Wat is nog nut van zoekverkeer in Hasseltse binnenstad?

Standaard

Elke zaterdag wordt de Hasseltse Dokter Willemsstraat vóór de knip afgesloten om wagens van vrienden en familie van koppels die hun huwelijk laten voltrekken in de zaal van het proviciehuis in de Lombaardstraat door te laten. Een gemeenschapswachter zorgt voor de goede afhandeling. Helaas zijn er telkens heel wat auto’s die niets met het huwelijk te maken hebben, maar toch deze route nemen om vervolgens door de aanwijzing van de gemeenschapswachter de Aldestraat inrijden om opnieuw uit te rijden aan de Diesterpoort. Het is vooral zoekverkeer, dat zorgt voor oponthoud in de Dokter Willemsstraat, hopeloos op zoek naar een parkeerplaats. Ze rijden het centrum binnen via de Ridder Portmansstraat. Dat zoekverkeer maakt de situatie van de fietsers in de fietsstraten niet zo gemakkelijk, ondanks ze achter de fietsen moeten blijven. Vooral tegenliggende wagens nemen dikwijls twee rijbanen in in de Dokter Willemsstraat. Ook de handelaars stellen zich vragen over het nut van het nog vele zoekverkeer in de stadskern en pleiten dan ook voor een meer verkeersvrije stadskern, zeker op kooptijden en koopdagen.

Het Belang van Loon schrijft over Back to Bokrijk

Standaard

Deze week maakte Lydia Zonnepaneel (AKA Lydia Trambus) , minister van Verkeer, zich onsterfelijk met de hilarische opmerking dat het vervangen van de sneltram door een trambus vermeed dat Limburg terug in de vorige eeuw zou verzeilen (?!). Beste mevr. Zonnepaneel. Door uw toedoen en dat van uw collega’s is Limburg nooit in de 21ste eeuw geraakt.

Nadat Lydia Zonnepaneel, in de vorige regering als minister van Energie al blunderde door de Vlaamse milieubewuste en subsidiebeluste zonnepaneelplaatser een pad in de korf te zetten, heeft ze deze week haar tweede stupiditeit afgerond. Tijd voor een reactie had ze niet. Een deurwaarder was haar inboedel aan het opschrijven. De schadeclaims van de ‘gejoste’ zonnepaneelleggers zijn dan ook niet min.

Enfin, terug naar haar laatste gaffe: een uitgelezen kans om onze gouw EINDELIJK te voorzien van een fatsoenlijk openbaar vervoersnet is door haar vakkundig om zeep geholpen. Dit mobiliteitsplan zorgvuldig uitgewerkt door experten, bracht de Limburgers binnen het uur op éénder welke plaats in onze gouw. Mobiliteitsknooppunten met parkings voor auto’s en fietsen boden een overstap op bus, sneltram of trein en vormden zo een performant openbaar mobiliteitsnetwerk.

De voorwaarde was echter dat er niet geraakt werd aan de situering van de mobiliteits-knooppunten, de tracés en de vervoersmiddelen. Dit zou immers betekenen dat een radertje werd weggenomen uit het geolied Zwitsers uurwerk waarop dit systeem liep. Lydia Zonnepaneel heeft echter constant liggen morrelen aan dit project met als triest eindpunt het opdoeken van de tramlijn Hasselt-Maastricht.

De alternatieven voor haar wanbeleid zal de mensen niet uit de auto halen, wat één van de essentiële objectieven was van dit plan.

