Hogeschool PXL trekt kaart van Artificiële Intelligentie (AI)

Standaard

Agoria kwam op woensdag 19 september 2018 met onthutsend nieuws: AI, digitalisering en robots zetten de arbeidsmarkt op zijn kop. De Pano-reportage van 19 september 2018 geeft eenzelfde tendens aan. “Bij de informaticaopleidingen van PXL-IT leeft dit verhaal heel sterk”, zegt Francis Vos, departementshoofd PXL-IT: “We mogen ons niet blindstaren op jobs die gaan verdwijnen, maar moeten deze nieuwe technologie omarmen en volop de kaart van innovatie trekken. Binnen ons departement zetten we niet alleen in op nieuwe ontwikkelaars, maar ook op ‘AI’-transformatiecoaches. Verder kiezen we er resoluut voor om diegenen die uit de boot dreigen te vallen om te scholen via gerichte graduaatopleidingen.”

Hogeschool PXL was de eerste in Vlaanderen en de Euregio met een uitgesproken ambitie om een nieuwe professionele bachelor Toegepaste Artificiële Intelligentie en Robotica op te starten. Als opstap naar een volledig nieuwe opleiding start de hogeschool dit academiejaar reeds met een keuzetrack binnen Applicatieontwikkeling. In het totaal zal de track 45 studiepunten in beslag nemen. “Vandaag zijn er grootse ontwikkelingen, maar deze moeten vertaald worden naar concrete toepassingen voor de samenleving en organisaties. Net die praktijklink tussen de maatschappij en het onderwijs is een sterkte van onze hogeschool”, aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL.

Artificiële Intelligentie, of kortweg AI, heeft als doel computers of systemen slimmer te maken. Het beslaat een zeer breed veld, van bijvoorbeeld Deepblue, de schaakrobot van IBM, tot robots die een ‘cognitief’ vermogen krijgen via AI. Maar ook in de medische wereld zijn er heel wat toepassingen mogelijk, denk maar aan AI-systemen die dokters kunnen helpen bij het opsporen van longkanker in een vroeg stadium. Dit soort complexe problemen kan niet op een traditionele manier opgelost worden. Met behulp van neurale netwerken kan een computer leren om zelf tot de juiste oplossing van een gegeven probleem te komen. Deze netwerken zijn grosso modo gebaseerd op de werking van onze eigen hersenen. 

Het PXL AI & Robotics-lab wordt volledig geïntegreerd binnen de Corda Campus. Samen met AGORIA en Corda Campus neemt de hogeschool het voortouw in de verdere uitbouw van deze technologie in Limburg en de Euregio. Het lab zorgt voor een continue kruisbestuiving tussen bedrijven, professionals, onderzoekers en studenten. Het zorgt  ervoor dat  kennis en ervaring gedeeld en verrijkt worden. Tim Dupont, teamlead AI & Robotics-lab: “Het lab bestaat uit Dialogues, toegankelijke sessies over de technologie en AI-transities, de Academy, opleidingen voor professionals, Research via het expertisecentrum PXL Smart ICT en ten slotte een reeks van Hackathons voor studenten en bedrijven.” Francis Vos vult aan: “De eerste AI & Robotics Dialogue op 24 september in Corda1 staat in het teken van “AI … from hype to mainstream”. Na een enthousiasmerende keynote van Herman Konings, trendanalist en consumentenpsycholoog, duiken we via een panelgesprek met experten helemaal in de toekomstige AI-wereld.”

“En ja, mogelijk zijn er tijdelijk verliezers door de digitale transformatie”, besluit Joeri Gerrits, coördinator graduaatsopleidingen PXL-IT & IoT, “maar via onze gerichte graduaatsopleidingen maken we ook van hen digitale winnaars. Technologische evoluties zijn niet te stoppen, dus we moeten ze gebruiken om ons te versterken en te verrijken.”

Advertenties

Hogeschool PXL vindt micro degrees ook erg belangrijk

Standaard

Hogeschool PXL heeft micro-opleidingen op maat van de cursist in haar aanbod. Goed voor werkenden, starters, studenten… om met kennis en vaardigheden bij te blijven.

