Hare Majesteit de Koningin ontvangt eredoctoraat UHasselt voor haar maatschappelijke bewogenheid

Standaard

Voor haar sterke maatschappelijke bewogenheid en haar inzet voor onder meer mentaal welzijn bij jongeren en toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs, reikt Universiteit Hasselt een eredoctoraat uit aan Hare Majesteit de Koningin. “Hare Majesteit toont leiderschap dat bij deze eenentwintigste eeuw past: empathisch, optimistisch en gefocust. Het is een voorrecht voor UHasselt om in dit jubileumjaar waarin we 50 jaar worden, de Koningin als eredoctor te mogen verwelkomen”,  zegt rector Bernard Vanheusden.

Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis van het Belgische koningshuis dat een koningin eredoctor wordt van een universitaire instelling. Het vorige eredoctoraat aan een Belgische koningin werd bijna honderd jaar geleden uitgereikt aan Koningin Elisabeth door KU Leuven.

Pertinente problemen aankaarten

“We reiken als UHasselt dit eredoctoraat uit als erkenning voor de manier waarop Hare Majesteit de Koningin een stem en gezicht geeft aan de grote uitdagingen van onze tijd”, zegt rector Bernard Vanheusden in zijn laudatio. “Of het nu gaat om opvoeding, gelijke onderwijskansen, kinderarmoede, de positie van de vrouw hier en in het Globale Zuiden, financiële geletterdheid of mentale gezondheid. Hare Majesteit de Koningin weet in haar publieke rol steeds de juiste woorden te vinden en pertinente problemen aan te kaarten.”

“Meermaals herinnert de Koningin gezagsdragers, leraren, ouders én leerlingen aan de essentiële rol én kracht van onderwijs. Want het is in de klas en de aula dat jongeren ontdekken waar ze goed in zijn. Tegelijk doorbreekt ze mee het taboe rond mentale kwetsbaarheid. Onder meer met de fiets- en wandeltochten die ze naar aanleiding van haar eigen 50ste verjaardag in heel het land maakte met mensen en organisaties die zich inzetten voor mentale gezondheid en een goede geestelijke gezondheidszorg”.

Maatschappelijke bewogenheid

Die maatschappelijke bewogenheid, die ook de 50-jarige UHasselt kenmerkt in haar rol als civic universiteit, loopt als een rode draad doorheen de vele taken van Hare Majesteit de Koningin. Als erevoorzitster van de Koning Boudewijnstichting, het Koningin Mathilde Fonds, Child Focus en Unicef België en als Pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

“Deze SDG’s, waar gigantische vraagstukken achter schuil gaan en waar geen snelle, makkelijke antwoorden voor bestaan, zijn ook voor ons als universiteit een streefdoel en inspiratiebron”, zeg Bernard Vanheusden. “De SDG’s hebben namelijk de kracht om het leven van mensen te verbeteren. Als Pleitbezorger motiveert Hare Majesteit de Koningin scholen, universiteiten en hogescholen daarom om educatie hierrond op te nemen in het curriculum en moedigt ze wetenschappers aan om hun kennis, netwerken en creativiteit maximaal aan te wenden en actief mee te werken aan de globale ontwikkelingsagenda. De Koningin toont dat er meer dan ooit nood is aan bewustzijn, betrokkenheid en doorzettingsvermogen en dat we niet mogen toegeven aan apathie of defaitisme. Dat kenmerkt haar maatschappelijke bewogenheid en maakt het voor ons een groot voorrecht om haar te nomineren voor een eredoctoraat aan Universiteit Hasselt.”

IN BEELD: Start Ronde van Limburg 2023

Standaard

Op de zonnige pinkstermaandag 29 mei 2023 was het Kolonel Dusartplein in Hasselt het decor voor het vertrek van de 75ste Ronde van Limburg voor eliterenners. Ook aan de start was BK Tim Merlier. Veel volk aan de start om een glimp op te vangen van de renners. De Ronde van Limburg ging over een Haspengouws parcours van 204 kilometer naar de Oosterwal in Tongeren, waar Genkenaar Gerben Thijssen in de spurt sneller was dan de Australiër Caleb Ewan en de Pool Stanislaw Aniolkowski op de Eeuwfeestwal in Tongeren. Ewan moest de laatste vijf kilometer meermaals van fiets wisselen. Tim Merlier fietste als vierde over de streep, nadat hij niet voluit kon gaan in de sprint na de laatste bocht. Zes Belgen kleurden top-10 van de Ronde van Limburg 2023.