De vraag rijst wat haar beweegredenen zouden kunnen geweest zijn:

  • Dat een goed uitgebouwd mobiliteitsnet mensen gemakkelijker op het werk brengt of het ondernemingsklimaat kan aanwakkeren zou eerder iets zijn voor een vooruitziende liberaal;
  • Dat een gedegen openbaar vervoer sociale contacten kan aanmoedigen (bezoekjes aan patiënten in zieken- en rusthuizen, eens de kinderen of kleinkinderen opzoeken die verderaf wonen, …) is een bekommernis voor een sociaal voelend politicus;
  • Dat er werk gemaakt wordt van een overstap van auto naar openbaar vervoer is de doelstelling van een beleidsvoerder die zich bekommert om het leefmilieu;
  • Het aanwakkeren van het toerisme in Limburg door een goed uitgewerkt vervoersplan is een uitdaging voor een verkozene die fier is op onze gouw en dit aan iedereen wil tonen;
  • Dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met het belastinggeld en geen nutteloze infrastructuurwerken worden gestart of schadeclaims worden geriskeerd (Maastricht vraagt 23 miljoen compensatie voor het opdoeken van de sneltram) is een objectief voor een minister die handelt als een goed huisvader;

Niets van dit alles bij minister van verkeer, Lydia Zonnepaneel.

Maar:

De kans laten liggen om de overstap van de auto naar openbaar vervoer te realiseren in het licht van het hoge aantal ongevallen, waarbij zwakke weggebruikers zijn betrokken, zou een bekwaam en betrokken vakminister snel over de brug halen om dit door experten uitgebouwd mobiliteitsplan met overgave te verdedigen en met hoogdringendheid door te voeren. Maar … ook voor de gewonde en gedode verkeersslachtoffer(tje)s geeft deze verkeersminister niet thuis.

Maar juist is juist. Het zou te veel eer zijn voor Lydia Zonnepaneel om als enige de trofee van onkunde in ontvangst te nemen. De grootste verdienste voor het begraven van dit mobiliteitsplan is de gecorrumpeerde, Seef Vandetut, burgemeester van Hasselt. (‘Deze tram komt niet door mijn wijk’) en de rest van het Hasselts stadsbestuur.

Misschien dat ze in Hasselt hun affiche ‘Limburg begint hier’ nu kunnen vervangen door ‘Bokrijk begint hier’?

Graag hadden we ook even gepolst bij de andere Limburgse ministers van de Vlaamse regering, waar het plan definitief werd begraven. Blijkt dat Warrige Wouter ontslag heeft genomen en minister van Milieu, Dumal Zeewier – in de wandelgangen beter bekend als ‘Bayraktar’ – het te druk heeft. In opdracht van haar voorzitter moet ze nu haar vizier richten op de ‘dogmatische groenen’ en de bezwaarschriften schrijvende Boerenbond en ondertussen ver wegblijven van de Antwerpse haven.

Voor al deze ministers en het Hasselts stadsbestuur die dit voor Limburg zo belangrijk mobiliteitsplan hebben om zeep geholpen, nog deze opmerking: Bij ieder toekomstig verkeersongeval met zwakke weggebruikers waarbij er slachtoffer(tje)s te betreuren vallen: TREK HET U AAN.

Van uw correspondent Jo van Mulcken voor Het Belang van Loon (HBvLoon)

ps. Misschien dat verkeersslachtoffer(je)s en nabestaanden ook een deurwaarder kunnen sturen naar onze politieke elite. Niet zozeer om hun inboedel op te schrijven maar om op zoek te gaan naar hun laatste greintje moreel fatsoen.

Business & Breakfast op Hogeschool PXL

Standaard

Deze week staat de PXL-opleiding ‘Organisatie en Management’ in de spotlight. Rania, Janne, Loris en Amal uit deze richting hebben het heft in handen genomen om een speciaal evenement te organiseren. Op woensdagmorgen 25 mei 2022 is het tijd voor hun langverwachte ‘Business & Breakfast’. De naam van het evenement zegt het zelf: ondernemerschap en ontbijten in één.

Rania legt uit: “Voor deze interactieve lezing hebben we niemand minder dan ‘Linda Capelle, CEO van Brightplus’ kunnen strikken. Ze neemt de deelnemers mee doorheen de evolutie van de assistent naar de professional. Ze komt ons in primeur vertellen wat ze in haar boek heeft geschreven dat uitkomt op woensdag 1 juni 2022. Brightplus staat ook al een hele tijd aan de top van HR-bedrijven in België!”

