PXL-Education team is favoriet voor de finale van Whizzkids

Standaard

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor hogescholen (lerarenopleiding Basisonderwijs). De PXL-studenten van de lerarenopleiding Lager onderwijs werkten in groepjes van 3 en kregen 9 weken de tijd om opdrachten uit te voeren. Zij kregen een vragenreeks met 30 ICT-zoekopdrachten op het niveau van kinderen van de basisschool maar pedagogisch-didactisch gericht op zowel kleuter- als lager onderwijs. Daarnaast was er een praktische opdracht, waarbij elk groepje zelf 6 Whizzkids-vragen opstelt en een KlasCement-opdracht. Aan Whizzkids 2022-2023 nemen 8 hogescholen in Vlaanderen deel. Er werden 5 teams geselecteerd vanuit Hogeschool PXL om deel te nemen aan de finale met in totaal 20 teams op dinsdag 28 februari 2023 bij Google in Brussel.

PXL-lector Patrick Van Roy legt uit: ‘Vorig jaar namen we voor het eerst deel met een 7-tal groepjes die op vrijwillige basis deelnamen. Dat was een soort van try-out, ook voor ons als docenten om de wedstrijd te leren kennen. Toen waren er helaas geen finalisten. Ondertussen werd de wedstrijd ingebed in het curriculum met 5 finalisten als mooi resultaat. Begin oktober kwam de organisatie een introductieworkshop geven op onze hogeschool aan onze studenten en dat was de officiële start van de wedstrijd. Daarna maakten de lectoren tijdens onze contacturen geregeld tijd met de studenten om hieraan te werken. Elk team doorliep op zijn eigen tempo de verschillende opdrachten. Zo ontstond er ook een soort van gezonde onderlinge competitie tussen de PXL-groepjes. Ons groepje ‘HEL(‘s) Angels’ scoorde het best van alle groepjes in Vlaanderen.’ ‘Zij gingen echt zeer fanatiek tewerk en waren echt gebrand op die finaleplaats.

Iemand idee wat vastgebonden teddybeer doet tegen paal?

Standaard

Op 28 januari 2023 kwamen we op de Molenpoort in Hasselt een aan handen en voeten tegen een paal vastgebonden bruine teddybeer tegen. De zwarte letters op de witte t-shirt waren maar deels leesbaar en voor meer informatie konden we de onderstaande QR-code scannen. Helaas zo hoog konden we onze smartphone voor die QR-code niet richten. Weet iemand meer over de boodschap van deze actie en wie zit erachter?

300.000 euro voor onderzoek naar rol vetmetabolisme in hersenen bij Alzheimer

Standaard

Foto – Joost Martens (Stichting Alzheimer Onderzoek) & prof. dr. Ilse Dewachter

Welke rol speelt het vetmetabolisme in de hersenen bij personen met Alzheimer dementie? En kunnen we dat metabolisme positief beïnvloeden door medicatie of proactief, door onze levensstijl aan te passen? Dat onderzoekt de onderzoeksgroep Neurologie van UHasselt professor Ilse Dewachter (BIOMED) met steun van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Zij schenken 300.000 euro aan dit onderzoek.

Eén op de vijf personen, en zelfs één op de drie vrouwen in België zal in hun leven een vorm van dementie ontwikkelen. Bij 70% van de gevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer. “De impact van deze ziekte is enorm”, zegt Joost Martens, directeur van de Stichting Alzheimer Onderzoek. “In de toekomst zullen 2 miljoen Belgen direct of indirect te maken krijgen met dementie en helaas ontbreekt het nog steeds aan een therapeutisch medicijn. Met onze Stichting Alzheimer Onderzoek zamelen we daarom geld in om wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer te ondersteunen. Dit jaar kunnen wij, dankzij onze donateurs, maar liefst 4 miljoen euro aan alzheimeronderzoek financieren. Een record voor onze stichting.”