In een vooruitstrevende en snel ontwikkelende samenleving is het belangrijk om up-to-date te blijven. Hogeschool PXL komt hieraan tegemoet door onder meer ‘micro degrees’ aan te bieden. Het gaat om opleidingsonderdelen uit onze bacheloropleidingen die je apart kan volgen. Wanneer je slaagt voor de examens, behaal je een creditattest of ‘micro degree’, waarmee je je kennis kan bewijzen. Het studieprogramma voor een ‘micro degree’ kan je naargelang je persoonlijke behoefte samenstellen in overleg met de trajectbegeleider van de betrokken bacheloropleiding. De opleidingsonderdelen waarvoor je een micro degree kan behalen zijn vermeld in de rubriek opleidingen, voor iedere opleiding in de rubriek ‘Werken en studeren’. Telefonisch contact via dienst Studievoortgang op 011/77 58 02 of via mail naar studievoortgang@pxl.be.

RCA hertekent strategie en structuur

Standaard
rca

RCA is vandaag in handen van 5 actieve vennoten (Tom Van den Bergh, Ivo Clerix, Wim Claesen, Sandra Vandoren en Bruno Leyssens) en behoort tot de top 5 van onafhankelijke communicatiebureaus in België. In 2017 realiseerde RCA een jaaromzet van 12,7 miljoen euro.

Onafhankelijk communicatiebureau zet ambitieus in op de naadloze samenwerking tussen klanten, experts (consultancy) en het traditionele bureau (agency).

RCA, met vestigingen in Hasselt en Brussel, legde in 40 jaar een indrukwekkend parcours af. Vandaag stelt de onafhankelijke speler, 80 man sterk, haar nieuwe structuur voor, strategisch afgestemd op de veranderende uitdagingen in marketing en communicatie.

Ivo Clerix, ceo – partner: “Verandering is altijd aanwezig in ons vak. Enkel de snelheid is vandaag ongezien. Doorheen de jaren zagen we één constante: breng de juiste mensen samen en de juiste dingen gebeuren. Creatief, strategisch en tactisch. Vanuit die logica hebben we ons bureau hertekend. We trekken voluit de kaart van samenwerking tussen klant, consultant en agency. Geen afzonderlijke afdelingen/business units per vakgebied meer, maar een nieuw model dat wisselwerking stimuleert en samenwerking accelereert. Agency en consultancy worden in 2 open lagen gestructureerd. En dat vanuit 1 bureau: RCA. We laten zelfs de ‘Group’ achterwege.”

Marketing en communicatie veranderen in volle vaart. En dat gaat verder dan de veelbeschreven algemene digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan de strategische impact van corporate communicatie, het commerciële effect van datagedreven marketing, de onvoorspelbaarheid in crisiscommunicatie, de structurele wervingsdruk op de arbeidsmarkt, … We werken in een context die zeer specifieke strategische expertises en creatieve ervaring in marketing en communicatie vraagt. De laatste jaren heeft RCA dan ook sterk geïnvesteerd om zulke profielen aan te werven.  

Door samen te werken met de besten in hun vak groeit het bureau verder. Vandaag staat RCA als agency aan de knoppen van vele nationale en internationale merken en campagnes. Zoals bijvoorbeeld BOB, Vanden Borre, Bank de Kremer, VDAB, TRYBA, Kiabi, Het Poetsbureau en de Federale en Vlaamse Overheid. Daarnaast tackelen de RCA consultants vanuit hun expertise ook specifieke challenges voor bijvoorbeeld Coca-Cola (pr), Q8 (corporate communicatie), Umicore (employer branding), De Lijn (social media), VLAM (pr), ŠKODA (social media), Thomas Cook (performance marketing) en crisiscommunicatie voor tal van klanten.

De kenmerkende klantgerichte aanpak van het bureau wordt nu in 2 open lagen gestructureerd: consultancy en agency. Een helder systeem dat helemaal draait rond wisselwerking en een geïntegreerde aanpak. Het agency kan voor een 10-tal services rekenen op de diepgaande expertise van eigen consultants. En omgekeerd kunnen deze consultants rekenen op een stevig agency, wanneer het werk het vraagt. 