Naast deze boeiende gastspreker is ook Tom Kellens met zijn bedrijf Behaviourmaps van de partij. Behaviourmaps zorgt ervoor dat professionals inzicht krijgen in hun eigen gedragspatroon. Dit is zowel voor een werkgever als een werknemer een echte must! Alle deelnemers van de sessie kregen de kans om hun eigen gedrag in kaart te brengen. “Met deze waardevolle informatie hebben de aanwezige studenten al een stapje voor op de rest. Tom, expert op dit gebied, maakt de ochtend dan ook compleet met zijn visie hierop.” besluit Rania.

Dirk De Wachter, Annemarie Mol, Christian Grönroos en Stella Nkomo eredoctoraten UHasselt

Standaard

Voor haar 49ste verjaardag verwelkomt Universiteit Hasselt 4 nieuwe eredoctoren die de mens centraal stellen en welzijn bevorderen. De eredoctoraten gaan naar psychiater Dirk De Wachter, filosofe Annemarie Mol, econoom Christian Grönroos en econome Stella Nkomo. “Vier wetenschappers, gedreven om een positief verschil te maken voor anderen en zo het welzijn in onze samenleving te bevorderen”, zegt rector Bernard Vanheusden. De organisatie Te Gek!? krijgt tijdens de academische zitting een speciale erkenning voor haar jarenlange inzet voor geestelijke gezondheid.

Met ‘Kindness’ als centrale thema van haar Dies Natalis (geboortedag) brengt UHasselt dit jaar de nood aan meer verbondenheid in onze samenleving en meer vriendelijkheid, mededogen en begrip voor elkaar onder de aandacht. “In deze onzekere tijden is er meer dan ooit nood aan mensen die het vermogen hebben om bruggen te bouwen, verschillen te overstijgen en zich open te stellen voor anderen. Onze vier nieuwe eredoctoren zijn ware ambassadeurs van deze ‘kindness’. Allen moedige, geëngageerde individuen die het verlangen delen om een positief verschil te maken voor anderen en zo niet alleen onderlinge relaties, maar ook de samenleving in haar geheel te versterken”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Prof. dr. Dirk De Wachter – Instellingseredoctoraat

Psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter is diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van KU Leuven en één van de meest gezaghebbende stemmen over geestelijke gezondheid in ons land. Zijn overtuiging dat het een diep menselijke behoefte is om betekenis te hebben en als zinvol gezien te worden, zorgen voor scherpe analyses over onder andere de staat van de geestelijke gezondheidszorg in ons land en het overmatig gebruik van psychofarmaca in onze samenleving. Zijn visie leidde ook al tot sterke pleidooien om eindelijk armoede en eenzaamheid ten gronde aan te pakken. “De verbondenheid en betrokkenheid in de boodschappen van Dirk De Wachter, spreken ons als een verbonden en betrokken universiteit enorm aan. We zijn dan ook zeer verheugd dat we Dirk De Wachter als eredoctor mogen verwelkomen aan UHasselt”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Prof. dr. Christian Grönroos – eredoctoraat Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen

De Finse econoom Christian Grönroos (emeritus Hanken School of Economics, Finland) is medegrondlegger van relatiemarketing- en ‘service-denken’ in de (bedrijfs)economische wetenschappen. Hij bracht een klant-centrische visie binnen in het economische denken, waarbij de focus niet meer zozeer ligt op louter het productieproces en het maken van goederen als bron van waardecreatie, maar waar juist de klantervaring en dienstverlening hierin een zeer belangrijke rol spelen. “Deze mindshift naar de menselijke factor bevrijdt bedrijven van het kille doel van louter productie en winst maken en verlegt de focus naar het belang van warme menselijke relaties en hoe klanten het bedrijf en de dienstverlening ervaren. Hierdoor bracht hij heel wat meer kindness binnen in het economische denken. En deze roep om de mens centraal te zetten in het economisch denken, heeft onze vakgroep Marketing sterk beïnvloed in ons onderzoek en onderwijs en de manier waarop wij bedrijven adviseren”, zegt prof. dr. Allard Van Riel, promotor van dit eredoctoraat.  De Finse econoom Christian Grönroos (emeritus Hanken School of Economics, Finland) is medegrondlegger van relatiemarketing- en ‘service-denken’ in de (bedrijfs)economische wetenschappen. Hij bracht een klant-centrische visie binnen in het economische denken, waarbij de focus niet meer zozeer ligt op louter het productieproces en het maken van goederen als bron van waardecreatie, maar waar juist de klantervaring en dienstverlening hierin een zeer belangrijke rol spelen. “Deze mindshift naar de menselijke factor bevrijdt bedrijven van het kille doel van louter productie en winst maken en verlegt de focus naar het belang van warme menselijke relaties en hoe klanten het bedrijf en de dienstverlening ervaren. Hierdoor bracht hij heel wat meer kindness binnen in het economische denken. En deze roep om de mens centraal te zetten in het economisch denken, heeft onze vakgroep Marketing sterk beïnvloed in ons onderzoek en onderwijs en de manier waarop wij bedrijven adviseren”, zegt prof. dr. Allard Van Riel, promotor van dit eredoctoraat.