Prof. Ilse Dewachter, hoofd van de BIOMED-onderzoeksgroep Neurowetenschappen aan Universiteit Hasselt ontvangt dit jaar een beurs van 300.000 euro van de stichting. “Dit is echt een heel mooie stimulans voor ons onderzoek”, zegt prof. Ilse Dewachter. “We zijn de stichting dan ook erg dankbaar voor deze steun, dit mooie bedrag kunnen we heel goed gebruiken.” Het is voor de tweede keer dat de UHasselt onderzoeksgroep van Ilse Dewachter een beurs in ontvangst mag nemen van de Stichting Alzheimer Onderzoek.

Rol vetmetabolisme

Al meer dan 25 jaar onderzoekt prof. Ilse Dewachter de ziekte Alzheimer. Alzheimer wordt veroorzaakt door het samenklitten van bepaalde eiwitten in de hersenen. Eerder onderzocht de onderzoeksgroep van Ilse Dewachter of een bepaalde mutatie in het ApoE-eiwit een beschermende rol kan spelen in de hersenen van personen met Alzheimer, terwijl dat ApoE-eiwit nochtans een gekende risicofactor is voor Alzheimer en een cruciale rol speelt in neuroinflammatie.

“Beetje per beetje ontrafelen we nu het mechanisme achter die mutatie in het ApoE-eiwit en waarom deze een beschermde rol kan spelen tegen de ontwikkeling van symptomen van Alzheimer. In het onderzoek dat we nu starten, gaan we specifiek kijken naar het effect van dit eiwit op het vetmetabolisme in de hersenen”, zegt prof. Ilse Dewachter.

Meer inzicht in de rol van het vetmetabolisme in de hersenen bij personen met Alzheimer is erg belangrijk om de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen. “Eenmaal we de rol van het vetmetabolisme doorgronden, gaan we onderzoeken of we dat metabolisme ook kunnen sturen. Hetzij proactief door onze levensstijl aan te passen, door bijvoorbeeld over te schakelen van een Westers dieet naar een Mediterraans dieet. Of via medicatie die een impact kan hebben op de werking van het vetmetabolisme.”

Veelbelovend onderzoek

In hun zoektocht naar wetenschappelijk onderzoek om te ondersteunen, vraagt Stichting Alzheimer Onderzoek hoogstaande nationale en internationale Alzheimer-experten om onderzoeksprojecten te evalueren. Zij bestempelden het onderzoek van prof. Ilse Dewachter als een excellent onderzoeksproject.

“We schatten dit onderzoek van Ilse Dewachter dan ook hoog in”, zegt Joost Martens. “Een therapie die de ziekte van Alzheimer volledig kan stoppen, is nog niet meteen voor morgen. Maar stap voor stap wordt de puzzel gelegd. Ook dit onderzoek is hierin een nieuw puzzelstuk. We hopen zo met Stichting Alzheimer Onderzoek, met dank aan onze vele donateurs, ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van die levensbelangrijke therapie.”

Hasselt verkoopt pastorij Wimmertingen

Standaard

Hasselt gaat de pastorij in de Smetsstraat in Wimmertingen binnenkort verkopen. In het kader van de duurzame vastgoedstrategie die de stad ontwikkelde, wordt het bestaande patrimonium tegen het licht gehouden. “Gebouwen die in slechte staat verkeren en te weinig invulling geven aan onze kerntaken, verkopen we”, aldus Laurence Libert, schepen van Gebouwen.

Het Hasselts stadsbestuur koestert de ambitie om tegen 2050 een stadspatrimonium te bezitten dat volledig klimaatneutraal is. Met ca. 250 gebouwen in de huidige portefeuille wordt er dan ook nagedacht wat er nog in eigendom gehouden wordt, en wat niet.

“Bij elk gebouw stellen we de vraag welke kosten we hebben in onderhoud, beheer en eventuele renovatie, of het gebouw verhuurd of verkocht kan worden of dat er een herbestemming kan plaatsvinden”, legt schepen Libert uit. “Bij het in kaart brengen van al die eigendommen wegen we het nodige onderhoud af tegen de beleidsdoelstellingen
die een gebouw invult. We zoeken antwoorden op fundamentele vragen als: wie gebruikt het gebouw, hoe vaak wordt het gebruikt, welke soort verenigingen er gebruik van kunnen maken, … Soms betekent dat ook om verschillende verenigingen onder te brengen in één nieuw energievriendelijk gebouw, zoals recent in de Bakkerslaan in Runkst.”

