Topstudent bachelor Bouw PXL krijgt 3 jaar inschrijvingsgeld terugbetaald

Standaard

confederatie bouw

Confederatie Bouw Limburg en Hogeschool PXL startten in juni 2019 met een excellentieprogramma voor bouwstudenten. Doel? Topstudenten bachelor bouw sneller volwaardig aan de slag krijgen in bouwbedrijven. Vandaag gaven de studenten hun ‘final pitch’ in de hoop de hoofdprijs in de wacht te slepen: een cheque ter waarde van 3 jaar inschrijvingsgeld.

PXL-bouwstudenten die meer kunnen en willen dan in hun reguliere opleiding, kregen vanaf augustus de kans om – nog tijdens hun studies – sneller, langer en volwaardiger (met meer verantwoordelijkheden) in bouwbedrijven aan de slag te gaan. Hun beloning: een ruimer en actiever netwerk, een uitbreiding van hun diploma, gratis extra vakopleidingen en – voor de primus – een volledige terugbetaling van 3 jaar inschrijvingsgeld aan de hogeschool. PXL Honours, zo heet het excellentieprogramma. Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Tech: “PXL Honours werd ontwikkeld voor de sterk gemotiveerde studenten die op zoek zijn naar extra uitdagingen, uitdagingen die we niet altijd binnen de schoolmuren kunnen vervullen. Die studenten willen zich onderscheiden op de arbeidsmarkt en willen de concurrentie een stapje voor zijn bij selecties.”

PXL Honours koppelt studenten aan bouwbedrijven

“Concreet werken we voor bouw heel nauw samen met Confederatie Bouw Limburg”, zegt Els Guns, PXL-lector bouw en coördinator van het excellentieprogramma. “Gemotiveerde studenten pitchen zelf hun projectvoorstellen aan Confederatie Bouw Limburg en een groep van partnerbedrijven uit de bouwsector.”

Studenten Peter Wouters en Arno Geutjens werden aan bouwbedrijven Colas en Willemen Infra gekoppeld en waren vanaf half augustus actief op de werkvloer. Zij namen – ook al waren het bachelorstudenten – snel volwaardige taken van een beginnend professional op zich, taken die je normaal gezien niet toevertrouwt aan een doorsnee stagestudent. Als compensatie kregen zij vrijstelling voor één projectvak en werd hun diploma door het excellentieprogramma met 3 studiepunten uitgebreid.

“De Limburgse bouwbedrijven staan hier echt om te springen.”, aldus Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. “De sector is continu op zoek naar gemotiveerde jongeren en verwacht van hen ook heel wat beroepsspecifieke skills. Onze bouwbedrijven zijn volop in transitie door de digitalisering en dus is het belangrijk dat toptalenten in een zo vroeg mogelijk stadium ‘on the job’ hun latere beroepspraktijk leren kennen en zo ook een rolmodel kunnen zijn voor anderen. Daar draagt dit excellentieprogramma toe bij. Het is een echte win-win: extra kansen en uitdagingen voor studenten die die niet volledig in hun hogeschoolopleiding terugvinden, en jonge, zelfstandige, gemotiveerde werkkrachten voor onze bouwbedrijven zelf.”

Confederatie Bouw Limburg geeft extra duwtje in de rug

Daarnaast geeft Confederatie Bouw Limburg ook financiële incentives. “Aangezien PXL Honours-studenten al in augustus met hun intensieve werkperiode van start gingen en dus minder gelegenheid hadden tot vakantiewerk, vonden we dat we daar iets tegenover moesten stellen. De studenten van het excellentieprogramma hebben een jaar lang gratis opleidingen kunnen volgen bij Confederatie Bouw Limburg en bovendien betalen wij van de primus – de beste student – 3 jaar inschrijvingsgeld terug. Maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste. De extra leerervaringen en kansen die zo’n topstudent krijgt: daar draait het eigenlijk om.”

