Voorstel voor leerkrediet verlies door corona

Standaard

Hogeschool PXL heeft vanaf het begin van de coronacrisis zo goed mogelijk ingespeeld op de uitdagingen waarvoor studenten stonden.

De lessen zijn meteen digitaal van start gegaan en ook de studentenbegeleiding is via andere kanalen doorgegaan. Studenten konden nog steeds beroep doen op individuele en groepsbegeleiding. Daarnaast voorziet Hogeschool PXL ook een aanzienlijke versoepeling in de studievoortgangsmaatregelen. Studenten zullen maar voor 30% van hun opgenomen studiepunten geslaagd moeten zijn en niet voor de reguliere 60% of meer.

Toch vinden ze het positief dat er een oplossing komt voor bepaalde studenten die omwille van hun individuele omstandigheden niet in de mogelijkheid waren om dezelfde resultaten neer te zetten dan in normale tijden. De modaliteiten en administratieve procedures moeten nog verder bepaald worden door de bevoegde instanties zodat studenten duidelijkheid krijgen wanneer hun aanvraag wel of niet gegrond is. Ook een flessenhals bij het aantal aanvragen zal vermeden moeten worden. Wij zien een mogelijke oplossing in een decretale bepaling waarin de instelling zelf de autonomie krijgt om te beslissen of een student na het benutten van zijn beide examenkansen, niet geslaagd is door de coronacrisis en recht heeft om zijn leerkrediet terug te krijgen.

Zoals steeds zullen wij studenten ondersteunen bij het indienen van hun aanvraag en de verdere opvolging ervan. Daarnaast zullen ze sowieso met elke individuele student in onze hogeschool streven naar de best mogelijk oplossing voor hun verdere traject.

Hasselts woonloket nu ook digitaal te bezoeken

Standaard

Heb je een vraag voor het stadsbestuur of één van de diensten? Dan kan je altijd een afspraak maken. De dienst Wonen biedt naast de loketwerking in stadhuis ’t Scheep voortaan ook een digitaal loket aan. Je kan hen spreken via Teams of Zoom.

De nieuwe dienstverlening, die werd opgezet samen met de dienst ICT, heeft twee grote voordelen. Ten eerste is het heel klantvriendelijk, want burgers moeten zich niet meer naar ’t Scheep verplaatsen. Ten tweede is het in deze coronaperiode ook gewoon de meest veilige keuze. “Burgers die een vraag hebben, krijgen voortaan de keuze”, vertelt Marc Schepers, schepen van Wonen. “Via het afsprakensysteem Qmatic kiest de burger nu zelf voor een fysieke afspraak aan het loket of voor een digitale afspraak via Teams of Zoom. Omdat wij in principe geen documenten moeten uitwisselen, heeft deze werkwijze geen nadelen. Integendeel, we kunnen meteen digitaal linken leggen. Het systeem is doel- en klantgericht en volledig coronaveilig. Het is een extra service die we met veel plezier aanbieden.”

Natuurlijk beantwoordt de dienst Wonen aan dit Woonloket dezelfde vragen als in fysiek contact. En dat zijn er heel wat. “Je kan bij ons terecht voor alle info over renovaties en energiepremies, maar ook voor vergelijkingen van de goedkoopste energieleverancier (V-test). Ook vragen over sociale huisvesting, studentenkamers, andere woonvormen, huursubsidies- en premies… krijgen een antwoord. Wil je weten of je dak goed geïsoleerd is? Dan bekijken we samen de thermografische foto van je dak”, verduidelijkt Koen Knevels, diensthoofd Wonen. Meer informatie vind je op www.hasselt.be/woonloket

Hasselt krijgt er twee bedrijvenparken voor lokale ondernemers bij

Standaard

kolmont.biz

De Limburgse projectontwikkelaar Kolmont.biz start binnenkort in Hasselt met de bouw van twee bedrijvenparken voor lokale ondernemers. Op het bedrijventerrein in Stadsheide (Kiewit) komen er tegen de zomer van 2021 in totaal 21 energiezuinige units bij. De hele site – waar het regenwater wordt hergebruikt én groendaken aanwezig zijn op de gebouwen – heeft een totaaloppervlakte van 7.453 m², ongeveer de grootte van een voetbalveld. Het project Kaai West omvat 15 kmo-units bestemd voor verhuur, met een grootte die varieert van 120 tot 240 m². 