Ivo Clerix: “In deze visie kunnen we meer dan ooit, samen, de ‘juiste’ impact creëren voor onze klanten. Want daar draait het uiteindelijk om. We zijn ervan overtuigd dat we zo RCA verder en duurzaam laten ontwikkelen als referentiepartner, ook voor onze medewerkers.”

Postgraduaat Studiebegeleiding vanaf 2 oktober 2018 bij PXL-Education

Standaard

pxl education

Op dinsdag 2 oktober 2018 start de vierde en laatste module van het postgraduaat Studiekeuzebegeleiding. In deze module staan we stil bij de vraag hoe je binnen een school een beleid rond studiekeuzebegeleiding op poten kan zetten. Aspecten van proces- en veranderingsmanagement komen hierbij aan bod. 

We vertrekken uiteraard vanuit het thema studiekeuzebegeleiding, maar deze inhouden kunnen ook perfect toegepast worden op andere thema’s (bijvoorbeeld voor het opzetten van een diversiteits-, taal-, pestbeleid,  …).

Deze module kan dus ook interessant zijn voor directies, coördinatoren, etc. die niet meteen betrokken zijn bij studiekeuzebegeleiding. Er is geen voorkennis vereist dus het is niet nodig om de voorgaande modules van het postgraduaat gevolgd te hebben.  

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Annemie Skopinski via e-mail Annemie.Skopinski@pxl.be) of op 0493/12 78 49.

Voka – KvK Limburg helpt familiebedrijven

Standaard
familiebedrijven

Vlnr. Pieter Smeets (manager eigenaars-ondernemers, Voka – KvK Limburg), Inneke Ponet en Mark Ponet (ITC Belgium)

Familiale bedrijven zijn de hoekstenen van onze economie. Dat geldt zeker voor Limburg waar 80% van de bedrijven bestempeld kan worden als een familiaal bedrijf. Voka – Kamer van Koophandel Limburg hecht veel belang aan deze familiebedrijven. Met een intensief programma gaat Voka – Kamer van Koophandel Limburg deze familiebedrijven op sleeptouw nemen om ze te versterken en te verankeren in de Limburgse bodem. “Deze acties zijn cruciaal voor ons SALVO, Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. 

In Limburg kunnen we vier op de vijf bedrijven definiëren als een familiebedrijf. Samen vertegenwoordigen zij 52% van de totale Limburgse tewerkstelling. Dat betekent geenszins dat we op beide oren kunnen slapen. Liefst één op de vier van deze bedrijven zal in de komende vijf jaar tot een overdracht (moeten) komen. Binnen dit en 10 jaar is dat nagenoeg de helft… Adequate ondersteuning is geen overbodige luxe. Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien al aangetoond dat de overdracht in de familie naar de tweede generatie slechts in 30% van de gevallen slaagt. Slechts 10% van deze bedrijven haalt het tot de derde generatie. Ook het verkopen van het bedrijf brengt niet altijd soelaas.

Voka helpt 

Voka-KvK Limburg wil deze familiale bedrijven helpen.Gedelegeerd bestuurder Johann Leten: “Om tot een goede overdracht te komen is het belangrijk om te weten wat het bedrijf vandaag waard is. In het Transitio-project nemen we de eigenaar-ondernemer mee op pad en stomen we hem/haar klaar voor de volgende levensfase van het bedrijf.”

“Daarnaast starten er dit najaar met Familio en NextgenCommunity ook trajecten die een andere bedrijfssituatie als uitgangspunt nemen”, zegt Johann Leten. “In Familiokomen de twee actieve generaties van het familiebedrijf samen. We werken een jaar lang samen om te komen tot het continuïteitsplan van de organisatie.  In Nextgen Community verenigen we de volgende generatie, reeds actief in het familiebedrijf, om van experten en vooral van elkaar te leren.”

Naast die trajecten kunnen familiebedrijven hun ondernemersskills bijscholen in de OndernemersUniversiteit .

Ook starten de intakes voor het tweede Accelerotraject, een uniek begeleidingstraject voor snelle groeiers met een omzet tussen 1 mio. en 5 mio euro. 