1.000 scholieren beleven PXL-Sportprikkels

Standaard

Maar liefst 1.000 scholieren uit de derde graag van het secundair onderwijs beleefden op 23 mei 2023 hun sportprikkels dankzij 130 PXL-studenten van de lerarenopleiding. “Ze mochten zelf kiezen uit 30 verschillende sporten en op deze manier kennismaken met sporten zoals boksen tot ultimate frisbee,” zegt Philippe Vandersmissen van PXL-Education.

Philippe legt uit: “Sportprikkels zijn sportieve happenings gericht op de derde graad secundair onderwijs die plaatsvinden in de universiteiten en hogescholen voor lichamelijke opvoeding. Het programma en de initiaties van deze Sportprikkeldagen wordt door de studenten van de universiteiten en de hogescholen zelf opgesteld. Met Sportprikkels willen MOEV en Sport Vlaanderen toekomstige studenten laten kennismaken met uiteenlopende sporttakken. 100 stimuli, 100 ideeën, kortom 100 prikkels om zowel gedurende de studieperiode aan de universiteit of de hogeschool als in de vrije tijd aan gezonde en ontspannende sportbeoefening te doen.”

“Het programma van deze Sportprikkeldagen wordt door de studenten van de universiteiten en de hogescholen zelf opgesteld. Op de dag zelf worden zo veel mogelijk sportactiviteiten door de studenten zelf geïnitieerd. Zij bieden sportvormen aan die leerlingen zullen aanspreken,’ zegt Philippe. ‘Wie is er immers beter geplaatst om te weten welke sporten de belangstelling en het enthousiasme wekken bij de leerlingen. Uit het succes van de vorige edities is gebleken dat de formule, waarbij de opdrachten voor één keer niet van de leerkracht maar van leeftijdsgenoten komen, op een zeer positieve manier overkomt. Uiteraard moeten wij de organiserende studenten hier enig krediet geven. Zij moeten de kans krijgen te leren. Mochten er enige schoonheidsfoutjes optreden, moeten we hen hiervoor niet meteen veroordelen. De slogan Jongeren voor Jongeren blijft van kracht,” besluit Philippe.

Hasselts fietsbeleid begint haar vruchten af te werpen met 50% meer fietsers sinds 2018

Standaard

Marc Schepers zet sinds zijn aantreden als Hasselts schepen van mobiliteit sterk in op de fiets. “Fietsen is niet enkel gezond, het is de milieuvriendelijkste en vaak ook de meest efficiënte manier om je te verplaatsen.”

Volgens Schepers heeft de fiets nog onvoldoende haar rechtmatige plek in het verkeer.  Het zijn namelijk de fietsers die het vaak nog moeten doen met een schamel fietsstrookje langs de rijbaan. “Nochtans begint alles bij goede infrastructuur”, aldus de schepen.  “Nét daarom doen we sinds het begin van deze bestuursperiode grote inspanningen om de fietser een veiligere en comfortabelere plek te geven op de weg”.

“We doen dat onder meer door nieuwe  fietspaden aan te leggen,  bestaande fietspaden te verbeteren en fietssuggestiestroken aan te leggen.  Maar ook tal van andere ingrepen dragen bij tot het comfort en de veiligheid van de fietser.” Denk maar aan de invoering van de zone 30 binnen de grote ring waar we nu ook stap voor stap de nodige straten herinrichten aangepast aan 30 km/u; de invoering van het woonerf in de binnenstad waardoor de straat door elke weggebruiker gedeeld moet worden; de invoering van ondertussen een tiental fietsstraten in onze stad en het structureel investeren in het fietsparkeren in onze wijken en de binnenstad.

Meten is weten

Om het beleid voortdurend te evalueren organiseert de stad Hasselt regelmatig fietsstellingen, zo ook in 2022. “Om te weten moet je natuurlijk meten.Daarom wordt het fietsverkeer tweejaarlijks gemeten op een aantal strategische locaties. In totaal wordt er op een 25-tal plekken voornamelijk binnen de grote ring geteld en dat in het vroege najaar.” Er wordt steeds geteld in dezelfde periode om de meest representatieve resultaten te hebben. “Uit de laatste resultaten blijkt nu dat de vele inspanningen om van Hasselt een fietsstad te maken, duidelijke haar vruchten beginnen af te werpen”, stelt een enthousiaste Schepers. 

