Voka – KvK Limburg viert 2 400 jaar bedrijvigheid

Standaard

jarige bedrijven

Samen met de Provincie Limburg, KPMG en meer dan 750 aanwezigen vierde Voka – Kamer van Koophandel de Limburgse jarige bedrijven. Tijdens het Zomerkasteelfeest in Kasteel Hex werden 70 jarige bedrijven gekroond. Oudste aanwezige bedrijven waren Psychiatrisch Ziekenhuis Asster (175), Alders Transport (80) en Group Machiels (75). Alle jarige bedrijven samen telden meer dan 2 400 jaar ervaring in het ondernemerschap. 

In 2000, zette Voka – KvK Limburg zijn schouders onder de eerste ‘Viering Jarige Bedrijven’ voor bedrijven die hun eigen verjaardag van verschillende decennia vieren. De jaren 90 stonden immers in het teken van de eerste fase van de reconversie van Limburg na de sluiting van de steenkoolmijnen. In 2000 werd het stilaan tijd om een balans op te maken van de jonge Limburgse economie. Alle jarige Limburgse bedrijven werden uitgenodigd voor een feestelijke receptie ter gelegenheid van hun jubileum. De lovende reacties op dit initiatief spoorden het provinciebestuur en ons aan om er een jaarlijkse traditie van te maken.

De viering Jarige bedrijven wordt sinds kort gecombineerd met Het Zomerkasteelfeest. Een exclusief ledenfeest dat dit jaar plaatsvond in Kasteel Hex in Heers. Gastheer graaf Ghislain d’Ursel verwelkomde samen met Voka – KvK Limburg voorzitter Francis Wanten de gasten op het domein van het kasteel.

70 bedrijven vierden tijdens het Zomerkasteelfeest hun verjaardag. De oudste aanwezige bedrijven  werden op het podium geroepen: Psychiatrisch Ziekenhuis Asster (175 jaar), Alders Transport (80 jaar) en Group Machiels (75 jaar).

Op het certificaat dat de jarige bedrijven ontvangen, staat in één korte maar krachtige zin samengevat waarom het zo belangrijk is om deze traditie in ere te houden. De jarige bedrijven krijgen dit certificaat namelijk als teken van ‘bijzondere erkenning voor hun bijdrage aan de groei van welvaart  in onze regio’. Voor ondernemers en bedrijfsleiders zijn dat geen holle woorden. Het is immers dankzij hun jarenlange inspanningen dat we welvaart en welzijn kunnen creëren.

Opnieuw wachttijden op E313 na ongeval in Herentals

Standaard

De Vlaming staat gemiddeld 59,7 uur per jaar in de file. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Dat er dringend actie nodig is naar een efficiënter mobiliteitsbeleid, werd dinsdag 23 augustus 2016 nogmaals bevestigd nadat een ongeval met meerdere vrachtwagens de E313 is ter hoogte van Herentals-West in de richting van Antwerpen volledig versperde. 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen als Limburg vragen doorbraken in de grote mobiliteitsprojecten van Vlaanderen. Hoe langer we blijven stilstaan, hoe verder we er als economisch aantrekkelijke regio op achteruitgaan. 

Terwijl onze buurlanden actie ondernemen door rijstroken en nieuwe autostrades bij te bouwen, spitsstroken aan te leggen, … blijft België achter. Het verkeersbeleid zit met andere woorden zelf volledig vast in de file, actie blijft uit. Voka vraagt de beleidsmakers om hier dringend de broodnodige verandering  in te brengen. 

Ons land kent teveel grote mobiliteitsprojecten waar dringend schot in de zaak dient te komen. Denken we in Limburg aan de realisatie van de Noord-Zuid en de verbreding van de E314 en de E313, één van de belangrijkste verkeersaders in Limburg en Vlaanderen, die goed is voor ongeveer één vierde van de totale filekost. De Oosterweelverbinding voor Antwerpen en de massale fileproblemen op de Brusselse ring. 

Een studie van de OESO berekende dat een beter mobiliteitsbeleid België 2 procentpunt extra groei zou kunnen opleveren. Het is een morele verplichting van onze beleidsmakers om eindelijk de handen uit de mouwen te steken.