Op het bedrijventerrein in Stadsheide start na de zomer de bouw van het nieuwe kmo-park. Er komen maar liefst 21 energiezuinige units, de kleinste zijn 98 vierkante meter, de grootste meer dan 200 vierkante meter. Maar units kunnen ook samengevoegd worden naar gelang de behoefte. Wat opvalt, is de moderne architectuur van het gebouw. Zo gaat er aan de voorzijde veel glas aanwezig zijn, dat moet zorgen voor veel lichtinval, transparantie en uitstraling.

De kmo-units zijn voornamelijk bedoeld voor lokale ondernemers, zoals elektriciens, loodgieters en schilders. In samenspraak met de handelaars en ondernemers die er zich zullen vestigen, kunnen sommige units ook sleutel-op-de-deur units worden. Dit is een populair concept, maar nog altijd onbekend bij het grote publiek. Het gaat om bedrijfsgebouwen – zoals kantoren of opslagruimtes – die bij oplevering helemaal klaar zijn. 

“Het is voor lokale ondernemers niet altijd gemakkelijk een plaats te vinden om zich te vestigen, zeker niet vlakbij het centrum. Met dit nieuwe kmo-park lossen we dan ook het plaatstekort voor een groot stuk op en zorgen we ervoor dat lokale ondernemers zich in de regio kunnen blijven vestigen.”

Jeroen Van Neck, projectontwikkelaar Kolmont.biz

Duurzaam

De nieuwe kmo-site wordt volledig duurzaam en voldoet zo aan de meest recente EPB-eisen, zeg maar regels over de energieprestatie en het binnenklimaat. Op de site heeft de ontwikkelaar bovendien een slimme manier gevonden om het regenwater op te vangen en zo terug te kunnen hergebruiken. Ook zal er de mogelijkheid zijn om zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen. De daken van de units worden voorzien van maar liefst 1.822 vierkante meter groen. Er komt ook een gemeenschappelijke fietsenstalling waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. In de units zelf is ook ruimte voorzien om fietsen te plaatsen. 

“Door de vele groendaken en het hergebruiken van het regenwater zal het één van de meest duurzame bedrijvenparken van Hasselt worden. We denken vooral bedrijven uit Limburg aan te trekken met dit kmo-park. Maar aangezien de strategische ligging, langs de E313 en E314, verwachten we interesse uit alle hoeken.”

Jeroen Van Neck, projectontwikkelaar Kolmont.biz

De site is gelegen op amper 10 minuten rijden van het centrum van Hasselt en op acht kilometer van de E313 en E314. Tegelijk ligt het nieuwe kmo-park amper een boogscheut af van het bekende innovatieve bedrijvencentrum Corda Campus.

De eerste kmo’s kunnen hun intrek nemen vanaf de zomer van 2021. De verkoop van de units is onlangs gestart en verloopt zeer vlot. 

Kaai West

Ondernemers die ervoor kiezen om een locatie te huren, kunnen terecht in het project Kaai West in de Simpernelstraat 15 A en B in Hasselt, vlakbij het Albertkanaal. Daar komen 15 duurzame units voor kmo’s in een residentiële buurt, met uitzicht op het water en een zeer vlotte verbinding met het stadscentrum en de E313. De units hebben een oppervlakte van 120 tot 240 vierkante meter en zijn ideaal voor een magazijn, een atelier of werkplaats, al dan niet met kantoorruimte. Net zoals bij het project op Stadsheide kunnen aangrenzende units ook hier samengevoegd worden.

“Voor het ontwerp klopten we aan bij Rik Van Com van HVC Architecten, gespecialiseerd in industriegebouwen en kmo-ontwikkelingen. Bij het ontwerp hield hij rekening met het uitzicht op het water, maar ook met de aanpalende woningen. Aan de achterkant van Kaai West komt er een grote en dichte groene buffer, zodat de buren nergens last van hebben.”

Jeroen Van Neck, projectontwikkelaar Kolmont.biz

Opendeurdagen

Kolmont.biz organiseert binnenkort een aantal opendeurdagen voor ondernemers die twijfelen tussen een pand kopen of huren. De eerste opendeurdag vindt plaats op zondag 7 juni op de locatie van Kaai West. Meer info op www.kolmont.biz.

Stad Hasselt belt alle 65-plussers op

Standaard

Ouderen vormen de risicogroep van deze coronapandemie en verdienen extra aandacht. Daarom belt het departement ouderenzorg HOGEVIJF van OCMW Hasselt momenteel alle 65-plussers in de stad op, met de vraag hoe het met hen gaat.