Zo ziet Hasselt in haar roodgekleurde fietsstraten het fietsverkeer stijgen met 28% sinds 2020 en maar liefst 160% sinds het begin van deze bestuursperiode. “Net wat we wilden bereiken met deze straten die speciaal ingericht zijn voor de fietser. De fietsstraten evolueren naar belangrijke fietsinvalsassen.  Natuurlijk is de auto er nog steeds welkom, maar zij zijn beperkt tot een snelheid van 30km/u en mogen de fietsers niet inhalen.” Uit snelheidsmetingen blijkt ook dat het autoverkeer er effectief trager rijdt.

De metingen tonen ook op de andere gemeten locaties een duidelijke stijging van het fietsverkeer. Zo stellen we vast dat het aantal fietsers binnen de grote ring met 23% is gestegen t.o.v. 2020 en met 52% ten opzichte van 2018”, duidt Schepers. “Ook op de fietslusrond de binnenstad zien we een opvallende toename met meer dan een verdubbeling van het aantal fietsers sinds 2018.”

Werk op de plank

Hoewel Schepers tevreden is over de tussentijdse resultaten, weet hij ook dat er nog veel werk op de plank ligt. “Dit zijn natuurlijk positieve cijfers en het is fijn om de beginnende resultaten te zien van ons fietsbeleid. We hebben in Hasselt sinds het begin van deze bestuursperiode duidelijk de fietskaart getrokken en die moeten we nu blijven trekken. Er zijn nog veel fietspaden aan te leggen en te verbeteren. We moeten blijven investeren in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur en daarmee comfort en veiligheid geven aan de fietser. We pakken dat straat per straat aan. Sommige straten krijgen volwaardige fietspaden, denk aan de Toekomststraat, Crutzenstraat en Diepstraat. Voor bepaalde verbindingen leggen we nieuwe fietstrajecten aan los van de steenwegen zoals tussen Kermt en het centrum die dan inpassen in ons tragewegennetwerk. Weer op andere plekken zetten we dan in op andere ingrepen om de zachte weggebruiker eenduidelijke, veilige én comfortabele plek te geven.”

Op de agenda voor de komende jaren staan verder de verbetering van fietslus rond de binnenstad en het optimaliseren van het fietsparkeren. Waar nodig worden bijkomende veilige fietsenstallingen geplaatst, breiden we de bestaande infrastructuur uit en passen we die aan op de grote variatie in type fietsen (bakfietsen, elektrische fietsen,..).

Tenslotte wil de schepen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen én veilige fietsroutes naar de schoolpoort. “We werken al jaren aan de aanpassing van onze schoolomgevingen.  Vooral omdat onze kinderen het verkeer niet lezen zoals volwassenen en we op de veiligheid van onze kinderen geen compromissen mogen maken.  Bovendien zijn onze kinderen onze toekomst, en als zij van kindsbeen af leren om met de fiets naar school te komen, en dat op een veilige manier kunnen doen, dan nemen ze dat mee in hun verdere leven.  Investeren in de jeugd, is dus ook investeren in de fietsstad van de toekomst.”, aldus nog Schepers.

Nieuwe inrichting Kuringse Diepstraat garandeert veiligheid fietsers en voetgangers

Standaard

De Hasseltse Diepstraat, een belangrijke toegangsweg in Kuringen-Centrum, ontvangt dagelijks veel
verkeer. “De piek van deze verkeersdrukte meten we tijdens de ochtend- en avondspits”, verklaart
Marc Schepers, bevoegd voor mobiliteit. “Op deze momenten banen niet enkel tal van
automobilisten zich een weg doorheen Kuringen-Centrum, ook honderden fietsers mengen zich dan
in het verkeer. Voornamelijk jonge kinderen die op weg zijn naar hun school of er net van komen.”
Voor Schepers bestaat er geen twijfel, het garanderen van een veilige fietsroute voor deze jonge
weggebruikers heeft de hoogste prioriteit.