Voorbereiding = cruciaal

Een voorbeeld van een familiebedrijf dat zich klaarstoomt voor de toekomst is ITC Belgium. Vader Mark en dochter InnekePonet doorliepen samen het Familio-traject. Om het bedrijf helemaal ‘futureproof’ te krijgen hebben zij ook deelgenomen aan het Nextgen Community-traject. Dat een generatiewissel geen ‘walk in the park’ blijkt kunnen zowel vader als dochter bevestigen. Meer nog, het belang van een degelijke voorbereiding is haast een conditio sine qua non om de overdracht tot een goed einde te brengen.

Johann Leten besluit: “De uitgebreide ondersteuning die we bieden aan familiebedrijven is cruciaal voor ons Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde (SALVO). Zij vormen de sterke schouders van de Limburgse economie en moeten ook in de toekomst verder kunnen groeien.

De trajecten van Voka – KvK Limburg voor familiale ondernemingen

Contact: pieter.smeets@voka.be

Hogeschool UCLL start academiejaar met 5% meer studenten

Standaard

De hogeschool maakt bij de start van het academiejaar een stand op van de inschrijvingen bij de nieuwe studenten. In Leuven en Limburg heeft de hogeschool op dit moment zo’n 4.000 nieuwe eerstejaarsstudenten ingeschreven. Ze verwacht daarmee op zo’n 14.000 studenten uit te komen voor haar 9 campussen in Limburg en het Leuvense.  

In Limburg tekent UCLL een stijging van 5% op. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: We zijn opgetogen met deze lichte stijging; vorig jaar waren we al gestegen en nu gaan we weer vooruit. We kijken blij uit naar het nieuwe academiejaar. Het studiedomein Management gaat er sterk op vooruit, alsook de opleidingen Orthopedagogie en Elektromechanica. 

Dit nieuwe academiejaar zal de nadruk liggen op een aantal projecten en dossiers zoals de bouwwerken op Campus Diepenbeek; de komst van 500 graduaatsstudenten in Limburg en de nieuwe opleiding Meertalig Onderwijs (bachelor-na-bachelor). 

Meer nieuwe studenten

Zo’n 1600 nieuwe eerstejaarsstudenten schreven zich in Limburg al in; ietsje meer als vorig jaar bij de start van het academiejaar, samen goed voor 5500 studenten.

Het studiedomein Management is momenteel de sterkste stijger met 30%. Welzijn volgt met een stijging van 19%. De Technologie-opleidingen (Elektromechanica, Elektronica-ICT) stijgen sterk. De Lerarenopleiding telt 5% minder inschrijvingen in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar en lijkt daarmee de trend in de rest van Vlaanderen te volgen.

Tendensen bij inschrijvingen eerstejaarsstudenten van de professionele bacheloropleidingen (i.v.m. zelfde periode vorig jaar) 

  • Bedrijfsmanagement is de snelste stijger in Limburg, met meer dan 1/3 nieuwe inschrijvingen. De opleiding telt daarmee nu al meer dan 200 nieuwe studenten.
  • Daarop volgt Elektromechanica, met 30% meer inschrijvingen. De opleiding telt daarmee nu al bijna 100 nieuwe studenten. Bij Technologie gaat ook Elektronica-ICT erop vooruit.
  • Orthopedagogie (Campus Diepenbeek) blijft het goed doen met 1/5 meer nieuwe studenten en telt nu al meer dan 300 studenten. Dit is een unieke opleiding van UCLL in Limburg. 
  • Vroedkunde doet het opnieuw beter dan op hetzelfde moment de vorige jaren. De opleiding Verpleegkunde op Campus LiZa in Genk telt op dit moment een 20-tal minder studenten.
  • De Lerarenopleiding kent een dalende trend voor de opleidingen Leraar Kleuter- en Lager Onderwijs. Secundair Onderwijs blijft op hetzelfde niveau.

Wat brengt het nieuwe academiejaar voor UCLL in Limburg? 