Door deze patrimoniumoefening kwam de stad tot de conclusie dat de pastorij in de Smetsstraat in Wimmertingen in aanmerking komt voor verkoop. “Vandaag de dag maken nog enkele verenigingen 1 à 2 keer per week gebruik van
enkele ruimtes en de bovenverdieping dient als stockageruimte voor priestergewaden”, gaat schepen Libert verder. “Met hen gaan we in overleg waar ze na verkoop terecht kunnen. Het pand is in relatief goede staat maar er zouden te veel prijzige investeringen nodig zijn om deze woning in orde te maken op vlak van moderne voorzieningen. Het dak bijvoorbeeld moet helemaal vernieuwd worden. We kiezen er dan ook voor om het pand te koop te zetten zodat anderen er een mooie bestemming aan kunnen geven, zoals bijvoorbeeld particuliere bewoning.”

Momenteel wordt het opmetingsplan en schattingsverslag opgemaakt. “We hopen de pastorij richting de zomer in de markt te kunnen zetten”, besluit schepen Libert. “We zullen dat opnieuw doen met online biedingsplatform COVAST, waarmee we eerder al succesvol samenwerkten voor de verkoop van o.a. AC Thonissen of de pastorij in de Heilig-Hartwijk. Onze algemene filosofie is duidelijk. We blijven uiteraard inzetten op het behoud van patrimonium, om onze kerntaken ook in de toekomst te behartigen. De kost voor het onderhoud van leegstaande panden blijft echter oplopen.
Daarom moeten we, ook met spijt in het hart, soms afstand doen van bepaalde gebouwen, die de belastingbetaler te veel zouden kosten om nog verder in eigendom te houden.”

Nieuwe ontsluitingsweg moet sluipverkeer uit Stokrooie houden

Standaard

Stad Hasselt plant de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Albertkanaalstraat en de Stokrooieweg, om op die manier sluipverkeer uit het centrum van Stokrooie te weren. De nieuwe weg zal evenwijdig komen te liggen met het jaagpad langs het Albertkanaal, dat ook wordt vernieuwd met steun met de Vlaamse Waterweg.

Het centrum van Stokrooie heeft al geruime tijd last van sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer dat van de Albertkanaalstraat komt, richting Stokrooieweg. “We zochten dus een oplossing om Stokrooie te ontlasten”, legt schepen Laurence Libert, schepen van Openbare Werken, uit. “De nieuwe ontsluitingsweg is die oplossing. We trekken de Albertkanaalstraat in één rechte lijn door langs het kanaal, evenwijdig met het jaagpad. Zo weren we het doorgaand verkeer uit de dorpskern van Stokrooie en meer specifiek de Berkerwinningstraat, en ontstaat er een rechtstreekse
verbinding, zonder woongebied te doorkruisen.”

Om eventuele geluidsoverlast tot een minimum te beperken wordt er ook een geluidsmuur met groene heuvel geplaatst tussen de nieuwe weg en de perceelsgrenzen van de Berkerwinningstraat. “Afgelopen week zaten we een eerste keer samen met de Stokrooienaren om ons voorstel te bespreken”, gaat schepen Libert verder. “Met hun feedback gaan we de
plannen nu lichtjes aanpassen, maar vooral concretiseren, zodat we binnen een tweetal maanden opnieuw kunnen samenkomen om ons definitief plan voor te leggen.”

Tegelijkertijd wordt er ook gedacht aan fietsveiligheid. Doorgaand fietsverkeer blijft mogelijk via het jaagdpad, dat gewoon behouden blijft. In samenwerking met de Vlaamse Waterweg worden – tegelijkertijd met de aanleg van de ontsluitingsweg – de kaaien en het pad vernieuwd.