“In de eerste plaats willen we de Diepstraat aanpakken om er onze fietsers- en voetgangers- een zo
duidelijk en veilig mogelijke plek te geven in het verkeer” , stelt Schepers. Maar dat bleek hier echter
makkelijker gezegd dan gedaan, de bestaande inrichting van Diepstraat liet dit niet toe. In plaats van
de heraanleg van de straat af te wachten, besloot Schepers meteen in te grijpen. “Op een plaats
waar zoveel jonge fietsers dagelijks in conflict komen met de auto, moet je die fietser zo snel
mogelijk een plaats geven. Daarom werd in afwachting van de langere termijn oplossing, alvast
gekozen voor een fietsstraat als tijdelijke maatregel. Met de komst van de roodgekleurde fietsstraat
werd de fietsveiligheid in de Diepstraat meteen verhoogd.”

Definitieve herinrichting

Vandaag kan stad Hasselt eindelijk werk beginnen maken van de definitieve heraanleg. “We trekken
bij deze herinrichting uiteraard de kaart van onze zachte weggebruikers”, aldus de schepen. “Zowel
voetgangers als fietsers krijgen een eigen veilige plek, los van het autoverkeer.” Fietsers zullen
binnenkort terecht kunnen op de veilige vrij liggende fietspaden langs de weg. “Door deze fietspaden
te verhogen, schermen we onze fietsers bovendien nog meer af van het autoverkeer.” Ook de
voetgangers worden niet vergeten in de plannen. “Ook zij krijgen comfortabele voetpaden die
voorzien worden van veel meer groen.” Goede vooruitzichten voor de schoolgaande jeugd!

De start van de heraanleg staat gepland zomer 2024, maar eer stad Hasselt zo ver is, moeten er nog
knopen doorgehakt worden. “Momenteel liggen er twee uitgewerkte concepten op tafel”, aldus
Schepers. “In het ene geval blijft de Diepstraat een tweerichtingsstraat, in het andere kiezen we voor
enkelrichting.” Schepers geeft aan dat beide concepten voor- en nadelen hebben. “Wat ze alvast
gemeen hebben met elkaar, is dat er naast een duidelijk positieve impact op de plek voor de zachte
weggebruiker en de veiligheid van de schoolgaande jeugd, ook een remmend effect is op de
hoeveelheid het autoverkeer. We leggen binnenkort deze concepten voor aan de buurtbewoners, we
willen hun suggesties en opmerkingen horen alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt.”, besluit
Schepers. De keuze valt in principe nog deze zomer waarna het dossier nog een heel administratief
traject moet doorlopen.  Doelstelling is om de werken nog zeker deze bestuursperiode toe te wijzen.

Inhuldiging van eerste heks in volkstuinen in Hasseltse Banneuxwijk

Standaard

Op maandag 22 mei 2023 werd in de volkstuinen van de Tuinvrienden Banneux 2.0 de eerste heks van de Revival Heksenfeesten ingehuldigd. Daarmee wil het nieuwe bestuur van de Volkstuinen het initiatief om de Heksenfeesten nieuw leven in te blazen mee ondersteunen.

De Heksenfeesten in de Hasseltse Banneuxwijk hebben niets te maken met Halloween, maar alles met de verhalen van de Hasseltse schrijver Alfons Jeurissen (Hasselt, 19 mei 1874 – Ekeren 18 juni 1925). Zijn volksverhalen over het dagelijkse leven op de hei en het bijgeloof over heksen en spoken vormde de inspiratie voor de Heksenfeesten. Met de Revival wil de Banneuxwijk weer de grootste griezeltuin van Limburg worden. In 2022 was er reeds een grote tentoonstelling met oude foto’s en filmpjes van 50 jaar geleden. In 2023 staat er een massaspel met Heksenverbranding op het programma en in 2024 zal de vernieuwde Heksenstoet opnieuw door de Banneuxwijk trekken zoals 50 jaar geleden. Op dat moment wordt ook de 150ste geboortedag van Alfons Jeurissen gevierd.

De Tuinvrienden van Banneux doen volgend jaar met een groep ook mee in de stoet. Met de samenwerking wil het nieuwe bestuur van de volkstuinen de sociale cohesie in de wijk versterken. Er wordt onder meer gekeken in de richting van onder andere de schooltjes in de wijk, voetbalclub Hoger Op Heide Hasselt en de Corda-campus.

Maar waarom de heks nu al werd ingehuldigd? Omdat ze tegen de zomer een rok vol bonen zal hebben, zoals de traditie het wil! Initiatiefnemer en voorzitter van de stuurgroep van de Revival Heksenfeesten, Jan Dierckx, nam samen met Alain Devroo, de nieuwe voorzitter van de Tuinvrienden Banneux 2.0 en createur van de heks, de honneurs waar.