“Het is vandaag al elf weken geleden dat we met z’n allen in lockdown light gingen”, blikt schepen van de Hasselaar Lies Jans terug. “Intussen komt het ‘normale’ leven langzaam maar zeker weer op gang, maar voor veel ouderen in onze stad is dat niet het geval. Ze kunnen of willen geen bezoek ontvangen, zijn angstig, minder goed te been, hebben minder sociale contacten, blijven zitten met vragen… Daarom hebben we besloten onze vaste werking ‘Belgezel’ uit te breiden. Normaal bellen we enkel de senioren op die zelf aangaven een regelmatig telefoontje te waarderen. Nu, in tijden van corona, bellen we àlle 65-plussers op, zonder uitzondering en zonder dat ze zich zelf moeten opgeven hiervoor.”

Oudste eerst

Op basis van een lijst van Hasseltse 65-plussers, die HOGEVIJF verkreeg via de Dienst Burgerzaken, neemt HOGEVIJF telefonisch contact op met de senioren. Hoe gaat dit precies in zijn werk? “Natuurlijk hebben we aandacht voor de meest kwetsbaren”, vertelt Kaat Kuipers, diensthoofd thuisdiensten en dienstencentra. “Daarom beginnen we onze belronde bij de oudste personen uit onze lijst. En zo schuiven we verder op. Neemt de senior niet op, dan proberen we het snel nog een keer opnieuw. De bedoeling is om zoveel mogelijk ouderen aan de lijn te krijgen. Tijdens een informeel gesprek polsen we naar het welbevinden van de senior, naar specifieke vragen of problemen… De medewerkers en vrijwilligers van de lokale dienstencentra kregen specifieke gesprekstips mee omdat niet alle gesprekken even luchtig zullen zijn. Denk maar ouderen die een dierbare verloren. De belgezel zal hen een luisterend oor bieden en hopelijk wat troost.”

Goede babbel

“De bedoeling van Belgezel is om aan psychosociale ondersteuning te doen en moesten er hulpvragen zijn deze te detecteren”, onderstreept schepen van de Hasselaar Lies Jans. “Met de hulpvragen gaan we zelf aan de slag of we verwijzen de senioren warm door naar andere professionele hulp- en dienstverlening of naar Hasselt Helpt, het succesvolle vrijwilligersplatform dat de stad opzette in deze coronatijd. Gelukkig blijken veel senioren zich goed te redden en hebben ze vaak enkel een goede babbel nodig. Ze zijn heel weerbaar, maar vinden het wel heel tof om gebeld te worden vanuit de stad Hasselt. Ze vinden het een teken dat we als stad om hen geven!”

Hasseltse speeltuintjes heropenen op 27 mei 2020

Standaard

speeltuin 20

Op aangeven van de federale overheid gingen ook in Hasselt midden maart 2020 alle speeltuintjes dicht. Die verplichte sluiting benutte het stadsbestuur optimaal om waar nodig herstellingswerken uit te voeren en speeltuigen te vernieuwen. In de Herkenrodebosstraat kwam er zelfs een volledig nieuw speeltuintje bij. Ze heropenen op 27 mei 2020.

“Corona zorgde voor een groot gedeelte van het openbare leven voor stilstand,” vertelt burgemeester Steven Vandeput. “Als bestuur kozen we er samen met de stadsdiensten echter voor om zo veel mogelijk taken verder te zetten. Sterker nog… waar de coronamaatregelen kansen creëerden, hebben we deze met beide handen gegrepen. Zo werden een aantal wegenwerken in de binnenstad vervroegd en ondergingen ook onze speeltuintjes een opknapbeurt. Dit alles met een vlotte heropening als doel. Voor de binnenstad is die missie alvast geslaagd. Nu streven we naar een vlotte heropening van onze speeltuinen op woensdag 27 mei 2020.”

“Gedurende de periode waarin de  speeltuintjes niet toegankelijk waren, voerden we verschillende aanpassings- en vernieuwingswerken uit,” vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Zo werden alle speeltoestellen uitgerust met een uniek nummer. Wie nu een mankement wil melden, kan simpelweg verwijzen naar het specifieke speeltuintje en dat nummer. Onze contactgegevens om defecten door te geven, zijn terug te vinden op gloednieuwe infoborden bij de ingang van elk speelpleintje. Die borden bevatten ook de naam van elk speelpleintje en een aantal basisregels in woord en beeld: geen hondenpoep en honden aan de leiband, stilte na 22u, gooi afval in de vuilbak, wees hoffelijk en amuseer jezelf. Voor het speeltuintje in het stadspark, dat vernoemd is naar An en Eefje, kozen we voor een meer ingetogen afgeleide van het basisontwerp. Daarnaast kregen al onze speeltuinen ook een onderhoudsbeurt. Zo werd het onkruid verwijderd binnen de valzones en waar nodig het zand aangevuld.”