Voor de start van de werken wordt er gemikt op de 2de helft van 2023. De kosten van het project worden evenredig verdeeld tussen stad Hasselt en de Vlaamse Waterweg en worden geraamd op 1 miljoen euro.

Jarig Centrum voor Milieukunde reikt eredoctoraat uit aan biodiversiteitsexperte Anne Larigauderie

Standaard

Foto – eredoctoraat CMK voor Anne Larigauderie (IPBES)

Anne Larigauderie, secretaris van IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosystemen), is de nieuwe eredoctor van Universiteit Hasselt. Het Centrum voor Milieukunde reikt dit eredoctoraat uit naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan. “We willen Anne Larigauderie eren voor haar baanbrekende werk en het belang dat zij hecht aan biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Iets wat wij binnen CMK van bij de opstart hoog in het vaandel dragen”, zegt prof. dr. Robert Malina, directeur CMK UHasselt.

“Het Centrum voor Milieukunde is vereerd dat we Anne Larigauderie als eredoctor mogen opnemen in onze academische gemeenschap”, zegt prof. dr. Robert Malina, promotor van het eredoctoraat. “Het palmares van Anne Larigauderie als hoofd van het IPBES is ronduit indrukwekkend. In minder dan tien jaar tijd is het IPBES uitgegroeid tot een zeer gerespecteerd internationaal instituut bestaande uit bijna 140 overheden van VN-lidstaten. Met haar rapporten over de toestand van de wereldwijde biodiversiteit, adviseert IPBES beleidsmakers en stelt ze gerichte acties voor om biodiversiteitsverlies tegen te gaan.”

Grote verbondenheid

Het eredoctoraat voor Anne Larigauderie wordt uitgereikt in aanwezigheid van federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi, ter ere van de 25ste verjaardag van het Centrum voor Milieukunde van Universiteit Hasselt. “Heel wat CMK-projecten die in deze 25 jaar zijn opgestart, zijn gerelateerd aan onderzoek naar biodiversiteit en de voordelen van de natuur voor de mens. Het CMK draagt als wetenschappelijk instituut sterk bij aan het werk van IPBES via het Belgisch Biodiversiteitsplatform.”, zegt prof. dr. Natalie Beenaerts, co-promotor van het eredoctoraat.

“We voelen een heel sterke band met het IPBES en het werk van Anne Larigauderie. Net als wij gelooft zij in een alomvattende aanpak van milieuproblemen, zo richtte ze verschillende science policy panels op, onder andere rond de integrale aanpak en verwerking van chemicaliën, afval en verontreiniging. En onder haar beleid startte het IPBES een sterke samenwerking op met het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).”

25 jaar CMK: 227 onderzoekers, 38 nationaliteiten

“Het CMK werd in 1997 opgericht met als doel antwoorden te bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen die er op ons afkomen wat betreft milieu, biodiversiteit en klimaatverandering”, zegt prof. dr. Jaco Vangronsveld, die in 1999 de fakkel overnam van Herman Clijsters en het instituut leidde tot 2020 en vandaag mee in de bloemetjes wordt gezet als één van de oprichters. 

Van het saneren van vervuilde gronden met planten via zogenaamde fytoremediatie tot het bestuderen van de impact van klimaatverandering op ecosystemen in de Ecotron Hasselt University: het Centrum voor Milieukunde bouwde de afgelopen 25 jaar op tal van onderzoeksdomeinen grote expertise op. Het instituut bestaat ondertussen uit 227 onderzoekers met 38 verschillende nationaliteiten. Het onderzoek richt zich op 9 verschillende wetenschappelijke disciplines (milieubiologie, epidemiologie, toxicologie, zoölogie, natuurbehoud, nucleaire technologie, circulaire chemie, milieueconomie en milieurecht). “Dat multidisciplinaire karakter van het onderzoek is altijd een erg belangrijke kracht geweest van het CMK”, zegt Jaco Vangronsveld.