Binnenkort online: de vernieuwde website van Tuinvrienden Banneux 2.0.

www.heksenfeestenhasselt.be

Nomad City opnieuw op PXL-MAD

Standaard

Het Nomad City-project loopt op volle toeren. In de eerste maand onderzochten Milan Gillard (student Vrije Kunsten aan PXL-MAD) en Stef Lemmens (alumnus PXL-MAD) de onbenutte gronden van Hogescholen PXL en UCLL en bouwden ze hier de faciliteiten die ze, naast hun individuele huisjes op wielen, nodig achtten om in hun basisbehoeften te voorzien. Een composttoilet, regenwaterdouche, buitenkeuken, waterzuiveringsstation en moestuin kwamen zo tot stand. Deze geven nu tijd en ruimte om workshops, lezingen en activiteiten te organiseren waarin educatie, huishoudelijke structuren, permacultuur en verbinding met anderen en de natuurlijke omgeving centraal staan.

De nomaden/kunstenaars stellen hun nederzettingen ook open voor iedereen die zelf iets wil organiseren binnen dit onderzoek naar kunst, leren en leven. Heb je zin om ook zelf eens in één van de huisjes te verblijven? Dat kan! Je kan jezelf hier aanmelden voor de derde Nomad City Residency.

Graag meer info? Stuur dan een mail naar info@nomadcity.be.

Samen met Hospi-koe zorg in

Standaard

Op 17 mei kwamen 24 kleuters de geheimen van de zorg ontdekken in de gebouwen van PXL-Healthcare te Hasselt. “De kleuters mochten in een ziekenhuis klauteren, maakten kennis met de anatomie van hun lichaam, doken in een ziekenhuisbed en gaven een levensechte babypop een badje. Ze oefenden ook met spuitjes, pleisters, maskers en zelfs gips tot ze volleerde mini-verpleegkundigen waren,” zegt initiatiefneemster Ine Achten.

De Hospi-koe zorgt er, samen met de PXL-studenten Verpleegkunde voor, dat de kleuters kennis maakten met de zorgberoepen aan de hand van een creatief spel. Speelse en laagdrempelige ervaringen met medisch materiaal in een veilige omgeving, geven kinderen een gevoel van controle en herkenning bij een latere kennismaking met de medische zorg. En wie weet worden deze kleuters wel de verpleegkundigen of artsen van de toekomst.

De kinderen waren heel enthousiast en luisterden aandachtig. “We hebben vandaag alvast enkele zieltjes kunnen winnen voor de zorgsector,” besluit Ine.

Domo vzw en stad Hasselt werken samen om gezinnen met kinderen te ondersteunen

Standaard

Hasselt gaat een samenwerking aan met Domo vzw om gezinnen met kinderen aan huis te ondersteunen. Door intensieve huisbezoeken zullen gezinnen vlotter toegang krijgen tot onderwijs en vrijetijd maar ook maximaal hun rechten kunnen gebruiken. “Domo heeft als geen ander het netwerk en de ervaring om deze opdracht uit te voeren”, zeggen schepenen Derya Erdogan en Habib El Ouakili.

Met een kinderkansencoördinator, het Huis van het Kind en tal van initiatieven in de wijken en deelgemeenten werkt Hasselt elke dag aan de beste start voor elk Hasselts kind. Toch bereikt dit uitgebreide aanbod niet elk gezin. De meest kwetsbare gezinnen ervaren bovendien problemen op verschillende domeinen en botsen vaak op extra drempels waardoor ze niet de stap zetten naar het bestaande aanbod. 

“We kiezen er daarom voor om zelf de stap te zetten naar deze gezinnen”, zeggen schepen voor Armoedebestrijding Derya Erdogan en schepen van Gezinsondersteuning Habib El Ouakili. “We gaan hen extra ondersteunen aan huis en zoveel mogelijk op weg zetten naar het brede aanbod aan ondersteuning dat er in Hasselt bestaat. Om dit in de praktijk om te zetten, gaan we een samenwerking aan met Domo vzw. Zij zullen jaarlijks minstens 50 gezinnen ondersteunen via wekelijkse huisbezoeken.”