Peter Wouters wint de grote pot

Vandaag was het D-day en moesten de studenten hun final pitch geven voor een zeskoppige jury. Jurylid Leo Janssen, voorzitter VlaWeBo Limburg, heeft zijn schouders mee onder dit traject gezet en was onder de indruk van de eindpresentaties: “Het was een moeilijke keuze, maar uiteindelijk was het Peter Wouters die de jury kon overtuigen van zijn afgelegd traject binnen Colas.” Hij mocht de cadeaucheque ter waarde van 3 jaar inschrijvingsgeld in ontvangst nemen!

Internationale award ter waarde van 180.000 euro voor MS-onderzoekster UHasselt

Standaard
Bieke_Broux_01

Dr. Bieke Broux (BIOMED)

UHasselt-onderzoekster dr. Bieke Broux (BIOMED) ontvangt de Global MS Research Booster Award. Een internationale beurs van 180.000 euro waarmee de Nederlandse Stichtingen MoveS, Stichting MS Research en de MS International Federation (MSIF) belangrijk onderzoek naar de oorzaak van multiple sclerose ondersteunen. De award wordt volledig gefinancierd uit de opbrengsten van “Klimmen tegen MS 2019”, het evenement waarbij deelnemers per fiets of te voet de top van de Mont Ventoux beklimmen om geld in te zamelen voor een MS-vrije wereld. Met deze beurs zal Bieke Broux samen met Amsterdam UMC onderzoek voeren naar een ontregelde immuuncel die de hersenen aantast en zo bijdraagt aan het ziekteproces van MS.

Bij multiple sclerose vallen immuuncellen de hersenen aan. Normaal worden deze immuuncellen tegengehouden door de bloed-hersenbarrière, maar bij MS-patiënten lekt deze barrière waardoor de cellen toch in de hersenen geraken en daar schade kunnen toebrengen. “Om therapieën tegen MS te ontwikkelen is het belangrijk om dit mechanisme heel precies te begrijpen”, zegt Bieke Broux. 

In haar onderzoek focust Bieke Broux zich op één ontregelde immuuncel. “In een normale gezonde toestand draagt deze immuuncel bij aan onze afweer tegen microben, maar door chronische inflammatie wordt deze specifieke immuuncel zeer schadelijk. Wij denken dat deze cel in haar slechte toestand kan bijdragen aan de hersenschade die we zien bij MS-patiënten”, legt Bieke uit. “Met het onderzoek waarvoor ik nu deze beurs ontvang, willen we deze immuuncellen al in een vroeger stadium kunnen opsporen om zo de verspreiding naar de hersenen te stoppen. Bij patiënten waarbij deze immuuncellen de hersenen al bereikt hebben, kunnen we nog steeds hun schadelijk effect trachten te stoppen met behulp van immuuntherapie. Deze therapie zullen we in dit project testen en verder ontwikkelen in het lab.” 

Molecule met dubbele werking

Eén bepaald molecule in deze ontregelde immuuncel zal een belangrijke rol spelen in dit onderzoek. “We hebben ontdekt dat in al deze immuuncellen steeds dit specifieke molecule terug te vinden is, zelfs nog voordat de cellen schadelijk zijn geworden. En het is dit molecule dat ervoor zorgt dat de immuuncellen doorheen de bloed-hersenbarrière kunnen breken en daar schade kunnen toebrengen aan de hersencellen. Dit molecule willen we dus proberen af te blokken met behulp van immuuntherapie”, zegt Bieke. 

Er bestaat nu al een immuuntherapie voor MS die immuuncellen uit de hersenen houdt. Maar deze therapie richt zich op alle immuuncellen, dus ook de cellen die je nodig hebt om je te beschermen tegen infecties. “Dat kan risico’s met zich meebrengen”, zegt Bieke. “De ontdekking van dit molecule maakt het nu mogelijk om heel selectief een therapie te gaan ontwikkelen die enkel deze schadelijke cellen stopt en de andere ongemoeid laat.” 