Voka – KvK Limburg start Netwerk e-commerce

Standaard

SONY DSC

Foto v.l.n.r.: Bart Balis (Brouwland), Céline Malyster (Callexcell), Yoeri Severy (zaakvoerder, Yappa) en Marijke Steegen (Voka – KvK Limburg). Ontbreken op de foto: Tom Hoogmartens (Kambukka) en Hilde Rutten (BergHOFF Belgium)

Het Netwerk e-commerce is een professioneel kennisnetwerk dat een fundamentele meerwaarde biedt op het gebied van e-commerce. Ervaringsuitwisseling en bedrijfsbezoeken staan binnen dit netwerk centraal. Voka – Kamer van Koophandel Limburg beschikt momenteel over een dertigtal netwerken. Om steeds te blijven beantwoorden aan de noden van de leden-ondernemingen, wordt dit aanbod regelmatig uitgebreid. In 2016 start het nieuwe Netwerk e-commerce op. 

Het Netwerk E-commerce vormt een belangrijke Limburgse kern aan expertise, kennis en ervaringsuitwisseling over e-commerce. Bedrijven die de noodzaak inzien van het e-commerce en daarin willen groeien zijn meer dan welkom. Het doel is het samenbrengen van de verschillende actoren die spelen bij e-commerce. Enerzijds facilitators en anderzijds bedrijven op transactieniveau. Leden van het Netwerk E-commerce dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het e-commerce-beleid in hun onderneming of binnen het bedrijf waar ze werkzaam zijn. 

Het Netwerk wordt aangestuurd door de voorzitter Yoeri Severy (zaakvoerder, Yappa),  en de stuurgroep die bestaat uit Bart Balis (zaakvoeder, Brouwland), Céline Malyster (Quality & Trainingsmanager, Callexcell), Tom Hoogmartens (Managing Partner / Sales director, Kambukka), Hilde Rutten (Managing Director, BergHOFF Belgium).

Voka – KvK Limburg geeft het startschot van het nieuwe werkingsjaar van de netwerken op woensdag 28 september 2016 in C-Mine met het inspirerende verhaal van Guy Wollaert, ex topman van The Coca-Cola Company.

Meer info en inschrijvingen bij Marijke Steegen, secretaris van het Netwerk E-commerce: marijke.steegen@voka.be of 011/56 02 59.

Flexibilisering van de vakantieperiode is feit

Standaard

Nu de vakantieperiode stilaan op zijn einde loopt peilde Voka bij zijn leden hoe ze het werk in de vakantieperiode praktisch organiseren en hoe ze tegenover de voorstellen rond de flexibilisering van de arbeidstijd staan. Het is duidelijk dat bedrijven hierover steeds meer en meer nadenken. 

 • Slechts 1 op 3 bedrijven kent nog collectieve sluiting
 • 1 op 2 bedrijven ziet een verschuiving in piek- en dalperiodes
 • 2 op 3 ondernemingen laat werknemers onderling vakantieregeling organiseren
 • 6 op 10 bedrijven wil een flexibilisering van de arbeidstijd
 • 1 op 4 bedrijven heeft aandacht voor grote sportmanifestaties zoals Olympische Spelen

Uit de enquête blijkt dat slechts één op de drie bedrijven nog steeds een collectieve sluiting kent. Ook blijkt 27% van de ondernemingen een beroep te doen op jobstudenten en/of uitzendkrachten om de verlofperiode operationeel te kunnen overbruggen. Daarnaast valt op dat maar liefst één op de twee bedrijven een verschuiving ziet in de piek- en dalperiodes in de onderneming. Van die groep zegt 60% te merken dat de traditionele kalme periodes in het bedrijf verdwijnen. 

Van de bedrijven die geen collectieve sluiting kennen, laat de meerderheid van de bedrijven (67%) de personeelsleden onderling zelf de vakantie regelen. Ze geven ook aan dat dit vlot verloopt. In de meeste bedrijven (68%) is er geen voorkeursbehandeling bij het toekennen van verlofperiodes. Bij 19% van de bedrijven krijgen gezinnen met jonge kinderen de voorrang.  

Over het aantal vakantiedagen meent 73% van de bedrijven dat deze in lijn liggen met die van concullega’s waardoor dit voor de werknemer geen reden hoeft te zijn om van werk te veranderen.