Gezondheid van 2.000 kinderen opvolgen

Eén van de paradepaardjes van het CMK is het Limburgs Geboortecohort. Een unieke samenwerking met Ziekenhuis Oost-Limburg waarbij al sinds 2010 pasgeboren baby’s doorheen hun kinderjaren opgevolgd worden om te onderzoeken welke effecten genetische aanleg en de omgeving hebben op de gezondheid van opgroeiende kinderen. Ondertussen worden binnen het geboortecohort al meer dan 2.000 kinderen opgevolgd, en het aantal stijgt nog steeds. “Hoeveel gezonder is opgroeien in het groen ten opzichte van in een drukke stad? En welke impact hebben luchtvervuiling of hittegolven op foetussen tijdens de zwangerschap? Het Geboortecohort geeft ons een unieke inkijk in de impact van omgevingsfactoren op de gezondheid van kinderen. We zijn de vele deelnemende kinderen, hun ouders, het Ziekenhuis Oost-Limburg en natuurlijk alle wetenschappers die hieraan meewerken hiervoor erg dankbaar”, zegt prof. dr. Tim Nawrot, hoofd van het Limburgs Geboortecohort.

Ecotron Hasselt University

Naast het Limburgs Geboortecohort is de Ecotron Hasselt University één van de paradepaardjes van het Centrum voor Milieukunde. In dit hoogtechnologisch onderzoekslabo kunnen wetenschappers in 12 grote klimaatkoepels tot in de kleinste details klimaatomstandigheden simuleren. Van neerslag, temperatuur en windsnelheid tot de hoeveelheid CO2 in de lucht. “Van het huidige klimaat, het klimaat uit het verleden tot het voorspelde klimaat in het jaar 2080. Elk model kunnen we tot in de kleinste details nabootsen om de impact van klimaatomstandigheden op onze natuur te onderzoeken”, zegt prof. dr. Nadia Soudzilovskaia, hoofd van de Ecotron Hasselt University.

In de Ecotron startte zopas een nieuw onderzoek naar de toekomst van de perenteelt, waarbij onderzoekers perenbomen blootstellen aan het klimaat van 2040 en nagaan welke impact dit heeft op de kwaliteit en kwantiteit van de peren. “Met de Ecotron Hasselt University hebben we heel sterke onderzoeksinfrastructuur in handen die ons inzicht geeft in de impact van klimaatverandering op onze ecosystemen. We hopen dat deze inzichten beleidsmakers en natuurbeheerders kunnenhelpen in hun beslissingen op korte en lange termijn.”

Hasseltse rotten werken samen in zeven quartiers voor Virga Jessefeesten 2024

Standaard

Het Virga Jessecomité en het Hasseltse stadsbestuur ontvingen op maandag 23 mei 2022 de vertegenwoordigers van de rotten. Daarmee is na de parochies ook voor de inwoners van de binnenstad het officiële startschot voor de Virga Jessefeesten gegeven, die in augustus 2024 voor de 47ste keer georganiseerd worden. Nieuw is dat de binnenstad verdeeld wordt in zeven zogenaamde quartiers, waardoor de rotten sterker staan bij het versieren van hun straat en het organiseren van activiteiten. 

In Hasselt is het een eeuwenoude traditie dat tijdens de Virga Jessefeesten de straatcomités of zogenaamde rotten hun huizen en straat feestelijk versieren. Daarmee maakt Hasselt het verschil in vergelijking met andere Zevenjaarlijkse feesten uit de Euregio. 

Quartiers

Net als voor de ommegang – waarbij de acht deelnemende groepen zelf invulling geven aan de verhaallijn van hun gezelschap met muziek, tekst en beeld – kiezen het Virga Jessecomité en het Hasseltse stadsbestuur ook voor de rotten voor een vernieuwde aanpak. De 52 rotten van de binnenstad werden verdeeld in zeven zogenaamde quartiers. Zo worden kleine comités samengebracht op wijkniveau. Elk quartier wordt voorzien van een toegangspoort vanuit de grote winkelas, signalisatie en een ontmoetingsplaats. 