Mooie erkenning

Voor dit onderzoek krijgt Bieke Broux nu dus de Global MS Research Booster Award van de Nederlandse Stichting MS Research, MoveS en de MS International Federation (MSIF). Zij reiken deze toonaangevende award van 180.000 euro uit aan een uitmuntend post-doctoraal onderzoeker om de zoektocht naar de oorzaken van MS te stimuleren. De award wordt volledig gefinancierd uit de opbrengsten van “Klimmen tegen MS 2019”. Tijdens dit sportieve evenement, dat jaarlijks wordt georganiseerd door MoveS, beklimmen deelnemers per fiets of te voet de top van de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor een MS-vrije wereld. 

Bieke Broux ontvangt deze beurs onder meer omdat ze sterk inzet op internationale samenwerking binnen haar onderzoek. Zo verbleef ze eerder al twee jaar in een toplaboratium in Montréal en zal ze voor dit onderzoek samenwerken met het internationaal erkende Academisch MS Centrum van Amsterdam. “Deze beurs is een heel mooie erkenning en een boost voor mijn onderzoek. Met dit geld kan ik mij de volgende twee jaren volledig toeleggen op dit onderzoek”, besluit Bieke. 

2,4 miljoen euro Europees onderzoeksgeld voor nieuwe inzichten en toepassingen rond organische elektronica

Standaard
Koen_Vandewal_01

Koen Vandewal

UHasselt-professor Koen Vandewal (IMO-IMOMEC) ontvangt van de Europese Unie de ERC Consolidator beurs. Met deze beurs van 2,4 miljoen euro zal Koen Vandewal de komende jaren zoeken naar nieuwe inzichten en toepassingen rond organische elektronica. “Er is een heel grote toekomst voor materialen zoals plooibare zonnecellen, oprolbare schermen of zelfs biosensoren in ons lichaam, maar nog niet alle kennis is voorhanden om deze ten volle te kunnen ontwikkelen. Met deze beurs hopen wij hier belangrijke stappen in te zetten”, zegt Koen Vandewal.

“Organische elektronica bestaan voor het overgrote deel uit koolstofmoleculen”, legt prof. dr. Koen Vandewal uit. En dat heeft heel wat voordelen ten opzichte van de klassieke elektronica zoals de tv’s, mobiele telefoons of zonnepanelen die we vandaag de dag kennen. “Zo is organische elektronica door hun samenstelling erg licht, flexibel en zelfs biocompatibel. Organische zonnecellen kunnen bijvoorbeeld even licht en oprolbaar zijn als papier en organische elektrische sensoren zijn zo dun en uitrekbaar dat ze kunnen dienen als een soort van elektrische huid. Daar komt nog bij dat organische elektronica niet giftig is, waardoor in de toekomst organische elektronische toepassingen in het lichaam kunnen worden ingebracht. Denk hierbij aan sensoren die het glucosegehalte van diabetespatenten meten. Of meer futuristisch, elektronische koppelingen tussen de hersenen en een computer.”

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van deze organische toepassingen. Maar voor deze algemene realiteit kunnen worden, is er nog heel wat meer onderzoek nodig. “Op dit moment is de traditionele inorganische elektronica nog altijd veel efficiënter. Silicium computerchips zijn nog steeds vele malen sneller dan organische en een zonnepaneel van silicium wekt nog altijd meer energie op dan een zonnepaneel uit organisch materiaal”, zegt Koen Vandewal. “We moeten de efficiëntie van organische materialen dus nog verbeteren. Daarvoor is het heel belangrijk om op moleculaire schaal veel meer nieuwe kennis te vergaren. We weten dat zelfs de kleinste veranderingen in de chemische structuur of een andere combinatie van moleculen invloed heeft op de prestaties van elektronica. Maar hoe deze processen precies in de kleinste details werken, weten we nog niet. En daar zullen we nu de volgende vijf jaar onderzoek naar voeren.”

ERC-beurs van 2,4 miljoen euro

Koen Vandewal kan voor dit onderzoek alvast rekenen op een mooie steun van de Europese Onderzoeksraad. Zij trekken via een ERC-beurs 2,4 miljoen euro onderzoeksgeld uit voor dit project. “Een heel mooie erkenning en steun”, zegt Koen Vandewal. “Met dit geld zullen we binnen IMO-IMOMEC, het geïntegreerd onderzoeksinstituut van UHasselt en imec, binnen de onderzoeksdomeinen chemie, fysica en ingenieurswetenschappen samenwerken aan wat wij graag de ‘handleiding voor organische elektronica noemen’. In de chemische sector worden jaarlijks duizenden nieuwe moleculen gemaakt, maar welke molecule kan je het best gebruiken voor welke toepassing? Welke combinaties zorgen voor het meest efficiënte materiaal? Daar willen wij een antwoord op geven aan de hand van lasergebaseerde spectroscopische technieken.”