 Prof. dr. Annemarie Mol – eredoctoraat Faculteit Architectuur en Kunst

 Prof. dr. Annemarie Mol (Universiteit Amsterdam, Nederland) is filosofe en antropologe. In haar onderzoek combineert ze filosofie, medische sociologie, antropologie, wetenschapssociologie en sociale theorie om zo te komen tot een open blik waarbij er ruimte is voor de waarden en wereldvisies van anderen en waardoor dialoog tot stand kan komen. Zo inspireert zij academische ontwerpers en kunstenaars om in hun werk zorgzaam om te gaan met de neiging om bepaalde visies op te dringen aan anderen. “Een visie die we delen binnen onze faculteit Architectuur en Kunst, waarbij we bijvoorbeeld binnen ons participatief design vormgeven aan een dialoog tussen mensen, gemeenschappen en hun omgeving om ruimtes vorm te geven”, zegt prof. dr. Liesbeth Huybrechts, promotor van dit eredoctoraat.

Prof. dr. Stella M. Nkomo – eredoctoraat School Sociale Wetenschappen

De Amerikaanse professor Stella M. Nkomo (University of Pretoria, Zuid-Afrika) is één van de meest gezaghebbende academische stemmen rond onderzoek naar etnische en raciale diversiteit binnen organisaties. Tot de jaren ‘90 werd raciale ongelijkheid in organisaties niet zo veel onderzocht. De weinige studies beschouwden raciale ongelijkheid als het gevolg van de vooroordelen van individuen die leidden tot discriminatie. Stella Nkomo verlegde met haar onderzoek de focus naar meer structurele processen en gebruiken binnen organisaties die tot de onderdrukking van een bepaalde groep door een andere groep kan leiden. Stella Nkomo was de eerste scholar die liet zien hoe in organisaties structuur, cultuur, processen en praktijken niet neutraal zijn. De norm, waartegen iedereen afgemeten wordt, is op het lijf geschreven van de dominante groep. En dat houdt ongelijkheid in stand. Dit inzicht is cruciaal om een beleid te kunnen ontwikkelen die de norm in vraag stelt en gelijkheid bevordert. “Stella Nkomo neemt met haar academisch werk een duidelijk standpunt in tegen structurele ongelijkheid, en dat zonder het debat te polariseren in ‘wij’ en ‘zij’. Ze toont ons zo, met woord en daad, de weg naar een inclusieve samenleving”, zegt prof. dr. Patrizia Zanoni, promotor van dit eredoctoraat.

Te Gek!? – Speciale erkenning

Voor het eerst tijdens haar Dies Natalis reikt UHasselt ook een speciale erkenning uit aan een initiatief. Dit jaar viel de keuze op ‘Te Gek!?’. Al bijna twintig jaar maakt Te Gek!? geestelijke kwetsbaarheid bespreekbaar met onder meer albums, concerten, lezingen fietstochten en schoolbezoeken. Met haar uitgebreide netwerk van ambassadeurs toont ‘Te Gek!?’ oud en jong de noodzaak en mogelijkheden om over hun worstelingen te praten als het eens wat minder gaat. “Namens alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van UHasselt willen we ‘Te Gek!?’ dan ook bekronen om van het hoofd een zaak te maken en taboes te doorbreken”, zegt prof. dr. Wanda Guedens, vicerector Onderwijs.