Daarentegen bevestigt 25% van de ondernemingen dat verlofregelingen belangrijker worden en dat ze steeds vaker bepalend worden in het aantrekken (of verliezen) van talent. Toch zijn zeven op de tien bedrijven geen voorstander van een systeem waarbij bonussen kunnen omgezet worden in extra verlofdagen. 24% doet dit wel of onderzoekt hoe ze dit wel kunnen doen. 

De zomer 2016 is met het EK-voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen een echte sportzomer en dat laat ook de bedrijven niet onberoerd. In één op de vier bedrijven is hiervoor aandacht: wedstrijden kunnen in de mate van het mogelijke worden gevolgd of er worden specifieke acties voor georganiseerd. 

Flexibeler werken? 

Zes op de tien bedrijven zijn een grote voorstander zijn van nieuwe maatregelen die inzetten op een flexibelere 38-urenweek. Een derde van die groep vreest wel voor bijkomende administratieve lasten, die de voorgestelde maatregelen met zich mee zouden kunnen brengen. 

Het voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters om de gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis te bekijken, krijgt voorlopig veel kritiek. Nochtans zijn de werkgevers wel te vinden voor een flexibelere invulling van de arbeidstijd. Thomas Kauffman, CEO bij Multimodal Transports & Logistics (Gingelom), verduidelijkt waarom ook binnen de logistieke sector bijvoorbeeld flexibiliteit van de arbeidstijd belangrijk is: “Iedereen koopt wel eens iets online, maar iedereen verwacht ook dat die pakjes liefst de volgende dag worden geleverd. Als we hier van 9 tot 17u zouden werken, dan wordt die levertijd natuurlijk verlengd. In het transport kunnen we al flexibeler werken, maar een stringentere wetgeving is voor ons absoluut nefast. Klanten zien graag alles om 6u geleverd aan de deur en verwachten ook dat alles om 22u terug wordt opgehaald.” 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, besluit: “Om in te spelen op de noden van de arbeidsmarkt en competitief te kunnen blijven t.o.v. buitenlandse concurrentie vragen wij Minister Peeters om de voorstellen omtrent een flexibele arbeidsmarkt grondig te herbekijken en overleg te plegen met de sociale partners. Het flexibeler maken van de arbeidstijd, ook in traditionele sectoren, zou het voor bedrijven gemakkelijker maken om tijdelijke pieken op te vangen. Deze enquête toont al aan dat de collectieve sluitingen steeds minder vaak voorkomen en dat dus ook de vakantieperiode aan het flexibiliseren is.”

Slim netwerk voor slimme steden

Standaard

smart cities

In september 2016 geeft Voka – KvK Limburg het startschot van een nieuw netwerkingsjaar. Nieuw dit jaar is het netwerk Smart Cities. Een professioneel kennisnetwerk dat een meerwaarde biedt op gebied van smart en sustainable cities. Doelgroep zijn ondernemers, academici, lokale overheden en toeleveranciers die bezig zijn met Smart Cities. Matchmaking en inspiratie staan centraal tijdens de sessies van het nieuwe netwerk.  

Voka – Kamer van Koophandel Limburg beschikt momenteel over een dertigtal netwerken. Om steeds te blijven beantwoorden aan de noden van de leden-ondernemingen, komen er hier regelmatig bij. Dit jaar start het nieuwe netwerk Smart Cities op.  

Een Smart City is visionair, digitaal, open en collaboratief. Daarnaast is een sector- en beleidsoverschreidende visie en geïntegreerde werking noodzakelijk. Slimme oplossingen vragen immers om uiteenlopende expertises zoals infrastructuur, energie, mobiliteit, ICT, veiligheid, milieu en planning.  

Het Netwerk Smart Cities richt zich dan ook op verschillende partijen. Ondernemers, academici, lokale overheden en toeleveranciers die zich richten op Smart Cities of hier potentieel in zien vormen de doelgroep. Het Netwerk Smart Cities vormt een belangrijke Limburgse kern aan expertise, kennis en ervaringsuitwisseling met als doel om partijen te matchen, elkaar te inspireren en ervaring uit te wisselen.  