Over vijf jaar willen de onderzoekers dus meer begrip hebben over het mechanisme achter organische elektronica. En natuurlijk hopen ze hiermee ook de basis te kunnen leggen van gloednieuwe toepassingen, zoals nieuwe type sensoren, zonnecellen, fotodetectoren, of LED schermen. “In dit onderzoeksdomein kan het zeer snel gaan,  Wanneer je nieuwe inzichten krijgt in hoe twee moleculen interageren, dan kan dit de basis zijn voor volledig nieuwe toepassingen. In ieder geval ben ik zeer trots dat ik dankzij deze beurs het sterke werk van UHasselt van de afgelopen jaren op vlak van organische elektronica kan verderzetten.”

Nieuwe flagshipstore van JBC met uitsluitend kinderkleding verrijkt Quartier Bleu

Standaard

Iedereen mag het weten! JBC opent een volledig nieuw kinderconcept in Quartier Bleu. Slim gezien zo blijkt, want uit een rondvraag door Quartier Bleu is gebleken dat er in Hasselt vraag is naar meer winkels die inspelen op kinderkleding. JBC-CEO Bart Claes en Philippe Onclin van Quartier Bleu verduidelijken.

“Na rondvraag in Hasselt bleek dat de mensen nood hebben aan meer kledingwinkels die specifiek gericht zijn op kinderen”, zegt Philippe Onclin. “JBC benaderde ons met de vraag of hun nieuwe concept een verrijking kan zijn voor Quartier Bleu. We zijn met Quartier Bleu vereerd om als eerste in België een sterk nieuw concept als dat van JBC te verwelkomen. Het Belgische familiebedrijf JBC vervolledigt hiermee het lijstje van topmerken waaronder Delhaize, Fnac, JUTTU, AS Adventure, Mc Gregor en anderen die we binnenkort zullen bekendmaken. Hiermee staan we sterk als hét Limburgse retailproject. JBC vormt dan ook een perfecte match.”

JBC-CEO Bart Claes: “Dit is géén verhuis, maar een sterk nieuw concept. Een Belgische primeur in Hasselt.” 

Geen verhuis

JBC-CEO Bart Claes benadrukt dat dit geen verhuis is: “Het klopt inderdaad dat onze winkel in de Hasseltse TT-wijk op 21 maart 2020 sluit, maar deze sluiting is geen rechtstreeks gevolg van onze opening in Quartier Bleu”, verduidelijkt Bart Claes. “In januari 2018 hoorden we van de plannen die Quartier Bleu had om een nieuw stadsdeel te vormen aan de kanaalkom. We benaderden Quartier Bleu en maakten afspraken voor een derde Hasseltse JBC-winkel. Het vertrek van Media Markt en H&M uit de TT-wijk heeft helaas gezorgd voor minder bezoekers in dat stadsdeel, en onze omzet is hier uiteraard mee verbonden. Onder deze voorwaarden bleek het gewoonweg niet meer interessant om onze winkel daar open te houden. Deze beslissing werd genomen nadat ons akkoord met Quartier Bleu al getekend was en staat dus los van onze nieuwe flagshipstore in Quartier Bleu. Het personeel van de TT-wijk gaat mét versterking naar Quartier Bleu, en onze familiewinkel op de Singel in Runkst blijft geopend.” 