De rotten staan zo sterker bij de versieringen en kunnen zo ook verenigingen inschakelen om mee te komen helpen versieren of activiteiten te organiseren binnen grotere delen van de stad. Het resultaat wordt een mooi versierde binnenstad. “We zijn bijzonder blij dat de belangstelling vanuit de inwoners van de binnenstad voor de startavond van de rotten groot was”, vertellen Jasper Lambrechts en Gilbert Govaerts van de stuurgroep Rotten. “Het is fijn om te zien dat er een nieuwe dynamiek ontstaat in de rotten. De Hasselaren willen deze traditie duidelijk niet laten verwateren en appreciëren de nieuwe wind in de Feesten. Vanaf nu is het volle gas richting 2024.”

Nieuwe dynamieken

Net als voor het Virga Jessecomité, is het ook voor het Hasseltse stadsbestuur belangrijk dat alle Hasselaren zich betrokken voelen bij de Virga Jessefeesten. Het versieren van de straten brengt mensen samen en zorgt voor nieuwe dynamieken in de buurten. Dat bleek tijdens de startavond uit enkele getuigenissen van enkele trekkers van een rot. “De Virga Jessefeesten zorgen in 2024 met de versieringen en vele activiteiten voor een warme sfeer in Hasselt”, vertelt burgemeester Steven Vandeput. 

“We willen hierbij zoveel mogelijk Hasselaren betrekken. De versiering moet niet groot of duur zijn. Veel belangrijker is dat buren samenkomen en samen kunnen genieten van de Zevenjaarlijkse feesten. Als stad verlenen wij onze volle medewerking. Daarom hebben we samen met het Virga Jessecomité een taskforce opgericht. Deze bijzondere samenwerking tussen Stad en Virga Jessecomité moet van de Virga Jessefeesten in 2024 een onvergetelijke editie maken.”

Feestprogramma

Naast de drie ommegangen, worden tijdens de feestperiode van 11 tot 25 augustus 2024 weer enkele honderden artistieke, culturele en muzikale activiteiten georganiseerd, voornamelijk in de binnenstad maar ook in de deelgemeenten. “In het feestprogramma dat de komende maanden vorm krijgt, zal elke Hasselaar wel zijn of haar gading kunnen vinden”, vertelt schepen van Evenementen Habib El Ouakili. “In het verenigingsleven merken we nu al veel enthousiasme om tijdens de Virga Jessefeesten uit te pakken met een leuke activiteit. Ook voor de jongeren wordt een mooi aanbod uitgewerkt. Alle Hasselaren kunnen dus participeren aan de Virga Jessefeesten. Als je dan weet dat tijdens de feestperiode meer dan 100.000 bezoekers naar onze stad afzakken, is het duidelijk dat heel Hasselt nu al naar de Virga Jessefeesten uitkijkt.”

Jessa Hasselt en AZ Vesalius Tongeren gaan nauwer samenwerken

Standaard

Foto – Mine Dalemans

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en az Vesalius in Tongeren en Bilzen, beiden lid van het Andreaz-netwerk, ondertekenden zaterdagochtend een intentieovereenkomst. Daarmee geven ze hun eerder aangekondigde streven om in de toekomst nog nauwer te gaan samenwerken een officiële vorm. Dit plechtig moment werd afgelopen weekend vastgelegd in aanwezigheid van de burgemeesters van Hasselt, Tongeren en Bilzen.

Het Jessa Ziekenhuis en az Vesalius werken al heel wat jaren erg goed samen. Op 1 december 2022 al kondigden ze aan dat ze hun samenwerking de komende jaren zouden intensifiëren. Een ambitie die zaterdagochtend een officieel tintje kreeg in de rooftopbar van een Hasselts hotel.

Eric Christiaens, algemeen directeur az Vesalius: “Die intentieovereenkomst vloeit voort uit de gedeelde overtuiging dat intensere samenwerking een vereiste is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de zorgnood in onze regio. In welke juridische vorm we dat gaan doen, is nog onduidelijk. We willen hierover uiterlijk over een jaar een beslissing kunnen nemen. We stelden daarom een externe partij aan die een analyse gaat maken van elk ziekenhuis om uit te zoeken hoe
we de toenadering concreet kunnen maken.”