Nieuwe speeltoestellen

“Her en der plaatsten we ook nieuwe toestellen”, vervolgt schepen Libert. “Zo waren de doelen op Ten Hove en in Ludwig van Beethovenlaan dringend aan vernieuwing toe. Deze werden vervangen door vandalismebestendige doelen uit inox. Hetzelfde gebeurde met de minivoetbalgoals in de Bakkerslaan, Prinsenhofweg, Roosterstraat. Ook daar staan nu vandalismebestendige exemplaren uit inox. Achter de doelen in de Anne Ruttenstraat, Heidebergstraat en Ekkelgarden installeerden we ballenvangers. Deze moeten voorkomen dat ballen in de tuinen van buurtbewoners of op straat belanden. In de speeltuintjes van de Vlierstraat en Rakerstraat hingen we nieuwe dubbele schommels. Hetzelfde gebeurt op vraag van de buurt nog in de Vilstraat. Deze schommel werd nog niet geleverd.”

”Verder plaatsten we ook nieuwe wiebelbruggen op de speelplaatsen van de buitenschoolse kinderopvangen in Stokrooie en Spalbeek en de stedelijke basisscholen van Kuringen”, vult schepen van Jeugd Habib El Ouakili aan. “Voor de volwassen kinderen legden we nabij de speeltuin in de Rietstraat twee nieuwe petanquevelden met zitbank en fietsenrekken aan. Deze vervangen de velden van de Vijversstraat. Tot slot legden we in de Herkenrodebosstraat een volledig nieuw speeltuintje aan. Dat bestaat uit een dubbele schommel, een boomstampiramide met glijbaan en een klauterring (foto).”

Morgen open

“Wie de resultaten van dit harde werk met eigen ogen wil bekijken, kan vanaf morgen 27 mei 2020 dus opnieuw terecht in de Hasseltse speeltuinen. We leggen bij de heropening geen extra voorwaarden op, maar volgen de maatregelen van de hogere overheid”, vertelt schepen El Ouakili. “Zo zijn onze speeltuintjes toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij mogen er vrijuit spelen. Begeleiders ouder dan 12 jaar moeten wel de veiligheidsafstand van 1,5 meter blijven respecteren. Voor onze vijf grote speeltuinen – Kapermolenpark, Stadspark, Vredespark, domein Kiewit en De Borggraaf – geldt de limiet van 20 spelende kinderen tegelijk. Hierop zullen we ook toezien. Voor onze kleinere speeltuintjes rekenen we op het gezond verstand van de Hasselaren. Daar geldt geen limiet op het aantal spelende kinderen. Het spreekt voor zich dat deze speeltuintjes geen plaats bieden aan 20 kinderen tegelijk. Is het er te druk, dan vragen we om later terug te keren. In dit verband roepen we bezoekers dan ook op om hoffelijk te zijn en maximum één uurtje van een speeltuin gebruik te maken. Zo krijgt iedereen de kans om een bezoekje te brengen. Laat de picknick thuis, want dat is sowieso verboden.”

Hogeschool PXL start opleiding esports en gaat esporters professioneel begeleiden

Standaard

esporters_01

Het nieuwe normaal zal op en top digitaal zijn. Iedereen leeft meer en meer in een virtuele wereld. Net op dit scharniermoment start Hogeschool PXL met een unieke opleiding esports en gaat ze haar esporters professioneel begeleiden. Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL: “We zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen en kunnen het nu officieel kenbaar maken: Hogeschool PXL kiest resoluut voor esports. Collega Alexander Dumon, die de esportswereld vanbinnen en vanbuiten kent, neemt hierin de lead.”

Alexander Dumon, PXL-esportscoördinator: “Esports is booming business; de sector is nu al groter dan de volledige filmindustrie. Wereldwijd zijn China, de VS en Japan de koplopers wat betreft gaminginkomsten en het aantal spelers. De coronacrisis geeft de sport nog een extra boost. Europa moet nu schakelen willen we op termijn een rol van betekenis spelen. Ook in Vlaanderen groeit esports explosief; meer en meer sportclubs en grote bedrijven kiezen voor eigen teams of linken zich aan bestaande esportsteams. Met PXL-esports verwelkomen we gamers uit Vlaanderen en Nederland en gaan we hen professioneel begeleiden in tal van competities.”

