Uitbreiding ontwrichte zone sleept aan

Standaard

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren worden fiscaal ondersteund. Vervolgens werd op 1 januari 2016 de koppeling aan de gewestelijke steunmaatregelen stopgezet en dit met terugwerkende kracht. Voor de zomer juichten we het voorstel van Minister Muyters toe om de ontwrichte zone verder uit te breiden. Aan die blijde boodschap komt vandaag een einde. 

Vlak voor de zomer kondigde Vlaams Minister Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, aan dat hij een voorstel ging indienen bij de Vlaamse Regering om een aantal niet gedekte gebieden toe te voegen aan de ontwrichte zones van Genk en Turnhout. Concreet hield dit voorstel in dat een aantal businesscentra, incubatoren en brownfieldprojecten voortaan ook binnen de ontwrichte zouden vallen. Voka – KvK Limburg reageerde uiteraard positief op deze uitbreiding. 

We kregen echter te horen dat de publicatie van het Koninklijk Besluit dat de uitbreiding van de ontwrichte zone regelt alsook de wetswijziging zijn uitgesteld. Dit betekent dat de uitbreiding van de ontwrichte zone dus niet voor morgen zal zijn. We verwachten dus dat na de Vlaamse regering ook Minister Van Overtveldt zijn huiswerk maakt en dit zo snel mogelijk in orde brengt. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, bevestigt de ontgoocheling: “Nadat we voor de zomer enthousiast reageerden op het nieuwe voorstel voor de uitbreiding van de ontwrichte zone kunnen we vandaag alleen maar ontgoocheld zijn. We vragen om dit zo snel mogelijk op te volgen en in orde te maken. Denken we bijvoorbeeld aan de incubatoren waar innovatieve bedrijven zeker een duwtje in de rug zouden krijgen met deze maatregel. Na het negatief advies van de auditeur van de Raad van State over de Noord-Zuidverbinding krijgen we dus op een week tijd twee klappen in het gezicht die hard aankomen in Limburg.”

‘Lettertypes met stemmetjes’ bevorderen leesvaardigheid beginnende lezers

Standaard

anne bessemans 1.jpg

Onderzoekers van Hogeschool PXL en de UHasselt hebben drie lettertypes ontwikkeld die expressie kunnen weergeven. De lettertypes werden met succes getest bij lagereschoolkinderen. “Daarmee zetten we een belangrijke stap in het bevorderen van de leesvaardigheid van beginnende lezers”, aldus Ann Bessemans (Hogeschool PXL/UHasselt), die het onderzoek leidde. De studie rond ‘visuele prosodie’ werd gefinancierd door Microsoft Advanced Reading Technologies.

De onderzoeksgroep READSEARCH, onder leiding van Ann Bessemans, bekeek het afgelopen jaar specifiek hoe tekst op digitale schermen en papier béter gelezen kan worden – door expressie aan het lettertype-ontwerp toe te voegen. Zulke ‘lettertypes met stemmetjes’ (visuele prosodie in het jargon) zijn belangrijk, want ze kunnen als hulpmiddel fungeren bij expressief lezen. “In het onderwijs is expressief lezen een ondergewaardeerd onderdeel van de algemene leesvaardigheid”, zegt Ann Bessemans (UHasselt/PXL-MAD). “De focus bij leren lezen ligt vooral op nauwkeurigheid en tempo. Wetenschappelijke studies hebben nochtans uitgewezen dat leesvaardigheid niet enkel door deze twee factoren bepaald wordt.”

Voor het ontwerp van de lettertypes baseerde dr. Bessemans zich op de Matilda – het lettertype dat ze enkele jaren geleden ontwierp. Ze vertrok vanuit drie belangrijke factoren als het om spraak gaat: toonhoogte, intensiteit en duur. “Dat leidde dan tot de lettertypes Pitch (hoge stem), Duration (trage stem) en Intensity (luide stem) die elk een parameter voorstellen. Er zijn telkens twee gradaties: een subtielere en een zichtbaardere (makkelijker op te merken) versie.”

120 schoolkinderen

De onderzoekers zijn de lettertypes vervolgens gaan uittesten bij 120 kinderen van 8 tot 10 jaar (derde en vierde leerjaar) in basisschool Sint-Rita in Sint-Truiden. Alle kinderen moesten 45 zinnen – waarin woorden werden benadrukt door de nieuwe lettertypes – luidop lezen in een micro. Daarnaast moesten ze nog een vragenlijst invullen waarin de onderzoekers peilden naar de moeilijkheidsgraad en leeservaring/waardering.

Ann Bessemans: “We splitsten de 120 kinderen op in twee groepen: 60 kinderen kregen vooraf de juiste sleutels mee om woordjes met de juiste expressie te lezen. We toonden hen een boekje met de drie parameters, praatten over wat hen opviel – een woord dat dikker of harder gedrukt is bijvoorbeeld – en wat dat dan betekent voor het uitspreken ervan. De andere groep kreeg die informatie pas achteraf.”