Yves Breysem, algemeen directeur Jessa: “De gezamenlijke doelstelling is om het aanbod en de
kwaliteit van zorg te verbeteren door gedeelde en geïntegreerde zorgpaden te ontwikkelen, en door kennis en expertise te delen in al onze activiteiten. Elk ziekenhuis maakt voor zichzelf een beleidsplan op. We zullen mekaars plannen met grote interesse lezen en zoeken naar synergiën.”

Met de beperkte middelen die er zijn willen de twee ziekenhuizen niet alleen de medische maar ook de ondersteunende diensten beter organiseren. Om zo te kunnen omgaan met de schaarste op de arbeidsmarkt, de werkdruk behapbaar te houden en meer en betere carrièremogelijkheden te bieden aan medewerkers en artsen.

Ook de burgemeesters van Bilzen, Tongeren en Hasselt waren aanwezig om hun steun voor deze nauwere samenwerking uit te drukken.

Patrick Dewael, burgemeester Tongeren: “We zijn fier op az Vesalius in onze stad. Dat beide ziekenhuizen de kwaliteit van hun zorgaanbod willen blijven verbeteren komt de inwoners van de regio alleen maar ten goede. Gezondheid op maat dichtbij huis kunnen aanbieden is een enorme troef voor de toekomst.”

Bruno Steegen, burgemeester Bilzen: “Het ziekenhuislandschap evolueert snel en de middelen zijn beperkt. Met een nauwere samenwerking kunnen beide ziekenhuizen meer en beter en creëren ze meer ruimte en middelen voor innovatie en specialisatie.”

Steven Vandeput, burgemeester Hasselt: “Jessa is een sterke zorgpartner en een belangrijke werkgever voor Hasselt en omgeving. Met deze samenwerking kunnen beide ziekenhuizen meer carrièremogelijkheden bieden aan zorgmedewerkers en artsen. Dan maakt hen nog aantrekkelijker op een krappe arbeidsmarkt, en dat komt de dienstverlening naar de patiënt ook alleen maar ten goede.”

Luc Vankrunkelsven spreekt over macro-oecumene op 30 januari 2023 in kerk van Godsheide

Standaard

Op 30 januari 2023 vanaf 19u30 kan je een lezing van Luc Vankrunkelsven over macro-oecumene in de kerk van Godsheide bijwonen. De toegang is gratis.

Op 1 mei 2022 ging in Godsheide het Trefcentrum voor Levensbeschouwingen van start. Hiermee wil de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang de stap zetten van dialoog naar actieve samenwerking tussen levensbeschouwingen. Samen willen we bouwen aan een spirituele herberg waarin iedereen welkom is. In dit licht vinden er in de plaatselijke kerk o.a. lezingen plaats. De derde spreker is Luc Vankrunkelsven, bekend als oprichter van Wervel, de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (1989). Hij hanteert ook het begrip macro-oecumene. Zelf vertelt hij hierover: “Oecumene werd lang alleen bekeken als dialoog tussen kerken. Met macro-oecumene wordt bedoeld dat we ook kunnen leren en dialogeren met tal van andere inspiraties.”

Luc vankrunkelsven hielp zopas een macro-oecumenisch psalterium van de Braziliaanse bevrijdingstheoloog en benedictijn Marcelo Barros vertalen. Hij zal dat die avond gebruiken ter illustratie. Er zijn namelijk gebeden opgenomen van moslims, van de Candomblé e Umbanda, van de boeddhisten e.a. Herman Verbeek componeerde vanuit dezelfde inspiratie meditatieve gezangen, die op de avond zullen gebracht worden door Hugo Keunen (de dirigent van het solidariteitskoor Kantikune).

Luc ging 25 keer naar Brazilië en de avond zal daardoor gekleurd zijn. Naast het psalterium van Barros herkent hij zich al decennialang in de transreligieuze gedichten/zangen. We zullen die avond bij enkele van die zangen stilstaan.

Luc is zelf norbertijn, en was een tijdlang directeur van het bezinningscentrum van de abdij van Averbode. Momenteel is hij ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.

www.socialekalender.be