Francis Vos, departementshoofd PXL-Digital: “Esporters hebben een aantal specifieke vaardigheden die in het nieuwe normaal wel eens het verschil kunnen maken voor toekomstige jobs. Denk bijvoorbeeld aan digitale beleving, snelle adoptie van nieuwe trends, strategisch inzicht, mentale weerbaarheid en zelfs teamgerichtheid die bij tal van games een cruciale rol spelen. Vanuit deze sterktes bouwen we bruggen naar onze opleidingen. We mikken op een sterke combinatie van studie en sport; onze esporters worden ook begeleid binnen hun studie; zo worden ze bijvoorbeeld gemonitord op studieresultaten. Waar esports hier en daar nog wel wat negatieve connotaties kent, werken wij met onze aanpak aan een positief verhaal.”

Alexander Dumon: “Enkel met voldoende talent kan esports helemaal doorbreken en mainstream worden in Vlaanderen en Nederland. Met het postgraduaat Esports Business Architect leiden we de nieuwe generatie professionals op voor verschillende functies binnen de esportssector. Daarenboven zijn deze esportsbusinessarchitecten ideaal geplaatst om esports te integreren in tal van sectoren, denk maar aan softwarebedrijven, HR-bedrijven, de zorgsector, onderwijs en zoveel meer.” De opleiding bestaat uit drie pijlers: (1) Gaming & Digital Media, (2) Esports Technology en (3) Esports Business. Vanuit deze perspectieven wordt gewerkt aan tal van esportscases.”

Francis Vos vult aan: “De opleiding start eind september 2020 en loopt over 25 avonden. De insteek van de opleiding is vanzelfsprekend hands-on en de lessen vinden plaats in het nieuwe gebouw van PXL-Digital. Elke sessie wordt gegeven door experten. We halen trouwens de hele esportswereld binnen via live streaming van extra specialisten met getuigenissen en reflecties.”

Ben Lambrechts besluit: “We maken vanzelfsprekend een directe verbinding met Corda Campus waar we dit verhaal integreren in een innovatieve businesscontext. Hasselt heeft alles in zich om het esportscentrum van Europa te worden. Onze hogeschool schakelt met PXL-esports en de nieuwe opleiding alvast naar de hoogste versnelling.”

Het Belang van Loon bericht over grote paniek bij N-VA Hasselt over kunst in openbare ruimte

Standaard

albert 1 vuilbak

Bij de vernieuwing van de Grote Markt in Hasselt was de gedenkplaat ter ere van onze Soldaat Koning Albert I verwijderd tot groot jolijt van alle partijleden van wie geweten is dat ze ‘s morgens graag een Saksen-Coburg tussen de boterham zouden willen leggen. In de overtuiging dat iedereen die beeltenis snel vergeten zou zijn, hadden ze deze ‘opruiming’ al omstandig gevierd.

Deze poging tot eliminatie was echter buiten het Front van Royale Royalisten (FRR) gerekend die de gedenkplaat op een prominente plaats terug wilden zetten in de straat die naar Albert I werd vernoemd. En op deze rechtmatige claim kon het stadsbestuur niet afdingen.

Burgemeester Seef Vandetut (Seef VDT) die eerder al vruchteloos had getracht de straat terug haar oude naam te geven (de Neu.wstroat) en daarna de gedenkplaat stilletjes naar het containerpark had willen smokkelen (maar dat door de Coronacrisis was gesloten), zag geen uitvluchten meer.

Ten einde raad belt hij naar partijgenoot minister-president Jan Hesp, die op dat ogenblik gebogen zat over de Vlaamse inburgeringscursus. Met name het hoofdstuk over de scheiding der machten en hun respectieve bevoegdheden leken hem erg verhelderend.

Jan Hesp, naast minister-president ook minister van cultuur en videospelletjes, hoorde de jammerklacht van Seef VDT. Na een korte stilte zegt hij met een Antwerpse tongval: “(…) een prominente plaats ? Dat zullen wij wel bepalen”.

In een korte uiteenzetting krijgt burgemeester Seef VDT eenduidige directieven over de stek waar dit gedenkteken precies moet komen.

Voor de inhuldiging stelt minister-president Jan Hesp voor om het kinderkoor van ‘Die fröhliche Gutmenschen’ uit te nodigen en de viering op te luisteren met het liedje: ‘Hoog in de bergen’

Verslag van J. van Mulcken voor Het Belang van Loon.