Brainstormen over klimaat in onze buurt op 31 mei 2022 in Muziekodroom Hasselt

Standaard

Op 31 mei 2022 vanaf 19u organiseert Vooruit Hasselt een hackaton over wat we kunnen doen met het klimaat in onze buurt. Er wordt gebrainstormd over suggesties en ideeën voor een betere en duurzamere toekomst. Tijdens de Klimaat Hackaton Hasselt kan antwoorden bieden op vragen als hoe zorgen we voor meer groen in de stad en zo voor zuiverdere lucht, hoe maken we milieuvriendelijk vervoer toegankelijk en betaalbaar voor iedereen en hoe kunnen we onze jongeren meer betrekken in het klimaat verhaal en welke rol speelt het onderwijs en de lokale economie. Iedereen is van harte welkom!

Unizo Hasselt houdt keynote over ontdekking van hybride verkoper in jezelf op 9 juni 2022 in Holiday Inn Hasselt

Standaard

Sales-expert Kathleen Cools is te gast op de infosessie van Unizo Hasselt op 9 juni 2022 vanaf 19u30 over ‘Ontdek de hybride verkoper in jou’ in Holiday Inn in Hasselt.

Kathleen Cools geeft als deskundige antwoorden op vragen zoals hoe vergroot je als ondernemer de impact op jouw klanten (B2B en B2C), hoe verkoop je zowel face-to-face als via andere communicatiekanalen, en welke zijn meest geschikt, wat verwachten de klanten en welke vaardigheden moet je zeker in huis hebben en hoe ben je succesvol, op een manier die niet aanvoelt als verkopen.

De nieuwste categorie topverkopers is de hybride versie. Zij benaderen prospecten en klanten via diverse kanalen: videocalls, telefoon, sociale media, videoboodschappen en WhatsApp als een evenwaardige aanvulling op face-to-face gesprekken. Bovendien dagen hybride verkopers prospecten en klanten uit om bestaand gedrag, tools en processen in vraag te stellen en vanuit andere perspectieven te bekijken.

Als mede-eigenaar van een KMO in de technologiesector, bouwde Kathleen gedurende 15 jaar een sales team uit dat jaar na jaar groeiresultaten neerzette. Na de verkoop van dit bedrijf richtte zij in 2016 vanuit haar passie voor verkoop én voor mensen, Attitudo op. Met Attitudo traint en coacht Kathleen sales professionals om die mindset en vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze waarde creëren voor de klant.

Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven.

Jolanda Schuurman vervangt 3 dagen Ben Lambrechts als algemeen PXL-directeur

Standaard

Na een oproep via deze nieuwsbrief en de PXL-app, stelden heel wat junior-collega’s zich kandidaat tussen 23 en 25 mei 2022 algemeen directeur Ben Lambrechts te vervangen in zijn job. Er kon maar één iemand deze rol vervullen en de keuze is gevallen op Jolanda Schuurman, studente PXL-Music, Muziekmanagement. Zij neemt sinds vandaag zijn bureau en zijn agenda over. We zijn benieuwd naar de dossiers waarop zij, in naam van de PXL-junior-collega’s, haar stempel zal kunnen drukken!

Haar boodschap

Hey daar

Volgende week neem ik de job van Ben Lambrechts over en word ik de nieuwe Algemeen directeur van PXL. Een job die Ben Lambrechts al maar liefst 18 jaar lang uitvoert, maar nu is het tijd voor verandering (en misschien een iets vrouwelijkere aanpak?). Zoals Ben Lambrechts heb ik ook een passie voor muziek en is het leven mijn leerschool. Deze passie bracht me naar PXL-Music waar ik de richting Muziekmanagement met veel plezier volg. Daarnaast heb ik veel ervaring als vrijwilliger in zowel binnen- als buitenland. Dankzij al deze ervaringen, de banden met de creatieve sector en een goeie portie goesting hoop ik zo een nieuwe frisse wind in het bestuur van onze hogeschool te brengen. 

