige kring om bronnenonderzoek te verrichten en te brainstormen over een didactische aanpak. Zij dachten na over manieren om de kleine verhalen uit de grote oorlog terug onder de aandacht te brengen.

Naar aanleiding van de initiatieven rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, werden de heemkundige kring, studenten en oud-studenten uitgenodigd voor het paleisconcert dat plaatsvond op 9 november 2018. In aanwezigheid van hunne Majesteiten de Koning en Koningin, genoten zij allen van een concert door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen ter ere van 100 jaar wapenstilstand.

Kleine verhalen uit de grote oorlog, vanuit het hart tot bij de jongeren, vanuit de kleine kelder tot bij Zijne Majesteit de Koning.

Herdenking 100 jaar einde WO1 in Hasselt

Standaard

Zondagvoormiddag 11 november 2018 werd Wapenstilstand herdacht in Hasselt in het kader van de honderdste verjaardag van WO1. Iedere deelgemeente hield zijn herdenking, zo ook in Hasselt. 

Voor de misviering in Virga Jessebasiliek voorgegaan door bisschop Patrick Hoogmartens in aanwezigheid van provinciecommandant Danny Bijnens, gouverneur Herman Reynders en burgemeester Nadja Vananroye was er eerst een bloemenhulde aan het Monument van den Anker aan de kanaalkom. De buiten wachtende schepen Michel Froidmont sloot vervolgens aan om aan de optocht naar de monumenten deel te nemen.

Na de mis optocht naar monument van de gesneuvelden op Dusartplein en naar dat van de gesneuvelden van  het 11de Linieregiment op Guldensporenplein, waar de bloemenhulde plaatsvond.

Nadien verplaatste de groep zich te voet naar het Oud Stadhuis, waar een academische zitting plaatsvond.

Dankbaarheid tonen aan de gesneuvelden en koestering van de vrede was de boodschap.

In Beeld: Modeshow voor Modegewijs Hasselt 2018

Standaard

Door het slechte weer op zaterdag 10 november 2018 werden de drie outdoor modeshows voor Modegewijs Hasselt vervangen door twee modeshows overdekt op de Grote Markt. 

Deelnemende handelaren: Sissy-Boy, Oui Damesmode, Mia-Incubator, Bellusi, Juwelen Pauwels/Spaenjers, Het Hendrikshuis, La Bottega, Lederwaren Rogiers, Julia June, Boutique The Jagger, Lingerie Curtres, Vossen, Wearable Stories, Fashion Bar,  Hemden Souad Feriani en Woody Store.

De professionele presentatie was in handen van Virginie Claes, mooie modellen kwamen Sessibon en de handelaren waren enthousiast. Op de eerste Swishingparty in het Modemuseum daagden een onverhoopt aantal van meer dan 80 deelneemsters op.

Trampolinepark Jumpsquare ziet ruimte voor 10 nieuwe Belgische vestigingen

Standaard

Trampolinepark Jumpsquare groeit in 2019 naar maar liefst 5 Belgische vestigingen. Naast de bestaande vestiging in Hasselt, openen er komend jaar nog minstens 4 parken in studenten- en grootsteden in Vlaanderen en Wallonië. Zo worden de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en regio Brussel aan het lijstje toegevoegd. Ook in 2020 staan er 5 openingen gepland.

Hiervoor maakt het bedrijf meer dan 10 miljoen euro aan groeikapitaal vrij en worden er zo 100 banen gecreëerd. Het zijn de oprichters van de Hasseltse vestiging, Christophe Tassenon en Caroline Mertens, die de leiding nemen over deze Belgische expansie.

Paul Kumpen hangt voorzittersfiets aan haak

Standaard

paul kumpen 1

Met een advertentie in Het Belang van Limburg bracht Voka – Kamer van Koophandel Limburg hulde aan Voka-voorzitter  Paul Kumpen. Vandaag komt er een einde aan zijn 13 jaar voorzitterschap. “We zijn Paul erg dankbaar voor alles wat hij voor Voka gedaan heeft”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. 

Bouwondernemer Paul Kumpen werd in 2006 voorzitter van Voka – KvK Limburg en vervulde die functie tot eind 2015. Daarna nam hij in Brussel de fakkel over van Michel Delbaereals voorzitter van Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen.

“We kunnen alleen maar trots zijn en respect tonen voor het parcours van Paul,” zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Naast zijn rol als ondernemer investeerde hij veel energie en tijd in het welzijn van onze Limburgse én Vlaamse ondernemingen.”