  • De werken voor UCLL’s Masterplan 2020 Campus Diepenbeek zijn gestart en lopen nog tot 2020. Het leven op de campus gaat tijdens de bouwwerken gewoon door en hier is rekening mee gehouden. De werfzone werd afgebakend en zo onttrokken aan het zicht. Er is ook een vaste infoplek op de campus waar studenten terecht kunnen met eventuele vragen.
  • Hier en daar zijn er ondertussen al kleinere ingrepen om van Campus Diepenbeek ook een echte ‘living campus’ te maken waar naast ‘doceren’ en ‘organiseren’ ook ‘communiceren’ en ‘ontmoeten’ centraal staan. De graffiti-actie op de muren van de technologierefter op de eerste dag van het academiejaar is zo’n ingreep.
  • UCLL bereidt dit jaar ook de komst van de graduaatsopleidingen voor. In 2019 krijgt de hogeschool in Limburg daarmee 5 nieuwe opleidingen en zo’n 450 studenten erbij. Daar horen ook de educatieve graduaatsopleidingen van Limlo bij (de vroegere specifieke lerarenopleidingen). Marc Vandewalle: “De eerste graduaatsstudenten starten in september 2019 en dat zijn we achter de schermen volop aan het voorbereiden. De vroegere ‘HBO5’ is nu al deel van de UCLL-familie.”
  • De hogeschool kreeg van de overheid een go om een nieuwe opleiding in te richten. De bachelor-na-bachelor (‘vervolgopleiding’) Meertalig Onderwijs is momenteel de enige in z’n soort in Vlaanderen. De nieuwe opleiding bekijkt niet alleen hoe leerkrachten kunnen ‘omgaan’ met de meertalige situatie die er nu al is, maar bekijkt ook hoe meertalige leeromgevingen vorm kunnen krijgen en verbeterd kunnen worden. Marc Vandewalle: “Meer en meer scholen krijgen te maken met een verhoogde instroom van anderstaligen; een groeiend aantal scholen biedt CLIL (Content & Language Integrated Learning) aan en er is een gestage groei van ‘vroeg vreemdetaalonderwijs’ in de lagere scholen. Deze nieuwe opleiding komt dus geen minuut te vroeg.

Meerderheid kiest voor links alternatief

Standaard

De peilingen voor Hasselt maken één ding duidelijk: de meerderheid van de Hasselaren die de huidige coalitie afstraft, wil een alternatief langs links. “Het is natuurlijk maar een peiling”, aldus PVDA-lijsttrekker Kim De Witte, “maar als we afgaan op deze resultaten zien we dat de meerderheid van de Hasselaren die niet meer wil stemmen voor de huidige bestuursploeg, kiest voor een links alternatief.” 

De N-VA gaat amper vooruit. Zij kan de ministerpost van Steven Vandeput niet verzilveren. “Dat is ook logisch”, vervolgt De Witte. “Rond de thema’s die deze verkiezingen bepalen – mobiliteit, veilige voet- en fietspaden, betaalbaar wonen, gezellige en groene stad – heeft de N-VA niets anders te bieden dan de huidige bestuursploeg. Integendeel, in Antwerpen maakt zij van deze punten helemaal een zootje.”   

Rood-Groen verliest bijna 9 procent. CD&V verliest ook 1,1 procent. Samen verliest de huidige meerderheid bijna 10 procent. Slechts 3,3 procent gaat naar de N-VA. Bijna 7 procent gaat naar de PVDA. Het voorakkoord tussen Rood-Groen, CD&V en OpenVld behoudt nog steeds een stevige meerderheid, met bijna 54 procent van de stemmen. Maar ook een meerderheid langs links wordt mogelijk, met PVDA in plaats van OpenVld. Samen komen Rood-Groen, CD&V en PVDA aan 53 procent van de stemmen. 

“Het is aan kiezer om de definitieve kaarten op tafel te leggen”, besluit De Witte. “Gaan we de betonlobby verder vrij spel geven in Hasselt? De resterende openbare ruimte in onze stad uitverkopen aan bevriende projectontwikkelaars? Of gaan we inzetten op betaalbaar wonen, veilige fietspaden en behoud van het groen in de stad. Dat is de inzet van deze verkiezingen. Daarrond gaan wij volop verder campagne voeren tot 14 oktober 2018.”