Jolanda 

Dymfna Meynen maakt Ronde van Hasselt voor Dag van de Buren 2022

Standaard

Voor schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen was 20 mei 2022 de speciale dag voor het vieren van de sociale cohesie onder Hasselaren tijdens de Dag van de Buren 2022 met de Ronde van Hasselt.

Heikes Comité op Kuringen-Heide werd uitgeroepen tot Buurt van 2022, kreeg 2500 euro stadssubsidie om haar wijkwerking verder uit te bouwen en kreeg ook een straatnaambord cadeau. De Tuilterstraat ontving als mooie tweede een cheque van 2.000 euro, de bronzen plak ging naar de Alfons Jeurissenstraat en is goed voor 1.500 euro. Het Krikelspark kreeg tenslotte de titel van Belofte van 2022, waar 500 euro aan verbonden is.

Hasselt hecht veel belang aan warme, hechte buurten. Om die reden wil de dienst Wijkopbouw ook zorgen voor een leuke onderlinge uitwisseling en kruisbestuiving tussen de talrijke buurtcomités in de Hasseltse wijken. De ludieke buurtwedstrijd Hasseltse Burenbeker kan daartoe bijdragen.

Inschrijven tot 8 juli 2022 voor eerste Limburgse Vastgoed Awards 2022

Standaard

Noteer donderdag 10 november 2022 alvast in jouw agenda. Dan reikt Voka – Kamer van Koophandel Limburg voor het eerst de Limburgse Vastgoed Awards uit. Met dit initiatief willen we Limburgse vastgoedprojecten in de kijker plaatsen en de aandacht geven die ze verdienen. “Ondernemers in de vastgoedsector bouwen letterlijk mee aan onze toekomst. Projectontwikkeling is vandaag de dag een collectief verhaal waarbij dialoog, overleg en verbinding centraal staan. Met onze Limburgse Vastgoed Awards willen we ondernemers tegelijk belonen en stimuleren om mee te denken aan de ruimtelijke ordening van de toekomst”, zeggen Johann Leten en Ed Somers, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg en voorzitter van het Netwerk Vastgoed. Voor vrijdag 8 juli 2022 kunnen geïnteresseerden hier hun kandidatuur voor de awards indienen. ​

UNIZO Livia Award 2022 is voor Caroline Rigo van Cent pur Cent; Livia Jong Geweld gaat naar Bo Tijskens van Gftd.Jewelry

Standaard

Foto’s: Caroline Rigo & Bo Tijskens

Caroline Rigo wint de 17de UNIZO Livia Award: de bekroning voor een vrouwelijke zelfstandige ondernemer die als inspirerend boegbeeld voor andere onderneemsters fungeert. De Hasseltse onderneemster specialiseerde zich in gezonde cosmetica. Dat resulteert in Café beauté in Hasselt en Knokke, de cosmeticamerken Cent Pur Cent en i.am.klean en als kers op de taart Blush Academy, een academie voor b2b en b2c. “We gaan nog veel van Caroline Rigo horen. Ze staat nog maar aan het begin van haar straffe ondernemersverhaal”, vertelt juryvoorzitter Hilde Peerlings.

Voor het tweede jaar op rij werd er ook het UNIZO Livia Jong Geweld uitgereikt: een ondernemersprijs voor een Limburgse onderneemster die maximum 3 jaar geleden haar eigen zaak opstartte en die 35 jaar of jonger is. Voor deze award wist Bo Tijskens van Gftd.Jewelry de jury te overtuigen. Zij startte anderhalf jaar geleden haar bedrijf Gftd. Jewelry, dat gespecialiseerd is in op maat gemaakte juwelen met een persoonlijk verhaal. Daarbij speelt Bo met letters, woorden, symbolen, edelstenen, …