Volledig nieuw concept

“We kijken ernaar uit om te zien hoe zo’n nieuw concept het zal doen in Hasselt”, aldus Bart Claes. “We streven ernaar een totaalbeleving aan te bieden voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dit betekent concreet dat de winkel in Quartier Bleu een totaaloppervlakte zal krijgen van 1.000 vierkante meter, waar er in onze familiewinkels 400 vierkante meter voorzien is voor de kinderafdeling. Kinderen aan de macht dus! Dit betekent een heel uitgebreid aanbod: naast onze eigen collectie, zal er ook de kledinglijn van Studio 100 te vinden zijn, samen met andere toffe kinderspullen. Ook samenwerkingen met bekende ontwerpers, zoals we dat voor onze andere kleding doen, sluiten we niet uit”, zegt Claes. “Wat betreft de naam, dat blijft momenteel nog een verrassing. Ik mag wel al verklappen dat onze vertrouwde gele kleur een vaste waarde blijft.”

Hart boven Hard Hasselt neemt Hasselts woonbeleid onder loep UPDATE

Standaard

Naar aanleiding van het artikel op onze blog over het woonplan voor Hasselt van PVDA wil Hart boven Hard regio Hasselt graag haar opinie kwijt over deze problematiek.

Er zijn veel Hasselaren ontevreden over de bouwwoede in hun stad. De dure luxeflats, studentenkoten en winkels trekken vooral rijke investeerders en meer dan bemiddelde stadsgenoten aan. Voor wie financieel zwakker staat wordt Hasselt onbetaalbaar. Blijkbaar zijn alleen rijke mensen nog welkom.

Het stadsbestuur heeft Hart boven Hard bij haar aantreden meteen laten weten dat het, ondanks zeer lange wachtlijsten, geen extra inspanningen wil doen om te investeren in nieuwe sociale woningen. Het stadsbestuur wil vooral in zee gaan met het SVK-Midden-Limburg (Sociaal Verhuur Kantoor met werkingsgebied Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek).

De website van het VSK leert ons dat het momenteel 190 woningen in beheer heeft. In Hasselt alleen al staan er meer dan 3000 kandidaten op de wachtlijst voor een sociale woning van de sociale huisvestingsmaatschappijen Cordium en Hacosi. Zelfs als SVK haar aanbod de volgende 5 jaar zou verdubbelen, blijft dit aanbod absoluut ontoereikend.

Het stadsbestuur wil de Hasselaar bovendien doen geloven dat huren via SVK zowat hetzelfde is als huren via een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). In De Nieuwe Hasselaar van oktober 2019 zegt men: “Het grote verschil is dat zij (=SHM) woningen in eigendom hebben en een SVK niet”. De sociale meerwaarde van een echte sociale woning ligt echter in het berekenen van de huurprijs op het inkomen. Dat wordt helemaal niet vermeld. Het SVK huurt daarentegen zelf woningen op de privémarkt, waarbij de eigenaars zich verbinden om onder de marktprijs te verhuren.

Hoeveel onder de marktprijs hangt af van afspraken tussen het SVK en de verhuurder. De meeste huurders bij een SVK doen dit dus in afwachting van de toewijzing van een sociale woning die echt berekend is op hun beperkt inkomen. De voorwaarden om op de wachtlijst van SVK te komen zijn gelijkaardig als die voor de wachtlijsten van de SHM. Maar de huurprijsbepaling verloopt dus heel anders.

Om de prijs te drukken kunnen huurders een huursubsidie aanvragen, maar dan mag de woning wel niet teveel strafpunten hebben.

Wat betekent dit in de praktijk? Een voorbeeld

Een alleenstaande moeder met 4 kinderen ten laste en een belastbaar inkomen van 19.014 euro betaalt:

  • 700 euro/maand op de private huurmarkt
  • 650 euro/maand voor een SVK woning, waarvan ze 275 euro terugkrijgt, indien de woning in aanmerking komt voor een huursubsidie. Uiteindelijk betaalt ze dan 375 euro/maand.
  • 291 euro/maand voor een woning van een SHM. Zoals je u ziet is er een groot verschil tussen de huurprijzen.

Is werken met een SVK kantoor verkeerd? Natuurlijk niet. SVK is een manier om via de privémarkt ook socialere huurprijzen te bekomen. Als aanvulling van de sociale woningmarkt is dit zeer welkom. Maar het moet een én-én verhaal zijn. SVK’s mogen geen argument zijn voor stadsbesturen en het Vlaams beleid om hun verantwoordelijkheid te ontlopen door niet te investeren in sociale woningbouw.