Hasselt wil zich met deze samenwerking niet enkel op de meest kwetsbare gezinnen richten, maar wil eveneens preventief aan de slag gaan. “Elk kind verdient natuurlijk de beste kansen”, stelt El Ouakili, “Net daarom is het zo belangrijk dat we al onze Hasseltse gezinnen steeds zoveel mogelijk proberen toe te leiden naar alle initiatieven die instaan voor een betere ontwikkeling van kinderen, denk aan kinderopvang, onderwijs, maar ook vrijetijdsbesteding. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk op maat gewerkt wordt, zo voorkomen we dat gezinnen in een zwaardere hulpverlening terechtkomen.”

Domo

Dat er gekozen werd voor Domo vzw als partner in dit verhaal is niet verwonderlijk.  Erdogan: “Domo beschikt over jarenlange kennis én ervaring als het gaat over laagdrempelige gezinsondersteuning. De organisatie is bovendien goed vertrouwd met kwetsbare gezinnen in Hasselt en kent haar weg binnen de vele ondersteuningsmogelijkheden. Bovendien beschikken ze over geëngageerde vrijwilligers die meteen ingezet kunnen worden voor dit project.”

Het nieuwe project richt zich op gezinnen met kinderen tot twaalf jaar waarvan de ouders nood hebben aan ondersteuning bij de opvoeding, toegeleid dienen te worden naar school of vrijetijd of in (dreigend) isolement verkeren. “De vrijwilligers zullen inzetten op zelfredzaamheid binnen het gezin, de kinderen stimuleren in hun opvoeding en bovendien een onderzoek uitvoeren naar het gebruik van hun sociale rechten”, aldus de schepenen. “Die ondersteuning kan heel ver gaan. Van hulp bij administratie over het op weg zetten naar kinderopvang tot de talenten van kinderen stimuleren door hen mee te nemen naar een theatervoorstelling.”

Agnes Vanstraelen, voorzitter Domo vzw Hasselt is alvast enthousiast: ” De samenwerkingsovereenkomst met de stad Hasselt maakt ons super blij. Nu kunnen we al onze energie steken in het ondersteunen van de gezinnen. Maar we zijn vooral opgetogen met de erkenning. De stad gelooft in onze aanpak: door ondersteuning mee opvoeden. Dat is echt een hart onder de riem van onze organisatie, onze vrijwilligers en onze gezinnen.”

Voor de samenwerking trekt het stadsbestuur jaarlijks 80.000 euro uit en dit voor een periode van drie jaar. 

Studentenonderneming SomeThin van Hogeschool PXL wint Vlajo Small Business Project (SBP) van het Jaar

Standaard

Op zaterdag 13 mei 2023 reikte Vlajo op het Next Gen Fest in pretpark Walibi Waver prijzen uit voor de meest beloftevolle jonge ondernemers van 2023. Maar liefst 2000 leerlingen, studenten, leerkrachten en bedrijfspartners konden genieten van een wervelende slotshow met bekende broers ‘Average Rob’ en ‘Arno The Kid’ als hosts. Vlajo beloonde de Meest Ondernemende Kleuterklas & Klas in basisonderwijs, Dé Mini-onderneming van het Jaar in secundair onderwijs, en ‘Small Business Project’ van het Jaar & winnaar ideeënwedstrijd ‘Start Academy’ in hoger onderwijs. Op het podium: jonge ondernemers met straffe ideeën en een sterke ambitie om de wereld beter te maken. Vlajo Next Gen Fest is het sluitstuk van een boeiend leertraject dat jongeren over heel Vlaanderen aanzet om maximaal te groeien in belangrijke ondernemende vaardigheden zoals ‘problem solving’ en creativiteit. Tegelijkertijd laat het hen toe te proeven van ondernemerschap, met bijzondere aandacht voor de complexe uitdagingen van vandaag.

Peter Coenen, directeur van Vlajo: “Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat een Vlajo studentenonderneming een scheikundige reactie teweegbrengt bij studenten. Deze studenten tonen sterk engagement voor een betere planeet, een betere gezondheid, een betere voedselketen, een betere mobiliteit, digitalisering als bondgenoot van de mens enz. Zij verwerven krachtige ondernemende vaardigheden om hun natuurlijk potentieel aan creativiteit te ontsluiten, voor hun bijdrage aan een duurzaam leven op deze planeet. De magie van jong ondernemerschap, ik sta er nog altijd van te kijken. Een nieuwe generatie startups komt eraan. Dat geeft een combinatie van opwinding en gemoedsrust.”

https://www.somethin.be