Het Netwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit voorzitter Paul Coomans (Directeur Netbeheer Infrax), Roeland Engelen (Head of Sustainable Societies LRM), Paul Kerkhofs (CEO APK Group) en Astrid Hannes (Directeur Onderzoek & Dienstverlening, PXL).

Deelnemers zetten traject verder tijdens MBA-Highlights Advanced

Standaard

Onlangs nog haalde de meest recente lichting van MBA-Highligts hun certificaat. Hun traject hoeft daarmee niet te eindigen. Voka – KvK Limburg komt dit najaar samen met Solvay Brussels School of Economics and Management en  met MBA-Highlights Advanced. Dit vervolgtraject start eind oktober 2016 en is exclusief toegankelijk voor degenen die de eerste edities van MBA-Highlights met succes beïndigden.

Voka – KvK Limburg draagt talentontwikkeling hoog in het vaandel. Na het succes van de vorige edities van MBA Highlights, vroegen de deelnemers naar meer. MBA Highlights richt zich op ondernemers met minimaal 5 jaar ervaring, die hun onderneming in de toekomst willen laten groeien of leidinggevenden met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring, die zullen doorgroeien naar een top level management functie. Zij kunnen hun traject nu nog verder zetten na het behalen van hun certificaat.

Inhoudelijk brengt MBA-Highlights Advanced een sterk aanvullend programma. De academisch onderbouwde thema’s zorgen ervoor dat de deelnemers met de aangebrachte kennis in een aantal additionele domeinen daadwerkelijk aan de slag kunnen. Program manager Peter Manet (Manet Management in Motion) blijft trouw op post en begeleidt de deelnemers opnieuw doorheen hun traject.

Daarbij willen we af en toe onze vertrouwde locatie van La Butte aux Bois verlaten. Naast een weekend op de banken van Solvay in Brussel, zullen we tevens de landsgrenzen overschrijden. Hiervoor gaan we een weekend naar de gerenommeerde London School of Economics waar professor De Grauwe zal doceren. Paul De Grauwe is Professor aan de London School of Economics and Political Science en Gewoon hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven. Naast honderden wetenschappelijke artikelen publiceerde hij tientallen wetenschappelijke en vulgariserende boeken. Als liberaal en vrije marktideoloog is hij een voorstander van de markteconomie en de globalisering.

Het programma bestaat uit vijf weekends die draaien rond thema’s als innovatie, transformatie en macro-economie. De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap.

http://www.voka.be/limburg/advanced

Jan Peumans werkt voor Damhert

Standaard

jan peumansDit jaar stuurt Voka meer dan 90 parlementsleden (waaronder 13 Limburgse) op zomerstage in een onderneming. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans beet de spits af. Hij liep één dag stage bij Damhert in Heusden-Zolder, waar hij kennis maakte met de dagelijkse werking van het bedrijf.

Voka grijpt het zomerreces van de parlementen aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka zomerstages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen.

Na een uitgebreide ontvangst door Grete Remen en een voorstelling van Damhert, begon Jan Peumans aan zijn stagedag te midden van de medewerkers van Damhert. Het reilen en zeilen in het bedrijf, kon de voorzitter van het Vlaams Parlement duidelijk boeien. Hij werkte mee bij de magazijnverantwoordelijken en ging zelfs mee op pad om orders en leveringen af te handelen bij klanten. 

Jan Peumans was danig onder de indruk van de werking van het bedrijf. Maatwerk, met een hart voor alle werknemers. “Onze mensen zijn niet zo gemakkelijk vervangbaar”, vertelt Grete Remen. “Iedere werknemer heeft zijn specifieke taken, wij leveren geen bandwerk. En dat maakt ons bedrijf zo warm en toegankelijk.”

De volgende Limburgse stages

 • Rob Beenders bij BKM
 • Lode Ceyssens bij E-Trucks Europe
 • An Christiaans bij SKF Logistics Services Belgium
 • Johan Danen bij SML
 • Vera Jans bij Ter Heide (Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg)
 • Marino Keulen bij Vecarro
 • Peter Luykx bij Ducatt
 • Wouter Raskin bij Bakkerij Vangronsveld
 • Grete Remen bij VDAB-Limburg
 • Els Robeyns bij Ambiorix
 • Hilde Vautmans bij Nike ELC
 • Veerle Wouters bij KPMG Accountants