De tests toonden dat de ‘geïnformeerde’ kinderen het uitstekend deden en de woorden met de juiste expressie konden lezen. De leerlingen die vooraf géén training hadden gekregen rond het linken van expressie aan woorden, lazen de zinnen niét met de nodige expressie/intonatie. Wél deden ze dat zo snel en juist mogelijk, zonder leesfouten dus. “Tijdens ons gesprek achteraf met deze groep bleek dat ze intuïtief wel aanvoelden hoe de benadrukte woorden gelezen worden. Met andere woorden: visuele prosodie blijkt makkelijk aan te leren en mee te nemen in een leesproces”, zegt Ann Bessemans. Uit de vragenlijst bleek dan weer dat kinderen de drie vooropgestelde ‘stemmetjes’ goed konden onthouden. “Er was bij hen ook een duidelijke voorkeur voor Pitch. Maar de subtielere vorm van Duration bleek dan weer wat moeilijker om op te merken.”

Microsoft

Voor deze studie kreeg Ann Bessemans een beurs (ter waarde van 50.000 dollar) van Microsoft USA Advanced Reading Technologies. Nu zal het bedrijf ook een vervolgstudie financieren. “Daarin focussen we onder meer op de vraag of ook het leesbegrip verhoogt als kinderen expressiever kunnen lezen. Daarna volgt nog onderzoek om visuele prosodie uit te breiden naar en te testen bij kinderen met autisme, doven en slechthorenden.”

http://www.pxl.be

http://www.uhasselt.be

Lange files na ongeval Noord-Zuid bewijst hoge nood aan oplossing

Standaard

Op maandag 5 december 2016 ontstonden er lange files in twee richtingen na een ongeval op de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Niet enkel moeten automobilisten hierdoor urenlang aanschuiven, ook het wooncomfort in de dorpskern wordt hierdoor grondig aangetast door de ellenlange rijen auto’s voor de deur. Momenten als dit bewijzen opnieuw dat er dringend een oplossing moet komen voor dit mobiliteitsprobleem dat al veel te lang aansleept. 

Dat de Noord-Zuidverbinding voor zware mobiliteitsproblemen blijft zorgen in Limburg werd vandaag opnieuw duidelijk na een ongeval met twee wagens ter hoogte van de afrit Ter Dolen in Houthalen-Helchteren. De lange files die hierdoor ontstonden zorgden opnieuw voor heel wat hinder en frustratie.

Enkele dagen geleden kreeg de aanleg van de Noord-Zuidverbinding via een omleidingsweg in Houthalen-Helchteren nog een negatief advies van de auditeur van de Raad van State. Voka – Kamer van Koophandel Limburg blijft aandringen op een dringende oplossing om een betere mobiliteit in onze provincie te verzekeren en om alternatieven te bieden in geval van verkeersproblemen zoals vandaag.

Limburgse werknemers- en werkgeversorganisaties strijden via www.vooruitmetdenoordzuid.be voor een snelle realisatie van deze belangrijke verbindingsweg. Via deze website verzamelden we al vele duizenden steunbetuigingen. Wat duidelijk maakt dat de realisatie van de Noord-Zuid voor vele Limburgers een belangrijke stap voorwaarts betekent.

Noord-Zuid ‘brood’nodig voor economie en tewerkstelling

Standaard

De auditeur heeft zopas zijn verslag omtrent de beroepsprocedure die de Milieukoepel heeft opgestart bezorgd aan de Raad van State. De auditeur besluit dat de Vlaamse regering onvolledig en onzorgvuldig tewerk is gegaan bij het opnieuw indienen van het GRUP voor de Noord-Zuid.  De Limburgse werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigd in het Open Platform, zijn verbaasd. Het debat ten gronde moet echter nog gevoerd worden. De ‘juiste’ beslissing dient genomen te worden.

Het Open Platform Limburg bestaande uit ABVV Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Unizo Limburg, VKW Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg startte zelf een procedure en reageert verbaasd over deze onzorgvuldigheid van de Vlaamse regering gezien het maatschappelijk belang van de Noord-Zuid voor onze provincie.

Sinds de jaren ’70 schreeuwt Limburg om een oplossing voor deze Noord-Zuid. De socio-economische impact is voor iedereen duidelijk. De eerste spade dient echt dringend in de grond gestoken te worden. Meer dan 160.000 Limburgers hebben trouwens reeds aangegeven via www.vooruitmetdenoordzuid.be of de petitieformulieren die door de 6 werkgevers- en werknemersorganisaties verspreid werden dat het nu meer dan ooit tijd is!

Na het verslag van de auditeur dient het debat ten gronde nog gevoerd te worden. We rekenen erop dat de Raad van State bij de definitieve uitspraak het algemene Limburgse belang laat primeren. De rechter beslist immers autonoom. Het ontbreken van een performante Noord-Zuidverbinding is veruit de belangrijkste rem voor meer economische groei en tewerkstelling in onze regio. Het is ook belangrijk voor werknemers, studenten en burgers die er wonen. Ook zij hebben recht op een goede mobiliteit.  De enige juiste beslissing die de Raad van State kan nemen is…. Vooruit met de Noord-Zuid…..