Keer op keer tonen onderzoekers aan dat sociale woningen de kans op armoede tot 40% reduceren en dat een goede woonkwaliteit een belangrijke opstap is voor het verhelpen van veel armoedeproblemen. Voor alle regeringen, stads- en gemeentebesturen zou sociale woningbouw een prioriteit moeten zijn om de schandelijke armoede in ons rijke land aan te pakken.

Nog app van PXL DIGITAL: Voice in Ecommerce

Standaard
voice in ecommerce

Vlnr.: Gijs Claes, Michael Geuens en Michael Meeus

Voice in Ecommerce is een app van studenten van PXL DIGITAL, gemaakt in opdracht van Osudio, een firma in het Wetenschapspark in Diepenbeek die zich bezighoudt met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s. In dit geval is de klant Wasco van Osidio, een groothandel van sanitair, ventilatie en verwarming.

Via sterke SEO rules (Search Engine Optimalization voor het optimaliseren van websites, belangrijk bij e-commerce om concurrentieel te blijven) en unieke content proberen websites de hoogste ranking te behalen op Google. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een voice enabled device de content gaat lezen van onze shop?

Via een goede UX/Design van de website, maken de studenten hun B2B-klanten het gemakkelijk om hun geliefde producten te bestellen en/of zijn orderstatus weer te geven. Hoe kunnen ze dit nog gemakkelijker maken via Voice in Ecommerce?

Urologen van ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg nemen innovatieve ‘octopus’ in gebruik om postoperatief comfort van patiënt te verhogen

Standaard

De Kliniek voor Urologie, een onderdeel van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, neemt een innovatief stuurbaar instrument in gebruik waardoor urologen precisieoperaties in de buik sneller en nauwkeuriger kunnen uitvoeren. Het nieuwe precisie-instrument is een kruising tussen een klassiek laparoscopisch instrument en een robot. Het Sint-Franciscusziekenhuis is wereldwijd het eerste ziekenhuis dat het toestel in huis haalt.

Nieuwe technische mogelijkheden

Het voordeel van deze nieuwe beweegbare techniek voor de patiënt is zijn postoperatief comfort omdat de uroloog sneller en nauwkeuriger kanopereren in kleine ruimtes in het lichaam.

Dr. Kurt Dilen, uroloog Sint-Franciscusziekenhuis: “De uiteinden van dit precisie-instrument kunnen naar alle kanten bewegen en maken het ons, als  medisch specialist, mogelijk om ook op moeilijk bereikbare plaatsen goed te kunnen werken. Dit benadert de beweeglijkheid van de instrumenten bij de robotoperaties.”

De nieuwe werkmethode heeft belangrijke voordelen bij de meest klassieke laparoscopische of kijkoperaties in de buik zoals verzakking van de blaas en de dikke darm, een wegname van een tumor in de nier… Dr. Kurt Dilen: “Bij deze ingrepen zorgt het buigzame deel van dit instrument dat de weefsels beter kunnen gemanipuleerd worden onder verschillende hoeken waardoor operaties nauwkeuriger, sneller en veilig verlopen.”

Wendbaar als een octopustentakel

Het bijzondere van het toestel is dat met een eenvoudige polsbeweging de chirurg de tip naar alle richtingen kan sturen. Het werd ontwikkeld door een team van jonge ingenieurs van DEAM, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Ze lieten zich inspireren door de anatomie van de octopus omdat het eenzelfde beweegbaarheid heeft als diens tentakels. 

De groep van 12 urologen onder de noemer ‘Kliniek voor Urologie’, groepeert de vier ziekenhuizen van netwerk Zuid-West Limburg: Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, het A.Z. VesaliusinTongeren en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Dit nieuwe instrument zal op termijn gebruikt kunnen worden door de 12 urologen uit het ziekenhuisnetwerk.  Vanzelfsprekend blijven robotoperaties voorbehouden voor meer invasieveingrepen.