UHasselt verwelkomt 425 studenten uit meer dan 30 landen tijdens ‘Get together Day’

Standaard

Op 2 december 2016 verwelkomt de UHasselt 425 studenten uit meer dan 30 (ontwikkelings)landen voor de ‘Get Together Day’. Het evenement – een initiatief van VLIR-UOS – is de gelegenheid bij uitstek voor de studenten (die allemaal in Vlaanderen een opleiding volgen) om elkaar beter te leren kennen én ideeën uit te wisselen. En dat met een flinke streep dans en muziek.

De Get Together Day (die dit jaar het thema ‘Study Around the World, Travel Around the World’ meekrijgt) biedt studenten uit ontwikkelingslanden een uniek forum om met elkaar in contact te komen. “De meerderheid volgt in Vlaanderen een opleiding met een VLIR-UOS-beurs. Vaak ontmoeten studenten die uit hetzelfde land komen elkaar voor het eerst op de Get Together Day. Het begin van soms lange vriendschappen”, zegt medeorganisator Lia Van Hoef (UHasselt). De meeste ‘genodigden’ komen uit Sub-Sahara Afrika.

Het doel van de avond is om verhalen en ervaringen uit te wisselen én de basis te leggen voor eventuele samenwerking. “En dat op een informele manier: zo hebben we Buscemi gestrikt om wat plaatjes te komen draaien.”

De UHasselt is voor de tweede keer gastheer van de Get Together Day. “Dankzij de programma’s van VLIR-UOS  krijgen ook deze jonge mensen de kans om de wijde wereld te verkennen, hun passies en ambities te volgen en om hun toekomst te verbeteren. Dit evenement laat hen toe om elkaar te inspireren en hun netwerk te vergroten”, aldus vicerector Onderzoek Jean-Michel Rigo.

VLIR-UOS

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en het Zuiden. Zo financiert het programma samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten in Noord en Zuid. Er zijn ook beurzen voor studenten en professionals. VLIR-UOS werkt daarnaast aan de versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden én aan de ‘internationalisering’ van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Resultaten verkeersactie met Vlaamse Belastingdienst

Standaard

Dinsdag 29 november 2016 hield de politie Limburg Regio Hoofdstad een gecombineerde verkeersactie samen met de Vlaamse Belastingdienst.

De politiemensen hielden samen met de Belastingdienst controles op twee verschillende plaatsen in de politiezone. De Vlaamse Belastingdienst controleerde op onbetaalde verkeersbelasting, de politie Limburg Regio Hoofdstad verleende bijstand en controleerde de voertuigen op eventuele andere verkeersinbreuken.

In totaal werden er tijdens de actie 2.504 voertuigen gescand door de ANPR-camera van de Vlaamse Belastingdienst. 45 bestuurders hadden hun verkeersbelasting niet betaald. Zij moesten het openstaande bedrag onmiddellijk betalen en kregen een proces-verbaal.

In totaal werd er een bedrag van bijna 23.000 EUR geïnd. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde daarnaast nog 22 onmiddellijke inningen en 5 processen-verbaal op voor andere verkeersinbreuken zoals bijvoorbeeld het rijden met een niet-verzekerd voertuig.

In totaal namen 8 politiemensen en 8 leden van de Vlaamse Belastingdienst deel aan de actie. “Momenteel bekijken we de mogelijkheid om in te toekomst ook de douane te betrekken in onze acties,” vertelt korpschef Philip Pirard. “Op die manier kunnen er ook onbetaalde onmiddellijke inningen geïnd worden tijdens de controles.”

http://www.politielrh.be

Jong VLD Limburg rode neust mee!

Standaard

open-vld-rode-neuzen

Jong VLD Limburg verkocht de afgelopen weken rode neuzen t.v.v. jongeren met psychische problemen. Voorzitter Soetkin Jehaes: “Jongeren zijn ons doelpubliek en hun geluk is belangrijk voor ons. We willen daarom zelf ons steentje bijdragen!”

De afgelopen tijd verkochten de bestuursleden van Jong VLD Limburg rode neuzen voor de Rode Neuzen Dag van VTM, Qmusic en Belfius ten voordele van jongeren met psychische problemen. Zowel tijdens vergaderingen, op activiteiten als in de persoonlijke leefomgeving van het bestuur werd er actief handel gedreven. Jong VLD Limburg beseft maar al te goed het belang van dit soort acties. “Deze problematiek is veel te lang een taboe gebleven. We hopen dat we kunnen meehelpen om dat te doorbreken”, aldus Soetkin Jehaes, voorzitter Jong VLD Limburg. “Voor ons staat het individu en diens persoonlijke vrijheid centraal. De eigenheid en ontwikkeling van jongeren, evenals hun bewegings- en keuzevrijheid, worden natuurlijk zwaar aangetast wanneer negatieve gedachten hun leven overnemen.” Jong VLD Limburg hoopt dat ze met het geld dat ze ingezameld heeft, de wereld een beetje mooier kan maken voor zij die het mooie nog niet kunnen zien.